ERP v Česku – jak se orientovat

Hana Dušková, 26. únor 2010 06:00 0 komentářů
Rubriky: Hardware, Byznys

Klic
ERP systémy. Ještě před několika málo lety bylo nutné firmám vysvětlovat, co tato tři písmena znamenají a že pro ně mohou být něčím přínosné. IT je ovšem jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů lidské činnosti, takže dnes již nikdo nepokládá otázku: „ERP ano či ne“, ale „ERP – a co víc“. Pokud producent podnikových informačních systémů chce dnes na trhu uspět, musí sledovat trendy a technologické novinky stejně ostrým zrakem, jako přání zákazníků. Obrovské rozdíly leží mezi systémy pro malé, střední a velké firmy. Představy zákazníků tak mohou mít k sobě stejně daleko, jako představy mužů a žen o vztazích.

ERP

Základní ERP je dnes vesměs hodnoceno jako standard. Stejně jako má člověk doma ledničku, mikrovlnku a pračku, firmy by dnes měly mít ERP. Rozdíl spočívá v tom, jakým způsobem a do jaké míry svůj ERP systém využívají. Ne všechny firmy si totiž zatím uvědomují, že jde o nástroj, jehož prostřednictvím by se mohly posunout dopředu, získat konkurenční výhodu.

Nicméně sami producenti se snaží přinášet na trh novinky a seznamovat s nimi zákazníky. Asi nejzajímavější t těch, které jsou poslední dobou „horké“, je podpora elektronické komunikace. Sama o sobě není ničím novým, je tu už deset let. Ale podle všeho právě teď dozrává čas pro její dokonalé využití.

Novinek a trendů je však na trhu ERP samozřejmě podstatně víc. Sem patří například cloud computing, SaaS a další. Nekupovat si licence konkrétního softwaru, ale využívat jej prostřednictvím internetu, jako službu je směr, který se nezastaví. Tento působ poskytování podnikového softwaru je již několik let velmi oblíbený například ve Spojených státech. V Evropě, v západní ani ve východní, se zatím ještě úplně nerozmohl, ale jeho čas zřejmě právě přichází. S tím souvisí i to, že v mnoha případech je už samozřejmostí možnost přístupu do ERP prostřednictvím webu nebo z mobilních zařízení.

„Pravděpodobná je i varianta že si firmy vytvoří svůj interní cloud,“ je přesvědčen říká Stanislav Sýkora, generální ředitel a předseda představenstva Asseco Solutions Česko. „Nicméně pořád to bude technicky fungovat stejně, tedy po internetu v rámci VPN. Na vlastní stanici je v podstatě pouhý prohlížeč, všechno běží na aplikačním a databázovém serveru v hostingovém centru. Což může ovšem logicky znamenat návrat terminálů. Existuje zde však jeden gordický uzel, který se musí rozseknout najednou. Jednou jeho součástí jsou kontinuálně vyspívající technologie, další je obchodní model, který se zdá být jasný, ale nemusí být obecně platný. V podstatě jde o generační změnu, jak u obchodního modelu, tak u technologií. Zajímavé je, že každý rok si myslíme, že už se tyto přístupy prosadí, ale zatím se o masové rozšířenosti rozhodně mluvit nedá. V Americe se situace vyvíjí jinak než v Evropě a ve východní Evropě trošku jinak než v západní.“

K velmi slibným inovacím patří také virtualizace. Patří k těm novinkám v oboru, které mají hmatatelné přínosy, které lze velmi přesně vyčíslit v poměru náklady a přínosy pro danou firmu.

„Pokud bychom se na virtualizaci podívali z ptačí perspektivy, možná bychom zjistili, že to vlastně není nic nového. Snad jen návrat k něčemu, jako jsou mainframy v inovované podobě či sálové počítače,“ vysvětluje Sýkora a pokračuje: „Jenže dnes už nebudou nutné tři místnosti, ale malý box pod stolem. Myslím, že virtualizace se skutečně skvělá věc! Je opravdu inovativní a myslím si, že se prosazuje velice snadno. I manažerům, kteří o ní příliš neví, se dá vysvětlit, proč je to dobré řešení.“

Na rozdíl od těchto nezpochybnitelných trendů existují, určité „marketingové výkřiky“. Ty spočívají v tom, že stejnému produktu či směru dá marketingové oddělení jiný název, aby se odlišil od podobného, který nabízí konkurence. Tyto „trendy“ však skutečně vývoj neurychlí, naopak v jejich důsledku vzniká na trhu zmatek.

Zato zajímavou novinkou, ovšem pro změnu nikoli z technologického, ale z obchodního hlediska je fakt, že poslední dobou se zvyky velkých firem objevují i u firem středních, kde už dnes také o nákupu informačního systému nerozhoduje paní účetní, jak tomu ještě poměrně nedávno bylo. Rozhoduje manažer, který ví, co firma skutečně potřebuje. Manažeři si však uvědomují, že nejsou neomezenými vládci a že je užitečné získat pro inovační projekt i lidi, kteří s daným řešením budou pracovat. Takový přístup navíc usnadní i samotný proces implementace.

