MS Office 2013 kráčí spíše cestou služby než aplikace

Karel Michal , 10. říjen 2012 10:35 0 komentářů

Redmondský softwarový gigant, na jehož největší slávu dnes trochu usedá prach, letos několikrát avizoval zásadní obrat ve firemní strategii. Pomineme li rozhodnutí pustit se do vývoje hardware pro vlastní softwarové nástroje a nové kontroverzní uživatelské prostředí Windows, měl by hlavní změnu představovat zejména nový přístup k distribuci software a s tím související nové možnosti jeho využití, nejlépe je to vidět právě na nových Office.

Ukázka práce v Excelu 2013 (prvek Timeline)
Ukázka práce v Excelu 2013 (prvek Timeline)
Nové Office od Microsoftu tvoří vedle samotných aplikací sada služeb a serverů, produkt bude díky složitějšímu škálování uváděn na několikrát.

Nejprve budou na vánoční trh (v prosinci) 2012 uvedeny multilicenční programy pro midmarket a velké firemní zákazníky, v únoru 2013 přijde klasická „krabicová verze Office“ a později na jaře začne zavádění Office 365 (první šťastlivci si je budou moci vyzkoušet od března).

Jedna změna směrem ke službě spočívá v možnosti instalace Office současně na 5 počítačů a pět dalších mobilních zařízení (celkem 5+5 zařízení) a jejich synchronizované využívání prostřednictvím ukládání v cloudu a osobního online účtu uživatele. Další změna spočívá v tom, že bude kladen větší důraz na využívání služby formou předplatného a využívání „on-demand“ (Office 365).

Cena Office bude u SMB a podnikových verzí rozškálována následovně: Office 2013 pro podnikatele vyjde na 5075 Kč za trvalou nepřenosnou licenci (balík obsahuje Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook), Office 2013 pro profesionály vyje na 10 170 Kč (obsahuje navíc Publisher a Access), Office Standard 2013 vyjde na 9 990 Kč (multilicenční sada pro střední organizace obsahuje Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook a Publisher) a Office Professional Plus 2013 na 13 640 Kč (obsahuje Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath a Lync). U posledních dvou balíčků se jedná o cenu v základním multilicenčním programu (pro zákazníky do 250 licencí) Microsoft Open License No Level.

Přehled k dnešnímu dni zaznamenaných změn:

Office 2013 Preview: Společné rysy aplikací

Personalizace

Roaming

·         Záložky.

·         Grafická podoba uživatelského rozhraní.

·         Pás karet (zda má být implicitně skrytý nebo otevřený).

·         Vlastní úložiště dokumentů.

·         Naposledy používané složky (často používané složky, složka může být přišpendlena), soubory.

·         Uživatelské slovníky, instalované jazykové nástroje (pro které jazyky).

 

Dotykový režim

·         Tlačítka pro dotykové ovládání je možné nalézt v Rychlém panelu nástrojů.

·         Vytvoří více místa okolo ikon pro práci na zařízeních s dotykovým ovládáním.

·         Postačí zapnout v jedné aplikaci Office a zapne se ve všech.

 

Application Dev. Model

Vývojáři mohou využít pro vývoj doplňků do Office Windows Azure. Tyto doplňky pak podporují roaming Office, protože běží z cloudu.

 

Zobrazení Backstage

·         Logičtější uspořádání nástrojů, méně záložek než u předchozí verze:

o   Menší počet záložek, jsou stejné ve všech aplikacích.

o   Záložky pásu karet v zobrazení Backstage již nejsou, návrat do dokumentu intuitivnějším způsobem - šipkou Go back.

·         Záložka Account:

o   přihlášení se k účtu Microsoft Account a k dalším online službám,

o   nastavení grafiky na pozadí vpravo nahoře
(decentní personalizace grafického prostředí Office),

o   instalační kód Product Key,

o   aktualizace,

o   informace o verzi produktu.

·         Export – konverze dokumentu do jiných souborových formátů.

