Vrátí vám peníze za operační systém?

Pavel Žďárek, 23. duben 2007 07:36 28 komentářů
Rubriky: Právo

Soud
Jeden ze zákazníků společnosti Dell vrátil nevyužitý operační systém Windows a MS Work. Tyto produkty byly přitom povinnou součástí dodávky stolního počítače. Firma zákazníkovi bez problémů vyplatila peníze. Pokusili jsme se vypátrat, jak by se zachovaly firmy v České republice.

Zkušenosti zákazníka vzbudily oprávněný rozruch, protože vstřícné jednání německého Dellu přesahuje ty nejodvážnější sny českých uživatelů softwaru, které by ani nenapadlo zkusit nepotřebné vybavení vrátit. Pojďme se tedy na celý případ podívat, řádně ho rozpitvat a zjistit, zda bylo jednání Dellu jen neobvyklým výstřelkem, nadstandardní službou zákazníkovi nebo pochybením.

Je potřeba zdůraznit, že je společnost Dell nejen prodejcem počítačů, ale také jejich výrobcem. Zákazník si pořídil počítač, který byl jedním z modelů společnosti. Do vztahu mezi prodejcem a zákazníkem tedy nevstupovala žádná jiná firma. Pouze společnost Dell nesla odpovědnost za to, že jako povinnou součást počítače prodávala operační systém Windows Vista. Bylo také pouze na ní, zda se rozhodla vyjít zákazníkovi vstříc a vrátit mu peníze za část „balíku“, který mu prodala.

Jiná situace nastává, pokud je prodejce pouze prostředníkem. Pozice „distributora“ zboží mezi výrobcem a zákazníkem mu dává mnohem menší možnosti vyjít zákazníkovi vstříc. Právě proto se většina výrobců snaží nabízet více variant počítačů s různými operačními systémy.

"Když prodáváme jiné značky, zákazník si může zakoupit notebook bez operačního systému. Nevím jestli je stejný postup možný u společnosti DELL. Je s podivem, že si zákazník kupuje zařízení s vědomím, že nechce jeho část. Je to stejné jako by se předem rozhodl nepoužívat USB porty a poté se dožadoval vrácení peněz za jejich nepoužívání. Při dnešním výběru má zákazník vždy možnost zakoupit zboží, které mu vyhovuje, a nedělat to obráceně," řekl nám Aleš Plašil ze společnosti Softcom Group s.r.o.

Více či méně tím vystihuje celou podstatu problému. Prodejce opravdu nenese vinu na tom, že si zákazník pořídil počítač s příslušenstvím, kterém nebude používat. Samozřejmě je nutné, aby prodejce předem poskytl dostatečné podklady k prodávanému zboží a zákazník tak nekupoval zajíce v pytli.

Náš zákazník, náš pán

Není tedy důvod, aby následně prodejce bral například zakoupený software zpět a vracel za něj zákazníkovi peníze. Operační systém je uveden na faktuře zvlášť anebo jako součást počítače. Systém může být dodáván v samostatném balení s tím, že si zákazník licenční štítek nalepí na počítač sám. Druhou možností je systém instalovaný v počítači z výroby, vázaný záznamem v BIOSU počítače a licenčním štítkem od výrobce.

Jestliže platí druhá varianta, je dokonce téměř nemožné, aby prodejce vracel zákazníkovi peníze zpět. Cena za operační systém není nikde uvedena a – přeženu-li to – prodejce by si musel cenu vymyslet. Z toho vyplývá, že pokud kupujeme počítač včetně operačního systému, nemůžeme jen tak svévolně trvat na vrácení peněz v případě, že ho nechceme používat. Udělala tedy společnost Dell chybu?

"Jednání zástupců společnosti Dell bylo zcela v pořádku. Základní princip soukromého práva, do kterého spadá tento právní vztah, lze stručně charakterizovat jako oprávnění všech subjektů se chovat podle své vůle a svobodně, pokud takové chování není v rozporu se zákonem. Právní režim jednání zmíněného německého spotřebitele a společnosti Dell lze vymezit jako smluvní vztah založený kupní smlouvou, jejímž předmětem byl počítač s operačním systémem Windows Vista," podala nám výklad advokátní kancelář Rowan Legal, která se zabývá právem v oblasti informačních technologií.

