8 z 10 e-shopů porušilo zákon, pokutu má i Euronics

ITBiz.cz , 16. listopad 2017 16:50 0 komentářů
8 z 10 e-shopů porušilo zákon, pokutu má i Euronics

Česká obchodní inspekce provádí pravidelné kontroly tuzemských internetových obchodů. Ve 3. čtvrtletí 2017 uskutečnila 203 kontrol a porušení právních předpisů shledala u více než 84 % z nich. ČOI udělila pokuty celkem za 1,5 milionu korun, 50 tisíc dostal například i Euronics a módní řetězec H&M.

„Počet kontrol se zjištěním se během posledních dvou let téměř nezměnil. ČOI při kontrolách vychází ze své dlouhodobé zkušenosti a cíleně míří na problematické internetové prodejce a rovněž reaguje na podněty spotřebitelů. Obecně lze říci, že se nejčastěji setkáváme s tím, že provozovatelé internetových obchodů opomíjí povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterou jim od února 2016 ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 7. do 30. 9. 2017 uskutečnila kontrolní akci, jejímž cílem bylo sledování elektronického obchodování a případná eliminace nežádoucích jednání, která mají negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování. Inspektoři provedli 203 kontrol zaměřených na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno při 171 kontrolách, což představuje 84,2 %.

ČOI při této kontrolní akci mimo jiné také vycházela z podání spotřebitelů, kterých v tomto období obdržela celkem 1 338. Kontroly ČOI jsou v řadě případů cíleně zaměřeny na problematické internetové prodejce a zjištění přes 84 % nelze tedy považovat za stav elektronického obchodování v ČR.

ČOI zjistila, že nejčastěji byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to v 397 případech:

  • ve 116 případech prodejce nedodržel povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1), více o této povinnosti informuje ČOI podnikatele zde: https://www.coi.cz/userdata/files/2016-adr/web-info-pro-podnikatele-edittv.pdf ,

  • v 97 případech došlo ze strany prodejce k použití nekalé obchodní praktiky a klamavého konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2)

  • v 80 případech prodávající neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

  • ve 46 případech došlo k použití nekalé obchodní praktiky a klamavého opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2 řešící klamavé opomenutí)

  • ve 37 případech bylo porušeno ustanovení, které vymezuje postup při reklamacích (§ 19 odst. 1, 3)

V dalších 20 případech došlo k porušení ostatních právních předpisů, kdy například v 7 případech obchodníci nedodrželi nařízení EU, které mimo jiné pojednává o názvech textilních vláken nebo v 5 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., který upravuje postup kontrolní činnosti orgánů veřejné správy.

Nejvyšší pokuta byla uložena internetovému obchodu www.zdravi-krasa-vitalita.cz ve výši 60 000 Kč. Prodejce porušil zásady poctivosti prodeje, když prokazatelně za objednaný výrobek (v počtu 6ks) účtoval celkem místo částky 2 768 Kč nesprávně částku 2 955 Kč a dále účtoval za neobjednaný výrobek částku 219 Kč. Tím celkově naúčtoval v neprospěch spotřebitele částku o 406 Kč vyšší, než jaká měla být správně zákazníkovi naúčtována. Dále prodejce spotřebitele také řádně neinformoval o existenci mimosoudního řešení sporů.

Dalších 5 prodejců dostalo shodně druhou nejvyšší pokutu ve výši 50 000 Kč:

www2.hm.com – Jako nejvážnější vzal správní orgán při rozhodování o pokutě skutečnost, kdy prokazatelně při odstoupení od kupní smlouvy na základně nepravdivých informací na www stránkách neobdržel bez právního důvodu spotřebitel veškeré své peněžní prostředky. ČOI má za prokázané, že prodejce si neoprávněně účtoval náklady spojené s vrácením zboží spotřebiteli, ačkoli zákazník tuto službu pří odstoupení od kupní smlouvy nevyužil. Takové jednání bylo kvalifikováno jako nekalá obchodní praktika. Dále prodejce porušil informační povinnosti. Inspektorce ČOI v postavení spotřebitele též nebyl vydán doklad o zakoupení na vyžádání v českém jazyce.

www.dualsimandroid.cz - porušil zákaz užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které byly v rozporu s požadavky odborné péče a byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použil klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.dualsimandroid.cz deklaroval na svých internetových stránkách v záložce „Doprava & doba doručení“ termín dodání zboží nejdéle do 15 dnů a spotřebitel, který si na základě této informace zboží objednal a předem uhradil, v tomto termínu neobdržel. A dále kontrolou internetových stránek www.dualsimandroid.cz , načtených dne 03. 08. 2016 bylo zjištěno, že v záložce „Reklamace“ bylo deklarováno: „Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno přes webový katalog Here-Shop.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Při reklamaci vady výrobku doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit fakturu vystavenou v Here-Shop.cz“, čímž informoval zmatečně spotřebitele, neboť se tato informace týkala nákupu ze zcela jiného e-shopu. A dále nesplnil povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a také další informační povinnosti nebyly v pořádku na tomto e-shopu.

