IBM v roce 2008 - 1. díl

Tomáš Kadlec, 15. prosinec 2008 06:31 0 komentářů
Rubriky: Hardware

IBM
V posledním desetiletí se vede intenzivní debata o tom, jak se mají společnosti vyrovnávat s konkurencí, hrozbami a příležitostmi na rychle se "zmenšující" planetě. Správné pochopení a využití výhod globalizace vyžaduje dialog napříč obory a hlavně otevřenou mysl nejen v byznysu, ale i na státní a mezinárodní úrovni. Strategicky uvažující firmy by se měly zamyslet nad tím, jak se odlišit, aby do jejich společností svět investoval, nakupoval od nich a obchodoval s nimi. Úspěch čím dál častěji záleží na jediném - na inovacích.

Tomas-kadlec
Tomáš Kadlec

Každý rok společnost IBM intenzivně investuje do výzkumu a vývoje nových technologií, aby nejen nabídla okamžité řešení svým klientům, ale zároveň je co nejlépe připravila na očekávané i nečekané změny. Tento rok bylo novinek více než dost, nicméně všechny svým způsobem spadají do několika oblastí, které se v současném byznysu stávají klíčovými.

„Velká modrá“ jde na to „zeleně“

V roce 2007 IBM spustila globální projekt Big Green (Velká zelená), v jehož rámci se zavázala globálně vynaložit miliardu dolarů na vývoj technologií, které pomohou zvýšit energetickou účinnost datových center společností. V datových centrech běží servery a další počítačová zařízení, jež mají kvůli celosvětově rostoucí poptávce po výpočetním výkonu čím dál větší spotřebu energie.

Tento rok vstoupil projekt do druhé fáze. IBM uvedla další služby a technologie pro podniky, které se potýkají s rostoucími výdaji za energii, ekologickými otázkami i požadavky, jak realizovat rychlý finanční přínos z takových investic.

Co si pod tím vším představit? Jeden z příkladů mohou být modulární, energeticky účinné návrhy datových center, které jsou k dispozici kdekoli na světě. Modulární datacentra jsou navržena pro velké globální podniky i malé organizace a dokážou snížit spotřebu energie až o 50 procent. Dalším příkladem nově vyvinuté technologie je chlazení počítačových čipů, jejichž obvody a komponenty jsou naskládány nad sebou, pomocí pramínků vody, což do budoucna sníží spotřebu energie.

Nedílnou součástí těchto řešení je i software, díky kterému mohou oddělení IT spravovat prostředky a pohotověji reagovat na potřeby podniku. IBM oznámila sadu softwarových možností „Software pro zelenější svět,“ která pomůže firmám dosáhnout jejich “zelených” cílů a optimalizovat infrastrukturu, pracovní úlohy a zaměstnance s ohledem na energetickou účinnost. Tato sada zahrnuje produkty IBM Tivoli, WebSphere, Rational, Information Management a Lotus.

Za zmínku stojí i nástroj Carbon Tradeoff Modeler, který umožňuje organizacím analyzovat a řídit klimatický dopad jejich dodavatelských řetězců. Nástroj modeluje složitou interakci faktorů, jež ovlivňují emise oxidu uhličitého (CO2) v dodavatelském řetězci, a to z pohledu výroby a distribuce. Dokáže také kvantifikovat vztahy mezi snížením emisí CO2 a dalšími ukazateli jako skladovými zásobami a spolehlivostí dodávek.

Další novinou tohoto roku je nový mainframe System z10, který byl od základu zkonstruován právě s důrazem na výrazné zvýšení efektivity datových center. Přináší vyšší výkon s nižšími nároky na napájení, chlazení a místo. Nabízí vysokou úroveň zabezpečení a automatizuje správu a sledování IT prostředků, takže usnadňuje reakce na neustále se měnící podmínky v podnicích. Konkrétně jediný mainframe je schopen nahradit až 1 500 serverů x86, a to při nákladech na energii nižších až o 85 % a rozměrech menších až o 85 %.

Servisně orientovaná architektura

Architektura SOA je provozní strategie, která pomáhá firmám opakovaně využívat stávající technologie k lepší realizaci podnikatelských cílů. Nezanedbatelnou výhodou je navíc skutečnost, že firma nemusí nahrazovat existující technologie. SOA vychází ze stávajícího hardwarového i softwarového vybavení. Architektura SOA získává čím dál tím větší oblibu mezi podniky, které se snaží dosáhnout větší finanční úspory a návratnosti investic. Podle průzkumů společnosti IBM je SOA na vzestupu, což dokládá, že se šéfové firem snaží využít přednosti architektury SOA pro současná náročná podnikatelská prostředí.

