ERP systémy pohledem dodavatelů - All-in-One, bezpečnost systému a cloud

Richard Jan Voigts, 13. duben 2015 12:00 0 komentářů
ERP systémy pohledem dodavatelů - All-in-One, bezpečnost systému a cloud

Jaký je pohled odborníků na ERP, All-in-One, bezpečnost systémů a cloudové služby? Zeptali jsme se dodavatelů různých systémů a řešení a seznámíme vás s jejich názory.

ERP

V oblasti ERP - Enterprise Resource Planning systems je prakticky dobojováno, alespoň z úhlu pohledu dodavatelů, kteří se ve světě kumulovali do čtyř největších - SAP, Microsoft, Oracle a Infor. Přesto se občas skulina na trhu s možností nové instalace či výměny za jiný najde. Kdy a za jakých okolností k tomu na základě vašich zkušeností zpravidla dochází - jak v případě jiného světového hráče, tak lokálního?

Tomáš Píšek | ITeuro
Tomáš Píšek | ITeuro
Tomáš Píšek, ITeuro (dodavatel ERP Infor Syteline), vedoucí obchodu a marketingu: Nařízení mateřskou firmou, zastaralost produktu, lokální funkce či naopak jistota světového výrobce, pořizovací cena jsou tradičními důvody. V poslední době ještě narazíme na další důvod a tím je konsolidace. Existuje řada firem, které mají historicky několik více či méně propojených informačních systémů – lokální účetnictví, světové ERP, a k tomu plánování výroby. Většinou to dopadá tak, že se z tradičních důvodů pořídí nebo vymění jenom jeden z těchto systémů – především s ohledem na již vynaložené náklady a na snahu o co nejnižší útratu finanční a časovou. Najdou se však i manažeři, kteří se nebojí uvažovat jinak – nechají minulost minulostí – vždyť náklady, které jsme vynaložili na stávající systémy, budoucí profit firmy neovlivní a přemýšlejí, zdali výměna, resp. konsolidace několika systémů do jednoho nebude výhodnější. Změna či jiné myšlení, orientace na budoucí přínosy (a návratnost investice), pak vede k rozhodnutí rozloučit se s minulostí a k výběru a nasazení nového řešení.

Pavel Bláhovec | IFS Czech
Pavel Bláhovec | IFS Czech
Pavel Bláhovec, IFS Czech, ředitel obchodu: S tvrzením že je dobojováno nelze souhlasit. To jistě potvrdí každý dodavatel mimo tyto výše uvedené, a ani oni sami by to určitě tak neřekli. Spíše je to naopak, prostoru pro další dodavatele je dostatek. Pravdou je, že uvedené firmy zaujímají majoritu trhu. Ovšem naše zkušenost, jak z trhu ČR a SR, tak i z informací našich kolegů ze zahraničí potvrzuje, že stále více zákazníků volí jiné ERP produkty, jako třeba naše IFS Aplikace. Důvodů je řada a cena je mezi nimi. Ale není to pouze cena, je to také kvalita a rozsah služeb které jsme schopni nabídnout, funkcionalita a know-how, která v řadě oblastí převyšuje výše uvedené obry ze segmentu ERP. A proto nás také zákazníci volí. Lokální producenti mají obvykle těžší úlohu, protože na současném globalizovaném trhu téměř každá společnost operuje v zahraničí, nebo to má v plánu. Očekáváním zákazníků je potom podpora jednoho dodavatele ve všech regionech, kde firma podniká. To IFS nabízí také. Hlavním důvodem, proč nás zákazníci volí, je ale pružnost a flexibilita. Dnešní situace na trhu má pouze jednu věc jistou, a tou je změna. Trh se konstantně mění. Podniky tedy potřebuji na tyto změny reagovat pružně, a především s předstihem. A to očekávají to samé i od svého informačního systému – že nebudou ‚zabetonováni‘, ale že jejich informační systém bude agilní stejně jako oni a podpoří je. Proto především volí IFS Aplikace.

Nasadit ERP systém je přece jen náročné a podbízení se cenou může vést k „zabití" projektu - dodavatel krvácí kvůli vysokým vlastním nákladům a/nebo zákazník nakonec nedostane, co potřebuje. Kde řádově leží cenová hranice za den konzultanta?

