ERP systémy pohledem dodavatelů - Storage

Richard Jan Voigts, 14. duben 2015 07:00 0 komentářů
ERP systémy pohledem dodavatelů - Storage

ERP a další podnikové systémy, pokud mají být opravdu funkční, potřebují rychlý přístup k datům, aby byla pro uživatele přijatelná rychlost odezvy na obrazovce apod. (účetní, analytici, pracovníci call-center s přístupem do CRM systému apod.).

Jak by měli zákazníci přistupovat k výběru vhodného systému storage?

Jan Jiskra, NetApp, Country Manager pro Českou republiku a Slovensko: Většina ERP systémů je charakteristická vysokými nároky na náhodné čtecí i zápisové operace. To je oblast, ve které díky unikátním vlastnostem operačního systému NetApp Data ONTAP dlouhodobě excelují naše systémy řady FAS. Mají kromě vysokého výkonu také výborné parametry z hlediska ekonomiky provozu a dostupnosti, což hraje důležitou roli při implementaci systémů kritických pro řízení podniku. Pokud posuzujeme výkonnostní požadavky na úložiště pro ERP systémy, stojí za zvážení případné nasazení flash storage pro akceleraci důležitých operací. I v tomto ohledu má rozhodně NetApp co nabídnout, a to jak v u svých hybridních systémů řady FAS, tak i systémů E-Series a jejich all-flash verzí. Příkladem může být nedávno uvedené all-flash pole EF560 s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Aleš Dvorák | Fujitsu
Aleš Dvorák | Fujitsu
Aleš Dvorák, Fujitsu Technology Solutions, Product Manager – Storage, Product Sales – Server & Storage: Základem je samozřejmě analýza objemu dat, který bude potřeba ukládat. Poté je potřeba data rozdělit na klíčová, tj. na ta, ke kterým bude potřeba přistupovat s nejlepší odezvou, dále také na ta méně důležitá, a v neposlední řadě na data, která budou víceméně archivována. Díky automatickému storage tieringu lze vytvořit několik vrstev od drahých a rychlých disků až po levné a pomalejší. Vše se odvíjí od rozpočtu, který zákazník na storage vyčlenil. Podle toho se pak může rozhodnout, zda budou data replikována mezi dvěma zařízeními apod. Disková datová úložiště nabízejí v současné době spoustu softwarových funkcionalit a by se zákazník určitě měl zamyslet, zda nějaké nebude potřebovat. Dávno neplatí, že by diskové pole sloužilo jen pro samotné uložení dat a pro ochranu RAIDem.

Martin Moravec, Lenovo, 4P Distribution Manager: V první řadě je potřeba určit strategii a aktuální situaci společnosti tak, aby úložiště splňovalo současné kapacitní nároky společnosti a odpovídalo zároveň předpokládanému růstu objemu dat. Nesmí se podcenit ani výkonové nároky, tzn. kolik uživatelů bude přistupovat nebo jaká data budou na úložišti uložena.

Jan Jiskra | NetApp
Jan Jiskra | NetApp
Jan Jiskra, NetApp, Country Manager pro Českou republiku a Slovensko: V oblasti zálohování dat měla společnost NetApp vždy něco navíc, a to především díky unikátní technologii snapshotů s téměř nulovým dopadem na výkon produkčního systému. Zákazník se kdykoliv může vrátit v čase přesně k těm datům, která potřebuje. Technologie jako SnapManager umožňuje provádět zálohu velmi rychle a zároveň zachovává aplikační konzistenci dat. Díky technologii snapshotů můžete také provádět okamžitou obnovu dat. Rychlé zálohování a obnova však není vše. Technologie NetAppu navíc umožňuje velmi efektivně implementovat procesy tzv. business continuity. Zákazník tak může využít například model hybridního cloudu, což zajistíme ve spolupráci s některým z našich cloudových partnerů.

