Jan Sváček: šéf informatiky už není guru v kraťasech

ITbiz.cz, 24. září 2007 00:00 16 komentářů
Rubriky: Rozhovory, Hardware

Graf
Ředitel informatiky Jan Sváček pracuje v přepravní společnosti PPL od roku 2002. Začínal jako správce místní sítě, později se stal manažerem odpovědným za rozvoj IT ve firmě. Jeho oddělení informačních technologií tvoří tým pěti lidí. Jaké jsou jeho zkušenosti s výběrem dodavatelů, zaváděním call centra a správou rozsáhlé sítě v mnoha regionech České republiky? Proč nemá rád open source? Nejen na tyto otázky odpovídá v našem rozhovoru.

Pro přepravní společnost PPL pracujete od roku 2002. Jak se vyvíjelo IT oddělení ve firmě v souvislosti s jejím růstem?

Centrála PPL
Náš rozhovor s ředitelem informatiky probíhal přímo
v sídle PPL.

Byl jsem u fúze a začlenění sedmi firem do stávající společnosti PPL. Každá z těchto firem zaměstnávala v průměru dvacet až třicet lidí. Zažil jsem postupné rozšiřování dep, což jsou místa sloužící k naskladnění a třídění zásilek. Také jsem z pohledu IT pomáhal firmě v době, kdy se vybudovalo v roce 2004 nové centrální překladiště. Byl jsem i u prodeje a majetkového vstupu DHL. Na začátku jsem byl v IT oddělení sám, respektive jsme byli dva. Nyní je nás pět.

Jak probíhalo vámi zmíněné slučování sedmi firem do jedné z hlediska IT?

Z hlediska IT tam nebyly výraznější problémy. Náš informační systém je postaven na distribuovaných instancích SQL. Každé depo má vlastní SQL databázi. Větší problém byl u účetního systému, který se musel sloučit do jedné databáze. Tato část informačního systému procházela velkou přeměnou, a to bylo složitější.

Protože měla každá společnost vlastní právní subjektivitu a každá si vedla účetnictví, měli jsme několik účetních systémů. Teď používáme jeden účetní systém, ale zachováváme přitom dále linii decentralizaci. Takže i účetní máme v každém odštěpném závodě.

Poslední dobou je stále více slyšet o výhodách Linuxu a dalších open source řešení. Jaký je vlastně váš osobní postoj k open source?

Přijde mi, že obecně zadarmo není nic a to mi na tom vadí. Pro mne co je zadarmo, to je podezřelé. Mám z toho strach. Já prostě nevím. Fakt se mi do toho nechce. Je hodně kolegů z branže, kteří nepoužívají open source. Nepůjdeme do toho. Prvním impulsem by musela být velmi dobrá reference z byznysu, který je podobný tomu našemu. Potom bych se o to začal zajímat víc. Komerční řešení mi sedí nejvíce.

Měla firma v začátcích vytyčenou IT strategii?

Byly určité vize, ale velmi hrubé. V podstatě strategie nějaká konkrétní, podle které se IT řídí, je tady poslední dva roky. Strategie tady musí být z hlediska nákladů. Jsme součástí velkého koncernu, takže musíme plánovat poměrně podrobně. To se tedy musí dít ruku v ruce se strategií.

Jak se během předchozích pěti let měnila vaše pozice ve firmě?

Když jsem začínal, byl jsem více správce podnikové sítě. Dnes se také snažím spravovat počítačovou síť, ale není to, co se ode mne čeká. Management mne také baví a je to více o řízení. Šéf informatiky už není ten guru v kraťasech, který lítá od uživatele k uživateli.

Vychovejte si superuživatele

Jak se měnil postoj vedení k informačním technologiím? Vnímali tuto část jako nákladovou položku nebo spíše konkurenční výhodu v podnikání?

Tím jak samozřejmě IT prorůstá do byznysu, tak zvyšuje svůj vliv. Jednatelé v PPL vůči tomu nebyli a nejsou slepí, takže i jejich postoj se změnil, což je dobře pro byznys i pro firmu. Nejvyšší management poznal v průběhu těch let a chápe dodnes, že počítač nelze vyměnit jednou za sedm let, ale že je tam skutečně potřeba tříletý cyklus.