Pavel Bláhovec, IFS Czech, ředitel obchodu: Nasazení informačního systému je jednak náročná věc, ale to je pouze začátek dlouhodobé spolupráce. Informační systém si podnik typicky pořizuje na 5-10 let, což je docela dlouhá doba, po kterou bude zákazník spolupracovat s dodavatelem. Skoro by se to dalo přirovnat k manželství. Každý zákazník, by si měl sám uvědomit co se stane, pokud si pořídí informační systém pod cenou, tj. za cenu pod náklady. Dodavatel pak využije této situace, kdy zákazník už nemůže provést změnu, nebo by byla nevýhodná, a další služby pak poskytuje záměrně předražené – aby se ‚dostal na své‘.

V IFS raději takového zákazníka nezískáme, než jej mít jako ztrátový projekt. Naše řešení má vždy přidanou hodnotu a naším úkolem je přesvědčit o tom i zákazníka. Pak je ochoten zaplatit odpovídající, férový plán i cenu.

All-in-One – servery, storage, networking

Pokud chce mít zákazník vlastní ERP systém, případně SCM, DMS/ECM, je pro něj vhodné pořídit řešení all-in-one (server, storage, síťové rozhraní...)? V jakém případě? Co v tomto ohledu nabízí vaše firma? Je vhodnější řešení all-in-one, nebo použít vše extra?

Radovan Hošek | Fujitsu Technology Solutions
Radovan Hošek | Fujitsu Technology Solutions
Radovan Hošek, Fujitsu Technology Solutions, HW product sales manager: Naprosto záleží na potřebách zákazníka, požadavcích na dostupnost, finančních rozpočtech, času na implementaci a dalších aspektech. Z našeho pohledu neexistuje jedno řešení ve stylu fit-to-all. Fujitsu proto nabízí jak samostatné servery, storage, infrastrukturu, tak komplexní certifikovaná řešení „all-in-one“ – Cluster in a Box, vShape, EVO:Rail a další. Například náš oblíbený Cluster in a Box je založený na osvědčené virtualizaci Microsoft Hyper V a jde o jedno ze dvou certifikovaných řešení na Microsoft Windows Server 2012R2 Private Cloud; další má společnost Intel. Řešení je snadno objednatelné, má dopředu danou jasnou cenu, a hlavně – jeho nasazení je v jednotkách desítek minut! Položme si obrácenou otázku – kolik času jinak běžně stráví oddělení IT se sizingem, ověřováním funkčnosti, zprovozněním a dalšími, řekněme neefektivními činnostmi?

Tom O`Reilly | VCE
Tom O`Reilly | VCE
Tom O`Reilly, VCE, CTO TEAM: Od roku 2015 kupuje stále méně CIO a IT ředitelů samotné sety technologií (servery, storage, networking a virtualizační nástroje), aby si je sestavovali ve firmě sami dohromady. Společně se vzrůstem popularity konvergovaných infrastrukturních řešení, nakupují IT manažeři řešení all-in-one, která uspokojí jejich požadavky na infrastrukturu. Tato volba jim umožňuje nasazovat nejlepší hardware a software svého druhu, rychle a se zárukou stabilní a vysoce výkonné platformy. Někteří IT manažeři sahají po této volbě pro jednotlivé aplikace, jako například pro ERP nebo DMS/EMS, avšak pro většinu z nich je myšlenka konvergované infrastruktury ještě lepší volbou, protože vyhoví prostředí s více druhy zátěže, kde mohou sídlit veškeré aplikace organizace. Toto je počáteční stádium aplikace privátního cloudu. Společnost VCE je se svojí vlajkovou lodí Vblock System vedoucím výrobcem řešení konvergované infrastruktury. Vblock System je skutečné řešení konvergované infrastruktury, které zůstává díky inženýrským a výrobním dovednostem VCE, její správou a údržbou jedním produktem.

Martin Moravec, Lenovo, 4P Distribution Manager: Vždy záleží na aktuálních požadavcích zákazníka na infrastrukturu IT, provozované aplikace, a samozřejmě také rozpočtu. Výhoda řešení all-in-one spočívá především v plné integraci a certifikaci všech hardwarových i softwarových komponent, a proto je zaručen bezproblémový běh zákaznických aplikací. Díky celkové integraci je velice snadné nasazení tohoto systému do produkčního prostředí. Lenovo VSPEX a PureFlex tuto flexibilitu a výhody zaručují.

