Nový průzkum Dell EMC: většina firem si uvědomuje hodnotu dat, ale má problémy zajistit jejich dostatečnou ochranu

29. April 2019 15:46 0 komentářů

Podle výsledků průzkumu Global Data Protection Index mezi 2 200 pracovníky s rozhodovací pravomocí v IT z 18 zemí se počet firem, které po incidentu nedokážou obnovit data, od roku 2016 téměř zdvojnásobil.

Společnost Dell EMC oznámila výsledky třetího průzkumu Global Data Protection Index (Globálního indexu ochrany dat), který odhalil prudký růst objemu dat o 569 procent a vzestup v počtu firem označených za „implementující řešení na ochranu dat“ o impozantních 50 procentních bodů od roku 2016. Tento průzkum, provedený mezi 2 200 pracovníky s rozhodovací pravomocí v IT z organizací veřejného i privátního sektoru s alespoň 250 zaměstnanci v 18 zemích a 11 odvětvích, poskytuje ucelený přehled o stavu zabezpečení dat a vyspělosti strategií ochrany dat. Průzkum konkrétně poukázal na nárůst průměrného objemu spravovaných dat – z 1,45 petabajtů (PB) v roce 2016 na 9,70 PB v roce 2018 – a vysoké povědomí o hodnotě dat. 92 procent respondentů si uvědomuje potenciální hodnotu dat a 36 procent již využívá možnosti monetizace svých dat. Tento přístup je pozitivní, ale většině respondentů dělá potíže svá data řádně ochránit. Kombinace těchto faktorů stojí za mnoha zjištěními tohoto průzkumu.

Incidenty vedoucí k narušení chodu organizace jsou nákladné

V důsledku ohromného objemu dat a jejich důležitosti pro chod firem se ochrana dat stává mnohem náročnější. Často dochází k incidentům, které vedou k narušení chodu organizace, ale ještě znepokojivější je zvyšující se objem nenávratně ztracených dat. Nějaký typ narušení chodu organizace zaznamenaly během 12 měsíčního období více než tři čtvrtiny (76 procent) respondentů z celého světa a 27 procent z nich nedokázalo data s použitím svého stávajícího řešení ochrany dat obnovit, což je téměř dvojnásobek jejich počtu (14 procent) v roce 2016.

Shodou okolností 76 procent respondentů z celého světa také současně používá alespoň dva dodavatele ochrany dat a v porovnání s těmi, kdo využívají jen jednoho dodavatele, u nich byla v důsledku toho o 35 procent vyšší pravděpodobnost, že se v průběhu stejného 12 měsíčního období setkali s nějakým typem narušení chodu organizace. U firem, které využívaly dva nebo více poskytovatelů, byly nejčastějším typem narušení chodu organizace neplánované výpadky systémů (43 procent). Dále následovaly ransomwarové útoky (32 procent) a ztráta dat (29 procent).

Neplánované výpadky systémů se sice vyskytují častěji, ale ztráta dat je mnohem nákladnější. Firmy, ve kterých došlo k výpadkům, se musely v průměru vyrovnat s 20 hodinami výpadků za posledních 12 měsíců a stálo je to 526 845 USD, zatímco v případě ztráty dat přišly firmy v průměru o 2,13 terabajtů, což jim způsobilo náklady ve výši téměř 1 milionu USD. Mnohé z firem, ve kterých došlo k narušení chodu organizace, také zmínily, že tato narušení měla dalekosáhlé obchodní důsledky, od důvěry zákazníků přes hodnotu značky až po produktivitu zaměstnanců.

Cenu zvyšuje nejen objem ztracených dat, ale také hodnota samotných dat. Organizace si to evidentně uvědomují, protože 81 procent z nich uvedlo, že větší důraz kladou na ochranu dat spadajících do kategorií s největší peněžní hodnotou.

Problémy v souvislosti s ochranou dat

Počet firem zařazených do kategorie „implementujících ochranu dat“ sice skokově narostl o téměř 50 procentních bodů (z 9 procent v roce 2016 na 57 procent v roce 2018) a počet „lídrů“ se zvýšil o 10 procentních bodů (ze 2 procent v roce 2016 na 12 procent v roce 2018), ale většině firem dělá potíže implementovat řešení adekvátně uspokojující jejich potřeby. Většina respondentů (95 procent) se v souvislosti s ochranou dat potýká alespoň s jedním problémem. Mezi nejčastější problémy celosvětově patří:

  • O první příčku se se stejným výsledkem 46 procent dělí složitost spojená s konfigurací a provozováním softwaru a hardwaru na ochranu dat a stoupající náklady na ukládání a správu záložních kopií v důsledku rychlého růstu objemu dat.

  • Na druhém místě se se 45 procenty umístila nedostupnost řešení ochrany dat pro nově vznikající technologie.

  • Třetí příčku obsadilo s 41 procenty zajištění dodržování předpisů, jako je nařízení GDPR.

V případě firem, kterým se nedaří nalézt adekvátní řešení ochrany dat pro novější technologie, více než polovina (51 procent) uvedla, že nenašly vhodná řešení na ochranu dat umělé inteligence a strojového učení. Dále následovaly nativní cloudové aplikace (47 procent) a internet věcí (40 procent).

Výzvy spojené s nastupujícími technologiemi a rychlým růstem objemu dat teprve začínají nabývat konkrétnějších obrysů. Jen 16 procent respondentů se proto domnívá, že se jejich současná řešení ochrany dat dokážou vyrovnat se všemi budoucími obchodními problémy.

