Internetové stránky jako zdroj příjmů, jak na něj?

Vojtěch Král, 16. březen 2011 11:35 5 komentářů
Internetové stránky jako zdroj příjmů, jak na něj?

Internetové stránky se v mnoha případech stávají nejen sdělovacím, zábavným či jiným společensky-prospěšným prostředkem. Stávají se i zdrojem finančních příjmů, které v nemálo případech několika-násobně převyšují náklady spojené s jejich pořízením a provozem.

Google

Základním “požadavkem” je nápaditý obsah. Statický a neměnný web může jen těžko odolávat dynamickým a neustále se rozvíjejícím se projektům. Ideálními kandidáty proto bývají weby úzce zaměřené, ale mající stálý přísun stále nového obsahu, který je činí “živými”.
Než-li se však dostáváme k otázkám tvorby obsahu a užívání dalších účelových prvků webu, je potřeba vyřešit otázky funkčního zázemí.

K těmto otázkám patří zodpovězení otázky místa datového úložiště obsahu a jeho konektivita do sítě Internetu. Řešíme-li si tuto otázku sami, vlastním serverem a připojením, musíme se zabývat i otázkami bezpečnosti, technického provedení atd., a to by bezpochyby byla velká kapitola sama o sobě. Podíváme-li se však na tu jednodušší variantu (necháme si hosting vytvořit/pronajmout), musíme počítat s náklady, v případě dostatečně velkého portálu, ve výši několika set Kč měsíčně za hosting a další položky.

Máme-li zařízenou dostupnost, připojení, zbývá už jen kreativita autora, návrháře, který vytvoří potřebný systém pro zaručení funkčnosti a dynamičnosti obsahu. Je možné také použít některé ze zdarma distribuovaných RS, jako jsou například Drupal, Joomla či Wordpress.

Máme web, kde jsou peníze?


Webové stránky jsou vytvořené, obsah se aktualizuje/přidává, kde tedy jsou slíbené výdělky? Ve světě internetu se dají internetové weby zkomerčnit a stát výdělečnými primárně reklamou. Reklama je totiž velkým hnacím motorem snad celého marketingu a v těchto případech to platí na 100%. Jak ale svůj web upravit pro použití reklam a jaké reklamy jsou dostupné? Produkty kterých internetových marketingových společností si vybrat pro co nejvyšší efektivitu?

Kam umístit reklamu?


Než-li umístíme nějakou výdělečnou reklamu na webové stránky, je potřeba rozhodnout místo a počet. Není totiž možné vytvořit internetovou stránku založenou pouze a jedině na zobrazování reklam. To by bylo v rozporu s jejich právy užití.

Jak již bylo dříve uvedeno, dynamický web hemžící se stále novým a aktualizovaným obsahem je ideálním počinem, ale kam umístit reklamu, aby byla pro návštěvníka lákavá, ale zároveň neobtěžující?

Většina internetových stránek by se dala rozdělit dle počtu panelů, které se na ní vyskytují. Prostřední panel bývá označován jako obsahový, zobrazuje se v něm požadovaný obsah dat a informací. Postranní panely slouží spíše k navigaci či ke zobrazování obsahů vesměs statického rázu. A právě tyto postranní panely bývají často terčem umístění tzv. reklamních bannerů. Nenachází se totiž přímo v textovém i jiném obsahu, ale tvoří jakési “zpestření”, které může návštěvníka dostatečně nalákat k jeho spuštění. Mluvím tedy o reklamách, které zprostředkovávají provizi za jejich otevření. Je to totiž zřejmě nejběžnější a nejdostupnější zástupce internetového marketingu, internetových výnosů.

Najdou se však i tací, kterým je tato bannerová reklama nepříjemná, rušivá a “přihlouplá”. V těchto případech je relativně jednoduché využívat reklamu intextovou, což značí, jak je již dle českého překladu jasné, reklamu zobrazující se v textu. Tato reklama se zobrazuje jako, většinou barevně odlišný, odkaz, který se přiřadí slovu právě zobrazovanému textu. Tímto se z onoho slova stane prostředník reklamy a jeho otevření se rovná spuštěním reklamního prvku. Výhoda tohoto systému je, že pokaždé může “postihnout” jiný obsahový text (při každém opětovném načtení stránky) a na rozdíl od bannerové reklamy nepředstavuje téměř žádný graficky-obtěžující prvek narušující koncentraci i schopnosti vnímání návštěvníka.

Teorii známe, kde je praxe?