Oddělení IT je rovnocenný partner. Ale jsme zároveň braní jako podpůrný servis pro provoz a marketing. Podle toho se musíme k ostatním oddělením chovat jako k zákazníkovi.

Zvládáte to při tomto počtu lidí?

Zvládáme, protože využíváme i outsourcing. Například správu datové sítě kupujeme od poskytovatele připojení k Internetu, což zpočátku nebylo, ale dnes je takový servis poskytován běžně. Také informační systém si platíme jako službu, takže tam nemáme žádnou práci. Naše oddělení tedy zajišťuje kontakt s externí firmou, protože naši zaměstnanci kontaktují v případě poruchy nás a my kontaktujeme dodavatele.

Můžete nám přiblížit, jakým způsobem v pěti lidech spravujete místní síť a uživatelské počítače?

Pokud má uživatel problém, má svůj login na webový helpdesk, kde se přihlásí. Vybere si z několika kategorií a popíše svůj problém. Zpráva je přiřazena administrátorům, kteří situaci začnou řešit. V podstatě z 95 % tvoří naši síť operační systém Windows XP, takže se technik připojí na vzdálenou plochu k tomu uživateli a ten požadavek vyřeší.

Také jdeme cestou jednoho superuživatele na každé lokalitě, který má větší zkušenosti s IT a je v kontaktu s námi. Jedná se o technika depa a jeho úkolem je instalovat zákazníkům náš software. Potom tam ještě může být druhý superuživatel, protože je potřeba zajistit nějakou zastupitelnost a ten samozřejmě dělá nějakou jinou práci.

Pokud se v regionálním depu vyskytne problém, náš superuživatel udělá hrubou analýzu problému, eventuálně, pokud ten počítač není na síti, tak zkusí zajistit připojení. Jakmile se administrátor z našeho centra na počítač dostane, tak je schopen samozřejmě něco řešit. Nám se v podstatě ty poslední dva roky toto řešení nesmírně osvědčilo, protože nákladově vychází dobře ve srovnání s outsourcingem.

Co když je porucha způsobena vadným hardwarem? Znamená to, že váš technik nasedne do auta a vyrazí do regionu, kde se vyskytla porucha?

To je řešeno jinak. Kupujeme počítače značky Dell a v ceně je servisní zásah do druhého pracovního dne. Uživatel nám sdělí pouze číslo počítače a druhý den tam přijíždí technik Dellu, který závadu vyřeší. Takové závady se stávají zhruba dvakrát měsíčně. Navíc když jde o počítač, na kterém závisí náš byznys, například nějaká váha nebo něco podobného, tak máme na každém depu připravený záložní počítač s veškerým softwarem. Pracovník depa pouze počítač připojí k síti a náš administrátor vzdáleně doladí potřebné podrobnosti. Pokud to je počítač řekněme na obchodním oddělení, u kterého je možno problém vyřídit do druhého dne, tak se počká do druhého dne.

Když jsme nakousli tu vzdálenou správu, neuvažovali jste o nasazení terminálových řešení (uživatelé spouštějí aplikace vzdáleně ze serveru)?

Toto řešení tady samozřejmě ve vzduchu visí. Uvažuje se o tom, ale je to projekt spíše dlouhodobějšího rázu. Nikdo nás nenutí, abychom to nasazovali letos anebo příští rok, takže nemám žádný důvod, proč bych měl takové řešení nutilo nasadit. Mám nějaké analýzy jak z hlediska ekonomiky, tak z hlediska IT operací. Ale není to priorita.

Nebojte se pokuty ve smlouvě

Co je v tom případě vaše největší priorita?

Velký projekt je v podstatě rozšiřování sítě PPL, což znamená stavba nových terminálů. Letos už za sebou máme tři a připravujeme čtvrtý. Podařilo se nám dokončit velmi úspěšný projekt distribuovaného call centra, takže máme obchodní agenty na všech centrech i v depu. Využíváme přitom VoIP. Tento projekt, včetně automatického centrálního nahrávání hovorů, skončil před 24 měsíci.

Jak to call centrum funguje?

