Zamíchal poslední půlrok s pořadím největších IT firem USA?

Vojtěch Mádr , 13. červen 2013 11:00 0 komentářů
Zamíchal poslední půlrok s pořadím největších IT firem USA?

Období konsolidace trhu, ale také rychlých globálních změn je zpět. Na trhu jsem svědky několika zdánlivě protichůdných trendů, dochází sice k urychlené konsolidaci trhu, ale paradoxně ruku v ruce s tím jsme svědky toho, že poprvé za delší období počet IT firem s obratem nad 20 miliard dolarů roste a v top 500 zastiňuje jiné průmyslové vertikály. Více v následujícím článku.

Při srovnávání jsme vycházeli z informační databáze CNN Fortune 500, která poskytuje relevantní komparativní informace o pořadí 500 největších amerických firem dle jejich obratu. Obrat (revenue) není vztažen ke kalendářnímu datu (31. 12.), ale k 30. 4. vždy dalšího roku. Proto budeme uvádět např.: 2010/2011.

Podle čeho probíhal výběr? ITC průmysl v našem pojetí zahrnuje několik odvětví průmyslu, které se vztahují k výrobě hardwaru (PC, mobilní telefony, IT infrastruktura, komunikační technika), softwaru, ale také služeb. Mezi ITC firmy jsme nezařadili firmy, které sice podobnou škálu výrobků vyrábí, ale s přímou aplikací na určitý průmysl; letecký průmysl (Honeywell), automobilový (GM, Ford) nebo energetický (GE).

Někdo roste, jiný čeká

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že počet, nebo přesněji řečeno podíl, firem ITC Industries v USA ze všech 500 USA firem dle obratu se postupně zvyšuje. V roce 2010/2011 to bylo 59 firem (11,8 %), ale v 2012/2013 již 69 (13,8 %). Jedná se o tudíž velmi dynamické odvětví.

Je také pozoruhodné sledovat růst firmy Apple, která zvýšila za pouhé 2 roky obrat cca 3x a dále firmy Google a Amazon.com s cca 2x růstem. Stabilní růst zaznamenaly i telekomunikační operátoři (AT&T, Verizon) a firma Microsoft. U ostatních velkých tradičních firem (HP, IBM, Dell, Intel) je vidět jistá stagnace, jde ve většině případů o strategií spojenou s racionalizací firmy. Uvedený trend bude v nejbližším období i nadále pokračovat a podíl ITC průmyslu na tvorbě HDP USA bude i nadále růst. Firmy s menšími obraty mají velký rozptyl, takže nelze vytipovat firmu, která by vyloženě upoutala pozornost.

K ITC Industries jako celku lze uvést, že jde o škálu oborů, které vynikají nevšední dynamikou; ať již jde o vzniky a zániky firem nebo firemní fúze. Problém trochu spočívá ve správném uchopení, jde totiž o množinu odvětví s výrobky, které jsou neuvěřitelně rychle aplikovatelné pro běžné užívání pro širokou klientelu (jako například výrobky Apple), ale také odvětví vyžadující nákladný a dlouhodobý základní vědecký výzkum (výrobky Intel).

Pořadí ITC firem USA dle jejich obratu ze všech 500 USA firem ve vývojové řadě 2011-2013

Pořadí

Firma

Obrat (revenue) mld.USD

2010/11

Firma

Obrat (revenue) mld.USD

2012/13

1.

HP

126,0

Apple

156,5

2.

AT&T

124,1

AT&T

127,4

3.

Verizon

106,6

HP

120,4

4.

IBM

99,9

Verizon

115,8

5.

Apple

65,2

IBM

104,5

6.

Microsoft

62,5

Microsoft

73,7

7.

Dell

61,5

Comcast

62,6

8.

Intel

43,6

Amazon

61,1

9.

Cisco

40,0

Dell

56,9

10.

Comcast

37,9

Intel

53,3

11.

Ingram

34,6

Google

52,2

12.

Amazon

34,2

Cisco

46,1

13.

Spirit Nextel

32,6

Ingram

37,8

14.

Google

29,3

Oracle

37,1

15.

Oracle

26,8

Spirit Nextel

35,3

16.

TechData

24,4

DirecTV

29,7

17.

DirecTV

24,1

Avnet

25,7

18.

Motorola

22,8

TechData

25,4

19.

Emerson Elec.

21,9

Emerson Elec.

24,5

20.

Xerox

21,6

Xerox

22,4

21.

Avnet

19,2

EMC

21,7

22.

Time Warner C.

18,9

Time Warner C.

21,4

23.

Arrow Electr.

18,7

Arrow Electr.

20,4

24.

Whirpool

18,4

Qualcomm

19,1

25.

EMC

17,0

Century Link

18,4

26.

Texas Instr.

14,0

Whirpool

18,1

27.

Jabil Cir.

13.4

Jabil Cir.