IBM pomáhá společnostem plně zužitkovat strategii SOA, neboť poskytuje široké portfolio softwaru, služeb a podpory pro její architektury. Spojením těchto komponent pro klienty po celém světě se z IBM stal lídr odvětví SOA, který podle průzkumů WinterGreen Research má 64procentní podíl na trhu. S více než 6 550 zákaznickými kontrakty v oblasti SOA a 5 000 obchodními partnery, kteří se na architekturu SOA specializují, zvýšila společnost IBM za necelý rok svou klientskou i partnerskou základnu v oblasti SOA o více než 50 procent.

Hned na začátku roku 2008 přišla IBM s akvizicí softwarové společnosti AptSoft Corporation, jejíž technologie pomáhá podnikům odhalovat příčinné vztahy mezi zdánlivě nesourodými obchodními událostmi, k nimž dochází v řádu milisekund nebo v definovaných časových úsecích. Software AptSoft pro zpracování obchodních událostí doplňuje stávající SOA software a související služby společnosti.

Další akvizice v oblasti SOA se týká společnosti ILOG, jejíž podepsání proběhlo v červenci. IBM se tak cíleně zaměřila na propojení softwaru od ILOG s vlastními řešeními v oblasti BPM, optimalizace a servisně orientované architektury. Touto akvizicí mohou firmy získat včasné informace, na jejichž základě budou schopny učinit rychlé a přesné rozhodnutí.

Jako český příklad uplatnění SOA v praxi poslouží MITAS, jeden z vedoucích evropských výrobců pneumatik, pro kterého IBM začala vyvíjet novou podnikovou integrační platformu založenou právě na principech servisně orientované architektury. Nová integrační platforma umožní integraci systému SAP ERP 6.0 a dalších podnikových aplikací a výrazně zjednoduší propojení a správu externích aplikací, čímž zkrátí čas potřebný zejména pro zavádění změn. Další výhodou jsou také úspory plynoucí z jednodušší administrace celého systému.

Chytřejší planeta

V současném světě globální ekonomiky jsou všichni vzájemně propojeni, a to jak ekonomicky, tak i technicky a společensky. Svět se „zmenšuje“, zároveň se však stává „chytřejším“. V uplynulém roce IBM přišla s řešeními, která nejen reflektují potřeby jejích klientů, ale zároveň se snaží reagovat na současné i očekávané změny ve světě. Již nejde jen o sofistikovaný software nebo hardware, ale i o hodnotu samotné informace a přístupu k ní, rychlost reakce, zvládnutí rizik a mnoho dalších faktorů, kterým podniky současnosti musí čelit.

V lednu 2008 IBM dokončila akvizici společnosti Cognos. Tato akvizice je završením intenzivní obchodní spolupráce obou společností trvající více než 15 let. Produkty patřící do rodiny IBM Cognos představují vhodný nástroj pro podporu business intelligence (BI). Organizace jsou dnes a denně vystavovány velkému vnitřnímu i vnějšímu tlaku svého okolí. Mít správné informace ve správný čas a správně se rozhodnout je v takovém konkurenčním prostředí pro každou organizaci naprosto zásadní a jejich nedostatek může mít naopak zcela fatální důsledky. Kvalitně postavené řešení dokáže zabránit vzniku takové situace a poskytuje organizaci účinný nástroj k tomu, aby její efektivnost a výkonnost byla ještě vyšší.

Co konkrétně “chytrého” IBM tento rok přinesla? Nejlepší bude opět použít příklady z českého prostředí.

Ibm-idc
IDC centrum v Brně, IBM

Motoristé a další zákazníci čerpacích stanic Benzina a Benzina Plus brzy zaznamenají další zlepšení komfortu při placení zboží a služeb. Zaměstnanci zase získají celou řadu nástrojů, které jim umožní jednoduše optimalizovat prodej a řídící procesy na čerpacích stanicích, pomohou při poskytování karetních služeb a přinesou nové možnosti pro řízení společnosti. To vše v rámci nové marketingové strategie ke zlepšení kvality služeb, jejíž součástí je také implementace moderního informačního systému. Jeho dodávku a implementaci řídí poradenská divize IBM Global Business Services, která má zodpovědnost za průběh celého projektu.