Máme dvě barevné linky, které směřují do centra, kde máme odhadem dvacet standardních telefonních linek. Když zákazník volá, je pomocí datové sítě přesměrován zpátky do našeho centra na call centrum a odtud zase zpátky na vlastní depo k regionálnímu operátorovi, kde je obsloužen. Pokud regionální operátor hovoří, vrací se hovor zpátky call centra, takže je vlastně obsloužen tady v Praze.

Samotné řešení bylo technologicky a hardwarově náročné. Byla tam těsná spolupráce s providerem. Nastavení všech těch možností bylo náročnější. Musíte určit, jak dlouho má být hovor na lince, jak se tam má zdržet dlouho a podobně.

Co byste třeba našim čtenářům doporučil, pokud budou zavádět call centrum?

Musí si stanovit jasný cíl, který od toho řešení očekávají. Podle toho vypracovat poměrně přesné zadání a následně na základě tohoto zadání vypsat tendr. Doporučil bych opravdu obezřetně připravit smlouvu s dodavatelem, aby když nastanou problémy, byli dobře chráněni. Nám se osvědčily sankce ve smlouvě.

Určitě v PPL využíváte také informační systém. Můžete nám přiblížit, jakým způsobem probíhalo zavádění vašeho informačního systému?

Zavádění proběhlo v roce 2001, když jsem ještě v PPL nebyl. Původní informační systém nebyl příliš uživatelsky přívětivý. Pak se přešlo na systém, který běžel pod Windows a je programovaný ve Visual Basicu, což bylo pro uživatele úplně jiné. Převod dat mezi informačními systémy jednoduchý nebyl, nějaké složitosti to s sebou neslo. Jinak samozřejmě jedeme na SQL 2005.

S dodavatelem informačního systému máme dlouholetou smlouvu. Ve smlouvě jsou určeny hodiny na vývoj, který se nám daří poměrně plnit, takže ten systém roste s námi.

Zákazníci chtějí webové aplikace

Je lepší koupit hotové řešení, dodělávat si ho na klíč nebo se dohodnout na pronájmu?

Informační systém, který používáme, je od začátku informačním systémem pro přepravní služby. Hodně funkcích je tam zkrátka zabudovaných. Jak se rozvíjí byznys okolo vás, požadavky zákazníků a firma sama, tak je potřeba se tomu informačnímu systému dál věnovat.

Dneska vidím spousty informačních systémů v podnicích, které nemohou firmě už nic výraznějšího přinést. Ale to není náš případ. Skutečně pořádáme pravidelné měsíční schůzky s dodavatelem, máme přiděleného jednoho programátora jenom pro nás. Tím, že je to pronájmem, tak se nám to velmi osvědčuje.

Můžete přiblížit, jaké úpravy tvoří hlavní část všech změn vašeho informačního systému?

To jsou nové služby. Máme například nový produkt Soukromá adresa, v jehož rámci nabízíme dopravu zásilek na soukromé adresy spotřebitelů. Produkt jsme postavili na komunikaci mezi řidičem a příjemcem tak, aby se procento nedoručených zásilek výrazně snížilo.

Když jsme se stali členy koncernu Deutche Post, tak jsme začali nabízet zahraniční přepravu. Zákazník dnes vyžaduje služby – chce velmi detailní informace online na webu, generování tiskových sestav, podporu importu faktur do svých vlastních informačních systémů. Tohle všechno ten informační systém vyžaduje. Musíte ho vyvíjet.

Před námi je nyní velký projekt - společně s dodavatelem informačního systému budeme vyvíjet úplně nové řešení. Zákazník bude moci využívat naše služby pomocí webové aplikace. Bude možné mít i náš software pro místa, kde není konektivita, ale jinak bude pro zákazníka výhodné používat naši novou online aplikaci.

Jak je informační systém ovlivněný spojením PPL s DHL?

Nijak zvlášť. Když jsme přebrali vnitrostátní přepravu, tak jsme naší sestře DHL umožnili uspořit náklady na provoz jejich informačního systému, který provozovali pouze pro tuto službu. V případě atypických zásilek k takovému zákazníkovi přijíždí auto DHL. Tam jsme museli upravit informační systém a nastavit importy i datové můstky. V případě některých datových výměn je to na bázi FTP, ale spíše se snažíme dávat přednost XML.