·         Save As – nabízí místa, kde může být uložen dokument. Vybere-li uživatel úložiště, nabídnou se naposledy používané složky tohoto úložiště:

o   SkyDrive,

o   SkyDrive Pro (součást SharePoint nebo SharePoint Online v Office 365),

o   další místa na webu (jiné weby SharePoint),

o   počítač.

·         New – široký výběr nových šablon, jedna z nich obsahuje Welcome to application, která obsahuje popis hlavních novinek dané aplikace.

·         Share – seznam všech možností pro sdílení dokumentu:

o   sdílení přes Lync,

o   sdílení přes SkyDrive, SkyDrive Pro,

o   prezentování online (PowerPoint, Word – novinka!),

o   odeslání e-mailem, rychlou zprávou (využitím aplikace Lync).

o   Blogování – nabízí výběr služeb pro psaní blogů

Hlavním dojmem je zjednodušení a větší intuitivnost.

 

V zobrazení Backstage se nezobrazují záložky pásu karet (oproti verzi 2007).

 

Recent – nyní logičtěji zařazeno pod záložku Open.

 

Save and send nahrazeno výstižnějším termínem Share.

 

Pás karet

·         V horním pravém rohu nastavování uživatelského účtu, možnost přepnutí účtu, foto uživatele.

·         Implicitně je minimalizovaný.

·         V rozbaleném stavu může být přišpendlen (špendlík je vpravo dole na pásu).

·         Některé záložky pásu byly rozděleny na 2 – popis záložky přesněji vystihuje nástroje karty
(př. záložka Layout se rozpadla na Design a Page Layout).

 

Záložka

Indikuje, na kterém místě dokumentu uživatel pracoval, když jej naposledy opustil. Funguje ve Wordu a PowerPointu.

 

Komentáře

Komentáře jsou transformovány do diskusních vláken. Lze je nalézt ve Wordu a PowerPointu.

 

Minipanel nástrojů

(“Plovoucí panel”)

Nabízí více nejběžněji používaných nástrojů (obohacený o často používané nástroje). Obsahuje i galerie (např. galerie stylů ve Wordu, užitečný je nástroj Delete v aplikaci  OneNote).

 

Podokno úloh pro formátování

Nový panel Format (zobrazuje se vpravo)  seskupuje logicky nástroje pro formátování textu/objektu/obrázku.

 

Animace

Všechny změny tvarů, grafů jsou nyní  animovány.

př. Např. změny grafů v Excelu

Vzhled

Moderní vzhled aplikací, jednoduchá pravoúhlá forma bez stínování (motivováno snahou zajistit stejné pracovní prostředí Office uživatelům, kteří pracují na různých typech a velikostech zařízení, i na zařízeních s malým grafickým výkonem, malým displejem atd.).

 

Režim celé obrazovky

·         Optimalizovaný pro čtení, prohlížení.

·         Důležitý pro zařízení s malou obrazovkou.

·         Umožňuje soustředění bez rušení nástroji pásu karet.

 

Vodící čáry

·         Automaticky se objevují při přesunování objektu (např. obrázek) na stránce.

·         Umožňuje docílit zarovnání.

·         Umožňuje docílit stejné vzdálenosti mezi objekty.

 

Ikona pro vkládání online obrázků a videí

Nahradila ikonu pro vkládání klipartů – dnes uživatelé preferují vyhledávání vhodných obrázků na internetu. Pomáhá uživatelům najít zdroje videí a obrázků s licencí pro volné použití Creative Commons.

 

Nový, jednoduchý jazyk

Dialogy jsou přepsány do hovorovějšího jazyka. Př: najdete v aplikaci Word (kdysi) x najdete ve Wordu (nyní).

 

Simultánní práce

·         Podporují ji nyní všechny aplikace Office Web Apps (vč. Word Web App, PowerPoint Web App).

·         Podporována v klientských aplikacích Word, PowerPoint (novinka), OneNote.

 Office 2013 Preview: Word

Režim čtení

·         Uspořádání textu do novinových sloupců.

·         Na displeji jsou dostupné jen jednoduché nástroje, v tomto režimu nelze editovat dokument.

·         Optimalizován pro čtení na tabletech a dotykových zařízeních.

·         Zoomování grafů, tabulek, obrázků.