Pavel Svoboda | Intel
Pavel Svoboda | Intel
Pavel Svoboda, Intel Marketing & PR Manager, Central Eastern Europe: Intel nedávno uvedl novou sérii SSD disku pro servery pod označením Intel S3710, která už je dostupná na trhu: http://ark.intel.com/products/82937/Intel-SSD-DC-S3710-Series-http://ark.intel.com/products/82937/Intel-SSD-DC-S3710-Series-1_2TB-2_5in-SATA-6Gbs-20nm-MLC. Jde o nástupce S3700, ale za výrazně výhodnější cenu a s vylepšenými parametry. Další novinkou pro enterprise segment a datová centra pak je série P (3700, 3600, 3500) s výrazně rychlejším rozhraním PCI-E. http://ark.intel.com/products/79621/Intel-SSD-DC-P3700-Series-2_0TB-2_5in-PCIe-3_0-20nm-MLC. V neposlední řadě je zajímavou novinkou (pro spotřebitelský segment) SSD Intel série 750, určený pro hráče a náročné uživatele. Vylepšením prošla i řada pro běžné uživatele, která nyní nese označení 535.

Miroslav Koza| MHM
Miroslav Koza| MHM
Miroslav Koza, MHM computer, Senior Account Manager: Zajištění rychlé zálohy a obnovy dat je jednou z klíčových oblastí, které čelí pracovníci v každém IT oddělení. Velmi často je pro zajištění těchto procesů provozováno několik nesourodých nástrojů. Tím se stává prostředí nadbytečně složitým pro správu i zajištění rychlosti obnovy. Softwarové řešení CommVault Simpana je lídrem v oblasti zálohování a archivace. To bylo už několik let po sobě potvrzeno společností Gartner. Přednostmi CommVault Simpana je zejména snadné nasazení, univerzálnost, jednotné grafické rozhraní a abstrakce od hardwarových řešení tradičních výrobců diskových polí a archivačních řešení. CommVault Simpana disponuje následujícími klíčovými vlastnostmi: funkce pro zálohu a obnovu dat, IntelliSnap - správa snapshotů ve spolupráci s diskovými poli různých výrobců, integrace s virtuálními stroji, funkce deduplikace dat, pokročilý reporting, funkce víceuživatelského prostředí (multitenance).

Nejdůležitějším v podnikovém IS jsou data. Jak by měli správci přistupovat k jejich ochraně, zálohování a archivaci?

Milan Mottl | Arcserve
Milan Mottl | Arcserve
Milan Mottl, Arcserve, Sales Manager Eastern Europe, Data Management: Obecně je třeba nejprve analyzovat rizika spojená s nedostupností nebo přímo ztrátou dat a kategorizovat jednotlivé aplikace a systémy dle jejich důležitosti/hodnoty pro organizaci.

Následně aplikujeme potřebné technologie poskytující požadovanou úroveň dostupnosti (RPO & RTO). Jinými slovy je třeba zvážit, zda pro aplikaci kategorizovanou jako „kriticky důležitá“ vystačíme z běžnou formou zálohy na disk či pásku, nebo zda bychom měli aplikovat vyšší úroveň ochranu dat, například formou konverze do virtuálního prostředí, replikace v reálném čase, případně automatizovaným failoverem. Dobrou zprávou je, že tyto technologie lze dnes použít v rozsahu jednoho řešení.

Martin Moravec, Lenovo, 4P Distribution Manager: Portfolio společnosti Lenovo zahrnuje produkty pro ukládání i archivaci dat. Produkty je možné dovybavit zabezpečovacími prvky pro ochranu dat, jako jsou například SED disky, šifrování apod. Lenovo navíc spolupracuje se všemi hlavními výrobci zálohovacích softwarů a díky tomu jsou produkty certifikované na jejich využití.

