Studie Infosys: Přijetí umělé inteligence umožní podnikům růst příjmů

23. leden 2017 11:08 0 komentářů

Společnost Infosys, celosvětový lídr v oblasti poradenství, technologií, outsourcingu a služeb nové generace, představila výsledky průzkumu, který zjišťoval dopad umělé inteligence (AI, Artificial Intelligence) na podnikání, očekávání spojená s jejím nasazením a míru vyspělosti technologií AI. Studie Amplifying Human Potential: Towards Purposeful Artificial Intelligence (Jak posílit lidský potenciál: Cesta k účelné umělé inteligenci) je založena na průzkumu mezi 1 600 respondenty; šlo o seniorní manažery zodpovědné za strategické rozhodování ve velkých organizacích po celém světě.

Studie jasně dokumentuje souvislost mezi růstem příjmů a mírou vyspělosti technologií umělé inteligence v příslušném podniku. Organizace, které reportují v posledních 3 letech růst tržeb, došly dál i v nasazování umělé inteligence. Technologie AI jsou vnímány jako dlouhodobá strategická priorita; 76 % respondentů považuje umělou inteligenci za klíčový faktor úspěchu a 64 % dotazovaných věří, že budoucí růst jejich organizace závisí na nasazení AI v masivním měřítku. I když obecně existují určité obavy vztahující se k etice a lidským zdrojům – 62 % respondentů věří, že úspěšné nasazení AI vyžaduje posílit etické standardy – většina dotazovaných patří k optimistům a je přesvědčena, že zaměstnance nahrazené umělou inteligencí půjde přesouvat na pracovní pozice přinášející vyšší přidanou hodnotu. 85 % podniků zapojených do průzkumu plánuje své zaměstnance vzdělávat a informovat je o výhodách a využití umělé inteligence prostřednictvím školení a tréninků. 80 % podniků, které chtějí technologiemi AI nahrazovat současné pracovní pozice, hodlá takto nahrazené zaměstnance přesunout na jiné pozice nebo nejprve rekvalifikovat.

Sandeep Dadlani, prezident a ředitel společnosti Infosys pro Severní a Jižní Ameriku, k výsledkům průzkumu uvádí: „Přijímání umělé inteligence je na vzestupu a my jsme potěšeni, že plynulé investice podniků do technologií AI již přinášejí významné a kreativní změny. Příležitosti, které umělá inteligence přináší, jsou obrovské. AI se stává vyzrálou technologií a její nástup nabírá ještě vyšší rychlost. Náš průzkum ukazuje, že v příštích 4 letech budeme svědky jednoho z vrcholů zájmu o tuto technologii. Průmysl jako celek nyní proto musí přijmout nezbytná opatření, která zajistí, že technologie AI jsou vyvíjeny v souladu s etickými principy napříč celou společností, že zaměstnanci jsou do tohoto procesu aktivně zapojeni a získávají potřebné školení tak, aby se nacházeli v centru všech změn.“

Hlavní výsledku výzkumu

  • Do roku 2020 očekávají podniky výrazný růst AI: Organizace, které již mají technologie umělé inteligence nasazeny nebo jejich nasazení plánují, očekávají do roku 2020 zvýšení výnosů v průměru o 39 % a snížení nákladů o 37 %. Celých 76 % IT specialistů a manažerů s rozhodovací pravomocí vnímá AI jako rozhodující faktor pro úspěch své organizace.

  • Podniky mají v plánu investovat do rozvoje dovedností svých zaměstnanců: Podniky, které nahrazují pracovní pozice technologiemi umělé inteligence, si v 80 % případů chtějí své zaměstnance udržet, přeřazují je na nové pozice nebo přeškolují. 53 % podniků investuje speciálně do rozvoje dovedností svých zaměstnanců. Organizace, které mají v oblasti AI méně zkušeností, zaměstnance z pozic ovlivněných technologiemi umělé inteligence spíše nasazují na nové obdobné pozice. Naproti tomu organizace s více zkušenostmi v oblasti AI se snaží dotčené zaměstnance spíše přeškolovat. Mezi hlavní průmyslová odvětví, kde si zaměstnance plánují udržet a rekvalifikovat je, patří: rychloobrátkové spotřební zboží (94 %), letecký a automobilový průmysl (87 %), energetika, ropný a plynárenský průmysl (80 %), farmaceutický průmysl a sektor life sciences (78 %). Z průzkumu dále vyplývá, že technologie AI způsobí zvýšení investic do zaměstnanců především v Číně (95 %), Francii (90 %), Německu (89 %), Velké Británii (82 %) a USA (76 %).

  • Pro úspěch AI je rozhodující řešení souvisejících etických problémů: Dvě třetiny respondentů nepromýšlelo při nasazování umělé inteligence související etické otázky, k nimž patří obavy zaměstnanců ze ztráty kontroly nad řízením podniku a související oborové regulace. 90 % respondentů průzkumu dále uvádí, že zaměstnanci jejich organizace vnímají zavádění umělé inteligence jako problém nebo ho sledují s obavami, 88 % zmiňuje problémy a obavy na straně zákazníků či dodavatelů. Celkem 53 % dotazovaných souhlasí s názorem, že etické problémy představují významnou překážku pro účinné využívání technologií AI.

  • Mezi jednotlivými trhy i obory průmyslu existují velké rozdíly: Z průzkumu vyplývá, že podniky v Indii a Číně mají ohledně umělé inteligence největší sebevědomí a nejčastěji jsou přesvědčeny, že ve využití AI mají před svou konkurencí náskok. Následuje Německo, USA, Velká Británie a Francie. Podniky v oborech rychloobrátkového spotřebního zboží (57 %) a telekomunikací (48 %) nejčastěji uvádějí, že již pociťují, jak technologie AI mění jejich sektor. Firmy z farmaceutického průmyslu a oblasti life sciences uvádějí nejširší využívání umělé inteligence a fungování těchto technologií v souladu s očekáváním; daná odvětví mají tedy nejvyšší skóre z hlediska nasazení AI jako vyzrálé technologie (AI Maturity Index).