Stalo se tedy, že zákazník projevil zájem o částečné odstoupení od kupní smlouvy ("v rozsahu operačního systému předmětného počítače") a prodávající (společnost Dell) s tímto částečným odstoupením souhlasil. Kupní smlouva tedy zanikla v předmětné části navrácením peněz kupujícímu. Společnost Dell tedy nepochybila. Jen udělala něco, na co nejsme zvyklí. Firma přitom takto nemusela postupovat.

Operační systém nevrátíte


Podobný názor zastává také Lukáš Křovák, produktový manažer Windows Client ze společnosti Microsoft: "Ukázka vstřícného přístupu k zákazníkovi. Nejedná se o žádné pochybení, ale jde o svobodné rozhodnutí výrobce počítače. Nicméně je zapotřebí si uvědomit možnost jednotlivých výrobců počítačů nastavit si tato pravidla podle vlastního rozhodnutí. Mohou mít tedy stanoveno pravidlo, že při prodeji počítače žádnou kompenzaci nenabízí. Zákazník by se měl o této možnosti raději informovat předem."

Jestliže společnost Dell vyšla jednomu svému zákazníku vstříc, nemusí stejným způsobem postupovat u někoho dalšího. Takový postup je v souladu s právem. Pokud totiž zakoupený software funguje plně v souladu s jeho předpokládanými vlastnostmi, nejedná se o vadu. Kupující proto nemá nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zároveň musí nést odpovědnost za své jednání.

Je to podobné, jako nákup nového auta. Když si koupíme vůz, nelze po měsíci užívání nárokovat vrácení peněz za původní kola, protože jste si koupili (a dopředu jste to plánovali) nová a hezčí. Kupující je oprávněn se s prodávajícím dohodnout na podmínkách koupě. Jednou z takových podmínek může být i koupě vozu bez kol. Prodávající však není zákonem nucen na takové podmínky přistoupit.

Zákazník si neměl dopředu kupovat počítač, včetně operačního systému, který nechce využívat. Když tímto způsobem nakoupí, nemůže se zpětně a bez negativních okolností dovolávat toho, že operační systém nechce. Společnost Dell nebyla ze zákona povinna této žádosti vyhovět, ale přesto se tak rozhodla. Ulehčil jí to také fakt, že byla nejenom prodejcem, ale i výrobcem zboží.

Oslovili jsme marketingového ředitele Víta Šuberta, abychom zjistili, jak se na celou věc dívá společnost zastupující Dell v České republice. K události, která se odehrála v Německu, se sice nemohl vyjádřit, protože „k případu neznal všechny detaily“, nicméně nás informoval, že česká pobočka Dellu podobnou službu nenabízí a ani zatím žádný podobný požadavek na navrácení peněz za software neobdržela.

Doporučení je tedy následující: nespoléhejte na to, že by se něco takového mohlo podařit i vám. Vybírejte si zboží, o které opravdu máte zájem, a v podobných případech se pokuste s prodávajícím domluvit před samotným nákupem. Více šancí se domluvit máte u prodejce, který je také výrobcem zboží. Distributor opravdu nemá kapacity na to, aby pro vás vyjednával se svým dodavatelem speciální podmínky. Potvrzují to slova Martina Černíka ze společnosti AutoCont CZ, a. s.:

„Rozhodně nenabízíme zboží tak, aby zákazník byl nucen či diskriminován tím, zda vůbec a jaký operační systém si vybere či bude používat.“

Jak reklamovat softwarePokud se vám stane, že koupíte operační systém (nebo jiný software) a z náhlého popudu se ho rozhodnete vrátit, budou se vám hodit následující rady. "S vrácením operačního systému jsme se setkali. Zde je důležité rozlišit prodej OEM licence vázané na konkrétní HW, dále prodej retail produktů a také prodej licencí, které jsou součástí výrobků a tvoří neoddělitelný celek jako například zmiňovaný počítač," vysvětluje pohled prodejce Plašil.

Opět se tím vracíme k otázce licencí. V případě, že je software uveden zvlášť na faktuře nebo daňovém dokladu (jde tedy o COEM či "krabicovou verzi") a nedojde k porušení originálního obalu, je možné software vrátit a prodejce nemá důvod nevzít ho zpět. Ve druhém případě, kdy je software již v ceně počítače (DOEM verze) a je již na počítači nainstalován, nelze reklamovat pouze software.
"Možné by bylo pouze vrácení celého zboží, tedy celého počítače včetně softwaru," potvrzuje Černík.