Máte z propojování informačních systémů nějakou zkušenost nebo varování pro ostatní ředitele informatiky?

Došel jsem k názoru, že se tohle nedá laboratorně vyzkoušet. I když všechno připravíte, tak pak máte patnáct procent, které musíte odladit i v ostrém provozu. Na problémy se člověk musí připravit, ale není to zase taková katastrofa. Je potřeba být důsledný jako ředitel IT a požadovat jednoznačně informace od ostatních oddělení. Jestliže dokáže provozní servis předložit jednoznačný požadavek, tak to IT potom zvládne celkem bez problémů. Já za IT nebo člověk ode mne a stejně tak z firmy DHL jsme se účastnili všech jednání provozu a obchodu.

RFID je otázka budoucnosti

Jakým způsobem si vybíráte dodavatele?

Dívám se určitě na historii firmy, stabilitu firmy. Někdo nad tím možná mávne rukou, ale jeden by se pak divil, jaké problémy může způsobit nestabilita firmy. Samozřejmě pak hraje roli vlastní nabídka. Třeba při výběru call centra jsem navštívil několik projektů různých dodavatelů a hovořil jsem tam s lidmi, kteří dané řešení používají. Velikost firmy nehraje roli. Mám velmi dobré zkušenosti i s malou firmou.

Pokud mám správné informace, tak v PPL využíváte čárové kódy. Plánuje se v této souvislosti změna technologie? Jak vidíte budoucnost technologie RFID ve vašem byznysu?

PPL využívá čárové kódy od začátku firmy. Před patnácti lety, když jsem někomu řekl o možnostech čárového kódu, tak kroutil hlavou. A já si myslím, že tak to tak bude i s RFID. Cena jde neustále dolů. Já si myslím, že asi ten čas přijde, takže bych si na to i vsadil.

Zatím tedy RFID nehodláte využívat?

Na příští rok určitě ne. Je možné, že za rok touhle dobou, kdy budu připravovat projekty na ten další rok, už to tam bude. V první řadě bych si na to musel sednout se šéfem provozu. Pohovořit o tom s ním, udělat důkladnou analýzu, vyvodit jednoznačné výhody pro zákazníka. Jestliže tam budou výhody hmatatelné pro našeho zákazníka, potom s tím můžeme jít za vedením. Kdy to bude, opravdu nevím.

Profil


Jan Sváček pracuje v PPL od roku 2002. Začínal jako IT administrátor a měl na starosti správu místních sítí a serverů s Windows na depech PPL. Podílel se také na správě WAN a přibližně 150 stanic. V roce 2006 byl jmenován do funkce ředitele pro správu ICT.

Vystudoval střední průmyslovou školu strojní a dva roky studoval Goethe Institut Prag. Výpočetní technikou se zabývá od roku 1992, profesionálně potom od roku 1996. Mezi jeho zájmy patří cestování a
sport.


Komentáře

PetrZ. #1
PetrZ. 24. září 2007 09:04

Článek vypadá zajímavě, ale tak nějak trochu zavání moc velkou sebechválou. Ještě do nedávna jsem patřil mezi zákazníky PPL-ky, jak odesílatel, tak i příjemce. Dostat se ale na www stránky a k informacím o balíkách, to byl hodně často nadlidský úkol, respektive s hodně velkou trpělivostí. Buď se nezobrazilo nic nebo informace o přetížení systému. Nebo jiná chyba IIS.

Že už balíky přes PPL-ku neodesílám je ale způsobeno tím, že již balíky prakticky neodesílám. Jinak jsem byl celkem spokojen.

Marek Stopka #2
Marek Stopka 24. září 2007 17:26

No opensource... Nemá cenu pohlížet na to, jestli je ten software za peníze, nebo zdarma. To je hloupost, ale taky bych nešel do něčeho k čemu není podpora. Z komerčního užití SLED/SLES (případně ekvivalentů od RedHatu) bych strach neměl, ale vzít nějaké Ubuntu a s tím bastlit, tak to asi ne :-)

#10
25. září 2007 12:54

ano, moje rec. navic kdyz uz existuje firma, ktera dela v oboru a toho se nebala. a ve vsi ucte k ppl... jsme ponekud vetsi a mame opravdu vysoke naroky tisice pobocek online, automaticke tridirny, sladiste, dopravni park, desitky tisic zamestnancu atd. proste jsme minimalne srovnatelni s ppl a "hentenony opensoc" mame a musim rici ze si nedovedu predstavit jak by se nam prizpusoboval napriklad takovy microsoft ... meli jsme velmi specificke pozadavky a suse byla schopna je vyplnit bezezbytku. myslim ze otevreny kod byl v tu chvili klicovy.

