Práce s daty v reálném čase

Ondřej Zýka , 14. duben 2014 08:00 0 komentářů
Práce s daty v reálném čase

Práce s daty v reálném čase poskytuje uživatelům informace právě v okamžiku, kdy je potřebují. Na jedné straně mohou tzv. real-time data pomoci organizacím s rychlým a správným rozhodováním, na druhé straně umožňují adekvátně obsloužit zákazníka, ať už informace o jeho potřebách přicházejí odkudkoliv.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících požadavky na okamžitou dostupnost dat je nástup mobility. Pokud máme šanci získat informace kdykoliv a kdekoliv, očekáváme, že je dostaneme. Mnohé organizace si začínají uvědomovat, že zpracování informací v reálném čase je skutečně možné a začínají počítat přínosy, které jim rychlost přinese. Změna v uvažování společně s postupným poklesem TCO real-time technologií vede k jejich stále častějšímu začleňování do infrastruktury.

V různých prostředích může mít zpracování v reálném čase odlišný význam. Ne každá společnost bude provozovat tzv. real-time trading, kde se bojuje o každou ušetřenou mikrosekundu. V mnoha kontextech real-time znamená schopnost zpracovat informace v řádu vteřin až minut. Existují však i prostředí, kde real-time reporting znamená schopnost konsolidaci informací nikoliv na kvartální ale na týdenní nebo denní bázi.

O real-time řešení má smysl uvažovat spíše v případě, kdy spolupracuje více systémů nebo aplikací. Z technického pohledu se taková řešení vyznačují menší množinou dat, než kterou spravují datové sklady, data marty a BI řešení obecně. Moderním trendem je federativní přístup k datům, kdy real-time řešení již žádná data neskladuje. Systém pak čerpá požadované informace real-time přímo z provozních zdrojů.

Nejčastější uživatelé a jejich požadavky

V podnicích existují zpravidla dva až tři základní typy uživatelů real-time řešení. Na jedné straně to jsou všichni, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, ať už jde o marketing, obchodníky nebo vlastníky on-line prodejních kanálů. Druhou velkou skupinou jsou správci a uživatelé interních obchodních procesů. Třetí významnou skupinu uživatelů pak tvoří bezpečnostní oddělení.

V praxi zákazníci již očekávají, že při osobním kontaktu bude dodavatel kompletně informován o jejich situaci a produktech a nebude je složitě a dlouze dohledávat. Jestliže se klient dostaví na pobočku mobilního operátora hodinu poté, co vyčerpal datový limit, musí obchodník tuto informaci vědět a adekvátně na ni zareagovat. Stejně tak pokud zákazníkovi odmítne bankomat vydat peníze z důvodů nedostatečného zůstatku na účtu a nabídne mu získání rychlého úvěru na nejbližší pobočce, musí zde při jeho příchodu již být připraveni půjčku s danými parametry poskytnout.

S rostoucím množstvím komunikačních kanálů také vyvstává nutnost okamžité integrace jimi tekoucích informací. Změna zadaná přes mobilní aplikaci musí být okamžitě předána dále, protože lze očekávat, že si ji zákazník ověří, hned jak se připojí k internetu. Pokud zjistí rozdíl, bude kontaktovat call centrum, a pokud dostane z třech kanálů rozdílné informace, může to mít velký dopad na kredibilitu instituce. Řada uživatelů potřebuje mít možnost získat okamžitý přehled o stavu konkrétního procesu. Pokud jej pokrývá více systémů, musí dokázat jednoduše získat odpověď ze všech systémů naráz a v reálném čase. Příkladem může být vyřízení objednávky, na kterém participuje webový portál, skladové hospodářství, billing, účetní systém, komunikace s dodavateli a komunikace s externími dopravci.

V oblasti bezpečnosti pak platí jednoduché pravidlo. Musíte být rychlejší než pachatelé - a v době internetu dokáží být pachatelé velice rychlí. Zabránění deliktu je vždy významně levnější než řešení jeho následků.

Realtime zpracování dat v praxi

Jedním z projektů zpracování dat v reálném čase, na kterém se podílí i společnost Profinit, je vytvoření specializovaného bankovní operativního datového skladu s nízkou latencí. Hlavní změnou, kterou řešení přinese, je konsolidace klientských dat backend systémů průběžně v řádu vteřin, nikoliv dávkovým způsobem s denní periodou jako doposud.

Řešení umožní jednak zvýšit kvalitu informací v datovém skladu a jednak reagovat okamžitě na chování zákazníků. Jedním z prvních obchodních přínosů projektu bude schopnost okamžitě a efektivně zajistit jakékoliv prostředky klientů, kteří mají vůči bance pohledávku. Jednotná konsolidace zákaznických dat umožní snížit náklady na všechny systémy obsluhující jednotlivé obchodní kanály. Dalšími očekávaným přínosem řešení je vytvoření centrálního operativního reportingu.

Hlavní rizika tohoto projektu jsou spojená s nutnými zásahy do provozního prostředí banky. Řešení nesmí žádným způsobem omezit výkon, dostupnost a spolehlivost zapojených backend systémů, které jsou pro chod banky kritické. Musí současně podporovat všechny prostředky používané pro dosažení vysoké dostupnosti prostředí – plány zotavení po havárii, gridové prostředí, více geograficky oddělených lokalit.

Proto byl pro řešení vybrán systém Informatica Real-time edition, který umožňuje získávat data z databází Oracle, Microsoft, ale také zejména z mainframe prostředí v reálném čase bez jakýchkoliv zásahů do aplikací. Navíc rozsáhlé testy potvrdily, že řešení ovlivňuje výkonnost zasažených systémů maximálně v řádu jednotek procent, a to i v případě špiček zpracování a havarijních situací.