Souhlasí s ním i Lukáš Křovák: "V případě OEM licence je nutné konzultovat s prodejcem počítače, zda umožňuje vrácení pouze operačního systému, a jaké jsou jeho podmínky pro případné vrácení. Zákazník může být také odmítnut, protože kupoval počítač s operačním systémem a souhlasil s nákupem jako celkem. Počítač bez operačního systému nefunguje a je tedy zapotřebí ho tam mít. Prodejce tedy prodává produkt jako hardware a software. V případě, že neumožňuje konfiguraci systému před prodejem, není možné požadovat kompenzaci za jednotlivé části. U krabicové verze existuje možnost vrácení produktu, nicméně produkt musí být vrácen hned po zakoupení, v případě, že uživatel nesouhlasí s licenčními podmínkami. Opět záleží na prodejci, zda vyjde zákazníkovi vstříc, což nemusí."

Velmi důležité pro vrácení jakéhokoliv softwaru je neporušení původního obalu. Pokud obal poškodíte či prostě otevřete, můžete zboží vrátit jen v případě, že má nějaké vady. "Pokud tedy má předmět koupě vady, má v případě odstranitelné vady kupující nárok na bezplatné, včasné a řádně odstranění vady nebo na výměnu věci či její součásti. Není-li výše uvedený postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě neodstranitelné vady má kupující nárok na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy," vysvětlují právníci z Rowan Legal.


Můj názor


Společnost Dell v Německu se zachovala vskutku vstřícně, ale z mého pohledu možná až trochu moc. Pokud chtěl zákazník počítač bez operačního systému, měl si takový vybrat. Pokud by se s prodejcem domluvil před koupí, bylo by to asi také rozumější. Věřím, že někdy člověk narazí na počítač, který mu
přesně vyhovuje, až třeba na jednu maličkost. V takovém případě mi ale přijde lepší požádat prodejce o dodání sestavy bez tohoto komponentu, což řada firem umožní. Rozhodně by asi nebylo v pořádku, kdyby bylo možné běžně vracet použitý (už jednou nainstalovaný) software, u kterého je velká možnost vytvoření pirátské kopie a její další distribuce.

Nákup v pavučině


Trochu jiná situace je při nákupu na dálku, což je v nejčastějším případě přes internet. Zde zákon bere v potaz, že zákazník nemá možnost si zboží prohlédnout a osahat. Spotřebitel má právo podle § 53 Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění (doručení zboží). Pokud dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo obdobným způsobem, prodlužuje se lhůta pro odstoupení o tři měsíce.

Zákon však obsahuje jednu výjimku, která se shodou okolností týká našeho problému. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal. Z toho vyplývá, že pokud spotřebitel zakoupil software a rozbalil originální balení, ztrácí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Ustanovení o odpovědnosti prodávajícího za vady tím však nejsou dotčena.

Proč mají audio a video nahrávky a počítačové programy v zákoníku vlastní odstavec? Tušíte správně – problémem je pirátství. Dobře to vystihuje Lukáš Křovák: "Software a další média mají jako zboží trochu odlišný charakter. Uživatel si teoreticky může udělat nelegální kopii nebo používat produkt i po navrácení zboží."

Za vším hledej piráty


Je pochopitelné, že nebezpečí a rozsah počítačového pirátství ovlivňuje možnosti a ochotu prodejců vycházet zákazníkům vstříc při žádostech o navrácení či reklamacích softwaru. Šanci ovšem máte i v případě, že se při nákupu spletete. "Dojde-li k nějakému spornému případu, můžeme se jej vždy individuálně snažit vyřešit - ovšem v případě, že nerozbalí pečeť. Pak už jsou šance na vrácení mizivé," vysvětluje Martin Černík.

Pokud tedy zakoupíte software a neporušíte jeho obal, můžete ho vrátit. V případě nákupu přes internet tak můžete učinit bez udání důvodu do 14 dnů. Při nákupu v kamenném obchodě je to věcí dohody s prodávajícím, který by ovšem bez dostatečného odůvodnění neměl mít problém přijmout software zpět a vrátit vám peníze.

Jestliže poškodíte obal, je to to samé, jako byste si software nainstalovali na počítač a používali. Vrátit ho tudíž nemůžete. Na reklamaci máte právo jen tehdy, když software vykazuje vady. Závada může být v některé funkci nebo se může jednat o poškozené médium a software nejde nainstalovat.


