Realita IT infrastruktury v podnicích SMB

Lukáš Kříž, 05. leden 2016 14:00 0 komentářů
Realita IT infrastruktury v podnicích SMB

Segment malých a středně velkých podniků ještě plně nevyužil výhod a příležitostí virtualizace a ohlíží se po nových infrastrukturních řešeních. Na obzoru se mu totiž rýsují nové modely provozu a zajištění zdrojů ICT, samozřejmě v podobě cloud computingu. Jak si v SMB vede virtualizace a jak velkou část infrastruktury podniky ročně obměňují?

Malé a středně velké podniky představují pro dodavatele informačních technologií lákavý segment. Své relativně omezené zdroje nahrazují vysokým počtem subjektů a nejspíše i ochotou flexibilně měnit obchodní partnery. Navíc dnes vykazují viditelně stejnou, ne-li vyšší, míru závislosti na informačních a komunikačních technologií, kterou vykazuje korporátní prostředí.

Od informatiků v podnicích SMB, ať už jde o specialistu jednotlivce, tým nebo samotného majitele, se trvale očekává, že zvládnou „více za méně“. Nová technologická řešení tomuto požadavku v mnoha ohledech vycházejí vstříc. Komoditizovaná řešení lze spravovat bez větších požadavků na specializované schopnosti, poskytovatelé služeb cloud computingu své nabídky běžně upravují i pro laiky. Stále ale firmy kategorie SMB provozují vlastní servery, datová úložiště nebo sítě.

Stav IT infrastruktury v malých a středně velkýchpodnicích zkoumali počátkem roku 2015 analytici společnosti ActualTech Media. Konkrétně se zaměřili na problematiku virtualizace, ukládání dat a obnovy infrastruktury v blízké budoucnosti. Získané informace lze s určitým omezením využít pro srovnání vlastní reality s okolním světem. Většina z 578 respondentů pocházela ze Spojených států a zhruba polovina působila v podnicích se stem až pěti sty zaměstnanci.

Lidé v/na IT

Počet zaměstnanců spravujících IT infrastrukturu v SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Počet zaměstnanců spravujících IT infrastrukturu v SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Kolik zaměstnanců se ve vaší organizaci věnuje správě IT infrastruktury? Ve zkoumaném vzorku organizací SMB šlo nejčastěji o dvě až čtyři osoby. Druhou nejčetnější skupinu zastupoval jeden člověk. V těchto případech, jak podotýkají analytici firmy ActualTech Media, musejí se dotyční pracovníci obvykle vyrovnat s požadavky a nároky všeho druhu.

Prostor pro specializaci bývá minimální. Moderní technologie – a ty cloudové figurují na předních místech – umožňují nároky kladené na IT specialisty a techniky snížit.

Virtualizace

Výraznou konsolidaci IT zdrojů umožnily zhruba od přelomu tisíciletí virtualizační technologie. Výzkumníci ActualTech se ve své studii dotazovali na zastoupení virtualizovaných serverů v provozované infrastruktuře malých a středně velkýchpodniků. Pojetí tématu/dotazu zjevně zjednodušili, aby dosáhli určitého kompromisu mezi podrobností a rozsahem dotazníku.

Míra virtualizace serverů v SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Míra virtualizace serverů v SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Zjištěné hodnoty nicméně naznačují, že virtualizace nepředstavuje v praxi malých a středně velkých firem zcela běžný prvek. Polovina respondentů provozuje ve virtualizované podobě méně než 50 procent svých serverových systémů. Analytici navíc předpokládají, že ne všechny úlohy lze snadno pro tento model upravit, a pro některá prostředí a situace jde o zbytečný krok. V segmentu SMB také mohou pro virtualizační řešení chybět lidské a finanční zdroje. Zde analytici vidí nemalou příležitost pro dodavatele.

Získané informace na druhé straně dokládají, že celá třetina malých a středně velkých podniků provozuje 70 až 100 procent svých serverových instancí jako virtuální. K tomu analytici dodávají, že potřebné technologie v průběhu let dospěly a staly se uživatelsky přátelštější než v dobách svých začátků. Platí to i pro produkty s otevřeným kódem, jež ale nepatří k nejrozšířenějším, což ilustrujeme dále.

Zastoupení hypervisorů v SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Zastoupení hypervisorů v SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Údaje o využití hypervisorů (základní části virtualizačních systémů) mezi malými a středně velkými podniky do jisté míry korespondují s tržními podíly jejich dodavatelů. Téměř polovina firem, jež se zapojily do studie, provozuje řešení společnosti VMware, která patří k průkopníkům a dlouhodobým lídrům segmentu. S poměrně systém Hyper-V z dílny společnosti Microsoft. Zhruba pětiprocentní podíly připadly na řešení Xen a KVM, jež mají obě kořeny v otevřených projektech. Samozřejmě mohou oslovené organizace jednotlivé systémy kombinovat, což by mohlo výsledky zkreslit.

Dost možná nejzajímavější informací je ale 18procentní zastoupení kategorie „Ostatní“. V ní budou figurovat systémy menších dodavatelů, kteří úspěšně oslovují téměř pětinu segmentu SMB.

Ohledně tématu virtualizace se výzkumníci dotazovali také na počty fyzických serverů hostujících virtuální instance a na počty virtuálních strojů. Porovnáním obou údajů lze dojít k závěru, že míra virtualizace skutečně nebude v SMB enormně vysoká. Na jedné straně má zhruba třetina podniků k dispozici 4 až 10 fyzických serverů určených pro virtualizaci. Na straně druhé je nejčastěji v provozu 1 až 10 virtuálních strojů. Výsledky by samozřejmě bylo třeba propojit, aby nevznikla mylná interpretace.