RO #3
RO 24. září 2007 13:11

Protoze jsem de-fakto z stejneho odvetvi (delam na IT podpore CP) tak me tam rozesmala vymena na bazi ftp (mno to zavani dost preknym bastlem :-).

Co me ale zvedlo ze zidle, byl ten omezeny nahled na jina reseni IS. Nechapu proc? Tvrzeni ze chybi dobry priklad neberu, my jedeme kompletne na SLESu (a vi se to!) a da se rict ze nejenze jsme schladili horka mista (nekdy to uz dokonce horelo pod rukama - obrazne i fakticky) ale navic jsme ziskali platformu s obrovskou rozsiritelnosti a jasne definovanou budoucnosti.

Neco zadarmo, Linux zadarmo, to sou blaboly! Nedovedete (mno pan Svacek asi ano) si predstavit jak to bylo drahe reseni a hlavne roll-out, ale muzeme jit dal a ne rozpacite preslapovat na konci minuleho stoleti!

Petr Blecha #4
Petr Blecha 24. září 2007 20:19

Dobrý den,
článek dozajista nezavání sebechválou. Nemohu hodnotit, co je to balík, co je to PPL nebo, co je to IIS.

Náhodou jsem narazil na tento článek, nicméně asi 3x jsem měl tu čest s p. Sváčkem setkat osobně a dlužno podotknout, že se všemi názory počínaje MS-SQL přes DELL konče RFID se musím plně ztotožnit a dát p. Sváčkovi zapravdu. P.B.

PetrZ. #11
PetrZ. 24. září 2007 22:37

sorry, bez urážek - že nevíte, co to je IIS, tak to bych pochopil - zhruba přeloženo to je internetová serverová služba - čili odpověď počítač vybavený softwarem firmy Microsoft, který vám odpoví na zadání dotazu do prohlížeče na zobrazení stránek www.ppl.cz. Co to je balík nebo PPL, tak bych vám nedoporučoval, aby jste do zdejší diskuze nepsal ani písmenko, protože už jste se předchozím příspěvkem ztrapnil dost.

A co se týká MS-SQL - jsem rád, že jsem několik firem přeorientoval na jiná řešení, která postačují i při zastaralejším hardwarovým vybavením a která jsou založená na tak odmítaném řešení "zadarmo" - v plné spokojenosti jak uživatelů, tak i správců - tedy server linuxový, uživatelé windows.

A co se týká Dell a RFID .... řešení možná tak pro Prahu a jiná velkoměsta, ale realita na "venkově" je naprosto jiná - tedy myšleno město s 25.000 obyvateli

Petr Blecha #12
Petr Blecha 29. září 2007 21:45

Dobrý den pane Petře Z.
Nedávám Re: na Re:, že bych po přečtení Vašeho komentáře měl nějké po-city, ale rád bych na to reagoval:
Jsem zhruba ve věku p. Sváčka (Guru, co již neběhá v kraťasech) a za ta léta v oboru jsem si všiml jedné věci, čím je člověk vzdělanější, tím je i skromnější a tišší. Já sám jsem např. první školení na IIS absolvoval v době, kdy byly prodávány s novým HW Windows NT Server 3.51 a na pracovních stanicích fungovaly WfW 3.11. Od té doby jsem byl mnohokrát přeškolen, dnes se starám mimo jiné o n ks web serverů na různých platformách. (I když přes léto rád nosím kraťasy).

Celým svým komentářem jsem pouze chtěl vyzdvihnout souhlas se strategií a řešením p. Sváčka (DELL, MS-SQL, CALL-centrum,RFID, superuživatel a málo tučňáků) a za tím vším si stojím.