17,2

28.

DishNet.

12,6

Computer Science

15,9

29.

SAIC

11,1

DishNet.

14,3

30.

Liberty Interf.

11,0

Liberty Inter.

14,1

31.

Qualcomm

11,0

Texas Instr.

12,8

32.

Western Digit.

9,9

Western Digit

12,5

33.

Liberty Global

9,7

SAIC

11,2

34.

Applied M.

9,5

Liberty Global

10,6

35.

eBay

9,2

CDW

10,1

36.

Synnex

8,6

Synnex

10,3

37.

Micron Tech.

8,5

Liberty Global

10,1

38.

Cablevision S.

7,4

Motorola

8,7

39.

Charter Com.

7,1

Applied M.

8,7

40.

Century Link

7,0

Micron Tech

8,2

41.

Broadcom

6,8

Corming

8,0

42.

Corming

6,6

Broadcom

8,0

43.

Advance Micro

6,5

Charter Com.

7,5

44.

Yahoo

6,3

Cognizant Tech.

7,3

45.

Sanmina

6,3

Cablevision S.

6,7

46.

Symatec

6,0

Symatec

6,7

47.

NII Hold.

5,6

L-Communication

6,4

48.

Pitney B.

5,4

Rockwell

6,3

49.

Harris

5,2

Windstream

6,2

50.

Avaya

5,1

NetApp

6,2

51.

Booz

5,1

NII Hold.

6,1

52.

Telephopne&Dat

5,0

Sanmina

6,1

53.

Rockwell

4,9

General Cab.

6,0

54.

General Cab.

4,9

Harris

6,0

55.

NRC

4,8

Booz

5,9

56.

SanDisk

4,8

NRC

5,8

57.

Insight Enter.

4,8

Advance Micro

5,4

58.

United Statio.

4,8

Insight Enter.

5,3

59.

Cognizant Tech.

4,6

Telephopne&Dat

5,3

60.

Priceline

5,3

61.

Avaya

5,2

62.

SanDisk

5,1

63.

Metro

5,1

64

United Station.

5,1

65

Facebook

5,1

66.

Pitney

5,0

67.

Yahoo

5,0

68.

Frontiers

5,0

69.

CA

4,8

Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.

Kde to nejvíc roste

Geografické rozložení ITC firem v USA v širším pojetí dle jednotlivých regionů

Regiony USA

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

West (Západ)

28

28

29

Northeast (Severovýchod)

13

15

17

South (Jih)

11

13

14

Midwest (Středozápad)

7

9

9

Celkem

59

65

69

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v regionu West (Západ) USA je koncentrace firem ITC Industries největší. I když procento od 2010/2011 do 2012/2013 kleslo z cca 47% na 42%, stále je postavení regionu West dominantní. Tato dominance je podložena největším centrem ITC v USA, ale i ve světě, v „Silicon Valley“ v Kalifornii resp. v aglomeraci San Franciska (Bay Area).

Za zmínku stojí i region Northeast (Severovýchod) s největší aglomerací USA New Yorkem, kde je situováno cca 24% firem ITC. I v tomto případě obory ITC využívají velký potenciál místních universit a vědecko-technických parků. Postupně roste význam regionu South (Jih) v čele s Texasem a Virginií, ale pozadu nezůstává ani tradiční region Midwest (Středozápad).

Geografické rozložení ITC firem v USA v užším pojetí dle států USA, resp. aglomerací USA

USA státy/ aglomerace

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2011/2012 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2012/2013 

Kalifornie :

19

20

21

San Francisco

15

16

17

Los Angeles + San Diego

  3

  3

 3

San Diego

  1

  1

 1

New York,New Jersey,Connecticut :

12

13

14

New York

12

13

14

Illinois :

  3

4

4

Chicago

   3

 4

4

Virginia :

   3

4

4

Washington D.C.-Baltimor

    3

4

4

Colorado :

    3

3

4

Denver

    3

3

4

Texas :

   2

3

3

Dallas

   1

2

2

Austin

   1

1

1

Florida :

  3

3

3

Tampa

  2

2

2

Miami

  1

1

1

Washington state :

  2

2

2

Seattle

  2

2

2

Arizona :

  2

2

2

Phoenix

  2

2

2

Ostatní státy USA

10

11

12

Celkem USA

59

65

69

Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.

V užším pojetí se ITC firmy geograficky koncentrují do státu Kalifornie a zvl. do součásti aglomerace San Franciska (Bay Area) do „Silicin Valley“, kde mělo v roce 2012/2013 sídlo plných 17 ITC firem. Silicon Valley je světový fenomén a synonymum pro high-tech centra. Původ má v blízké Stanfordské universitě a v napojení na Pentagon, případně NASA. Dnes je zde zaměstnáno cca 250.000 vysoce kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu, výrobě a distribuci ITC výrobků a v aglomeraci Bay Area je pak dalších cca 150.000 zaměstnaných v high-tech oborech nepřímo těžících z blízkosti „Silicon Valley“.