Komentáře

zdenek #1
zdenek 23. duben 2007 13:27

V EULA je napsano ze pri nesouhlasu s licenci vrati MS zakaznikovi penize. Tecka hotovo konec.

tom #5
tom 23. duben 2007 21:41

Opravdu to tam ještě je? Já myslel že už to tam není a nemám možnost si to nikde ověřit.
Také si myslím že hardware s software má různou licenci a podmínky vrácení, proto by neměly být prodávany v neodělitelné vazbě společně, protože potom dochází k porušovaní licence. Je to podobné jako kdyby někdo prodával se zbožím které má mít ze zákona záruku 2 roky i spotřební zboží (třeba potraviny) které má záruční dobu jen měsíc a tvrdil, že když je to koupené společně tak se kratší záruka vztahuje i na druhý výrobek.
Je to jako kdyby vám někdo prodal jogurt a boty a záruka by byla i na boty jen do datumu vyraženého na víčku od jogurtu. Takto se firma zbavila odpovědnosti za svůj výrobek a obešla děravou (neschopnou) justici.
Reaguji na příklad z článku o nákupu auta:
Pokud mi výrobce k takovému autu namountuje pneumatiky které budou mít nestandardní ventilky a v manuálu bude napsáno že tyto penumatiky mohu za určitý poplatek nafoukat jen u výrobce auta a nesmím si namontovat jiné, jinak přijdu o záruku na auto. A nebudu na tuto skutečnost předem upozorněn, tak mu ty pneumatiky nesmím vrátit, ikdyž budou pořád samá díra?
Celé to smrdí podovodem na zakazníka a vucování nepotřebného a nekvalitního zboží a při obsazení 90% trhu i neschopnost animonopolního úřadu a špatné ochrany spotřebitelů.

peto #6
peto 24. duben 2007 08:33

Ma to jeden hacik, EULA je v obale, ktory, ked rozbalis podla EULA s nou sdamou suhlasis. Cize uz otvorenim balenia suhlasis so zmluvou v baleni...
pri OEM je to momentom zaciatku instalacie a to je de facto po zapnuti notebook-u. Preto ti je ten clnok EULA uzitocny len ako nahrada toaletneho papiera..

Pavel Žďárek #8
Pavel Žďárek 26. duben 2007 17:36

Situace se má tak:

Je to podobný případ jako v případě Dellu a jeho ochoty vrátit peníze za systém. Stejně tak má společnost Microsoft právo (ne zákonem stanovenou povinnost) vrátit peníze uživateli, který po rozbalení krabice s operačním systémem zjistil, že nesouhlasí s licenčním ujednáním. A pokud je v úvodu licenčních podmínek uvedeno, že v případě nesouhlasu s nimi vrátí Microsoft peníze zpět, očividně tohoto práva využívá a nabízí zákazníkovi tuto možnost.
Jde o to, že společnost Microsoft "je oprávněna akceptovat vrácení instalačního CD i v případě nepředpokládaného zákonem, avšak není k takovému chování zákonem nucena a tedy uživatel se nemůže domáhat takového chování odkazem na zákonná ustanovení." (citace z vyjádření expertů na IT právo ze společnosti Rowan Legal).

To je výklad zákona. Co na to realita, je věc další...

Lada #28
Lada 23. září 2008 20:22

A co §53 odst. 6 AZ?

ki #2
ki 23. duben 2007 13:43

Takze jaky je zaver ?
U nas i nadale budu kupovat notebooky s OS, ktery nepotrebuji, protoze nabidka tech, kde mne jej nevnucuji je uzka ? I nadale budu platit Microsoftu, ackoliv zadny jeho produkt nepouzivam ?

Pavel Žďárek #3
Pavel Žďárek 23. duben 2007 23:48

Závěr je takový, že pokud si člověk koupí počítač + systém jako balík, nemůže chtít - v případě nespokojenosti - vrátit peníze jen za část balíku.
To, že je na trhu malá nabídka počítačů bez předinstalovaného systému, to už je věc jiná...

Co se týče toho příkladu boty + jogurt, spíš bych to upravil na lžička + jogurt, to je přesnější. Nebo ještě lépe mikrovlná trouba + balení popcornu. Výrobci se snaží své zboží navýšit o nějakou tu přidanou hodnotu, aby zvýšili zájem. Hodně lidí dá přednost počítači s předinstalovaných systémem, protože ve výsledku ušetří, než kdyby si Windows kupovali zvlášť. A nabízí se otázka: co mám dělat, když nechci používat Windows? Je to zase to samé, jako když si koupím tu mikrovlnku a přitom nejím popcorn. Pořád mám prostě na výběr a můžu zakoupit mikrovlnku samotnou. A pokud by se všechny mikrovlnky prodávaly s popcornem, prostě by si ti, kdo nejedí kukuřici, nechali mikrovlnku a popcorn zahodili. A takhle nějak to asi funguje i s těmi počítači a systémem. Nicméně, je to o prodejní politice výrobců či prodejců počítačů a o poptávce trhu... A netvrdím, že je to ideální situace.