Neustálé novinky zaznamenává i Daňový portál. Ministerstvo financí a IBM jako dodavatel informačního systému uvedly do provozu další elektronické služby, které přináší uživatelům, tj. všem daňovým subjektům či jejich zástupcům, řadu nových funkcí a vylepšení. Jedná se především o osobní daňový kalendář, jenž zobrazuje majiteli účtu informace o zákonných lhůtách přiznání a plateb daní i lhůtách stanovených správcem daně, dále přehled písemností, které pro daňový subjekt vede správce daně, a registrační informace. Všechny elektronické služby tak jsou jednoduše dostupné online bez nutnosti navštívit finanční úřad.

Velikost podniku již nerozhoduje

V prostředí probíhající globalizace je nutné si uvědomit, že mezinárodní ekonomika není příležitostí jen pro velké subjekty, ale i malé firmy. Místní podnikatelé mohou oslovit nové střední třídy po celém světě - stovky milionů lidí, kteří si otevírají své první bankovní účty, pořizují si první mobily, používají první platební karty, a desítky milionů lidí, kteří si kupují první auto.

Skutečně tedy záleží jen na tom, zdali má firma k dispozici správné informace v rozhodující okamžik tak, aby se daná finanční investice plně zhodnotila. A informační technologie jsou tím klíčovým nástrojem, jak toho dosáhnout.

Profil

Autor v roce 1994 ukončil jadernou fakultu ČVUT. Od roku 1996 je zaměstnán v různých technických pozicích ve společnosti IBM. Od roku 2004 pracuje jako IT architekt v IBM Software Group se zaměřením na finanční a průmyslové podniky. V roce 2006 získal Open Group ITAC certifikaci v oblasti IT Architektury.

Přečtěte si také

Praktické využití architektury SOA - 1. díl
Architektura SOA v praxi – 2. díl
Architektura SOA v praxi – 3. díl


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Intel Inside aneb všichni jsme načipováni

Petr Zavoral , 10. prosinec 2017 18:20
Petr Zavoral

V Havlově hře Audience přesvědčuje Sládek Ferdinanda Vaňka, aby donášel sám na sebe. Z pohledu letoš...

VíceKalendář

09. 01.

13. 01.
CES 2018
18. 01.

19. 01.
itSMF 2018
29. 01.

30. 01.
G2BTechEd

RSS 

Zprávičky

Tiskové agentury chtějí od webových firem peníze za zpravodajství

ČTK , 18. prosinec 2017 08:00

Kritici: Facebook ani Google nemají svou redakci, nemají žádné zpravodajské sítě, národní ani meziná...

Více 1 komentářů

Rozhodnutí ÚS o odložení EET může vést k žalobám na stát

ČTK , 16. prosinec 2017 09:00

Tisíce a možná desítky tisíc podnikatelů a zástupců různých profesí se na třetí a čtvrtou vlnu EET u...

Více 1 komentářů

E-shopy vyjmutí plateb kartou z EET vítají, přišlo prý ale pozdě

ČTK , 16. prosinec 2017 08:00

Podle ministerstva financí ze zrušení povinnosti evidovat platby kartou pro poplatníky nevyplývá nut...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Nové Embarcadero RAD Studio obsahuje i licenci pro aplikační server

Pavel Houser , 15. prosinec 2017 10:00

Vývojové prostředí nabízí i nové prvky knihovny vizuálních komponent a nové možnosti grafického uživ...

Více 0 komentářů

Botnet Necurs se vrátil a šíří nový ransomware

Pavel Houser , 15. prosinec 2017 09:00

V listopadu došlo k oživení botnetu Necurs v souvislosti s distribucí nového ransomwaru Scarab. ...

Více 0 komentářů

Jižní Korea zvažuje, že zdaní obchody s bitcoinem

ČTK , 15. prosinec 2017 08:00

Vláda se obává dopadů, které s sebou může přinést náhlý cenový propad kryptoměn....

Více 0 komentářů

O2 v dalších dvou letech vykoupí až 1,25 % vlastních akcií

ČTK , 14. prosinec 2017 10:00

Cílem nového programu je optimalizace kapitálové struktury, uvedla firma....

Více 0 komentářů