Aleš Dvorák, Fujitsu Technology Solutions, Product Manager – Storage, Product Sales – Server & Storage: Kromě klasických online diskových datových úložišť nabízí Fujitsu široké portfolio páskových zálohovacích zařízení, virtuálních páskových knihoven, ale také díky partnerství se společností NetApp také diskové datové úložiště s funkcionalitou WORM a certifikací pro důvěryhodný archiv dle zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě.

René Pospíšil | IS4 Technologies
René Pospíšil | IS4 Technologies
René Pospíšil, IS4 Technologies, obchodní ředitel: Když se soustředíme na hlavní trendy v archivaci a big data managementu nestrukturovaných dat, tak je asi dobré se zamyslet jestli stávající archivační řešení organizace pokrývá všechny disciplíny od archivace e-mailů, naskenovaných dokumentů či ostatních souborů, až po archivaci tištěných dokumentů a audionahrávky z ústředen. Nejpodstatnější je rychlé centrální vyhledávání ve všech těchto zdrojích, možnost federalizovat a automatizovat vyhledávání přes různé pobočky. Velmi důležitá je rychlá obnova nestrukturovaných dat na jeden klik, provedená přímo uživatelem, bez součinnosti s administrátorem. Jelikož hodnota dat většinou časem klesá, tak by mělo řešení v organizaci umět přenášet data automaticky na levnější hardware, což šetří náklady na drahé úložiště produkčních dat. Last but not least by mělo archivační řešení odpovídat dlouhodobému garantovanému archivu. Který zaručí přečtení dat i po 25 letech či více.

Od podnikového IS (ERP, CRM, SCM, DMS/EMS apod.) očekávají uživatelé rychlou odezvu, která souvisí s rychlým přístupem k datům, oproti tomu data dlouhodoběji uložená (archiv) tak rychlou odezvu nepotřebují. Jakým způsobem k této problematice přistupujete jako jeden z nejdůležitějších dodavatelů primárních úložných zařízení?

Martin Káňa | Western Digital
Martin Káňa | Western Digital
Martin Káňa, Western Digital, Marketing Manager, CEE Channel Marketing: Společnost WD pečlivě reaguje na potřeby a vývoj trhu a své produkty optimalizuje pro konkrétní použití a nasazení. Co se týče interních pevných disků, stále představující primární úložiště, pak nabízíme řadu disků kategorie enterprise. Novinkou je WD RE+ s kapacitou až 6 TB, která je určena do datových center a díky své nízké spotřebě výrazně přispívá k efektivitě provozu těchto náročných systémů. Pro systémy, které ukládají data dlouhodobě a přistupuje se k nim zřídka (tzv. cold data), nabízíme produktovou řadu WD Ae s kapacitou 6+ TB. Zařízení s disky WD Ae vystavěná na míru požadavkům typu Cold data zajišťují optimalizované náklady, zefektivňují archivaci a zálohování stále rostoucích objemů dat a vytvářejí alternativu k tradiční archivaci (pásky), případně k virtuální páskové knihovně (VTL). Další optimalizovanou produktovou řadou jsou disky WD Se. Jsou to disky podnikové třídy se správným mixem cenové dostupnosti a kapacity. Reagují na masivní růst semi-strukturovaných dat. Disk WD Se je nejvhodnější pro objemná cloudová úložiště, distribuované souborové systémy, replikovaná prostředí, cenově efektivní architektury RAID a sítě CDN (Content Delivery Network). Klíčovou řadou jsou pak disky WD Re. Jak díky pokročilé technologii, která poskytuje konzistentně vysoký výkon v různých aplikacích, tak díky desetkrát vyšší možnosti zátěže jednotek pro stolní počítače, je disk WD Re skvostem portfolia společnosti WD pro datová centra. WD Re je ideální volbou pro pole úložišť s vysokou dostupností, jež vyžadují nejodolnější úložná zařízení, která jsou k dispozici. Díky vysokému výkonu, kapacitě a spolehlivosti je disk WD Re ideální možností pro ukládání a získávání dat a řešení s vysokým výpočetním výkonem.