A k té licenci: pokud člověk nesouhlasí s licencí, měl by od něj vzít výrobce software zpět (pokud to v licenčních podmínkách uvádí), nicméně problém nastane, pokud si člověk pořídil software u prodejce a ne přímo u výrobce.

JeromeHeretic #7
JeromeHeretic 24. duben 2007 14:30

Zvatlas picoviny. IMHO nejlepsi prirovnani by asi bylo, jako kdybych si chtel koupit auto. Akorat, ze kdyz si chci koupit auto s motorem o obsahu 1600 cm^3, musim si k tomu jeste koupit klimatizaci, ktera me vubec nezajima. Ne, samozrejme, ze to neni diskriminace, pro kreteny, kteri nechteji klimatizaci zde mame jeste model s motorem o obsahu 1200 cm^3, ten nabizime ve verzi s klimatizaci i bez klimatizace. Zatimco vyrobci aut se predhaneji v tom, kdo ti nabidne levnejsi klimatizaci, aby sis auto koupil u nich, tiche dohody Microsoftu s vyrobci pocitacu postaveni na pocitacovem trhu preklopili do situace, ze mas pravo si koupit budto auto s klimatizaci, nebo mas pravo drzet hubu.
Je to podobny trik, jako kdyz se zavedly jednotne ceny cigaret a hospodsti by na tom uz tolik netrhli.
Abych rekl pravdu, ani tak moc mi nevadi, ze jsem musel kvuli Windows zaplatit za notebook vic, mnohem vic mi vadi, jakym zpusobem jsem k tomuto "prirozenemu kroku, ktery vlastne vubec neni zlodejina" donucen. Soudruzi v Microsoftu jednoho krasneho dne zjistili, ze jim klesaji zisky a zacli hledat viniky. A tu si povsimli, ze nekteri vyrobci pocitacu instaluji do pocitacu jejich system bez licenci a zdarma. Ovsem kazdemu takovemu vyrobci by to napred museli dokazat. To by si ovsem useli najmout armadu agentu, kteri budou chodit po firmach, kupovat pocitace a neni li neco v poradku, nasledne se s nimi soudit. To by bylo velmi nakladne. V Microsoftu si velmi rychle spocitali, ze je jednodussi par lidi podplatit a svetu vysvetlit, ze za vsechno mohou ti "osklivi a zli, zli pirati, kteri Microsoft okradaji".
A tohle je na tom ta znepokojujici vec. To, ze si musim koupit notebook s Windows (protoze notebooky bez Windows jsou pouze ten nejlevnejsi srot) je vlastne presumkce viny.
Takze jsem osklivy a zly, zly pirat, kteremu se doma v supliku vali uplne zbytecne Windowsy a vesele si na svem notasu provozuji Kubuntu, nebot se proste zivim necim, na co mi Windows naprosto neumi poskytnout uzivatelky komfort, ba co vic - naprosto neuvazuji o tom, ze by takovi lide, jako ja existovali. A ted uz muzu byt osklivy a zly, zly pirat - mam to predplacene.

Radim Hasalík #9
Radim Hasalík 24. duben 2007 14:46

Kolego, zvládnete diskutovat bez urážek?

kkk #10
kkk 24. duben 2007 16:11

Mluvi sice trochu zostra, ale urazky, ty tam nevidim.
Nejhorsi je na tom to, ze ma pravdu. Jsem postizen uplne stejne - jiz nekolikrat jsem musel v cene notebooku sponzorovat i firmu, se kterou nemam nic spolecneho a na jejiz prosperite nemam nejmensi zajem. Nemel jsem na vyber. CD s jejich OS se kdesi vali, ani nevim, kde, ten OS na tech pocitacich nikdy nebezel. Nemyslim si, ze by to bylo normalni. Jde o zjevne zneuzivani pozice na trhu.

