8 z 10 e-shopů porušilo zákon, pokutu má i Euronics

ITBiz.cz , 16. listopad 2017 16:50 0 komentářů
8 z 10 e-shopů porušilo zákon, pokutu má i Euronics

Česká obchodní inspekce provádí pravidelné kontroly tuzemských internetových obchodů. Ve 3. čtvrtletí 2017 uskutečnila 203 kontrol a porušení právních předpisů shledala u více než 84 % z nich. ČOI udělila pokuty celkem za 1,5 milionu korun, 50 tisíc dostal například i Euronics a módní řetězec H&M.

„Počet kontrol se zjištěním se během posledních dvou let téměř nezměnil. ČOI při kontrolách vychází ze své dlouhodobé zkušenosti a cíleně míří na problematické internetové prodejce a rovněž reaguje na podněty spotřebitelů. Obecně lze říci, že se nejčastěji setkáváme s tím, že provozovatelé internetových obchodů opomíjí povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterou jim od února 2016 ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 7. do 30. 9. 2017 uskutečnila kontrolní akci, jejímž cílem bylo sledování elektronického obchodování a případná eliminace nežádoucích jednání, která mají negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování. Inspektoři provedli 203 kontrol zaměřených na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno při 171 kontrolách, což představuje 84,2 %.

ČOI při této kontrolní akci mimo jiné také vycházela z podání spotřebitelů, kterých v tomto období obdržela celkem 1 338. Kontroly ČOI jsou v řadě případů cíleně zaměřeny na problematické internetové prodejce a zjištění přes 84 % nelze tedy považovat za stav elektronického obchodování v ČR.

ČOI zjistila, že nejčastěji byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to v 397 případech:

  • ve 116 případech prodejce nedodržel povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1), více o této povinnosti informuje ČOI podnikatele zde: https://www.coi.cz/userdata/files/2016-adr/web-info-pro-podnikatele-edittv.pdf ,

  • v 97 případech došlo ze strany prodejce k použití nekalé obchodní praktiky a klamavého konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2)

  • v 80 případech prodávající neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

  • ve 46 případech došlo k použití nekalé obchodní praktiky a klamavého opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2 řešící klamavé opomenutí)

  • ve 37 případech bylo porušeno ustanovení, které vymezuje postup při reklamacích (§ 19 odst. 1, 3)

V dalších 20 případech došlo k porušení ostatních právních předpisů, kdy například v 7 případech obchodníci nedodrželi nařízení EU, které mimo jiné pojednává o názvech textilních vláken nebo v 5 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., který upravuje postup kontrolní činnosti orgánů veřejné správy.

Nejvyšší pokuta byla uložena internetovému obchodu www.zdravi-krasa-vitalita.cz ve výši 60 000 Kč. Prodejce porušil zásady poctivosti prodeje, když prokazatelně za objednaný výrobek (v počtu 6ks) účtoval celkem místo částky 2 768 Kč nesprávně částku 2 955 Kč a dále účtoval za neobjednaný výrobek částku 219 Kč. Tím celkově naúčtoval v neprospěch spotřebitele částku o 406 Kč vyšší, než jaká měla být správně zákazníkovi naúčtována. Dále prodejce spotřebitele také řádně neinformoval o existenci mimosoudního řešení sporů.

Dalších 5 prodejců dostalo shodně druhou nejvyšší pokutu ve výši 50 000 Kč:

www2.hm.com – Jako nejvážnější vzal správní orgán při rozhodování o pokutě skutečnost, kdy prokazatelně při odstoupení od kupní smlouvy na základně nepravdivých informací na www stránkách neobdržel bez právního důvodu spotřebitel veškeré své peněžní prostředky. ČOI má za prokázané, že prodejce si neoprávněně účtoval náklady spojené s vrácením zboží spotřebiteli, ačkoli zákazník tuto službu pří odstoupení od kupní smlouvy nevyužil. Takové jednání bylo kvalifikováno jako nekalá obchodní praktika. Dále prodejce porušil informační povinnosti. Inspektorce ČOI v postavení spotřebitele též nebyl vydán doklad o zakoupení na vyžádání v českém jazyce.

www.dualsimandroid.cz - porušil zákaz užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které byly v rozporu s požadavky odborné péče a byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použil klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.dualsimandroid.cz deklaroval na svých internetových stránkách v záložce „Doprava & doba doručení“ termín dodání zboží nejdéle do 15 dnů a spotřebitel, který si na základě této informace zboží objednal a předem uhradil, v tomto termínu neobdržel. A dále kontrolou internetových stránek www.dualsimandroid.cz , načtených dne 03. 08. 2016 bylo zjištěno, že v záložce „Reklamace“ bylo deklarováno: „Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno přes webový katalog Here-Shop.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Při reklamaci vady výrobku doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit fakturu vystavenou v Here-Shop.cz“, čímž informoval zmatečně spotřebitele, neboť se tato informace týkala nákupu ze zcela jiného e-shopu. A dále nesplnil povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a také další informační povinnosti nebyly v pořádku na tomto e-shopu.

