Indie: země IT zaslíbená

Vojtěch Mádr , 02. prosinec 2013 10:00 2 komentářů
Rubriky: Byznys
Indie: země IT zaslíbená

Indie není jen země neuvěřitelných paradoxů, extrémních sociálních nůžek a zajímavé novodobé postkoloniální historie, je to také země s ekonomickým růstem, kterému může konkurovat dnes jen Čína. V roce 2012 dosáhl HDP Indie úrovně cca 1 800 mld. dolarů a byl srovnatelný s úrovní Kanady, Itálie či Ruska. I v roce 2013 se předpokládá cca 6 % růst. Pokud se týče přepočtu HDP na obyvatele (hlavu), zde doposud Indie s úrovní cca 1 500 USD lehce zaostává.

Ekonomiku Indie lze stručně charakterizovat, jako nadprůměrně se rozvíjející s převažujícími prvky extenzivního rozvoje. A protože je Indie druhou nejlidnatější zemí (v roce 2025 bude zřejmě nejlidnatější) dochází ke komplexnímu rozvoji všech odvětví ekonomiky a Indie se postupně stává světovou velmocí.

I Indie, jako ostatně většina rozumných ekonomik světa, klade velkou pozornost na rozvoj oborů. Jedná se jednak „hnací motor“ všech vyspělých ekonomik a také o strategickou základnu. V přehledu uvádíme růst ITC Industries (v mld. USD).:

 • 2009 55 mld.
 • 2010 67 mld.
 • 2011 84 mld.
 • 2012 100 mld. (export 69 mld.)
 • 2013 108 mld. (export 72 mld.) – předpoklad

Jestliže v roce 1998 vytvořily ITC Industries 1,2 % HDP Indie, v roce 2012 to bylo již plných 7,5 % a přímo zaměstnávaly 3,0 milionu osob přímo a nepřímo dalších 9 milionů. Dle plánů indické vlády by měly ITC Industries vytvořit v roce 2020 hodnotu 300 mld. USD, tedy cca 10-11 % HDP.

Indické ITC firmy dle obratu v mld. USD (přepočítáno z Rs Crores)

Pořadí

 Název korporace

Obrat (revenue) v mld.USD  v  2009

Pořadí

Název korporace

Obrat (revenue) v mld. USD v 2012

1.

Bharti Airtel     #

6,8

1.

Bharti Airtel    #

13,1

2.

TATA Consultancy Services

5,0

2.

TATA Consultancy Services

9,0

3.

Wipro

4,8

3.

Wipro

7,0

4.

Reliance Communications   #

4,2

4.

Infosys

6,5

5.

Infosys  

4,0

5.

HCL Technologies

3,8

6.

HCL Technologies  

1,9

6.

Reliance Communications  #

3,7

7.

TATA Communications    #

1,9

7.

Idea Cellular    #

3,6

8.

Idea Cellular   #

1,8

8.

TATA Communications     #

2,6

9.

Mahanagar Telephone Nigam  #

0,98

9.

Videocon Industries

2,5

10.

Bharat Electronics

0,91

10.

Satyam Computer Services

1,3

11.

Tech Mahindra

0,81

11.

Bharat Electronics

1,2

12.

MphasiS

0,6

12.

Tech Mahindra

1,0

13.

Patni Computer Systems

0,59

13.

MphasiS

1,0

14.

Oracle Financial Services

0,57

14.

Mahanagar Telefone Nigan   #

0,67

15.

Agnite Educations

0,56

15.

Oracle Financial Services

0,65

(# telekomunikační firmy a mobilní operátoři Poznámka: Rs Crore bylo přepočítáno z úrovně k 30. 6. 2013 před devalvací (pokles o 15% k USD), kdy bylo 1 Rs Crore na úrovni 182 USD.)

Uvedená tabulka potvrzuje exponenciální růst obratu korporací ITC. Během pouhých 3 let např. rostl obrat těch největších korporací prakticky o 100 % (tj. o cca 30 % ročně). Z uvedeného je dále zřejmé, že korporace ITC Industries rostou jako celek.

Na prvním místě je v současné době telekomunikační korporace Bharti Airtel – třetí největší mobilní operátor na světě s cca 270 mil. předplatiteli a obratem cca 13 mld. USD. Je zcela logické, že onen obrovský růst, z velké části extenzivní, má za následek jednak nadměrný růst start-up firem, ale i jejich zánik a dále velké akvizice. Přes onen vskutku grandiózní růst ITC korporací v Indii dosahují ty největší, dle obratu, jen průměrné, resp. podprůměrné velikosti těch největším světových, resp. korporací USA. Na indický trh začínají pronikat i nadnárodní korporace, zvl. USA, ale i Japonska a Koreji.