JeromeHeretic #12
JeromeHeretic 25. duben 2007 08:42

Vsimni si, jak autor clanku napr. neopomel podotknout, ze si samozrejme muzes koupit i notebook bez Windows. O te skutecnosti, ze je to ale pouze mozne u lowendovych modelu, ktere nemaji Wi-Fi, modrozub, ani zadne podobne vymozenosti, jiz taktne mlci. To preci neni lhani, vzdyt zadnou nepravdivou informaci nenapsal, ze... Mozna autor neni vohnout, ktery informace zamlcel zamerne, mozna je to jen clovek, ktery proste o dane problematice nema poradnou predstavu (v takovem pripade se ale pocitam chyti za nos a nebude mit tendence se do me navazet). Nicmene at je to tak, ci tak, ctenar problematiky neznaly z clanku muze vyvodit jediny spravny zaver, ke kteremu clanek smeruje, totiz ten, ze nechat se okradat je spravne aaaano, protoze krast je spatne, aaano.

Radim Hasalík #16
Radim Hasalík 25. duben 2007 10:54

Článek se týkal situace, kdy zákazník německé pobočky Dell zakoupil počítač s Windows, tento systém vrátil a dostal peníze zpět. Nemám pocit, že by autor článku něco úmyslně neprozradil.

JeromeHeretic #20
JeromeHeretic 25. duben 2007 12:05

Aha... ja se mylne domnival, ze clanek je o tom, jak by podobna situace dopadla u nas a proc tomu tak je.

Radim Hasalík #24
Radim Hasalík 25. duben 2007 13:15

Máte ovšem částečně pravdu. Autor článku také zkoušel zjišťovat, jak by postupovali čeští výrobci a prodejci. Příště se můžeme zkusit zaměřit na oblast, která podle vás ve článku nebyla dostatečně zmíněna.

drunk #21
drunk 16. červenec 2007 10:59

Jen bych vás chtěl upozornit, že u DELLu na výběr nemáte. Nevím proč bych měl slevovat ze svých nároků na počítač (servis, kvalita, pojištění) jen kvůli tomu, že mi někdo nutí část, kterou nechci.
Abych si mohl koupit NB bez OS, musel bych se koupit nějaký ASUS nebo něco low-end. Asus je značka dobrá, ale v porovnání s Dellem poněkud předražená a se špatným servisem. Osobně, NB a PC obecně si nepořizuji kvůli tomu, abych pak měsíc čekal na vyřízení nějaké reklamace (a ještě k mé nespokojenosti).

Evropská komise Microsoft kritizovala za WM Player ve Windows, tuším, že nebude moc dlouho trvat a začne se zabývat i tímto.

Ještě poznámka na závěr - je to o tom, jestli dbáte na kulturu značky a na pozitivní reklamu. Spokojený zákazník se totiž vrátí a ještě třeba někoho přivede. Ale to se v Čechách moc nenosí.

JeromeHeretic #11
JeromeHeretic 25. duben 2007 00:42

Ahoj Radime, jasne, ze zvladnu, kdyz chci. Ale tak nejak od prirody nesnasim tyhlety hasalikoidni vohnouty, kteri se mi snazi cpat podobne nesmysly, jako ze je naprosto v poradku, kdyz me hodny pan Microsoft pri koupi kazdeho pocitace okrade o dva tisice, protoze pro me je to mnohem vyhodnejsi, nezli abych ja potencionalne nekdy v zivote mohl okrast Microsoft, cimz bych mohl narusit rovnovahu celosvetove ekonomiky, zpusobit krach burzy a nasledne tim zapricinit totalni anarchii a chaos, ve kteremzto zmatku by klidne mohlo dokonce zaniknout i to, ze jsem zlodej, ktery ma jit do vezeni pro kradez jakehosi pro me zcela bezcenneho kusu software.
Vis, jsem clovek, ktery unese i tihu vlastniho rozhodnuti a to i s vedomim vsech techto katastrofalnich dusledku, ktere bych svym cinem zpusobil.
Bill Gates je zmrdik, kterej v tom umi hodne dobre slapat a proto tu svoji filialku taky jeste nemusel zavrit. A muze (a taky to dela) si koupit armadu advokatu, ktera krici na celej svet, ze jsou to zlodeji, kteri nemaji na praci nic jineho, nezli okradat Microsoft, dokonce nas nase matky zplodily ciste s tim zamerem, abychom okradali Microsoft.
Az sem je to jeste vec, kterou jsem celkem schopen stravit, prestoze se mi to vubec nelibi.
Co ale nejsem ochoten stravit, jsou tihleti vohnouti, kteri si nevidi do huby, delaj takovymhle zmrdum PRko a ani jim za to vyse zminovani zmrdi neplati. Patrne to delaji z prizdisracske spekulace, ze se tak rychleji prolizou skrz nejake vhodne prdele kamsi do toho velkeho manazerskeho sveta, kde se chodi po praci hrat golf. Nebo (a to je mozna jeste horsi) jsou ze sveho doublethinku uz tak zpitomeli, ze si sveho newspeaku ani nejsou vedomi :-(

Radim Hasalík #13
Radim Hasalík 25. duben 2007 00:55

Zjevně to nezvládáte, protože píšete něco o "hasalikoidnich vohnoutech". Netuším, proč do svého příspěvku strkáte moje jméno.