Dalším přínosem řešení all-in-one je jediný servisní kontakt, který se postará o vše, jak o hardwarové komponenty tak o certifikované softwarové aplikace, a proto nedochází k přenášení zodpovědnosti mezi různými výrobci. Společnost Lenovo samozřejmě dodává i neintegrované řešení, které je šité na míru konkrétním požadavkům zákazníka od serverů, přes síťové prvky, až po řešení pro ukládání dat.

Ondřej Bačina | Dell
Ondřej Bačina | Dell
Ondřej Bačina, Dell, Enterprise Solutions Marketing Manager: Enterprise systém typu all-in-one je u nás zastoupen produktem PowerEdge VRTX. Spojení serverů (až čtyři) a sdílené storage PCIe (až 48TB) a networkingu (1/10 gigabit) dělá tento produkt skutečně ojedinělým. Toto spojení je ideální zejména pro výrobce ERP systémů jako takových. Mohou si totiž velice jednoduše odladit jednotlivé konfigurace a prodávat pak zákazníkovi hotová řešení na míru. Hlavní výhodou tohoto systému pak je jednotná správa celého zařízení, spolu s jednotnou zárukou a jedním telefonním číslem, kam se má zákazník obracet. Další výhodou je pak schopnost celého systému běžet bez klimatizace a speciální serverové místnosti, jelikož zařízení je velice tiché https://youtu.be/A9L1Y7DeCpc a připravené na provoz v kanceláři.

ERP systémy a EAS obecně (Enterprise Application Software – ERP, CRM, SCM, CMS/EMS) byly vždy náročné na výpočetní kapacitu serverů a na jejich spolehlivost. Kam se posunuly současné technologie vašich procesorů a co radíte zákazníkům, když uvažují o nákupu nového hardwaru, pokud jej chtějí mít in-house?

Petr Ulvr | Intel
Petr Ulvr | Intel
Petr Ulvr, Intel, manažer pro firemní sektor: Zákazníci rozhodně vedle samotného výpočetního výkonu nových server sledují jejich energetickou spotřebu, která se přímo promítá do provozních nákladů, ale sledují rovněž parametry definující spolehlivost daných serverových řešení. Doporučujeme tak výběr mezi procesory Intel Xeon E5 a Intel Xeon E7. Poslední generace Intel Xeon E5 poskytuje až 3x vyšší výpočetní výkon při udržení velmi nízké energetické spotřeby a je tak zárukou nejlepší možné volby co do energetické efektivity. Dál s tím jak roste význam bezpečnosti dat a jejich šifrování, poslední generace procesorů Intel Xeon E5 si s šifrováním dokáže poradit až dvakrát rychleji. Lze si vybrat v tomto případě od jednoprocesorových po čtyřprocesorová řešení nejrůznějších výrobců. Alternativou jsou procesory Intel Xeon E7, které vedle vysokého výpočetního výkonu a vysoké kapacity pamětí se mohou pochlubit nejvyšší možnou mírou spolehlivosti díky přítomnosti Machine Check Architecture (MCA), která zvyšuje spolehlivost čipů a odolnost serverů vůči chybám. MCA pomáhá operačnímu systému a softwaru překonávat hardwarové chyby a diagnostikovat problémy, a to nejen v samotných jádrech, ale i I/O a sběrnici PCI Express.

Podle našich informací se české firmy připravují na nápor „velkých dat“, který přinese internet věcí. O tom, že tato problematika nabývá mezi firmami na důležitosti, svědčí čísla z průzkumu společnosti Intel: aktuálně se analýzou velkých dat zabývá 35 % českých firem. Statistika vychází z průzkumu, který jsme uskutečnili mezi 289 firmami na letošní konferenci Cisco Connect. I tento trend nahrává procesorům Intel Xeon E7, které jsou právě pro oblast velkých dat optimalizovány. Servery s procesory Intel Xeon E7 pak mohou být velmi dobrými pomocníky nejen pro samotnou agregaci dat a jejich filtrování, ale především pro jejich následnou analýzu s cílem přinést netušené nové poznatky užitečné pro další růst firmy.“

Bezpečnost

ERP a další podnikové systémy, pokud mají být opravdu funkční, potřebují rychlý přístup k datům, aby byla pro uživatele přijatelná rychlost odezvy na obrazovce (účetní, analytici pracovníci call-center s přístupem do CRM systému apod.). Jak by měli přistupovat výběru síťových prvků jak z hlediska rychlosti, tak správy a zabezpečení?