Na praxi se dostáváme právě teď. Budeme-li teď “mluvit” o bannerové reklamě, ze které bychom se nám mohli přičítat peníze na náš účet, rozhodně sem uvedu zřejmě největší společnost tohoto druhu na světě, Google. I když se jedná o společnost působící v USA, svou působnost vykazuje po celém světě, ČR nevyjímaje. Tato služba, produkt, se jmenuje Google AdSense a funguje na již zmíněném principu pay-per-click. Reklamní jednotky tohoto systému mohou být nejen graficky-bannerové, ale mohou být i textovy-bannerové a reklamní jednotky pro vyhledávání. Implementace reklamy je jednoduchá, stačí vložit vygenerovaný kód do místa svého působení.

Reklama intext

Dále bych do praxe zavedl intextovou reklamu, která by skrze našich stránek mohla přinášet peníze do našeho rozpočtu. Zde bych se chtěl zmínit o české společnosti BillBoard, která právě takovou reklamu poskytuje, nabízí. A jelikož je vše laděno a nastaveno pro českého občana, odpadají zde problémy např. s převodem peněz na účet. Navíc je možné tento systém aktivovat i tzv. “na zkušenou”, kdy můžeme tuto službu plně využívat a vyzkoušet její efektivnost. Peníze dostaneme vyplacené až po potvrzení a podepsání požadovaných dokumentů, získání potřebné min. částky pro vyplacení (500,- Kč).

Reklamy na webu - problémy?


Co se týče reklamních jednotek společnosti Google, na jedné stránce se mohou nacházet max. 3 reklamy této společnosti v libovolné kombinaci velikostí, druhů, typů. Jakmile však začínáme používat takovouto reklamní jednotku, podle pravidel použití se ihned stáváme plátci DPH a je tudíž naší nutností se k DPH registrovat. Už to může znamenat, a znamená, pro mnoho lidí i společností nemalé problémy. A i když se tedy jedná o zřejmě nejlepší dostupnou možnost výdělků pomocí vlastních stránek, je důležité o této problematice popřemýšlet, zda pro nás plátcovství DPH nebude spíše k nevýhodě.
BillBoard a jeho intextová reklama s tímto problémy skutečně nemá a umístíme-li kód intextové reklamy například do patičky stránky, která zůstává povětšinou statická, reklama automaticky účinkuje na všechen obsah na jakékoliv otevřené stránce daného portálu.

Kombinací těchto dvou uvedených reklamních systémů společností Google a BillBoard můžeme vytvořit skutečně výdělečný a ziskový projekt, ale jako asi všechno, i zde je potřeba dodržovat jistá pravidla/zásady. Jejich nedodržování může znamenat i kompletní zablokování účtu včetně všech peněz, které jsme na něm do doby zakázání naspořili.

Affilate programy - další stupeň komerce webu?

Jemně a krátce popisované reklamní systémy BB - intextová reklama a Google AdSense nejsou zdaleka jedinými zástupci marketingové z oblasti výdělků na webu, ale já bych je uvedl mezi společnosti s nejlehčeji, nejsnáze dostupnými produkty.

Affilate programy by se také daly nazvat „partnerskými programy“ a zařadil bych je do druhého stupně výdělků na webu. Jejich princip není založen na návštěvách a klikání, jako tomu bylo u v předchozích odstavcích uvedených službách, ale na přímém přivedení zákazníka. Funguje to například tak, že umístím reklamu nějakého affilate e-shopu na své stránky a pokud někdo přes tuto reklamu z mých stránek navštíví daný obchod a provede nákup, dostanu provizi jakoby za “zprostředkování obchodu”.

Vyplacené částky zde bývají velmi variabilní a často záleží na dohodě. Zájemcům o tento způsob marketingu doporučuji podívat se na internetové stránky Webtrh.

S reklamou to prostě jde


Ať už si tedy chcete vytvořit “soukromý” web a pomocí reklamy pokrýt alespoň část nákladů, nebo pomocí reklamy vydělávat na živobytí, není důvod to nezkusit. Pořizovací náklady nebývají vysoké a reklamní společnosti, nejen tyto dvě uvedené, povětšinou bývají relativně vstřícné.

Vlastníme-li tedy dostatečně obsáhlý a dynamický web s vysokou návštěvností, měli bychom se nad marketingem důkladně zamyslet. A pokud si v této oblasti výdělků nepřipadáme zrovna “kovaní”, můžeme využít nabídek mnoha společností, kteří se starají o takovéto zkomerčnění stránek. Berou si za to však docela vysoké provize.

Existující a fungující příklady


Na úplný závěr nám už zbývá snad jen uvést si několik existujících a funkčních příkladů webových stránek, portálů, které z reklamy vesměs “žijí“. Reklamu totiž můžeme vidět na téměř každé stránce, nejedná-li se například o konkrétně a jasně zaměřený firemní web, který na svých stránkách nechce zobrazovat žádnou reklamu, webové stránky obcí, orgánů veřejné správy atd.