Cloud mění situaci v ochraně dat

Podle průzkumu Global Data Protection Index se používání veřejného cloudu v průměru zvýšilo z 28 procent celého IT prostředí v organizacích respondentů v roce 2016 na 40 procent v roce 2018. Téměř všechny organizace (98 procent), které veřejný cloud využívají, jej také využívají jako součást své infrastruktury pro ochranu dat. Mezi nejčastější případy použití pro ochranu dat v rámci veřejného cloudu patří:

  • Služby pro zálohování a vytváření snímků na ochranu aplikačních úloh vyvinutých ve veřejném cloudu s využitím nových architektur aplikací (41 procent)

  • Zálohování místních aplikačních úloh a dat (41 procent)

  • Ochrana konkrétních aplikací SaaS (40 procent)

  • Ochrana aplikačních úloh veřejného cloudu prostřednictvím místně nasazených verzí softwaru ochrany dat s podporou cloudu (40 procent)

  • Služby pro zálohování a vytváření snímků na ochranu aplikačních úloh vyvinutých ve veřejném cloudu s využitím starších architektur aplikací (38 procent)

Při výběru řešení ochrany dat ve veřejném cloudovém prostředí hraje rostoucí objem dat obzvlášť důležitou roli. Svědčí o tom skutečnost, že 64 procent respondentů označilo možnosti škálování za důležité. Konkrétně 41 procent zmínilo dopad infrastruktury nebo služeb ochrany dat vyžadovaných pro zajištění ochrany v potřebném rozsahu a 40 procent uvedlo možnost škálovat služby podle rostoucího počtu aplikačních úloh ve veřejném cloudu.

Regulace jako nový katalyzátor evoluce

Regulace v oblasti ochrany dat, jako je obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), jsou relativně nové a jejich skutečný dopad na odvětví dat se zatím ještě neprojevil. Rychle se ale stává středem zájmu – 41 procent respondentů zařadilo dodržování předpisů mezi tři hlavní výzvy v oblasti ochrany dat.

Jen 35 procent z nich navíc vyjádřilo velkou jistotu, že stávající infrastruktura a procesy ochrany dat v jejich organizaci jsou v souladu s místně platnými předpisy. Toto mínění se začíná odrážet v realitě, protože 12 procent respondentů, v jejichž organizaci došlo za posledních 12 měsíců ke ztrátě dat nebo neplánovaným výpadkům, muselo v jejich důsledku uhradit peněžité tresty. Další zdroje informací

O průzkumu Dell EMC Global Data Protection Index

Společnost Dell EMC pověřila agenturu Vanson Bourne provedením třetího průzkumu Global Data Protection Index, v rámci něhož 2 200 pracovníků s rozhodovací pravomocí v IT z organizací veřejného i privátního sektoru s alespoň 250 zaměstnanci z 11 odvětví v 18 zemích odpovídalo na otázky související s vyspělostí jejich strategie ochrany dat. Společnost Vanson Bourne provedla průzkum v období od září do října 2018. Průzkum probíhal v následujících zemích: Spojené státy, Spojené království, Francie a Německo (200 respondentů z každé země) a Kanada, Mexiko, Brazílie, Jižní Afrika, Spojené arabské emiráty, Itálie, Švýcarsko, Nizozemsko, Austrálie, Japonsko, Čína, Jižní Korea, Indie a Singapur (100 respondentů z každé země).


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Počítačové hry v hlavě – a to dokonce multiplayer

Pavel Houser , 03. August 2019 06:30

Tetris v podání vědců z University of Washington připomíná málem telepatii – jeden z hráčů vidí pada...

VíceKalendář

25. 08.

29. 08.
VMworld US 2019
05. 09.

06. 09.
Technical Computing Camp 2019
06. 09.

11. 09.
IFA 2019
RSS 

Zprávičky

Většina uživatelů sociálních sítí v USA by za ně byla ochotna platit

ČTK , 18. August 2019 08:00

Autoři dále spočítali, kolik by platformy vydělaly, pokud by vycházely pouze s příjmy od předplatite...

Více 0 komentářů

Larry Ellison má 75 let

ČTK , 17. August 2019 08:00

Larry Ellison stál u zrodu softwarového gigantu Oracle. Bývá popisován jako extravagantní multimilia...

Více 0 komentářů

ICT odborníků je v ČR stále nedostatek, medián mzdy je přes 52 tisíc Kč

Pavel Houser , 16. August 2019 10:00

Nejvíce si vydělají ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, ať už se jedná o specialisty nebo ...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

T-Mobile letos vyplatil dividendu 5,6 miliardy Kč

ČTK , 16. August 2019 09:01

Konkurenční O2 za loňský rok vyplatila akcionářům celkem 6,5 miliardy Kč....

Více 0 komentářů

Avast v pololetí zvýšil tržby o 9 % na 422 milionů USD

ČTK , 16. August 2019 09:00

Důležitou událostí první poloviny roku bylo vydání řešení pro Internet věcí....

Více 0 komentářů

Fiskální rok 2019/2020 začal pro Lenovo úspěšně

Pavel Houser , 16. August 2019 08:00

Čtvrtina sestavených počítačů na světě je značky Lenovo, firma má podíl na trhu 24,9 %....

Více 0 komentářů

Hlasové zprávy uživatelů pro Facebook přepisovali lidé

ČTK , 15. August 2019 10:00

Zásady Facebooku ohledně užívání dat se konkrétně o nahrávkách nezmiňují....

Více 0 komentářů