Outsourcing a telekomunikace

1) Jsou to jednak telekomunikační firmy, které díky doslova „komunikační revoluci“ a společně s mobilními operátory využívají obří trh Indie (Indie je 2. země dle počtu obyvatel s 1,25 mld. obyvatel). Pro zajímavost uvádíme, že počet předplatitelů na mobilní telefon v polovině roku 2013 dosáhl 1 mld. A počet připnutých zákazníků na internet dosáhl v roce 2012 152 mil.,což bylo 12,6 % z celé populace. Tímto se Indie dostala na třetí místo ve světě po Číně a USA.

2)Korporace, které expandují v „outsourcingu“ . Tento druh „outsourcingu“ má zkratku ITES – BPO ( Information Technologies Enable Services – Business Process Outsourcing), česky bychom to přeložili jako „možné služby prostřednictví IT a Služby pro proces podnikání prostřednictvím outsourcingu“. V této oblasti korporace Indie dosáhly v roce 2012 obratu cca 11 mld. USD a zaměstnávaly cca 3 mil. odborníků. A navíc je Indie největším IT outsourcingovým centrem světa.

Velký vliv na expanzi indických korporací v oborech ITC má i vztah s USA. Všeobecně je známo, že Indie má v USA nejvíce studentů-cizinců a že indická „diaspóra“ v USA čítá přes 3 mil. obyvatel, z velké části vzdělaných. Mnoho jich například bádá a podniká v „Silicon Valley“. Dnes už prakticky všichni USA ITC giganti působí na území Indie; nejvíce však korporace Cognizant, Cisco a Infosys (společná sídla v Indii i USA). A jistá propojenost potažmo zpětné vazby Indie s USA je velkým impulzem k dalšímu rozvoji ITC v Indii.

Dalším hybným elementem ITC Indie je jejich expanze mimo hranice Indie; největší je Tata Consultancy Services (Afrika, arabské země) a Infosys.

Geografická působnost ITC Industries korporací v Indii, resp. ITC centra Indie

 1. Bengalore (stát Karnataka)
 2. Chennai (stát Tamil Nadu)
 3. Hyderabad (stát Andhra Pradesh)
 4. Dehli (Capital District)
 5. Mumbai (stát Maharashtra)
 6. Kolkata (W.Bengal)

Bengalore je hlavní město indického státu Karnataka. V aglomeraci město čítá cca 8,5 mil. obyvatel. Díky tradičnímu strojírenskému průmyslu a univerzitnímu zázemí (100 universit s 300 tis. studenty) vyrostlo město v centrum ITC Industries Indie – proto má přezdívku „Silicon Valley of India“. V městě je několik průmyslových parků, největší jsou tyto: STPI (Software Technology Park of India), ITPB (Information Technology Park Bengalore), Electronic City a Whitefield. Odhaduje se, že v Bengalore působí cca 5.000 ITC firem, které realizují cca 20 % hodnoty výroby ITC Indie a 35 % veškerého Indického ITC exportu, který v roce 2012 činil cca 22 mld. USD. V současné době je Bengalore pokládáno za jedno ze světových center ITC Industries.

Chennai je hlavní město indického státu Tamil Nadu. V aglomeraci žije cca 9 mil. obyvatel. Jedná se bezesporu o 2. centrum Indie ITC Industries. V ITC korporacích pracuje cca 300.000 IT odborníků. IT Corridor koncentruje softwarové firmy a Electronic Corridor pak hardwarové firmy – jedná se o největší výrobu hardwaru v Indii a největší exportní místo hardwaru pokrývající plných 45 % hardwaru celé Indie, tj. cca 4,5 mld. USD. Z technologických parků se zaměřením na ITC aktivity lze připomenout TIDEL Park a Olympia Park.

Hyderabad je hlavní město indického státu Andhra Pradesh. V aglomeraci zde žije cca 8 mil. obyvatel. ITC Industries se koncentruje v tzv. „Cyberabadu“ - Ciber City a HITEC City. V těchto zónách zde působí cca 1.000 IT firem. Hodnota výroby ITC Industries dosáhla v roce 2012 hodnoty cca 4,7 mld. USD.

Dehli, „National Capital Region“ je hlavní město celé Indie a čítá v aglomeraci plných cca 22 mil. I když ITC Industries je okrajovým odvětvím největší aglomerace Indie, hodnotou výroby cca 4,5 mld. USD patří mezi největší centra Indie. Největší část ITC výroby se soustředí do satelitního města Noida.

Mumbai (Bombaj) je hlavní město indického státu Maharashtra a v aglomeraci žije 21 mil. obyvatel. Z celoindického hlediska jde o největší hospodářské centrum, kde se zde vytváří 6 % HDP, tj. cca 100 mld. USD. Podniky ITC zde vytváří hodnotu cca 10 mld. USD. Většina je soustředěna v Santacruz Electronic Export Zone (zvláštní ekonomická zóna) a Navi Mumbai. Rozvoj je umocněn i tím, že Mumbai je obřím terminálním námořním přístavem.

