Lidé ve firmách: Steve Fund novým marketingovým ředitelem společnosti Intel a další novinky

Tereza Sýkorová , 21. květen 2014 11:25 0 komentářů
Rubriky: Personalistika
Lidé ve firmách: Steve Fund novým marketingovým ředitelem společnosti Intel a další novinky

V rubrice "Lidé ve firmách" pravidelně přinášíme nejžhavější informace o personálních změnách ve významných společnostech. Tentokrát přicházíme s bohatou úrodou novinek ze společností Aquasoft, Colliers, Dimension Data, Intel, Softec a Sophos.

Aquasoft

Ladislav Daněk
Ladislav Daněk
V softwarové společnosti Aquasoft nastoupil na pozici manažera pro produktové portfolio Ladislav Daněk. Do jeho kompetence spadá koordinace veškerých aktivit souvisejících jak s tvorbou nových produktů, tak s péčí o stávající řešení a služby Aquasoftu.

Vytvoření nové pozice souvisí se záměrem Aquasoftu poskytovat zákazníkům vedle zakázkového vývoje rozsáhlých aplikačních celků i typizované softwarové produkty, a to jak v oblasti transakčních systémů, tak i například v řešeních business intelligence nebo správy digitální kontinuity. Aktuálně Ladislav Daněk koordinuje přípravu nástroje pro zachování právní průkaznosti elektronických dokumentů, systému správního řízení nové generace nebo rozšíření self-service BI aplikací o novou technologickou platformu.

Ladislav Daněk během 11 let v Aquasoftu zastával realizační i obchodní posty. Do své nové pozice si přináší bohaté zkušenosti nejen ze svého působení v Aquasoftu, ale i například ze společností GiTy nebo OKD. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, v oboru Technická kybernetika.

Colliers

Naďa Kryglová
Naďa Kryglová
Společnost Colliers International si dovoluje oznámit dvě nové posily do českého týmu. Naďa Kryglová nastupuje jako Associate do průmyslového týmu a Jana Beeby bude působit jako specialistka průzkumu trhu a marketingu v týmu kancelářských nemovitostí.

Naďa Kryglová má bakalářský titul v oboru managementu a ekonomie. V současné době dál pokračuje ve studiu na VŠFS se zaměřením na marketingovou komunikaci a vztahy s médii. Před příchodem do společnosti Colliers pracovala jako poradce v oddělení průmyslových nemovitostí ve společnosti Cushman & Wakefield Česká republika. V Colliers se Naďa zaměří na komunikaci s developery a stávajícími klienty, identifikaci a generování nových obchodních příležitostí a zastupování nájemců. Bude také zodpovědná za marketingové kampaně a strategie. Naďa hovoří český, anglicky a francouzsky.

Jana Beeby
Jana Beeby
Jana Beeby přichází do Colliers také ze společnosti Cushman & Wakefield, kde pracovala jako analytička průzkumu středoevropského trhu v oddělení průmyslových nemovitostí. Ve své nové pozici se bude zabývat průzkumem trhu kancelářských nemovitostí, poskytovat škálu marketingových služeb pro své klienty a výhledově se bude více zaměřovat i na zastupování nájemců. Jana má vzdělání v oblasti grafiky a v současnosti pracuje na získání diplomu v oblasti nemovitostí na College of Estate Management v britském Readingu. Jana hovoří plynně česky a anglicky.

Všichni srdečně vítáme Naďu a Janu v našem týmu,“ řekl Omar Sattar, MRICS, výkonný ředitel, Colliers International Česká republika. „Posilování našich schopností napříč všemi sektory realitních služeb je pro nás v Colliers prioritou. Jsem si jistý, že talent a zkušenosti obou nových členů budou velkým přínosem pro náš rostoucí lokální tým.

Dimension Data

Petr Hübl
Petr Hübl
Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. pokračuje v procesu začlenění a propojení s lokální pobočkou NextiraOne Czech. V jeho rámci byli pověřeni Petr Hübl a Miroslav Krupička zodpovědností za integraci obou společností.

Společnost NextiraOne Czech byla 25. dubna přejmenována na Dimension Data Communications Czech. Generálním ředitelem zůstává i nadále Petr Hübl, který byl zároveň pověřen řízením společnosti Dimension Data Czech Republic. Současný finanční ředitel Dimension Data Czech Republic, Miroslav Krupička, byl pověřen funkcí finančního ředitele ve společnosti Dimension Data Communications Czech (bývalá NextiraOne Czech). Oba manažeři jsou společně zodpovědní za integraci obou společností do jedné, která je plánována na podzim letošního roku.

Stávající i noví klienti mohou již nyní těžit z úzké spolupráce mezi oběma společnostmi, a to především díky rozšíření nabídky služeb a poskytovaných řešení. Díky spojení obou společností došlo také ke zvýšení počtů certifikací a odborníků obou firem.