Co Čech, to producent ERP

Český trh je výjimečný velkým počtem menších lokálních výrobců podnikových informačních systémů, kterým se však kupodivu daří dlouhodobě čelit nejen světové, ale i významné tuzemské konkurenci. Tyto firmy firmičky mají dodnes značný podíl na trhu zejména v segmentu menších a středních firem. Ve vyspělých ekonomikách na západ od nás tento jev rozhodně není obvyklý, tam se dnes prosazují především globální dodavatelé.

Sýkora tento jev vysvětluje následovně: „Naše republika je již historicky v rámci regionu výjimečná velkým rozšířením průmyslu. Průmysl vyžadoval a vyžaduje automatizaci, proto bylo v našich podnicích v minulosti značné množství vysoce vzdělaných odborníků v různých technických oborech. Jejich znalosti byly po sametové revoluci využity pro vytvoření řady řešení, podporujících rozvoj technologií, podnikatelských aktivit, výroby, stavebnictví, finančnictví, podobně. Řada z nich byla a je svým způsobem originální, protože vznikala více méně bez vazby na západní firmy a jejich způsob myšlení a přístupy. Přitom však využívala nové technologie, které v té době byli první a jediné, které jsme zde měli k dispozici." Je tedy logické, že tyto talenty a tato řešení mají své uplatnění dodnes. A to i vhledem k menší finanční náročnosti. Samozřejmě bych mohl hovořit o řadě nevýhod řešení od malého dodavatele, ale to je už jiná kapitola.

To je i důvodem k tomu, že tak tvrdou konkurenci, jaká je v Česku a do určité míry i na Slovensku, si IT producenti třeba v Polsku ani nedokážou představit. Je to zřejmě dáno i velikostí našeho trhu, nicméně objektivně lze konstatovat, že je dnes až příliš zahuštěný, ačkoli oproti době na přelomu století, kdy bylo sto dodavatelů na tři sta odběratelů, je situace přece jen poněkud lepší. Proč tomu tak je?

„Krátce po revoluci platilo: co Čech, to programátor,“ vzpomíná Sýkora. „Pokud se dnes podíváte na profil mnoha známých lidí, tak zjistíte, že původně byli ekonomy nebo programátory v nějakém výpočetním středisku. Porevoluční vlna podnikání pak vychrlila spoustu maličkých firem, které rychle „zbastlili“ nějaké ERP a už byl na trhu další produkt. Možná jde o naše typické české kutilství,“ dodává ještě.

Velkou roli pravděpodobně také hraje i fakt, že oproti západní Evropě a dalším rozvinutým ekonomikám zde ranných v 90. letech nebylo v oblasti v IT prakticky nic. Pokud tedy v té době někdo v té době potřeboval software, koupil si, případně často okopíroval, to nejmodernější, co bylo v té době k mání, protože starší softwary zde prostě neexistovaly. Naopak například v Americe, která má daleko delší IT historii, je dodnes možné najít inzeráty, jejichž prostřednictvím firmy shánějí cobolisty a programátory v PL/1 a v podobných programech. Navíc zde bylo do IT průběžně velmi silně investováno a tyto investice stále běží. Právě v devadesátých letech bylo proto u nás možné zaznamenat hlad po nových technologiích. Boom inovací a rozmach v této oblasti byl u nás logicky větší, než v USA nebo v západní Evropě.

model

Recept proti krizi: Spolupráce místo konkurence

Přenesme se však z minulosti do dnešních dnů. Dopad nedávné hospodářské krize přímo vybízí uplatnit sílu silnějšího a stabilnějšího výrobce proti slabším konkurentům. Je to pro silné tuzemské producenty ERP dobrá cesta nebo se lze s přebytkem konkurence vypořádat i jinak?

Na to odpovídá Sýkora: „Náš recept je poměrně jednoduchý a v zásadě mnoho let stejný či podobný, ovšem s krizí jeho význam ještě roste. Zní takto: každá firmy, která vyvíjí vlastní software, se dříve nebo později dostane do situace, kdy, aby si udržela konkurenceschopnost, musí vytvořit generačního nástupce svého produktu. To však představuje dost vysoké náklady a současně nemá smysl vyvíjet něco, co už vyvinuli jiní. Na druhé straně menší softwaroví tvůrci, ačkoli finanční prostředky pro ně mohou znamenat problém, mají zpravidla schopný lidský potenciál. My jim proto nabízíme plnohodnotné partnerství, v němž uplatní své know-how, zejména v konkrétních branžích. A oni se naopak nemusí starat o investice do vývoje, to je naše věc. Naše produkty umožňují customizaci na míru zákazníkům a i tady se mohou velmi dobře uplatnit vývojáři našich partnerů. Nebo se mohou například posléze stát senior konzultanty pro danou branži, s níž mají zkušenosti nebo podobně.“

Jednoznačně se tedy dá říci, že cestou z krize ven je v tomto oboru založení a průběžné zkvalitňování partnerské sít. Postupů, které ke zvýšení kvality sítě lze využívat, je několik. „Jednou z možností, kterou využíváme v naší společnosti je vzdělávání a certifikace obchodníků a konzultantů,“ vysvětluje Sýkora. „V posledním roce jsme navíc posílili kontrolu práce našich partnerů s ohledem na kvalitu služeb, jak ve fázi obchodního procesu, tak konzultací. Některá šetření dopadla nadmíru dobře, což nás samozřejmě potěšilo, z jiných vyplynula opatření směřující k nápravě. Nicméně klíčovými stále zůstávají vzdělávání a certifikace.“

Konkurují Češi západu hlavně cenou?