Kolkata je hlavní město indického státu West Bengal a v aglomeraci čítá cca 15 milionů obyvatel. ITC Industries je zde novou výrobní aktivitou, ale jeho rozvoj za posledních 10 let byl nejrychlejším z celé Indie. Hodnota výroby dosáhla v roce 2012 6,5 mld. USD. Korporace ITC Industries se soustředí do nových měst Rajarhan (Nové město) a Salt Lake City. I zde je rozvoj podporován velkým námořním přístavem, kde navíc ústí (vycházejí) podmořské kabely.

Závěr

ITC Industries Indie je neobyčejně rychle se rozvíjejícím odvětvím. Jestliže HDP Indie za posledních 10 let rostl cca o 7,5 %, pak ITC byl 16 %. U některých oborů ITC to však bylo až o 35 % i více. Současnou hodnotou cca 108 mld. USD (předpoklad) již dnes patří Indie v ITC Industries k velmocem. I když uvedený růst lze charakterizovat jako extenzivní, vzhledem k nenasycenosti trhu (velký počet obyvatel Indie), je zapotřebí zmínit, že asi 60 % ITC výroby se exportuje prostřednictvím outsourcingu. Postupně se též mění struktura ITC Industries; outsourcingových firem bude ubývat na úkor osobní a firemní spotřeby.

Indická vláda si je vědoma strategické důležitosti ITC a proto bude další rozvoj všemožně podporovat. Již dnes je Indie vojenskou regionální velmocí s vlastním kosmickým výzkumem. V roce 2020 by měla výroba dosáhnout hodnoty 300 mld. USD, téměř 3x více než v roce 2012.

Bude zajímavé sledovat, jak bude obří indický trh lákat zahraniční kapitál v ITC oborech a naopak jak budou expandovat indické korporace ve světě. Již dnes v Indii působí většina velkých světových, zvl. z USA, korporací ve všech uvedených centrech (aglomeracích). Z logického hlediska se bude zvyšovat spolupráce indických firem ITC ve vědě a výzkumu se zahraničními korporacemi, zvl. pak s korporacemi z USA.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

Lykorian #1
Lykorian 02. prosinec 2013 22:11

Hezký článek, nicméně tento "překlad" se teda moc nepovedl :)

Tento druh „outsourcingu“ má zkratku ITES – BPO ( Information Technologies Enable Services – Business Process Outsourcing), česky bychom to přeložili jako „možné služby prostřednictví IT a Služby pro proces podnikání prostřednictvím outsourcingu“.

Karel Wolf 02. prosinec 2013 23:53

Opravíme, díky za upozorňění.

RSS 

Komentujeme

Pravidlo dvou pizz

Petr Zavoral , 22. květen 2018 00:00
Petr Zavoral

Úvodem pozdrav všem nerdům a geekům. Prostě celé naší IT komunitě. Zdá se to být zbytečné, ale věřte...

VíceRSS 

Zprávičky

Umělá inteligence v dohledné době většinu odvětví zásadně nepromění

Pavel Houser , 21. květen 2018 11:56

AI bude ale významně přispívat k obchodním výsledkům, ať už cestou úspor nebo růstem obratu. ...

Více 1 komentářů

Británie hodlá vypsat tendry na rivala systému Galileo už letos

ČTK , 21. květen 2018 11:42

Británie preferuje zůstat členem programu Galileo. Pokud však bude odříznuta, je připravena reagovat...

Více 0 komentářů

Apple začal irské vládě splácet daňový nedoplatek

ČTK , 21. květen 2018 08:00

Doplacení nařídila Evropská komise, podle níž Irsko řadu let poskytovalo Applu neoprávněné daňové vý...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

ČR má v Evropě 3. nejvyšší platbu za 1 GB mobilních dat

ČTK , 20. květen 2018 16:04

Ve výši průměrného měsíčního tarifu patří ČR s 33 dolary k evropskému průměru....

Více 0 komentářů

Algotech a Sugar Factory se spojují

Pavel Houser , 19. květen 2018 09:00

Společnost Algotech oznámila převzetí společnosti Sugar Factory, českého dodavatele řešení pro řízen...

Více 0 komentářů

Infineon postaví za 1,6 mld. eur novou továrnu na čipy v Rakousku

ČTK , 19. květen 2018 08:00

Infineon je předním světovým producentem polovodičových řešení, v loňském fiskálním roce dosáhl trže...

Více 0 komentářů

Výrobce displejů Japan Display měl loni rekordní ztrátu

ČTK , 18. květen 2018 12:00

Dodavatel Applu doplácí na pozdní zavedení výroby OLED, v iPhone X Apple používá displeje od Samsung...

Více 0 komentářů