Miroslav Koza, MHM computer, Senior Account Manager: Výběr vhodného diskového systému pro ERP má svá specifika, která jsou určována především způsoby využití uložených dat. Pro ERP systémy je zásadní rychlost odezvy diskového systému a jeho kapacita. Tím je do značné míry určena i rychlost reakce ERP systému na požadavky uživatelů. Z těchto důvodů je vhodné, aby diskový systém byl vybaven několika diskovými tiery složenými jak z rychlých SSD disků, tak i SAS disků. Technologie dynamického provisioningu je zase schopna automaticky přesouvat často využívaná data mezi těmito diskovými tiery. Zároveň je důležité uvažovat o replikaci dat do jiné lokality a tím zajistit jejich dostupnost i v případě výpadku jedné z nich. V neposlední řadě je podstatné vybírat diskový systém, který je snadno spravovatelný, rozšiřitelný a má zajištěnou bezproblémovou podporu ze strany dodavatele a výrobce. Společnost MHM computer je dodavatelem vysoce výkonných a spolehlivých diskových polí, která beze zbytku splňují výše uvedené požadavky.

Zdeněk Horáček | Kobe
Zdeněk Horáček | Kobe
Zdeněk Horáček, Kobe: Pro vysokou dostupnost dat dnes již není třeba pořizovat velmi nákladná datová úložiště. Alternativou už mohou být třeba i moderní NAS servery, například od firmy Synology, které mají i možnost instalace více než 70 volitelných rozšiřujících aplikací a slouží jako unified storage (jak souborové, tak i blokové úložiště). Další variantou je zase například firma Infortrend, nabízející jak unified storage řadu EonNAS, tak i levnější bloková úložiště EonStor. Modely EonNAS mají výhodu i při vyšších kapacitních nárocích, zejména pro zálohování, kde uživatelé ocení integrovanou deduplikaci a mimořádně robustní souborový systém ZFS. V každém případě je výhodou široká kompatibilita disků, možnost akcelerace pomocí SSD (jak cache, tak kompletní osazení), komfortní služby nad polem RAID (Global Hot Spare disky, online rozšíření, či kapacitní upgrade svazku), škálovatelnost, vysoká spolehlivost a nízké provozní náklady. Náročnější zákazníci mohou využít zapojení do high availability clusteru. Pořizovací cena je také přístupná, a navíc není třeba platit další licenční poplatky.

Storage – hardware, zálohování a data recovery ERP systém, případně CRM a další, jsou dnes srdcem každé firmy a jejich základem jsou data – o zákaznících, pro naplnění legislativy (účetní uzávěrky a daně) apod. Jak přistupují zákazníci k ukládání těchto citlivých dat a co jste schopni jim nabídnout pro zálohování a obnovu, případně rychlou obnovu?

Ondřej Bačina | Dell
Ondřej Bačina | Dell
Ondřej Bačina, Dell, Enterprise Solutions Marketing Manager: Zálohování ERP systému se dá provádět na několika úrovních. Nejrychlejší je ta, která je nejblíže hardwaru, tedy na úrovni diskového pole. Jde o technologii snapshotů (více v příspěvku k tématu minulého měsíce – „Bezpečnost“). Nejvíce konzistentní je záloha na úrovni databáze/aplikace a zde nabízíme produkt LightSpeed for SQL. Jde o software, který je schopen velice rychle a konzistentně zálohovat a obnovovat databáze.

Podnikový informační systém (ERP, CRM, DMS/EMS, SCM) má spoustu vstupů i výstupů, které je potřeba jak digitalizovat, tak pořizovat klasickou cestou. Mohl byste uvést některé úlohy pro tiskárny, které se vymykají zažitým zvyklostem klasického kancelářského tisku?

