Jaký je dnes vlastně význam Taiwanu ve světě IT průmyslu

Vojtěch Mádr , 23. prosinec 2013 09:00 0 komentářů
Jaký je dnes vlastně význam Taiwanu ve světě IT průmyslu

Jednou ze zemí, která patří v současné době k tahounům světového IT průmyslu je bezesporu Taiwan. I když se jedná o poměrně malou zemi s přibližně 23 miliony obyvatel, hraje dnes globální roli v ITC. Oficiální název Taiwanu je stále Republic of China (ROC) - tzn., že jde o „druhou Čínu“ se stejným etnikem a jazykem. Rozděluje je jen jiný politický vývoj po 2. světové válce. Dnes se tento samostatný stát potýká s politickým tlakem Číny, která usiluje o jeho začlenění do „velké Číny“ po vzoru Hong-Kongu.

Kde na světové mapě nalezneme Taiwan (zdroj:Wikimedia )
Kde na světové mapě nalezneme Taiwan (zdroj:Wikimedia )
I přes tento tlak je dnes Taiwan sebevědomý pragmatický stát, který si mimo jiné zvolil jako své priority rozvoj oborů ITC. Svou agresivní ekonomickou liberální politikou s podporou státu se brzy zařadil k tzv. „asijským tygrům“. Nalzeneme jej tedy po boku zemí jako je Jižní Korea, Hongkong a Singapur. Mezi lety 1960-90 rostl HDP ročně v průměru o 7 %. Růst pak pokračoval stejným tempem až do roku 2008, kdy se po finanční krizi propadl až o 15 %. Dnes opět roste o cca 4 %.

Taiwan je ryze „exportním“ státem, který tudíž musí být agresivní v obchodní politice. V roce 2012 dosáhl export hodnoty 307 mld. USD, import 279 mld. USD. HDP pak činil v roce 2012 474 mld. USD. Nejvíce exportů mířilo do Číny (Hongkong) 40 %, do USA 11 % a JV Asie 15 %. Když se podíváme na strukturu tvorby HDP, pak zjistíme, že cca 20 % přímo a 30 % nepřímo je tvořeno obory ITC. V exportu pak ITC výrobky představují cca 50 %. V těchto parametrech doslova nemá Taiwan celosvětově konkurenci.

Historie a současná úroveň ITC Industries v Taiwanu

Jako počátek expanze ITC bylo založení Industrial Technology Research Institute (ITRI) v roce 1973 s podporou vlády. ITRI působil jako katalyzátor v oblasti výzkumu a výroby. Ten inicioval založení vědeckých parků Hsinchu Science Park (HSP), Southern Taiwan Science Park (STSP), Central Taiwan Science Park (CTSP).

V HSP „Taiwan Silicon Valley“ dnes působí na 440 společnosti zaměstnávající na 140 tisíc odborníků. Vytvořená hodnota výroby zde dosahuje (v roce 2012) cca 57 mld. USD, tj. cca 12 % HDP. Ostatní parky STSP a CTSP jsou sice poněkud menší, ale prodělávají dynamický růst. Do roku 2012 bylo do těchto „Parků“ investováno cca 145 mld. USD a roce 2012 k tvorbě HDP přispěly plnými 18 %.

Struktura ITC Industries Taiwanu

ITC Industries na Taiwanu má své specifika; jedná se o největší „outsourcingové“ výrobní centrum světa.

1) Buď se jedná o klasický outsourcing tzv. Contract Manufacturer (CM), kde se vyrábí výrobek technologií dle schválení odběratelem nebo vyšší forma tzv. Original Design Manufacturer (ODM), kde odběratel zadává jen parametry výrobku. Vše co se týká výrobní technologie a obchodní strategie (outsourcing pro jiné odběratele) – tu si určují výrobci. Vyžaduje to velké investice do výrobních a technologických postupů.

2 ) Druhým typem jsou tzv. Foundry companies tj. společnosti vyrábějící polovodičové výrobky včetně chipů pro velké společnosti s tím, že „architektura“ výrobku a odbyt je na zadavateli.