Intel

Steve Fund
Steve Fund
Společnost Intel dnes oznámila, že jmenovala novým marketingovým ředitelem Steva Funda, špičkového manažera s bohatými zkušenostmi z marketingu a budování značky. V nové pozici bude podřízen přímo generálnímu řediteli Intelu Brianu Krzanichovi.

Podle vyjádření společnosti Intel bude Fund odpovědný za široké portfolio, které obsahuje globální marketingovou strategii, řízení značky, positioning produktů, průzkumy trhu, reklamu, partnerský marketing, marketing v maloobchodním řetězci, digitální marketing, sociální média a globální komunikaci.

Steve Fund, který nastoupí 2. června, přichází do společnosti Intel z firmy Staples, kde byl viceprezidentem pro globální marketing a členem nejvyššího vedení společnosti. Ve společnosti Staples, která je největším světovým výrobcem kancelářských produktů, Steve Fund vytvořil globální marketingové centrum excelence, vybudoval integrovaný tým působící napříč regiony a divizemi. Dále posílil komunikaci společnosti, digitální marketing, zvýšil její viditelnost na sociálních sítích a restrukturoval přístup společnosti k externím agenturám. Rovněž řídil repositioning značky Staples, jehož bylo dosaženo v souladu s novou vizí společnosti.

Steve v minulosti působil na řadě významných pozic a pomáhal budovat značku v jedněch z nejprestižnějších firem světa,” říká generální ředitel Intel Brian Krzanich, jenž zároveň dodal: „Naše odvětví i naše podnikání se neustále mění, tak se i my musíme měnit, abychom se dále vyvíjeli a mohli úspěšně vyrábět a prodávat své produkty. Steve pro nás bude v tomto ohledu klíčovým člověkem. Jsme velice rádi, že rozšíří naše vedení a ujme se dohledu nad marketingovými aktivitami společnosti Intel po celém světě v době, kdy se chystáme vkročit do další fáze vývoje počítačů.

Před nástupem k Staples působil Steve Fund v Procter & Gamble, kde vedl globální expanzi produktu Gillette Fusion – ta dosáhla čistých tržeb 1 miliardu dolarů, což je nejvíce v dějinách P&G. Předtím působil na různých manažerských pozicích ve společnosti Coca-Cola.

Softec

Peter Polakovič
Peter Polakovič
Skupina Softec jmenovala nového ředitele divize systémů pro veřejnou správu. Stal se jím Peter Polakovič, který do společnosti přináší více než 25 let zkušeností z vedoucích a projektových pozic v předních slovenských IT firmách. Jeho jmenování potvrzuje již dříve nastolený směr skupiny Softec – okamžitě reagovat na nové trendy v klientských sektorech, které by jejich zákazníkům mohli pomoci se prosadit na vysoce konkurenčním českém a slovenském trhu.

Peter Polakovič přichází do Softecu ze společnosti Asseco Central Europe, kde působil více než šest let. Naposledy na pozici ředitele bankovní divize a předtím jako zástupce ředitele Business Unit Public. Na obou pozicích měl na starosti region střední Evropy (Slovensko, Česko, Maďarsko). Za svůj osobní úspěch z té doby považuje mj. účast na implementaci dvou základních registrů české veřejné správy – Registru osob a Registru práv a povinností, resp. úspěšně zvládnutou eurokonverzi systému Poštovej banky. Do Softecu přináší nejen zkušenosti z finančního sektoru a veřejné správy, ale také silových resortů (stál např. u zrodu informačního systému Policie SR). Před Asseco CE působil ve významných pozicích předních IT firem – APP Slovakia, Oracle, ICL, Fujitsu Services, nebo Beset, ve které byl generálním ředitelem.

Po letech strávených v projektech pro bankovní sektor se v podstatě vracím ke svým kořenům – k veřejné správě a potažmo evropským fondům. Jedním z důvodů, proč jsem si vybral právě Softec, byly kromě hodnotového nastavení firmy také její aktivity směrem k neziskovému sektoru. Chtěl bych je dále rozvíjet a vedle toho prohloubit spolupráci s akademickou sférou,“ objasňuje Peter Polakovič.

V Softecu bude zodpovědný za rozvoj stávajících projektů v oblasti sociálních věcí, dopravy a zdravotnictví, ale také příležitosti v nových oblastech. Kromě již zmíněného prohloubení spolupráce s akademickou sférou by rád u vybraných projektů více využil možností evropských fondů a přenesl úspěšná slovenská řešení do Česka a naopak. Interně pak bude klást silný důraz na efektivitu fungování divize.

Aleš Mičovský, výkonný ředitel skupiny Softec: "Peter přináší do naší firmy ojedinělé zkušenosti z několika sektorů a především velký nadhled. Pro instituce veřejné správy bude zcela určitě rovnocenným partnerem, který dokáže mluvit jejich jazykem. Věřím, že s jeho realistickým přístupem posílíme pozice v této sféře."