  • Podniky jsou z hlediska přijetí AI teprve na počátku cesty: Mezi respondenty, kteří již technologie AI nasadili, je pouze každý desátý přesvědčen, že jejich organizace plně maximalizuje současné možnosti a výhody umělé inteligence. Většina (90 %) respondentů průzkumu uvádí, že jejich zaměstnanci čelí v souvislosti s přijetím AI výzvám a problémům. Přibližně 4 z 10 respondentů věří, že aby technologie AI mohly v jejich organizaci fungovat opravdu efektivně, je třeba vylepšit především rychlost jejich nasazování, snadnost použití a interoperabilitu s jinými systémy a platformami. Některé oblasti nasazení AI vyžadují další školení, vzdělávání a transparentnost na pracovišti. Zaměstnanci zmiňují v souvislosti s umělou inteligencí jako nejčastější obavu bezpečnost dat (43 %), bezpečnost práce (40 %) a platové sazby (30 %), a to i přes obecně pozitivní pohled na přijetí AI.

Další klíčové výsledky průzkumu

  • AI v akci: V současnosti představuje primární využití AI automatizace práce s velkými objemy dat (big data, 65 %) a prediktivní a preskriptivní analytika (54 %). Organizace, které se průzkumu Infosys účastnily, investovaly do AI v minulém roce průměrně 6,7 milionu dolarů a technologie umělé inteligence již používají průměrně 2 roky. AI je nasazována v první řadě v rámci oddělení IT (69 %), následují oddělení provozu (34 %), rozvoje podnikání (33 %), marketingu (29 %), obchodu, prodeje a služeb zákazníkům (28 %).

  • Riziko a přínos: 71 % respondentů souhlasí s tvrzením, že růst využití AI v rámci podnikání je nevyhnutelný, zmiňují v této souvislosti přínos technologií umělé inteligence nejen pro obchodní výsledky, ale i pro zaměstnance a společnost jako celek. Více než polovina (51 %) respondentů je přesvědčena o tom, že technologie AI mohou být pro jejich organizaci efektivní, jen pokud poklesnou náklady na jejich zavedení.

  • Implementace: 88 % respondentů rovněž připouští, že v souvislosti s nasazování AI čelí výzvám a obavám rovněž zákazníci a dodavatelé jejich organizace. 4 z 10 poukazují na to, že dostatečně nerozumí přínosům spojeným s používání umělé inteligence, 38 % uvádí obecnou nedůvěru k této technologii. Podobná skupina respondentů (37 %) uvádí, že chtějí raději pracovat a komunikovat s živými lidmi než s umělými systémy.

Studie celkově dokumentuje, jakou roli může technologie umělé inteligence hrát při růstu podnikání. Ukazuje, jak AI vytváří pro lidi příležitosti umožňující jim překonat limity současné pracovní pozice i vzdělání a jak v dlouhodobém měřítku přináší výhody pro prostředí jako celek. Manažeři s rozhodovací pravomocí věří, že umělá inteligence umožní získat to nejlepší z vlastních zaměstnanců (65 %) a může přinést pozitivní společenské (70 %) i ekonomické (76 %) změny.

Plná verze této studie a indexu AI Maturity je k dispozici na webu Infosys.com/AImaturity.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Další na řadě je bezpečnost

Richard Jan Voigts , 09. říjen 2017 00:00
Richard Jan Voigts

Co všechno lze automatizovat pomocí strojového učení? Larry Ellison, technologický ředitel společnos...

VíceKalendář

21. 10. WordCamp Brno 2017
24. 10. VeeamON Forum 2017
25. 10.

26. 10.
Profesia days 2017
RSS 

Zprávičky

Electro World v účetním roce zmírnil ztrátu na 92 milionů Kč

ČTK , 20. říjen 2017 12:00

Firma se soustředila na zlepšení prodejní a distribuční sítě a rozšíření sortimentu....

Více 0 komentářů

Dohoda o ochraně dat mezi EU a USA prošla první kontrolou

ČTK , 20. říjen 2017 08:00

Cílem dohody je chránit osobní údaje osob v EU předávané společnostem v USA. ...

Více 0 komentářů

Operátoři: Metro by mohlo být signálem pokryté do konce roku 2018

ČTK , 20. říjen 2017 08:00

Operátoři mají enormní zájem na pokrytí pražského metra, a to na vlastní náklady....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Firmu Moravia IT koupil britský konkurent RWS Holding

ČTK , 19. říjen 2017 21:26

Mezi zákazníky firmy specializující se na lokalizaci a testování softwaru patří např. Microsoft, IBM...

Více 0 komentářů

Státní ústav pro kontrolu léčiv hájí elektronické recepty

ČTK , 19. říjen 2017 10:00

V ČR se vydá 60-70 milionů papírových receptů ročně. Podle ministerstva je elektronizace zdravotnict...

Více 0 komentářů

Ransomware Locky v září masivně útočil ve světě i v ČR

Pavel Houser , 19. říjen 2017 09:30

Locky se neobjevil v Top 10 škodlivých kódů od listopadu 2016....

Více 0 komentářů

Podnikové služby tvoří už 5 % českého HDP

Pavel Houser , 19. říjen 2017 09:00

Podnikové služby v ČR rostly o 19 %, největší boom zažívají centra poskytující IT služby....

Více 0 komentářů