 

Navigační panel

·         Objeví se při použití nástroje pro vyhledávání Find.

·         Zobrazuje nadpisy/miniatury stránek/výsledky vyhledávání nástrojem Find.

 

Přelití PDF

·         Soubory PDF mohou být otevřené a editované Wordem (tzv. PDF reflow).

 

Rozvinutí, sbalení odstavců

·         Nalevo od nadpisu kapitoly se objeví trojúhelníček.

·         Odstavce jeden po druhém mohou být kliknutím na trojúhelníček sbaleny
(zobrazuje se jen nadpis).

·         Pomáhá autorům udržet osnovu textu při psaní delších textů.

 

Vložení a přehrávání videa

·         Uvnitř Wordu je možné přehrávat online video
(je vložen pouze odkaz URL na video).

 

Slovník

·         Vysvětlení významu slov (výkladový slovník).

·         Zdarma jsou k dispozici online výkladové slovníky.

 

Zjednodušené zobrazení revizních poznámek

·         Zjednodušené zobrazení revizních poznámek v dokumentu.

·         Uživatel vidí již opravený text a vlevo před řádkem červenou svislou čáru.

·         Kliknutím na červenou čáru se zobrazí revizní poznámka v detailu (co bylo opraveno).

 

Pobídky pro vložení řádku/sloupce tabulky

·         Při práci v tabulce se zobrazí při umístění kurzoru na vnější okraj tabulky pobídka k vložení řádku nebo sloupce.

·         Velmi intuitivní, uživatel začne využívat zcela přirozeně.

 

Vyhledej s Bing v místní nabídce

·         Místní nabídka nyní obsahuje nejen Translate, Define (online výkladový slovník – novinka), ale také možnost Search with Bing option – slovo tak může být zanalyzováno ze všech úhlů.

 

Plynulé obtékání textu

·         Při vkládání a přesouvání objektu v textu, text objekt plynule obtéká.

·         Vedle vloženého objektu se zobrazují 2 nové ikony (tzv. čočky) pro:

o   formátování vloženého objektu,

o   řízení toku textu kolem objektu.

 

Nové textové efekty

·         Nové sady stylů.

·         Nové styly čísel.

·         Ligatury (definují, jak se vedle sebe ukládají - váží se - písmena ve slovech).

·         První písmeno odstavce se zobrazuje zvýrazněně (př. velké, přes 2 řádky).

Součástí již není WordArt (umělecký text, pracovalo se s ním jako s objektem)

 Office 2013 Preview: PowerPoint

 

Nové zobrazení přednášejícího

·         Není třeba provádět nastavování monitoru/projektoru, uživatel spustí prezentaci jedním kliknutím.

·         Zobrazení pro přednášejícího je implicitně zapnuté:

o   pracuje i tehdy, je-li PC nastaveno na duplikování monitorů,

o   prezentující vidí následující snímek, běžící čas,

o   prezentující vidí poznámky přednášejícího ke každému snímku,

o   prezentující má možnost zobrazit miniatury snímků celé prezentace,

o   prezentující může zvětšit (použít zoom) detail snímku,

o   prezentující může psát do snímků, použít laserové ukazovátko,

o   prezentující může ukázat svoje zobrazení prohozením monitorů.

·         Když uživatel prezentuje, jeho stav v aplikaci Lync se mění na “Prezentuje” a uživatel není rušen přicházejícími zprávami nebo telefonáty z aplikace Lync messages (PC uživatele musí být nastaveno na duplikování monitorů).

 

Nové nástroje pro grafické objekty

PowerPoint obsahuje nové nástroje pro formátování objektu a obrázku:

·         Eyedropper „vysaje“ barvu z objektu, na kterém uživatel klikne kapátkem a přenese ji do vybraného objektu (obdoba v aplikaci Malování ve Windows).

·         Union/Combine/Fragment/Subtract  jsou nástroje pro spojování 2 a více objektů.

 

Design

·         Uživatel snadno najde ikonu pro změnu poměrů stran v prezentaci 4:3 nebo 16:9.

·         Počet motivů ve Themes Gallery může uživatel zvětšit barevnými variacemi vybraného motivu pomocí galerie Themes Variants.