S pozdravem Petr Blecha

Vojtech #5
Vojtech 24. září 2007 22:21

na OSS se muzete pozeptat treba zrovna v DHL, mozna vam i pomohou ujasnit pojmy

Jan Sváček #6
Jan Sváček 25. září 2007 18:10

Dobrý den pánové,

co se týče příspěvku RO - pokud vím Čská pošta měla v tendru na nový IS podmínku zachovat současný HW, prostě ČP nechtěla pořizovat nový HW, z teto podminky pak vyplynulo reseni based on open source. ČP se tím stala referencí Novellu číslo 1, takže to jistě mělo vliv i na cenu. Prostě já kladu důraz na jiné podmínky a vyplynulo nám řešení postavené na MSSQL. Kolega z ČP píše, že nepřešlepuje na konci minulého století, nicméně přepážka pošty, která vyřizuje operace Poštovní spořitelny stále není online:) Samozřejmě z pohledu IT bude řešení ČP právě kvůli těmto specifikům komplikovanější, nicméně rozhodně nevím nic o tom, že by řešení postavená na Microsoftích produktech byla výrazně omezující ve škálovatelnosti, eliminující business nebo zastaralá.

Co se týče příspěvku Marka Stopky - ano, uznávám open source je dnes už trochu jinde, dá se k němu koupit podpora apod. Nicméně výrazný benefit oproti Microsoftu já nevidím a podpora Microsoftu je pro mě zcela dostatečná a nemám s tím nejmenší problém.

Co se týče příspěvku PetraZ. - omlouvám se za nedostupnost WWW, takto ex post těžko říci kde byl problém. Musím , ale uznat, že v určitou dobu jsme tento problém řešili a dnes je již vše v pořádku.

Radim Hasalík #13
Radim Hasalík 25. září 2007 19:12

Děkuji Vám za vstup do diskuse. Co se týče open source, máme připravený článek "Pro a proti" open source, kde dáváme prostor pro názory z obou stran. Měl by se na ITBIZu objevit zhruba za 14 dní.

Osobně si myslím, že pokud Vám IT v PPL funguje na Windows a změna by nepřinesla žádné výrazné zlepšení (výrazně lepší podporu byznysu nebo výraznou konkurenční výhodu na trhu), tak je to v pořádku.

Domnívám se, že není ani tak důležité na čem to běží, ale jestli se daná technologie využívá správně a efektivně. Vzpomínám si například, že jsme v jedné firmě využívali místo Microsoft SharePoint open source MediaWiki a fungovalo to. SharePoint lidem k srdci nepřirostl. V jiné firmě mohou mít zcela opačné zkušenosti - záleží na zvyklostech, postojích lidí apod.

RO #14
RO 26. září 2007 10:26

Tak jako kolega jsem rad ze jste reagoval.
Jen uvedu na pravou miru, pripadne osvetlim:
1. v podminkach bylopripadne vyuzit i puv. hw. dnes je celkem vyjimka pokud potkate poritacovou techniku, ktera je "puvodni".
2. nejen Novel se "vysvihl" na tomto reseni pro nas. I napriklad reditel pobocky DELLu nam vyzdihl, ze jsem pro ne (v oblasti serveru) nejvetsi zakazka ve str. evrope, nebo celkovy nedostatek 3COM switchu 24p ktery zpusobila nase poptavka... takze ano, mate pravdu Novelu to jiste VELMI pomohlo, jinym vsak take, myslim ze je to proste tim, ze jsme jedna z nejvetsich firem zde na trhu.
3. asi si nerozumime v pojmu on-line. kazda prepazka (i ta v nejzapadlejsi vesnicce) vam on-line overi platnost poukazky... napriklad. PS neni nase sluzba, z merita veci tedy neni mozne byt propojen s databazi cizi banky. To je podle meho on-line! jestli je mineno on-line jako spojeni s internetem to je ve firemni siti ze zakona nemozne. ale bylo na to pamatovano pri budovani site a dnes je mozne ze prijdeme na trh se sluzbami ohledne informaci s vyuzitim internetoveho spojeni. pilotni projekt uz bezi a vykazuje zajimave vysledky.
4. a za posledni: tady take doslo k mylce _nase_ reseni na MS rozhodne zastarale bylo. i ja verim ze reseni jsou momentalne rozhodne srovnatelna... ale cas ukaze, a o tom jsem presvedcen, ze otevrena reseni zalozena na otevrenem sw maji na vrch.
5. nakonec anekdota: kdysi jsme pouzivali reseni postavene na Unixu nikdo tomu u nas moc nerozumel, a servery se spravovali tak ze jednou za cas se tam zmenil letni za zimni cas, jinak zadne problemy proste nebyly. pak nadesel cas a s vyslisenim medialni masaze MS jsme sli do Windows NT... 3.5 a 4.0sp6a tu byli s nami donedavna. Neradi k tomu vracime vzpominky i po letech porad silne. Mno a rok se s rokem sesel a my tu mame zase unix-like reseni :-)
Legracni je ze mi stacilo vyndat starikou sovu (eee... knizku a System V od pana Sovy) a naucit se znovu zaklady a svete div se 80% veci je stale platnych....:-D tomu rikam koncpce a dlouhodoba podpora...
Hezky den a diky za reakci.