Ivo Němeček, Cisco
Ivo Němeček, Cisco
Ivo Němeček, Cisco, regionální obchodní manažer: Síť obvykle pořizujeme na pět až sedm let dopředu. Musíme proto vzít v úvahu její předpokládaný dlouhodobý rozvoj. Při výběru infrastruktury bych tedy zdůraznil modularitu a rozšiřitelnost řešení. Důležitá je i programovatelnost, otevřenost a snadná spravovatelnost aktivních prvků i sítě jako celku. Samozřejmým základem jsou dnes bezpečnostní funkce sítě, včetně kontextového řízení přístupu, zabezpečení přenosu šifrováním a systematické monitorování a vyhodnocování toků dat v síti.

Neopominul bych ani sílu a stabilitu výrobce řešení, jeho rozvojové plány, historické zkušenosti s životností produktových řad a ochranou investic. Velmi důležitá je i kvalita partnerské sítě.

Pro dobrou funkci komplexního podnikového informačního systému (ERP, CRM, SCM, DMS/ECM, web, e-shop) je důležitá komunikace. Pokud komunikace v síti i s těmi nejlepšími aktivními prvky vázne, lze tento nedostatek efektivně identifikovat, změřit?

Adam Gilka,TR instruments, produktový manažer: Určitě ano, v dnešní době existuje řada nástrojů, které mohou rychle a efektivně identifikovat problém v podnikové síti, ať už na bázi pasivního měření nebo aktivních testů. V prvním případě, tj. u pasivního měření, se vychází především z analýz až poté co problém skutečně nastal a snahou je jeho rychlá a účinná eliminace. Naproti tomu u aktivních testů je výhodou většinou včasná predikce vzniku problému. Informace z opakovaných aktivních měření, simulujících skutečné chování uživatelů a služeb, mohou včas identifikovat úzká hrdla sítě a zhoršující se parametry v ní (propustnost, časová odezva atd.) ještě dříve, než jej pocítí skuteční uživatelé podnikových systémů. Dalším důležitým aspektem je účinná validace IT infrastruktury pro stanovení maximálních – mezních podmínek, které je schopna snést (počet současných spojení, počet nových spojení v čase, doba odezvy, podpora aplikací atd.) a to v podmínkách nejen užitečných spojení, ale také v kombinaci se bezpečnostními hrozbami, jakými jsou například DDoS útoky.

Cloud

Jaké služby nabízíte pro hostování a provoz ERP systémů svým zákazníkům, kteří nechtějí investovat do vlastní infrastruktury? S jakými mýty nejčastěji bojujete?

Karel Stýblo | K2 atmitec
Karel Stýblo | K2 atmitec
Karel Stýblo, K2 atmitec, technický ředitel: V této oblasti patříme ke špičce na našem trhu. Našim klientům nabízíme kompletní škálu služeb od hostování jejich serverů v našem datovém centru přes pronájem celé serverové a storage infrastruktury formou virtuálního datového centra (VDC), až po pronájem celého ERP řešení a jeho nadstaveb, jakými jsou například Business Intelligence, e-shop a další. Jako doplněk těchto služeb, nebo také jako samostatnou službu, je možno dále volit službu elektronické pošty, úložiště dat, službu zálohování, telefonní ústředny nebo poskytnutí a provoz aplikací z rodiny Microsoft Office.

Samozřejmostí je také zajištění provozní údržby provozovaných aplikací a jejich aktivní dohled. Klient tak má možnost soustředit se na předmět svého podnikání a starost o své IT předat dodavateli (K2), a to v rozsahu a režimu, který mu vyhovuje. Nejčastěji bojujeme s tím, že klient má obavu o bezpečnost svých dat. Teprve po seznámení se s postupy a technologiemi, které při provozu aplikujeme, se daří tyto obavy rozptýlit a klient zpravidla sám uzná, že jeho data jsou v našem datovém centru v daleko větším bezpečí, než kdyby je měl u sebe, na vlastních prostředcích a ve vlastní serverovně.

Další častou otázkou je také hodnocení výhodnosti provozu v prostředí privátního cloudu. Zde s klienty pracujeme na rozklíčování jejich celkových nákladů na IT a následně na jejich porovnání s náklady na provoz v cloudu. I v této oblasti velmi často docházíme k výsledku, že je provoz v cloudu výhodnější nebo přinejmenším cenově srovnatelný s tradičním provozem.