Pokud máte nějaký problém, vyřešte si ho. Na tomto webu zkuste prosím diskutovat bez osobních útoků a podobných narážek.

Děkuji Vám.

JeromeHeretic #14
JeromeHeretic 25. duben 2007 08:34

Sancta simplicitas! Mel jsem za to, ze ten termin je na ceskem internetu jiz davno zavedeny terminus technicus... Nicmene uznavam, ze toto je uz dost off topic prispevek. A prestan mi konecne vykat, na internetu se vzajemne tykalo uz v dobach, kdy jsi jeste tahal kacera. Navic tim, ze mi budes vykat tve prispevky nebudou ani o trochu mene hasalikoidni, spis naopak. Docela by me zajimal na danou problematiku tvuj nazor, jenze ty me tu radsi musis jebat kvuli jadrnemu slovniku. Holt mas co do cineni s tou nejhorsi internetovou luzou, kterou my, skladnici datovych skladu jsme (a nic na tom nezmeni ani podobne honosne nadpisy na vizitkach, jako "Senior Configuration Developer", nebo "Branding Principal Orchestrator"), stahujem se do datovych skladu, protoze ve svete IT nejsou kotelny... :-(. Tak jsme se zasmali a ted jiz zase zpatky k vazne vedecke praci... Fakt by me zajimalo, co si o cele veci myslis, protoze naprosto identicka situace je napr. u autorskych poplatku, ktere clovek plati pri porizeni kazde kopie, nebo pri koupi kazdeho vypalovaciho media. Tento poplatek jde na ucet nejake pochybne programove tunelizacni organizace, ktera si rika OSA (http://www.osa.cz/).
To je dalsi samozvany vladce, ktery ma tu drzost mi do xichtu tvrdit, ze jsem zlodej a pritom mi vesele vylagrovavat penezenku. Kam tohle vsechno povede, kdyz si tohle vsechno nechame libit? Pro koho jsou vsechna takovato opatreni ve skutecnosti dobra? Otazky Radime, same otazky...

Radim Hasalík #15
Radim Hasalík 25. duben 2007 10:03

Husy jsme spolu nepásli. Narážky máte stále. Až napíšete příspěvek do diskuse bez nich, rád s vámi budu diskutovat.

JeromeHeretic #17
JeromeHeretic 25. duben 2007 10:26

Jeste toho trochu...
Kterou cast vety "na internetu se vzajemne tykalo uz v dobach, kdy jsi jeste tahal kacera." jsi presne nepochopil?
Vzajemne tykani bylo zvykem i v sitich starsich, nezli internet, protoze obecne je sit medium,
kde nevis, kdo na druhe strane sedi, proto jakekoliv titulovani, nebo dbani na tykani je irelevantni.
Tim, ze mi budes dogmaticky vykat se ti mozna zvysi ego, ale IQ urcite ne, takze se na to uz proboha vykasli.
A mimochodem, to ze mi nechces odpovedet kvuli takove banalite dava laskavemu ctenari IMHO celkem zjevny obrazek o tom, co ses zac.

JeromeHeretic #18
JeromeHeretic 25. duben 2007 10:28

Eh... "dbani na vykani" tam pochopitelne melo byt, jinak by cely prispevek ztracel smysl :-)

Radim Hasalík #19
Radim Hasalík 25. duben 2007 11:04

Viděl jste film Kolja? Byla tam scéna z výslechu Louky na StB. Vedoucí toho oddělení nebyl spokojen s tím, jak probíhal výslech. Přišel do kanceláře, pronesl "milej zlatej" a začal s tykáním. Váš přístup mi tuto scénu připomenul.

Nějak nevidím důvod, proč bych Vám měl tykat. Nemá to nic společného s egem nebo IQ.

"A mimochodem, to ze mi nechces odpovedet kvuli takove banalite dava laskavemu ctenari IMHO celkem zjevny obrazek o tom, co ses zac."

Ne. Pouze rád diskutuji s lidmi, kteří dokáží diskutovat bez urážení a narážek na druhé.