Dostáváme-li se však ke konkrétním příkladům, mohu uvést bezpochyby velmi známý informační a zpravodajský portál iDnes.cz, u kterého naleznete reklamu snad na každém kroku. Především v hlavičce obsahu a v pravém postranním panelu. A je zde k vidění jak bannerová reklama, tak i intextová reklama.

Dalšími takovými portály, kde je k vidění intextová i bannerový reklama, je například portál SWMag.cz, HerniMag.cz a jimi příbuzné portály společnosti MediaNest s.r.o. Tato společnost, mimo jiné samozřejmě, přímo nabízí i možnost umístění vlastní reklamy, např. v podobě reklamních bannerů. Ceny se, v tomto případě, pohybují v rámci několika tisíc Kč za měsíc zobrazování.

{seealso}
Zapomeneme-li chvíli na velké informační a zpravodajské portály, reklamní produkty můžeme lehce nalézt i na download portálech, jako jsou kupříkladu Stahuj.cz, či Slunečnice.cz, ale také na blozích. Stačí pomocí vyhledávače najít několik blogů „značky“ Blogspot, eStránky a dalších, a po jejich otevření si snad nejde nevšimnout reklamních prvků mnohdy nadepsaných plně vypovídajícím jednoslovným označením „REKLAMA“.


Komentáře

Náhodný kolemjdoucí #1
Náhodný kolemjdoucí 16. březen 2011 18:31

Pan autor objevil ameriku ;-)

Náhodný kolemjdoucí #4
Náhodný kolemjdoucí 17. březen 2011 23:50

Tam bych ani nechtěl :-)

Wampi #2
Wampi 16. březen 2011 21:01

Ještě ohledně affiliate programů bych chtěl doplnit http://1affiliate.cz/ , sekce affiliate programů na Webtrhu je již jen archivní.

Pavlína Šimčáková 16. březen 2011 22:09

Tohle je dost slabé na info o reklamě, autor je zjevně nováček v marketingu a sem to určitě v tak malém rozsahu neaptří. chtělo by to nějaké praktické ukázky a věnovat se tombu do hloubky.

Náhodný kolemjdoucí #5
Náhodný kolemjdoucí 17. březen 2011 23:50

Kdybych se tomu měl věnovat do hloubky, rozhodně by to bylo téma o "trochu" obsáhlejší a širší.

RSS 

Komentujeme

Umělá inteligence rozpoznává tvář zločince

Pavel Houser , 27. červen 2017 12:30
Pavel Houser

Když dnes člověk prohlásí, že rysy tváře souvisejí se zločinností, bude za šarlatána, který chce kří...

Více


Kalendář

25. 06.

29. 06.
Cisco Live 2017
22. 07.

27. 07.
Black Hat 2017
27. 07.

30. 07.
Defcon 2017
RSS 

Zprávičky

ČR mezi 10 nejpostiženějšími zeměmi ransomwarového útoku (aktualizace)

Pavel Houser , 29. červen 2017 08:40

K aktuálním útokům ransomwarem, který byl zaznamenán nejprve na Ukrajině a v Rusku, začaly vydávat s...

Více 1 komentářů

Útok hackerů se podařilo zastavit, analytici spekulují o motivu

ČTK , 29. červen 2017 08:00

Česka se útok podle NBÚ týkal spíše okrajově, státní úřady ani firmy důležité pro chod státu napaden...

Více 0 komentářů

Amazon usnadní službami českým podnikům prodej v zahraničí

ČTK , 28. červen 2017 12:00

České firmy při prodeji v jiných zemích často bojují s bariérami, jako jsou vysoké dopravní náklady ...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Lenovo představuje nové portfolio datových center

Pavel Houser , 28. červen 2017 10:00

Portfolio produktů ThinkSystem spojuje pod jednotnou značkou servery, úložiště a síťové systémy. ...

Více 0 komentářů

Do systému eReceptů zapojena čtvrtina lékařů a většina lékáren

ČTK , 28. červen 2017 09:00

Od 1. ledna příštího roku bude vydávání elektronických receptů pro všechny lékaře povinné. ...

Více 0 komentářů

Nvidia bude spolupracovat s Volvem a VW na samořízených autech

ČTK , 28. červen 2017 08:00

Volvo hodlá uvést autonomní auta na trh do roku 2021, Audi o rok dříve....

Více 0 komentářů

Hackeři napadli ukrajinské banky a podniky, i ruskou Rosněfť

ČTK , 27. červen 2017 18:27

Ukrajinu dnes zasáhla největší vlna hackerských útoků v historii země, informovalo ukrajinské minist...

Více 0 komentářů