www.wayfar.cz – společnost porušila mimo jiné zákaz užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použila klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.wayfar.cz deklarovala na svých internetových stránkách dodací lhůtu výrobku, který objednal spotřebitel (objednávka ze dne 10. 12. 2016, ve výši 1.029,- Kč, uhrazena na bankovní účet dne 14. 12. 2016), dodací lhůta na dodávku objednaného výrobku uplynula dne 01. 02. 2017. Termín dodání objednaného výrobku nebyl dodržen. A dále porušila zákaz užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, které byly v rozporu s požadavky odborné péče a byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použila klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když nedodržela zákonnou lhůtu na vrácení peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy. Spotřebitelka učinila objednávku dne 03. 01. 2017 a částku 990,- Kč uhradila na bankovní účet. Dne 31. 01. 2017 učinila jmenovaná spotřebitelka odstoupení od smlouvy – prodávající zapomněl objednávku vyřídit. Zákonná lhůta pro vrácení peněžních prostředků spotřebiteli uplynula dne 14. 02. 2017, částka 990,- Kč byla spotřebitelce vrácena po této lhůtě. A dále porušila zákaz užívání nekalých obchodních, které byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použila klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když nedodržela zákonnou lhůtu na vrácení peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy a současně když prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.wayfar.cz deklarovala na svých internetových stránkách dodací lhůtu výrobku, kterou rovněž nedodržela. A totéž se opakuje zhruba u desítky dalších spotřebitelů.

www.lucerny.cz – internetový obchod prodával nejméně 10 druhů výrobků porušujících práva duševního vlastnictví (padělky)

www.euronics.cz - Česká obchodní inspekce má za prokázané, že společnost na svých webových stránkách uváděla u výrobku slevu, aniž by prokázala, z jaké ceny je sleva na výrobek vypočítána. Takové jednání kvalifikováno jako porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Kontrolou bylo dále zjištěno, že u prodejce na provozovně v Elektro Euronics na adrese Jánská 21, Brno nebyl spotřebitel v souladu s cenovými předpisy seznámen s cenou měrnou u celé řady balených potravinářských výrobků

Nejčastěji inspektoři uložili pokuty za klamavé obchodní praktiky, kdy výše jednotlivých pokut obvykle dosahovala částky 10 000 Kč.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Intel Inside aneb všichni jsme načipováni

Petr Zavoral , 10. prosinec 2017 18:20
Petr Zavoral

V Havlově hře Audience přesvědčuje Sládek Ferdinanda Vaňka, aby donášel sám na sebe. Z pohledu letoš...

VíceKalendář

09. 01.

13. 01.
CES 2018
18. 01.

19. 01.
itSMF 2018
29. 01.

30. 01.
G2BTechEd

RSS 

Zprávičky

Rozhodnutí ÚS o odložení EET může vést k žalobám na stát

ČTK , 16. prosinec 2017 09:00

Tisíce a možná desítky tisíc podnikatelů a zástupců různých profesí se na třetí a čtvrtou vlnu EET u...

Více 1 komentářů

E-shopy vyjmutí plateb kartou z EET vítají, přišlo prý ale pozdě

ČTK , 16. prosinec 2017 08:00

Podle ministerstva financí ze zrušení povinnosti evidovat platby kartou pro poplatníky nevyplývá nut...

Více 0 komentářů

Nové Embarcadero RAD Studio obsahuje i licenci pro aplikační server

Pavel Houser , 15. prosinec 2017 10:00

Vývojové prostředí nabízí i nové prvky knihovny vizuálních komponent a nové možnosti grafického uživ...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Botnet Necurs se vrátil a šíří nový ransomware

Pavel Houser , 15. prosinec 2017 09:00

V listopadu došlo k oživení botnetu Necurs v souvislosti s distribucí nového ransomwaru Scarab. ...

Více 0 komentářů

Jižní Korea zvažuje, že zdaní obchody s bitcoinem

ČTK , 15. prosinec 2017 08:00

Vláda se obává dopadů, které s sebou může přinést náhlý cenový propad kryptoměn....

Více 0 komentářů

O2 v dalších dvou letech vykoupí až 1,25 % vlastních akcií

ČTK , 14. prosinec 2017 10:00

Cílem nového programu je optimalizace kapitálové struktury, uvedla firma....

Více 0 komentářů

10 spotřebitelských trendů pro rok 2018

Pavel Houser , 14. prosinec 2017 09:00

Sluchátka budeme nosit 24 hodin denně, i během spánku. Umělá inteligence bude vytvářet reklamy. Koli...

Více 0 komentářů