Vojtech #15
Vojtech 29. září 2007 11:24

"ČP nechtěla pořizovat nový HW, z teto podminky pak vyplynulo reseni based on open source"

a ja porad slysim, jak se MS kasa embeded systemy...

Martin T. #7
Martin T. 15. říjen 2007 08:36

Pokud je mi znamo, pan Svacek zacinal ve firme jako brigadnik tisku etimket a az pote prisel do oddeleni pocitacu.

Petr Pavelka #8
Petr Pavelka 23. březen 2008 14:31

je to o hovně

Beny Lee #9
Beny Lee 23. březen 2008 14:55

<em>Příspěvek obsahoval osobní útoky bez předložení jasných fakt a důkazů. Byl proto redakcí vymazán. Všem slušným čtenářům se omlouváme.</em>

Beny Lee #16
Beny Lee 14. únor 2009 17:37

Článek obsahoval zcela jasná a nezvratitelná fakta o tom, že Sváček, Hondl, Žák a jiní tzv. manažeři jsou absolutní kokoti, kteří firmu jenom dojí a svými záměrně chybnými strategickými rozhodnutími ji poškozují. A diletant Horák to ani nepostřehl. Stejně tak jako současní majitelé.
A vy, místo abyste nechali příspěvek ve fóru, ho vymažete. To je přímo obludné !!

RSS 

Komentujeme

CCDO: další zkratka na obzoru?

Pavel Houser , 17. květen 2018 09:00
Pavel Houser

Nová náplň práce CIO a ředitelé přes zákazníky, respektive zákaznická data....

VíceRSS 

Zprávičky

ČR má v Evropě 3. nejvyšší platbu za 1 GB mobilních dat

ČTK , 20. květen 2018 16:04

Ve výši průměrného měsíčního tarifu patří ČR s 33 dolary k evropskému průměru....

Více 0 komentářů

Algotech a Sugar Factory se spojují

Pavel Houser , 19. květen 2018 09:00

Společnost Algotech oznámila převzetí společnosti Sugar Factory, českého dodavatele řešení pro řízen...

Více 0 komentářů

Infineon postaví za 1,6 mld. eur novou továrnu na čipy v Rakousku

ČTK , 19. květen 2018 08:00

Infineon je předním světovým producentem polovodičových řešení, v loňském fiskálním roce dosáhl trže...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Výrobce displejů Japan Display měl loni rekordní ztrátu

ČTK , 18. květen 2018 12:00

Dodavatel Applu doplácí na pozdní zavedení výroby OLED, v iPhone X Apple používá displeje od Samsung...

Více 0 komentářů

Toshiba smí prodat čipovou divizi

ČTK , 18. květen 2018 09:00

Firma se snaží vzpamatovat z účetního skandálu, před 3 lety přiznala rozsáhlé nesrovnalosti v účetni...

Více 0 komentářů

Nová varianta ransomwaru SynAck je schopná obejít zabezpečení

Pavel Houser , 18. květen 2018 08:00

Technika Process Doppelgänging zahrnuje bezsouborovou injektáž kódu, která využívá zabudované funkce...

Více 0 komentářů

YouTube spouští novou hudební streamovací službu

ČTK , 17. květen 2018 10:49

Nová verze YouTube Music provázená reklamami bude nabízena zdarma....

Více 1 komentářů