 

Záložka SlideShow

·         2 nová implicitní nastavení:

o   Nastavení monitorů je implicitně na Automatic.

o   Zobrazení pro přednášejícího je implicitně zapnuté.

·         Ikona Present Online odhaluje 2 možnosti prezentování online – prezentování pomocí veřejné služby Office Presentation Service a pomocí aplikace Lync (webová konference/prezentace).

 

Dráha objektů při tvorbě animace v editačním režimu

Malé zdokonalení. Uživatel, který používá složitější animace s pohybujícími se objekty v editačním režimu, vidí vyznačenou dráhu, po které se objekty budou pohybovat.

 

Outline View

Do záložky View byla přidána ikona Outline View (osnova prezentace).

 

Hudba na pozadí prezentace

Zdokonalení existující funkce; po vložení hudby do snímku se na kontextové záložce s nástroji pro hudbu nabídne nástroj Play in background style.

 

Přepínač zobrazení poznámek

Stavová lišta na spodním okraji okna obsahuje tlačítko pro schování/odkrytí poznámek prezentátora. Naleznete zde také nový přepínač pro skrývání a zobrazování komentářů.

 

 


Office 2013 Preview: OneNote

 

Všechna zařízení a platformy

·         Aplikace existuje ve stylu „desktop“ a v novém stylu Windows 8 Apps (OneNote pro Windows 8 je k dispozici na Windows Store jako OneNote MX).

·         Je k dispozici na platformy Windows, Windows Mobile, Windows RT, Android, iOS.

·         Přizpůsobuje se všem typům zařízení – notebookům, tabletům, telefonům.

·         OneNote Web Apps běží ve 4 prohlížečích (IE, Firefox, Safari, Chrome).

 

Náhled vložených souborů

·         Náhled funguje pro vložené soubory Visio a listy Excel.

·         Vložený soubor může být otevřen dvojím kliknutím; náhled se zobrazí při jednoduchém kliknutí. Náhled se aktualizuje automaticky při aktualizaci souboru.

 

Více nástrojů pro editování tabulek

Nabídka nástrojů pro editaci tabulky v separátní kontextové záložce. Tabulka může být konvertována do tabulky Excelu jedním klikem.

 

Rychlejší synchronizace

Rychleji synchronizuje poznámky v zápisnících s verzí poznámek uložených v cloudu – na SkyDrive, SkyDrive Pro, nebo v knihovnách SharePoint.

 

Zdokonalený export

Stránka, oddíl i poznámkový blok může být exportován do PDF/XPS souborů nebo do souboru webové stránky (soubor formátu .MHT). Naleznete v záložce Export v zobrazení Backstage.

 

Poznámky Lync

OneNote může být přímo spuštěn z Lync online schůzky (uživatel klikne na ikoně My Notes).

 

Poznámky připravené na schůzky plánované v Outlooku

Během organizování schůzky v kalendáři Outlook klikne uživatel na ikoně Meeting Notes a tím:

a)      buď připraví prázdnou stránku pro poznámky ze schůzky (klikne na existující oddíl),

b)      nebo nasdílí existující stránku (klikne na existující stránku).

OneNote může sdílet poznámky buď ze SkyDrive, nebo z disku vlastního PC.

 

Držátka odstavců

Držátko vlevo na začátku každého odstavce usnadňuje přeskupování odstavců na stránce OneNote.

 

Ikona Clipping na záložce View

Na záložce View je nová ikona, která skrývá nebo zobrazuje tzv. Clipping Panel.

Clipping panel umožňuje:

·         napsat postranní poznámku,

·         udělat výstřižek obrazovky.

 

Thesaurus přidaný do záložky Review

Slovník synonym a antonym Thesaurus byl přidán do záložky Review.

 

Záložka History

Nyní obsahuje historii poznámek spolu s informací, kdo je pořídil (kdo je jejich autorem).  To obsahovala i starší verze OneNote v záložce Share, která ale navíc obsahovala nástroje pro sdílení.
(V novém OneNote nástroje pro sdílení byly logicky přesunuty do záložky Share v zobrazení Backstage).