Radek Cinádr | OKI
Radek Cinádr | OKI
Radek Cinádr, Oki Systems, manažer pro tisk formou služby: Trendem současnosti i blízké budoucnosti při zpracování dokumentů je digitalizace vytvořeného papírového obsahu a jeho převod do použitelné elektronické podoby. Tedy opak toho, s čím si řada lidí multifunkční tiskárny spojuje především. Digitální podoba dokumentu a uložení obsahu v elektronické podobě v informačním systému či jiném centrálním úložišti je přitom lepší z mnoha důvodů, od fulltextového prohledávání obrovského množství dokumentů, přes jejich dlouhodobou archivaci v souladu s danými požadavky, až po dostupnost z jakéhokoliv místa, možnost dalšího využívání obsahu dokumentů a pominout nelze ani ekonomické přínosy.

Význam skenování ve firmách tedy postupně roste. Proto je při výběru multifunkčních zařízení třeba věnovat pozornost také skeneru, jeho robustnosti, tomu, zda má automatický podavač, oboustranný skener a podobně. Skenování pak má probíhat s pomocí technologie OCR, ideálně i do formátu PDF/A, který je vhodný pro archivaci. Bez OCR si naskenujete v podstatě jen obrázek, ale už nezískáte přístup k samotnému textovému obsahu. A bez PDF/A nejste schopni zaručit, že soubor v průběhu času nebyl pozměněn. Pro všechny moderní informační systémy typu ERP, ECM, DMS je tedy skener multifunkční tiskárny klíčových zdrojem informací z „papírového“ světa.

DMS (Document Management System) si můžeme představit různě, jeho součástí mohou být třeba i téměř nezničitelné jehličkové tiskárny, například v náročném dílenském provozu. Jehličkovou tiskárnu takovéto prostředí nezaskočí, vytiskne více faktur či dodacích listů najednou a co je důležité, velmi levně. Vytvořené dokumenty jsou následně elektronicky zpracovány například při naskladnění vydaného zboží. Klasický papírový přístup a cesta elektronických dokumentů se samozřejmě navzájem prolínají.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Brexit a osobní data

Tomáš Jirásko , 17. únor 2019 06:30

Blížící se Brexit přináší společnostem řadu komplikací a nejasností ohledně budoucnosti. Ať již dojd...

VíceRSS 

Zprávičky

Lenovo se ve čtvrtém čtvrtletí vrací k zisku

ČTK , 21. únor 2019 10:17

Příjmy z prodeje osobních počítačů a chytrých přístrojů se zvýšily o 12 % na rekordních 10,7 miliard...

Více 0 komentářů

Zástupci zemí EU schválili dohodu o autorských právech na internetu

ČTK , 21. únor 2019 09:00

článek 13 pak dává internetovým platformám povinnost řešit, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje...

Více 0 komentářů

Nový fond má pomoci rozšířit platební terminály mezi živnostníky

ČTK , 21. únor 2019 08:00

Na tisíc obyvatel je v ČR 15 platebních terminálů, evropský průměr je přitom 23....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Německo je nakloněno účasti Huawei při budování sítí 5G

ČTK , 20. únor 2019 10:00

Německá vláda nyní nezávisle na kauze Huawei připravuje změny telekomunikačních zákonů. ...

Více 1 komentářů

Generální finanční ředitelství zrušilo tendr na daňový portál

ČTK , 20. únor 2019 09:00

Generální finanční ředitelství nyní pracuje na řešení, které neponese rizika soudních průtahů....

Více 0 komentářů

Aukce kmitočtů pro mobilní sítě láká investory z USA i Koreje

ČTK , 20. únor 2019 08:00

Češi platí podle analýzy Point Topic za 1 GB stažených dat přes mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě....

Více 0 komentářů

Představenstvo Seznam.cz opouští majitel a zakladatel firmy

Pavel Houser , 19. únor 2019 13:24

Ivo Lukačovič, majitel a zakladatel společnosti Seznam.cz, opouští pozici předsedy představenstva na...

Více 0 komentářů