Je zde také největší soustředění tzv. stratupových (začínajících) firem, které s rizikový kapitálem a potřebnou infrastrukturou tvoří tzv. „Startup ecosystem“. Silicon Valley soustřeďuje plných cca 30% aktivit spojených s vývojem a podnikáním startup firem v USA.

V New Yorské aglomeraci, která je největší v USA, je soustředěno 14 ITC firem. Je zapotřebí si uvědomit, že New York je ekonomických centrem USA s obrovským soustředěním universit, obyvatel a kapitálu.

K dalším střediskům ITC Industries patří aglomerace Chicaga, Washingtonu – Baltimoru a Denveru , kde je soustředěno po 4 firmách ITC. Za zmínku patří ještě Texas s aglomerací Dallasu a Florida s aglomerací Tampa. A ve státě Washington v aglomeraci Seattlu sídlí 2 velké firmy ITC (Microsoft a Amazon.com).

Sibylina věštba

V nejbližších 5-10 letech lze předpokládat, že bude pokračovat dynamický vývoj ve firmách ITC v USA. Protože odvětví ITC Industries v USA dnes roste rychleji než jiná odvětví průmyslu bude logicky růst jejich podíl na celkové výrobě, resp. na tvorbě HDP.

Řada firem zde uvedených zanikne, převážně ale fúzí s větší konkurencí, řada nových firem se objeví mezi těmi většími. Uvádí se, že ITC firem s obratem okolo 1 miliardy USD je v USA řádově tisíc a jejich geografické rozmístění je pravidelnější. Se vzrůstajícím obratem však logicky počet firem ITC exponenciálně klesá a jejich rozložení se více koncentruje. Dá se předpokládat, že firmy s obratem nad 20 mld. USD budou pokračovat v posilování nebo postupnou racionalizací si budou upevňovat podnikatelské portfolio, aby lépe vzdorovaly konkurenci. Pravděpodobně budou rychleji růst firmy telekomunikační, protože navazují na kosmické telekomunikace a přenosy dat pomocí optických vláken.

A co geografie?

Z hlediska geografického rozložení nedojde taktéž k zásadní změně. Dá se ale předpokládat, že budeme svědky ještě větší koncentrace velkých ITC firem v Bay Area (Silicon Valley) a New Yorku.

Globalizace výroby se bude prohlubovat a poroste i konkurenční boj ze strany japonských, korejských a čínských firem, jak je tomu už v současné době, ale i firem z jiných států světa. A zostřená konkurence povede k arbitrážním a soudním sporům a aplikací různých ekonomických sankcí.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Bezpečnost IT a tygří logika

Pavel Houser , 14. únor 2017 11:00
Pavel Houser

Jak praví známý vtip, běží-li za vámi tygr, netřeba se pohybovat rychleji než šelma – stačí předběhn...

Více


Kalendář

22. 02. IT mezi paragrafy
20. 03.

24. 03.
CeBIT 2017
25. 03. INSPO 2017
RSS 

Zprávičky

Verizon koupí aktivity Yahoo za sníženou cenu 4,48 miliardy USD

ČTK , 21. únor 2017 16:05

Americký telekomunikační operátor Verizon Communications se dohodl na nových podmínkách převzetí zák...

Více 0 komentářů

Jen desetina SMB firem těží z digitální transformace

ITBiz.cz , 21. únor 2017 09:00

Studie IDC a SAP ukázala, že čtyři z pěti SMB firem vidí v digitální transformaci značné výhody včet...

Více 0 komentářů

Trump si nechal registrovat tisíce internetových domén

ČTK , 21. únor 2017 08:30

Málokterá veřejná osoba je tak aktivní ve skupování internetových domén jako americký prezident Dona...

Více 3 komentářů

Starší zprávičky

Mall Group ovládla internetový obchod s elektrem CZC.cz

ČTK , 20. únor 2017 16:39

Skupina Mall Group se stala jediným vlastníkem e-shopu CZC.cz. Od zakladatele obchodu Josefa Matějky...

Více 2 komentářů

Eurowag dokončil akvizici firmy Princip

Pavel Houser , 20. únor 2017 16:12

W.A.G. payment solutions proniká na trh telematických služeb....

Více 0 komentářů

Samsung zpřístupňuje nové čipy 5G RFIC

Pavel Houser , 20. únor 2017 16:01

Čip dokáže poskytnout větší pokrytí v pásmu milimetrových vln (mmWave)....

Více 0 komentářů

Soud povolil vydání Dotcoma do USA, ten se znovu odvolá

ČTK , 20. únor 2017 12:00

Novozélandský soud zamítl odvolání internetového magnáta německého původu Kima Dotcoma proti jeho vy...

Více 0 komentářů

AbcPráce