Došlo k logičtějšímu oddělení nástrojů pro sledování historie a pro sdílení.

Office 2013 Preview: Excel

 

Doporučená kontingenční tabulka

Excel dokáže zanalyzovat data a vytvoří galerii doporučených (možných) kontingenčních tabulek.

Recommended Pivot Table na záložce Insert.

Flash Fill

Analyzuje vzorec, na jehož základě uživatel vyplňuje buňky z dat sousední buňky a automaticky doplní další buňky sloupce. Lze snadno pochopit z demo ukázky.

Lze nalézt: Data/Flash Fill, Home/Flash Fill a v kontextovém menu na stavové liště Excelu.

Quick Analysis Lens

Označí-li uživatel datový rozsah, vpravo dole od vyznačeného rozsahu se objeví ikona Quick Analysis Lens. Kliknutím na ikoně se objeví malá galerie analytických nástrojů, jako jsou:

·         podmíněné formátování (sloupcové grafy, ikony, podbarvení),

·         kontingenční tabulka,

·         minigrafy,

·         součty, průběžné součty,

·         průměrné hodnoty, atd.

 

Novinky v oblasti práce s grafy

·         Ikony grafů na pásu karet jsou seskupené podle typů.

·         Pás karet obsahuje novou ikonu pro graf „combo“.

·         Excel doporučí nejvhodnější typ grafu z vybraného datového rozsahu v zobrazené galerii grafů.

Formátování grafů je kompletně přepracované. Když vytvoříte nový graf:

·         Objeví se kontextová záložka, která obsahuje jen nástroje pro formátování grafů.

·         U grafu se objeví 2 a více formátovacích tlačítek (tzv. čočky).

Při formátování grafu lze vyvolat podokno Format se všemi formátovacími nástroji.

Insert/Recommended Chart

 

Všechny formátovací nástroje podporují živý náhled, práce s nimi je tak interaktivní a není třeba znovu opakovaně otevírat dialogové okno s formátovacími nástroji.

Timeline

Nový typ Datového průřezu (filtru) pro kontingenční tabulky umožňuje zobrazit data z nastaveného časového období.

Lze měnit délku a začátek a konec periody podél časové osy.

Kontingenční tabulka následně zobrazuje data, která spadají do zvoleného časového období.

 

PowerView

Nový typ souhrnného interaktivního reportu, ve kterém je možné zobrazit kontingenční tabulku, filtry, grafy a obrázky.

Z Excelu se pak stává efektivní prezentační nástroj pro grafickou a interaktivní prezentaci dat.

Zdokonalení kontingenční tabulky

Kontingenční tabulku lze oddělit od kontingenčního grafu, graf pak lze snadno přesunout jinam.

·         Data mohou být importovaná z SharePointu.

·         Data mohou být importovaná z Windows Azure Data Market.

Panel Pivot Table Fields obsahuje nový link  More tables …

Agave

Agave je kódové jméno pro doplňky, které pospojují data v Excelu s vizualizacemi dostupnými na webu.

Např. Excel data + mapy webu

 

Office 2013 Preview: Outlook

 

Čisté zobrazení a soustředění na e-maily

Tlačítka modulů Outlooku se přesunula do spodní stavové lišty; kalendář, úkoly, denní přehled a panel lidé se nyní implicitně nezobrazuje (avšak mohou být zobrazeny, pokud uživatel změní nastavení).  Přesto si může uživatel zobrazit měsíční přehled (kalendář), denní přehled, seznam úkolů díky tzv. Peeks.

 

People

Označení People nahrazuje slovo Contacts - pokud je Office (Outlook) připojený k sociálním sítím, pak z nich vytáhne informace o lidech, kteří jsou na sociálních sítích v kontaktu s uživatelem.

 

Peeks

Pohybujete-li kurzorem myši nad Calendar nebo Tasks nebo People (People nahrazují Contacts), pak se objevuje malý panel. Tento panel se nazývá Peek a obsahuje informace z modulů Calendar, Tasks a People, které byly zobrazovány v panelech nebo oknech předchozí verze. Hlavní okno je tedy zatěžováno těmito informacemi jen tehdy, pokud je uživatel chce vidět.