Mnohá výběrová řízení ukazují, že českým producentům ERP a samozřejmě též jejich partnerům v poslední době se často daří uspět i proti dodavatelům světových softwarových produktů. Jaké konkurenční výhody vlastně přinášejí české produkty v porovnání s těmi, které jsou dodávány po celém světě? Bylo by možné jich zmínit poměrně dost. Za jednu z těch velmi podstatných však lze považovat znalost českého a slovenského podnikatelského, lidského i legislativního prostředí. Čeští či slovenští producenti ERP mohou velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků. Specifické oblasti v dané zemi, typu mzdy, personalistika, majetek nebo třeba celní deklarace mohou být pro zahraniční systémy problémem.

Co však dnes, kdy je zvykem dvakrát obrátit každou korunu, firmy skutečně potřebují? „V letošním roce přestala platit veškerá dosavadní matematika – ať už jde o finance, kalkulace nebo vlastní poptávku firem. Všechno se změnilo,“ říká Sýkora. „Ne že by firmy nepoptávaly, ale poptávají s daleko větší opatrností a tomu také odpovídá, co očekávají. Šlápnutí na brzdu je patrné všude. V minulých letech říkali jednoduše: potřebujeme nějak řešit procesy v naší branži, dejte nám systém… Dnes firmy samy víc analyzují. Ptají se: opravdu potřebujeme přesně tohle? A víc přemýšlí, jak informační systém co nejlépe využít. A doba už jiná nebude. Nicméně nakonec firmy zjišťují, že lepší IT řešení skutečně potřebují. Chtějí znát svá čísla ne za týden, ale dnes, potřebují konkrétní informace. Proto jsou v hodně v kurzu řešení typu Business Intelligence.“

Současně je i daleko větší tlak na úsporu pracovní síly. Podniky potřebují zvládnout stále více se stále větší efektivitou. Proto je větší poptávka po řešeních přinášejících vyšší úroveň automatizace procesů. Jednoduše řečeno: Každá firma se musí současnou situací nějak vypořádat. Ať už jde o producenta ERP nebo o jeho zákazníka. A pokud ji uchopí i jako příležitost zefektivnit a inovovat svou činnost, rozhodně udělá krok správným směrem.

Přečtěte si také:

Elektronický oběh dokumentů šetří čas i energii

Jak zajistit úspěšné zavedení ERP systému?

Čekání na lepší příští aneb rok 2009 na poli ERP


Komentáře


RSS 

Komentujeme

Kdo to řekne?

Pavel Houser , 19. říjen 2016 13:00
Pavel Houser

Nemůže být to, co vypadá jako zanedbávání bezpečnosti IT, ve skutečnosti racionální strategií? Pokud...

Více
Kalendář

08. 11. Deep in Data
08. 11. Deep in Data

RSS 

Zprávičky

Nejrychleji rostoucí českou IT firmou je letos DataSpring

ČTK , 21. říjen 2016 18:00

Nejrychleji rostoucí technologickou firmou v ČR je letos společnost DataSpring, která poskytuje clou...

Více 0 komentářů

Představitelé firem AT&T a Time Warner prý jednali o možné fúzi

ČTK , 21. říjen 2016 13:00

Vedoucí představitelé americké telekomunikační společnosti AT&T a mediálního konglomerátu Time Warne...

Více 0 komentářů

Tržby i zisk Microsoftu překonaly odhady, akcie jsou na rekordu

ČTK , 21. říjen 2016 10:00

Společnost Microsoft hospodařila v prvním čtvrtletí svého fiskálního roku s vyššími tržbami i ziskem...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

O2 zvýší od listopadu rychlost xDSL až na dvojnásobných 80 Mbit/s

ČTK , 20. říjen 2016 12:00

Operátor O2 od listopadu zvýší rychlost pevného připojení k internetu přes telefonní linky xDSL až n...

Více 2 komentářů

V ČR zadržen hacker zodpovědný za útok na Linkedin

ČTK , 20. říjen 2016 10:30

Ruské velvyslanectví v Praze naléhá, aby ruský občan, který byl zadržen v Česku na žádost Spojených ...

Více 0 komentářů

Navržena dobíjecí zinková baterie a elektroda z borofenu

Pavel Houser , 19. říjen 2016 20:00

Yi Cui ze Stanfordu a Shougo Higashi z výzkumných laboratoří firmy Toyota publikovali v Nature Comm...

Více 1 komentářů

Kybernetické útoky jsou sofistikovanější, experti trénují obranu

ČTK , 19. říjen 2016 12:00

Kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější. Odborníci, kteří pečují o kritickou páteřní infrastr...

Více 0 komentářů