Snad jenom 2 společnosti se snaží prosadit v globální konkurenci. Jsou to firma Acer (počítače) a HTC (mobilní přístroje), nad osudem obou ale visí veliký otazník. OObě společnosti jsou silní zejména v obchodní stránce věci, mají však problém vyrovnávat se s rychlým růstem a udržovat trhem požadovanou kvalitu výrobků.

O úrovni a mohutnosti ITC Industries Taiwanu hovoří fakt, že korporace Foxconn je hodnotou výroby 4 největší ITC firmou světa a plných 16 firem má obrat (revenue) vyšší než 3 mld. USD.

Jistou nevýhodou většiny ITC firem Taiwanu je fakt, že svým druhem podnikání, tj. outsourcingem jsou příliš závislé na svých odběratelích a čelí globální konkurenci. Jejich výroba má proto kolísavé „outputy“.

V roce 2012 kupříkladu Taiwanské firmy prostřednictvím ODM outsourcingu vyrobily 94 % všech notebooků celosvětově.

Dále je zapotřebí uvést fakt, že většina ITC společností a zvl. těch zde uvedených úzce spolupracuje se světovými ITC giganty a je tudíž propojena nejen výrobně, ale i výzkumně.

Taiwanské firmy s obratem (revenue) nad 3 mld. USD s rozlišením dle oborů

Pořadí

Firma (korporace) / obor

Obrat (revenue)v mld.USD

2010

Obrat (revenue)v

      mld.USD

         2012

1.

Hon Han Precision Industry /  ODM

obchodní název Foxconn

95,2

132,1

2.

Quanta Computer /                  ODM

35,7

34,4

3.

Compal Electronic  /                ODM

19,0

23,1

4.

TSMC (Taiwan Semiconductor /   F Manufactoring Company)

14,0

17,4

5.

Asustec Computers ( ASUS )/ ODM

14,0

15,2

6.

Acer /                                           OV

17,0

14,8

7.

Inventec/                                  ODM

12,8

13,9

8.

Au Optonics /                   OV, ODM

16,0

13,0

9.

HTC/                                           OV

9,5

9,8

10.

Chunkwa Telecom/                        T

 

7,4

11.

Advanced Semiconductor Engineering – ASE/                    OV

5,9

6,6

12.

Delta Electronics /                      OV

5,6

5,9

13.

 

United Microelectronic

Corporation /                                F

                                                      

3,1

3,5

14.

Taiwan Mobile /                             T

2,5

3,4

15.

Media Tek/                                     F

3,9

3,4

16.

Far EasTone Telecomunication /   T

2,2

3,0

Legenda: ODM (Original Design Manufacturer) - outsourcing

                F (Foundry) - výrobce polovodičů včetně chipů) - outsourcing

               OV (originální výrobce)

               T (Telekomunikace)

Foxconn

Jedná se o 4 největší ITC korporaci světa. I když Foxconn (oficiální název Hon Han Precision Industry) nepatří mezi tzv. originální firmy, je s nimi těsně propojena. Vyrábí dnes prakticky vše z ITC (mobilní telefony, notebooky, PC ap.) pro všechny „velké hráče“ jako Samsung, Apple, Microsoft, HP, IBM, Lenovo apod. Je to „dílna ITC Industries“. Asi 60 % své produkce nerealizuje na Taiwanu, ale v Číně. Z celkových ITC investic Taiwanu do Číny mezi léty 1990 -2012 ve výši 200 mld. USD Foxconn realizoval cca 80 mld. USD.

V Longhua Science Park (aglomerace Guangzhou) alias „Foxconn City“ zaměstnává v 15 továrnách cca 350 tis. zaměstnanců. Jde o největší koncentraci výroby ITC v Číně a patrně i celosvětově. O polovinu menší – ale stále jedna z největších celosvětově – je výrobní koncentrace ve městě Zhengzhou (severní provincie Henan), kde Foxconn zaměstnává na 150 tis. lidí.

V samotném Taiwanu Foxconn realizuje výzkumně- výrobní činnost a zaměstnává „jen“ 10 tis. kvalifikovaných pracujících. Nad 10 tis. lidí zaměstnává Foxconn celosvětově; v Brazílii, Mexiku a Indii. V Evropě dominuje Česká republika a Slovensko.