www.wayfar.cz – společnost porušila mimo jiné zákaz užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použila klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.wayfar.cz deklarovala na svých internetových stránkách dodací lhůtu výrobku, který objednal spotřebitel (objednávka ze dne 10. 12. 2016, ve výši 1.029,- Kč, uhrazena na bankovní účet dne 14. 12. 2016), dodací lhůta na dodávku objednaného výrobku uplynula dne 01. 02. 2017. Termín dodání objednaného výrobku nebyl dodržen. A dále porušila zákaz užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, které byly v rozporu s požadavky odborné péče a byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použila klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když nedodržela zákonnou lhůtu na vrácení peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy. Spotřebitelka učinila objednávku dne 03. 01. 2017 a částku 990,- Kč uhradila na bankovní účet. Dne 31. 01. 2017 učinila jmenovaná spotřebitelka odstoupení od smlouvy – prodávající zapomněl objednávku vyřídit. Zákonná lhůta pro vrácení peněžních prostředků spotřebiteli uplynula dne 14. 02. 2017, částka 990,- Kč byla spotřebitelce vrácena po této lhůtě. A dále porušila zákaz užívání nekalých obchodních, které byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť použila klamavou obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona, když nedodržela zákonnou lhůtu na vrácení peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy a současně když prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.wayfar.cz deklarovala na svých internetových stránkách dodací lhůtu výrobku, kterou rovněž nedodržela. A totéž se opakuje zhruba u desítky dalších spotřebitelů.

www.lucerny.cz – internetový obchod prodával nejméně 10 druhů výrobků porušujících práva duševního vlastnictví (padělky)

www.euronics.cz - Česká obchodní inspekce má za prokázané, že společnost na svých webových stránkách uváděla u výrobku slevu, aniž by prokázala, z jaké ceny je sleva na výrobek vypočítána. Takové jednání kvalifikováno jako porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které byly způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Kontrolou bylo dále zjištěno, že u prodejce na provozovně v Elektro Euronics na adrese Jánská 21, Brno nebyl spotřebitel v souladu s cenovými předpisy seznámen s cenou měrnou u celé řady balených potravinářských výrobků

Nejčastěji inspektoři uložili pokuty za klamavé obchodní praktiky, kdy výše jednotlivých pokut obvykle dosahovala částky 10 000 Kč.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Když obrázek není tím, čím se zdá být

Pavel Houser , 10. listopad 2018 06:30
Pavel Houser

Problematika falešných zpráva je dnes módní záležitostí. Následující výzkum se zaměřuje na jeden spe...

VíceRSS 

Zprávičky

Díky poptávce v Indii a v Evropě je Xiaomi za čtvrtletí v zisku

ČTK , 20. listopad 2018 09:00

Po vstupu na burzu firma hlásí výsledky hospodaření teprve podruhé. Z IPO získala 4,72 miliardy dola...

Více 0 komentářů

Apple snížil výrobní objednávky nových iPhonů

ČTK , 20. listopad 2018 08:00

Apple před několika týdny šokoval investory, když snížil odhad prodeje....

Více 0 komentářů

Veeam v Česku vytvoří 500 nových pracovních míst

Pavel Houser , 19. listopad 2018 16:33

Firma investuje 3,39 miliard korun do svého hlavního centra pro výzkum a vývoj v Praze....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Před Vánoci vzroste počet karetních transakcí až o čtvrtinu

ČTK , 19. listopad 2018 12:07

Před Vánoci lidé více využívají karty místo ostatních forem plateb....

Více 0 komentářů

Apple a Samsung vs. banky

ČTK , 19. listopad 2018 08:00

Švýcarsko vyšetřuje domácí banky kvůli bojkotu platebních systémů....

Více 0 komentářů

Rovio zvyšuje zisk, potřebuje ale nové hry

ČTK , 18. listopad 2018 08:00

Letos v únoru cena akcií firmy klesla o 50 % pod cenu stanovenou pro primární nabídku akcií....

Více 0 komentářů

Podle Check Pointu malware těžící kryptoměny dominuje dál

Pavel Houser , 17. listopad 2018 08:00

Objevena byla rozsáhlá kampaň šířící RAT malware FlawedAmmyy....

Více 0 komentářů