JeromeHeretic #22
JeromeHeretic 25. duben 2007 13:49

Nebo se tocis na kokotinach a podstatne radeji prehlizis...

Radim Hasalík #25
Radim Hasalík 25. duben 2007 13:53

OK. Myslete si, co chcete. Tímto bych tuto debatu uzavřel - nadále můžeme diskutovat bez osobních narážek a útoků nad tématem článku.

TP #26
TP 25. duben 2007 18:26

<em>Komentář uživatele s IP adresou 213.220.232.222 smazán z důvodu nevhodného chování v diskusi. Všem slušným čtenářům se za tento zásah omlouváme.</em>

JeromeHeretic #23
JeromeHeretic 25. duben 2007 13:54

BTW: Milej zlatej, tykali jsme si i v realu, tak si konecne prestan hrat na prvoligoveho pokryteckeho blbecka, kdyz tajhle strejda Jerome ti nese lizatko. (LOL, ten hoch me bavi :-) )

Radim Hasalík #27
Radim Hasalík 25. duben 2007 14:29

Možná jsme se kdysi potkali na nějakém srazu, komunikovali přes Xchat apod. Ale jinak vůbec nevím, jak se jmenujete a nevidím důvod, proč bych měl přistupovat na nějaké tykání. Tímto bych debatu na toto téma ukončil, protože je OT a mimo téma článku.

Další komentáře na téma "tykání vs. vykání" budu považovat za komentářový spam a budu je mazat. Pokud chcete v této debatě pokračovat, můžete využít moji e-mailovou schránku radim.hasalik(zavináč)itbiz.cz.

Peto_MiG #4
Peto_MiG 02. květen 2007 09:46

A neplati nahodou v europskom obchodnom prave take pravidlo, ze nakup jedneho vyrobku sa nesmie viazat na nakup druheho? Och prepacte, zabudol som, ziadny softver som vlastne nekupil, kupil som si len laskave dovolenie k pouzivaniu. Ale co ak on nestojim? Chcem kupit notebook, ale vyrobca ma nuti kupit si k tomu este laskave dovolenie pouzivat operacny system konkretneho vyrobcu.

Mal by uz niekto spravit poriadky, lebo toto je naozaj komplikovany podvod na zakaznikovi.

RSS 

Komentujeme

AI i její tvůrci před soudem

Pavel Houser , 22. duben 2018 09:30
Pavel Houser

John Kingston z anglické University of Brighton poskytl pro The Register svůj pohled na právní odpov...

VíceRSS 

Zprávičky

Infor Visual 9 dostupný na českém a slovenském trhu

Pavel Houser , 25. duben 2018 12:13

Nová verze je odpovědí na současný nárůst zakázek a potřebu zvýšit výkonnost v malých a středně velk...

Více 0 komentářů

Apple začne splácet irské vládě miliardový daňový nedoplatek

ČTK , 25. duben 2018 10:00

Apple se proti předloňskému rozhodnutí Evropské komise o zaplacení 13 miliard eur odvolal, stejně ja...

Více 0 komentářů

Streamování je poprvé největším zdrojem příjmů hudebního průmyslu

ČTK , 25. duben 2018 09:00

Příjmy hudebního průmyslu se díky streamování začaly zvyšovat po dlouhém období poklesu. ...

Více 0 komentářů

Kalendář

30. 04.

03. 05.
Dell EMC World 2018
01. 05.

03. 05.
IFS World 2018
14. 05.

17. 05.
TechEd-DevCon 2018

Starší zprávičky

V ČR a na Slovensku se prodá přes milion a půl flash disků

Pavel Houser , 25. duben 2018 08:00

Přitom jen naprosté minimum jich je zabezpečených, uvádí Kingston s ohledem na blížící se platnost G...

Více 0 komentářů

Poskytování IT služeb mění podnikání Konica Minolta

Pavel Houser , 24. duben 2018 10:37

Prudký nárůst tržeb v segmentu IT služeb vedl společnost Konica Minolta ke změně přímého prodeje. ...

Více 0 komentářů

Čtvrtletní zisk Googlu výrazně překonal očekávání

ČTK , 24. duben 2018 08:48

Tržby firmy Alphabet se meziročně zvýšily o 26 procent na 31,1 miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

EK zkoumá, zda nechá Apple převzít Shazam

ČTK , 24. duben 2018 08:00

Apple by za aplikaci mohl zaplatit asi 400 milionů dolarů....

Více 0 komentářů