V oblasti technologií pak narážíme na situaci, kdy klient požaduje aplikaci postupů, práv a nastavení aplikací dle zkušeností z dosavadního provozu IT v jeho firemním prostředí. Díky několikaleté zkušenosti s provozováním vlastního datového centra však dodržujeme naše know-how v oblasti bezpečnosti a návrhu řešení s cílem dosáhnout co možná nejvyšší úrovně bezpečnosti a dostupnosti provozovaných aplikací.

Pavel Bláhovec, IFS Czech, ředitel obchodu: Společnost IFS nabízí možnost provozu ERP systému IFS Aplikace formou SaaS. Využíváme k tomu úzké spolupráce s Microsoftem a nabízíme provoz na platformě MS Azure. V České republice se však setkáváme se dvěma mýty.

Prvním mýtem je nižší bezpečnost. Zákazník je totiž přesvědčen, že pokud má servery ve své serverovně a klíče v kapse, má svá data ve větším bezpečí než v cloudu. Není tomu ale tak. Firemní IT pracovní jsou typicky sice zkušení lidé v mnoha oblastech, ale nedisponují expertními zkušenostmi z praktických situací. Ty má dodavatel znatelně širší, protože systémy provozuje pro mnoho zákazníků a setkal se tak s mnoha situacemi, kde stál tváří v tvář řadě bezpečnostních incidentů. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné pro zajištění bezpečnosti sytému zákazníka.

Druhým mýtem je, že v cloudu není možné integrovat ERP systém s dalšími aplikacemi nebo výrobními prostředky. Jde opět o mýtus, protože kvalita a rychlost současného internetového připojení to dnes dovolují, včetně zabezpečení přenosové cesty, a to bez výrazných dodatečných nákladů. Důkazem může být naše samotná společnost IFS jako firma, která implementuje ERP systém IFS Aplikace. Vyvíjíme i zákaznické úpravy a jsme sami životně závislí na provozu našich interních systémů. Bez nich by žádný konzultant ani programátor nebyl schopen dělat žádnou činnost. Každým výpadkům, každou hodinou by vznikaly významné ztráty a rizika pokut. A přesto máme všechno v datacentru ve Švédsku a na našich serverech v ČR ani SR nejsou ani provozní ani žádné vývojové systémy. Současné možnosti to dovolují bez rizika ekonomických ztrát a přináší to pouze výhody.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

VíceRSS 

Zprávičky

Coca-Cola připojí 300 000 chladicích boxů v Evropě k internetu

ČTK , 22. červenec 2018 12:56

Smart chladicí boxy umožňují i interakci prostřednictvím mobilních aplikací....

Více 0 komentářů

Hackeři ukradli zdravotní záznamy 1,5 milionu Singapurců

ČTK , 20. červenec 2018 14:37

Cílem útoku bylo prý získat podrobné údaje o singapurském premiérovi a také o lécích, které užíval....

Více 0 komentářů

Ericsson je díky úsporám v mírném zisku

ČTK , 20. červenec 2018 11:36

Švédský podnik se v poslední době potýkal se slábnoucí poptávkou telekomunikačních operátorů....

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Čip v občanském průkazu si zatím aktivovala třetina lidí

ČTK , 20. červenec 2018 08:00

Prostřednictvím Portálu občana lidé mají přístup např. k údajům o důchodu nebo si mohou pořídit výpi...

Více 0 komentářů

Red Hat Ansible Engine přináší další automatizaci cloudu

Pavel Houser , 19. červenec 2018 13:52

Nejnovější verze platformy Red Hat Ansible Engine 2.6 rozšiřuje automatizaci cloudů AWS, Google Clou...

Více 0 komentářů

Samsung chystá na příští rok telefon se sklopným displejem

ČTK , 19. červenec 2018 10:00

Displej půjde složit na polovinu jako peněženku. Ve složeném stavu je na přední straně přístroje men...

Více 0 komentářů

Internet Mall snížil ztrátu, tržby mu vzrostly na 7,2 miliardy Kč

ČTK , 18. červenec 2018 17:29

Internet Mall mj. investuje do distribučního centra v Jirnech u Prahy, které by mělo sloužit 7 střed...

Více 0 komentářů