Taiwanské ITC Industries v kostce

  •  většinu firem lze charakterizovat jako sofistikované outsourcingové společnosti s globálním působením, které se opírají o široký výzkum ( viz. vědecké parky).
  • I když nejsou Taiwanské firmy hlavními „hybateli“ v ITC, jsou dnes nepostradatelné z hlediska výroby. Proto sledujeme těsnější propojení i v R&D (výzkum a vývoj).
  • Je třeba zmínit, že trh velké Číny je pro Taiwan nepostradatelný jak z hlediska odbytu, tak výroby (55-60 % veškeré výroby ITC Taiwan realizuje v Číně).
  • Taiwanské ITC společnosti se vyznačují velkou pružností výroby, tj. jsou schopny briskně reagoval na nabídku a poptávku. Proto jejich výroby výrazně kolísají.
  • Z globálního hlediska patří Taiwanské ITC k předním investorům v ITC Industries; zvl. pak v rozvojových zemích.

Česká republika a Taiwanské investice

V roce 2000 založila korporace Foxconn v České republice dceřinou firmu Foxconn CZ s.r.o. a započala s obří investicí. Nejprve vložila cca 4 mld. Kč do podniku v Pardubicích, který zahájil výrobu v roce 2005 a poté 3 mld. Kč do podniku v Kutné Hoře, který rozjel výrobu v roce 2008. Dnes tyto podniky vyrábějí na 2 – 3 směny a zaměstnávají dohromady cca 10 tis. lidí. Jsou to sice jen „montovny“ v rámci globálního outsourcingu, ale pro Českou republiku má přítomnost Foxconnu obrovský význam; obrat (revenue) v roce 2012 dosáhl hodnoty 105 mld. Kč a byl celkově na 6. místě mezi firmami působícími v ČR. Ještě více vynikne fakt, že export Foxconnu v roce 2012 dosáhl hodnoty 104 mld. Kč a tím se zařadil na 3. místo celorepublikově.

Druhou Taiwanskou společností, která investovala v ČR, byla původně firma ASUS, která se v roce 2008 přejmenovala na Pegatron Czech. Investice byla cca 1 mld. Kč do nového závodu v Ostravě. Dnes zaměstnává cca 1. 000 lidí a objem výroby dosáhl v roce 2012 16 mld. Kč.

Do ČR se pravděpodobně chystá i společnost Au Optonics, která již založila v Brně dceřinou firmu. Zřejmě půjde o návaznost na velkou investici na Slovensku v Trenčíně v hodnotě 5 mld. Sk v roce 2008.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

VíceRSS 

Zprávičky

Coca-Cola připojí 300 000 chladicích boxů v Evropě k internetu

ČTK , 22. červenec 2018 12:56

Smart chladicí boxy umožňují i interakci prostřednictvím mobilních aplikací....

Více 0 komentářů

Hackeři ukradli zdravotní záznamy 1,5 milionu Singapurců

ČTK , 20. červenec 2018 14:37

Cílem útoku bylo prý získat podrobné údaje o singapurském premiérovi a také o lécích, které užíval....

Více 0 komentářů

Ericsson je díky úsporám v mírném zisku

ČTK , 20. červenec 2018 11:36

Švédský podnik se v poslední době potýkal se slábnoucí poptávkou telekomunikačních operátorů....

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Čip v občanském průkazu si zatím aktivovala třetina lidí

ČTK , 20. červenec 2018 08:00

Prostřednictvím Portálu občana lidé mají přístup např. k údajům o důchodu nebo si mohou pořídit výpi...

Více 0 komentářů

Red Hat Ansible Engine přináší další automatizaci cloudu

Pavel Houser , 19. červenec 2018 13:52

Nejnovější verze platformy Red Hat Ansible Engine 2.6 rozšiřuje automatizaci cloudů AWS, Google Clou...

Více 0 komentářů

Samsung chystá na příští rok telefon se sklopným displejem

ČTK , 19. červenec 2018 10:00

Displej půjde složit na polovinu jako peněženku. Ve složeném stavu je na přední straně přístroje men...

Více 0 komentářů

Internet Mall snížil ztrátu, tržby mu vzrostly na 7,2 miliardy Kč

ČTK , 18. červenec 2018 17:29

Internet Mall mj. investuje do distribučního centra v Jirnech u Prahy, které by mělo sloužit 7 střed...

Více 0 komentářů