 

Peeks se také zobrazují, pokud pohybujete kurzorem myši nad schůzkami v kalendáři Outlooku.

Mnohdy v kalendáři pro nedostatek místa nevidíte detail schůzky (schůzka netrvá dlouho a zabírá tak malý úsek kalendáře). Pak je Peek velice užitečný.

Psaní odpovědí z náhledu e-mailu

Odpovědi mohou být psány přímo v okně náhledu Preview Pane.

Pokud odpověď neodešlete, zpráva je viditelně označená v seznamu příchozích zpráv jako Draft.

 

E-mailové účty

·         Webové e-mailové účty mohou být připojovány bez použití doplňků.

·         Webové e-mailové účty mohou být připojeny nově i pomocí protokolu Active Sync, který podporuje používání a sdílení kalendářů, kontaktů a úkolů.

Pamatujete si na Hotmail Add-in for Outlook? Nyní již není třeba nic doinstalovávat.

Drobnosti

·         Kontrola pravopisu se provádí i v poli předmětu zprávy.

·         Quick filters nad seznamem e-mailových zpráv: All, Unread …

·         Pole pro okamžité vyhledávání obsahuje rozbalovací menu pro specifikaci rozsahu vyhledávání.

·         Policy tips jsou novým typem tipů „Než odešlete“ (Mail tips), která varují uživatele, že jeho e-mailová zpráva obsahuje důvěrné informace organizace.

·         Bublina příchozí zprávy neobsahuje tlačítko na smazání zprávy (omylem docházelo k mazání zprávy místo uzavření bubliny).

·         Pokud Outlook zobrazí připomenutí online schůzky, pak připomenutí obsahuje rovnou tlačítko Join Online Meeting.

·         Kontextové menu u záznamu online schůzky v Calendar obsahuje položku Join Online Meeting.

 


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Pravidlo dvou pizz

Petr Zavoral , 22. květen 2018 00:00
Petr Zavoral

Úvodem pozdrav všem nerdům a geekům. Prostě celé naší IT komunitě. Zdá se to být zbytečné, ale věřte...

VíceRSS 

Zprávičky

Hospodářská komora: Zavedení GDPR vyjde české firmy na 25 miliard korun

ČTK , 25. květen 2018 16:00

Podle komory by podnikatelům pomohlo, kdyby jim stát průběžně sděloval, jaké nedostatky v rámci kont...

Více 1 komentářů

IBM v čele celosvětové iniciativy na využití cloudu, dat, AI a blockchainu

Pavel Houser , 25. květen 2018 13:57

Firma IBM dnes se svými partnery spustila iniciativu Call for Code. ...

Více 0 komentářů

Baterie lithium-síra mají vystřídat li-ion

Pavel Houser , 25. květen 2018 10:00

Ještě pravděpodobně přijde jedna generace li-ion, která opět navýší kapacitu, ale pak už začne naráž...

Více 0 komentářů

Kalendář

25. 05.

27. 05.
openSUSE Conference 2018
25. 05.

26. 05.
ActInSpace 2018
29. 05.

31. 05.
Reklama Polygraf 2018

Starší zprávičky

Lenovo: propad do ztráty

ČTK , 25. květen 2018 09:00

Tržby ale ve finančním roce do konce března stouply o 5 % na 45,35 miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh IT i kancelářské techniky v ČR klesl

Pavel Houser , 25. květen 2018 08:00

V rámci přenosných počítačů se podle GfK dařilo segmentu ultratenkých a herních zařízení....

Více 0 komentářů

Nové telefony Android mají předinstalovaný malware

Pavel Houser , 24. květen 2018 15:25

Infikovány jsou telefony ve více než 100 zemích světa, včetně ČR, Německa, Velké Británie, Ruska, It...

Více 0 komentářů

Dvě třetiny tuzemských e-shopů nejsou připraveny na GDPR

ČTK , 24. květen 2018 10:00

Reklamní sdělení posílaná e-mailem tvoří v průměru až 25 % obratu on-line obchodů. ...

Více 0 komentářů