Jiný přístup Profinit využívá při zajištění operativního reportingu jiného zákazníka, velké telekomunikační společnosti. Nasazení stejného systému Informatica umožňuje rychle a snadno implementovat funkcionalitu, kdy se na základě požadavku vytvoří dotazy na real-time stav jednotlivých systémů a získané informace se v řádu jednotek minut zpracují a předají uživatelům. Zákazník na řešení oceňuje zejména flexibilitu a rychlost reakce na nové typy požadavků. To je spojeno zejména s tím, že systém sám o sobě neobsahuje žádná data, která by bylo nutné udržovat.

Obvyklé bariéry nasazení

Největší překážkou v nasazení real-time řešení je uvažování zákazníků. Mají zkušenosti s tím, jak drahé a bolestivé bylo vybudování datových skladů, a jak náročné je udržovat a rozvíjet současná BI řešení. Nedokážou si proto často představit, že by real-time řešení mohlo mít pozitivní přínos.

Profinit vyvíjí řešení real-time dat pro různé typy uživatelů a v této oblasti spolupracuje s ostatními členy skupiny New Frontier Group, jejíž je součástí. Je schopen zkombinovat vlastní zkušenosti, zkušenosti svých zákazníků, a stejně tak zkušenosti ostatních členů skupiny ve střední a východní Evropě. Díky podrobným znalostem používaných technologií dokáže se zákazníky analyzovat možné přínosy real-time zpracování a současně vyhodnotit náklady spojené s jeho zavedením.

Nejčastější chyby

Neoddiskutovatelnou součástí každého datově orientovaného projektu je vytvoření a analýza přínosů řešení. Špatně spočítaný business case je častým důvodem neúspěchů nejen real-time orientovaných projektů.

Nebezpečná je i orientace pouze na technickou stránku řešení. Ať už jde o lpění na dosavadních technologiích nebo o slepou víru ve vše spasitelnost nových technologií, obojí přináší provozní náklady, které přesáhnou jakýkoliv obchodní přínos. Častou chybou, na kterou poukazují zákazníci, je pak podcenění dopadů na provoz existujících řešení a zejména na řízení požadavků změn. Neplánovaná nebo špatně komunikovaná změna v systému zapojeném do real-time prostředí má katastrofální následky. Jestliže při denním zpracování máme na nápravu chyby skoro dvacet čtyři hodin času, v real-time prostředí žádný takový prostor není.

Budoucí vývoj realtime řešení

Real-time řešení se rychle stanou nutnou součástí firemních systémů. Zákazníci a uživatelé očekávají informace v reálném čase a půjdou tam, kde je dostanou. Z real-time dat budou těžit ti, kteří budou mít připravenou infrastrukturu a zkušenosti. Zapojení ověřených technologií do struktury organizace umožní rychle reagovat na nové požadavky byznysu, což vytvoří komparativní výhodu těm, kteří se real-time daty začnou včas.

Ondřej Zýka

Ondřej Zýka

Autor působí na pozici Head od Data Management ve společnosti Profinit. Má mnoholeté zkušenosti s návrhem a vývojem datově intenzivních systémů a datových integrací. Specializuje se na oblasti Datových skladů, Datové kvality, Master Data Managementu a Metadat. V posledních letech také přednáší tuto problematiku na FIT ČVUT, MFF UK a PřF JČU.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Google vs. Oracle: Kdo tahá za kratší konec?

Pavel Houser , 04. duben 2018 11:30
Pavel Houser

Po 8 letech právních sporů vstoupila soudní tahanice mezi Googlem a Oraclem do dalšího kola. Nakolik...

VíceRSS 

Zprávičky

Zájem o přijímače s digitálním rádiem je minimální

ČTK , 20. duben 2018 08:00

Český rozhlas na konci loňského roku rozšířil pokrytí digitálním signálem na 40 % populace....

Více 0 komentářů

eMan vykupuje zpět podíl Jablotronu

Pavel Houser , 19. duben 2018 14:32

Strategie obou společností se po více než 2 letech propojení rozcházejí, kontrolu nad firmou získáva...

Více 0 komentářů

Facebook reaguje na nové normy EU, cílená reklama ale nepřestane

ČTK , 19. duben 2018 10:26

Facebook se začal dotazovat svých uživatelů, zda může v jejich fotografiích a videích používat techn...

Více 1 komentářů

Starší zprávičky

Ruské úřady vs. Telegram

ČTK , 19. duben 2018 08:00

Začaly se objevovat informace o rozsáhlých výpadcích služeb, které se sporem nijak nesouvisejí....

Více 0 komentářů

Arbes převzal slovenský Finamis a posiluje v oblasti řešení pro kapitálové trhy

ITBiz.cz , 18. duben 2018 16:30

Arbes Technologies za nezveřejněnou sumu získala majoritní podíl ve slovenské společnosti Finamis, k...

Více 0 komentářů

Sophos: jsou podniky ohroženy neidentifikovaným síťovým provozem

Pavel Houser , 18. duben 2018 10:30

Správci IT nejsou schopni identifikovat 45 % síťového provozu organizace....

Více 1 komentářů

Kvůli IT na ministerstvu práce padlo trestní oznámení

ČTK , 18. duben 2018 09:00

Vedení ministerstva práce podalo trestní oznámení kvůli pořízení resortního ekonomického informačníh...

Více 0 komentářů