Počet fyzických systémů/hostitelů virtualizačních řešení (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Počet fyzických systémů/hostitelů virtualizačních řešení (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Počet virtuálních systémů v provozu (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Počet virtuálních systémů v provozu (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Ukládání dat v SMB

Kapacita datových úložišť dedikovaná pro virtualizované systémy (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Kapacita datových úložišť dedikovaná pro virtualizované systémy (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Zařízení a systémy pro ukládání dat patří ke kritickým součástem virtualizovaných infrastruktur. Nezřídka jsou úzkým hrdlem, jež určuje celkovou výkonnost. Studie společnosti ActualTech Media se zaměřila na zjištění celkové a pro virtualizované systémy určené úložné kapacity. Tím samozřejmě neošetřuje výkonnostní parametry, jež by ovšem bylo v rámci dotazníkového šetření náročné zjistit. Do jisté míry podobný údaj indikuje datovou potřebu daného podniku. Analytici také zjištěné informace nijak neinterpretují.

Přesně polovina dotazovaných podniků dedikovala pro své virtualizované systémy méně než 10 terabajtů úložné kapacity, třetina méně než 5 terabajtů. Druhá polovina nutně neoperuje s více než 10 terabajty, protože 14 procent odpovídajících si konkrétní hodnotou nebylo jistých.

Celková kapacita datových úložišť v podnicích SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Celková kapacita datových úložišť v podnicích SMB (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Druhý zjišťovaný údaj, celková kapacita datových úložišť v podniku, do jisté míry potvrzuje domněnku, že míra virtualizace systémů v segmentu SMB skutečně nebude příliš vysoká. Uváděné hodnoty totiž mění původní obraz malých a středně velkých podniků jako povětšinou datově nenáročných organizací. Více než 10 terabajtů celkových úložných kapacit provozují téměř tři čtvrtiny respondentů, jedna čtvrtina disponuje více než 50 terabajty. Osm procent si hodnotou odpovědi nebylo jistých.

Obnova a údržba infrastruktury

Termín komoditizace označuje mimo jiné také sbližování podnikových a spotřebitelských technologií. Ty sdílejí řadu vlastností, což nemusí mít vždy pozitivní konsekvence. Dva roky starý mobilní telefon bude sice funkční, ale za aktuální špičkou již nejspíš v lecčems zaostane. A po dalších dvou až třech letech již půjde o vysloveně zastaralý a dost možná i nepoužitelný předmět. Tempo inovací negativně postihuje také morální životnost podnikových technologií v segmentu SMB. Zkracuje se.

Analytici společnosti ActualTech Media zjišťovali, jako část své IT infrastruktury, konkrétně serverů a datových úložišť, jejich respondenti plánují v roce 2015 obnovit. Zhruba třetina podniků zvažovala minoritní náhradu systémů v rozsahu od nuly do deseti procent. Další třetina ale podobnou úvahu hodnotově posunula do rozmezí 10 až 50 procent. A pět procent respondentů mělo v roce 2015 v úmyslu obměnit 70 až 100 procent své IT infrastruktury.

Horizont předpokládaného pořízení dvou a více serverů (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)
Horizont předpokládaného pořízení dvou a více serverů (Zdroj: ActualTech Media, 2015, N=578)

Malé upřesnění investičních záměru podává také otázka na očekávaný termín nákupu nejméně dvou nových serverů. Téměř polovina respondentů uvedla, že žádný konkrétní plán nemá. Analytici toto zjištění dávají do souvislosti s rozvojem nových modelů provozu informačních technologií, především cloud computingu a konvergovaných řešení. Namísto tradičních plánů obnovy technického parku podniky vyhlížejí nákladově atraktivnější příležitosti.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Když chatboty mluví mezi sebou

Pavel Houser , 25. červen 2018 16:15
Pavel Houser

Jak se spolu dokážou dohodnout Siri, Alexa a Cortana? Kdyby programy o sobě věděly, že jsou umělé in...

VíceRSS 

Zprávičky

JavaScript mezi programátory stále vede

Pavel Houser , 25. červen 2018 14:50

Rostoucí počet plánuje přejít od samoobslužných a lokálních cloudových řešení k velkým cloudovým pos...

Více 0 komentářů

Cleverlance Group má roční obrat 951 milionů Kč

Pavel Houser , 25. červen 2018 14:17

Projekty: E-shop pro automobily s operativním leasingem, mezibankovní aplikace a chatbot....

Více 0 komentářů

Český Google spustil nový portál pro startupy v regionech

ČTK , 25. červen 2018 13:14

Více než polovina všech českých start-upů vzniká v Praze, dalších 15 % v Brně......

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Praha spustila server s daty o městě

ČTK , 25. červen 2018 08:00

Použitá data Operátor ICT získává zejména z městských společností....

Více 0 komentářů

Útočníci se snaží zneužít fotbalovou horečku

Pavel Houser , 23. červen 2018 11:59

Nová phishingová kampaň se snaží lákat oběti ke stažení infikovaného rozpisu a výsledků fotbalového ...

Více 0 komentářů

Systém pro STK by měl za 120 mil. Kč nadále provozovat AutoCont

ČTK , 22. červen 2018 10:00

V novém smluvním období by firma měla zajistit také propojení s obdobnými systémy jednotlivých člens...

Více 0 komentářů

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

ČTK , 22. červen 2018 09:00

Na 6000 míst z celkového počtu má být zrušeno v Německu v průběhu příštích tří let....

Více 0 komentářů