Peter je absolventem Univerzity Komenského v Bratislavě, fakulty matematicko-fyzikální. Hovoří plynně anglicky. Mezi jeho záliby patří zejména astronomie a astrofotografie.

Sophos

Bryan Barney
Bryan Barney
Společnost Sophos oznámila jmenování Bryana Barneyho seniorním viceprezidentem a generálním manažerem Sophos Network Security Group a zároveň jmenování Karla-Heinze Waruma regionálním viceprezidentem prodeje pro Německo, severní a východní Evropu, Střední Východ a Afriku. Tímto krokem Sophos pokračuje v upevňování dlouhodobého růstu a svého ústředního postavení poskytovatele IT zabezpečení pro malé a středně velké zákazníky i podniky všech velikostí.

Bryan Barney je z pozice generálního manažera skupiny Network Security Group zodpovědný za UTM, pokročilou ochranu před hrozbami a za bezdrátová řešení firewallu nové generace. Barney nastupuje do Sophosu po téměř 12 letech v McAfee, kde v posledních šesti letech zastával funkci výkonného viceprezidenta pro vývoj produktů. Na této pozici vedl celosvětový výzkum a vývoj a dohlížel na téměř 2800 inženýrů, produktové manažery a výzkumníky v oblasti zabezpečení koncových bodů a sítí.

Jsem ohromený týmem společnosti Sophos, moje hodnoty a touhy perfektně korespondují se směřováním této společnosti. Na trhu je obrovská poptávka po bezpečnostních IT řešeních navrhovaných s ohledem na malé a středně velké podniky. Vzhledem k šíři svého portfolia, dosahu SophosLabs pro výzkum hrozeb a také díky svému postavení na trhu je Sophos dokonale připraven tuto poptávku uspokojit. Využití Sophos Cloud jako kombinace koncového, serverového a síťového zabezpečení v jednom jednoduchém a vysoce efektivním bezpečnostním řešení, tomu se říká vítězná strategie. Velice mě těší, že se stávám toho všeho součástí,“ říká Bryan Barney.

Karl-Heinz Warum
Karl-Heinz Warum
Karl-Heinz Warum byl jmenován hlavním manažerem prodeje pro Německo a okolní země a bude mít na starosti nábor partnerů v regionu. Do Sophosu přichází ze společnosti Dell, kde zastával pozici ředitele prodejního kanálu pro kompletní produktové portfolio v Německu. Dříve působil ve vedoucích pozicích prodeje pro střední a východní Evropu, například 12 let ve společnosti Citrix.

Současné trendy jako cloud, mobilita, virtualizace a big data jsou pro společnost Sophos a její partnery příležitostí k růstu. Věřím, že Sophos plně využije v těchto oblastech svůj potenciál získat ještě větší podíl na trhu. Jsem nadšený, že jsem se stal součástí týmu, který se angažuje v procesu zvyšování kvality naší bezpečnosti,“ říká Karl-Heinz Warum.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Google vs. Oracle: Kdo tahá za kratší konec?

Pavel Houser , 04. duben 2018 11:30
Pavel Houser

Po 8 letech právních sporů vstoupila soudní tahanice mezi Googlem a Oraclem do dalšího kola. Nakolik...

VíceRSS 

Zprávičky

eMan vykupuje zpět podíl Jablotronu

Pavel Houser , 19. duben 2018 14:32

Strategie obou společností se po více než 2 letech propojení rozcházejí, kontrolu nad firmou získáva...

Více 0 komentářů

Facebook reaguje na nové normy EU, cílená reklama ale nepřestane

ČTK , 19. duben 2018 10:26

Facebook se začal dotazovat svých uživatelů, zda může v jejich fotografiích a videích používat techn...

Více 0 komentářů

Ruské úřady vs. Telegram

ČTK , 19. duben 2018 08:00

Začaly se objevovat informace o rozsáhlých výpadcích služeb, které se sporem nijak nesouvisejí....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Arbes převzal slovenský Finamis a posiluje v oblasti řešení pro kapitálové trhy

ITBiz.cz , 18. duben 2018 16:30

Arbes Technologies za nezveřejněnou sumu získala majoritní podíl ve slovenské společnosti Finamis, k...

Více 0 komentářů

Sophos: jsou podniky ohroženy neidentifikovaným síťovým provozem

Pavel Houser , 18. duben 2018 10:30

Správci IT nejsou schopni identifikovat 45 % síťového provozu organizace....

Více 0 komentářů

Kvůli IT na ministerstvu práce padlo trestní oznámení

ČTK , 18. duben 2018 09:00

Vedení ministerstva práce podalo trestní oznámení kvůli pořízení resortního ekonomického informačníh...

Více 0 komentářů

EK: Soudy budou moci vyžadovat předání elektronických důkazů

ČTK , 18. duben 2018 08:00

Policisté a vyšetřovatelé se na provozovatele služeb budou moci obracet jen se souhlasem soudu....

Více 0 komentářů