SAP HANA zvládne vše i v cloudu

Richard Jan Voigts , 07. říjen 2015 08:00 0 komentářů
SAP HANA zvládne vše i v cloudu

Nedávno proběhlo SAP Forum 2015, kde bylo možno získat řadu informací. Na některé jsme se zeptali trochu více do hloubky Martina Zikmunda, SAP Presales – Innovative solutions and Utilities industry, a to jak na obchodní politiku SAPu, tak na trendy a jejich naplňování, včetně možnosti přechodu do cloudu. Trochu více jsme také rozkryli mýtus SAP HANA.

Nedávno proběhlo SAP Forum, kde jste představili prakticky vše, co SAP nabízí. Mohl byste stručně zopakovat, na které oblasti řízení podnikových zdrojů kladete největší důraz, kterým vertikálám se věnujete nejvíce, a jaké nejdůležitější trendy sledujete a podporujete?

Martin Zikmund | SAP
Martin Zikmund | SAP
V SAP řešíme veškeré oblasti řízení podniku, tzv. line of business, ať už jde o finance, lidské zdroje, marketing, prodej, logistiku atd. Co se týče vertikál, SAP je unikátní v tom, že má řešení pro celkem 25 různých oblastí, ať už jde o veřejný sektor, retail, utility (podniky veřejných služeb) atd. Snažíme se dělat předpřipravená (custom) řešení pro veškeré vertikály. Ohledně trendů SAP oznámil, že hodláme být největší cloudovou společností, sledujeme a podporujeme posun podnikových IT řešení do cloudu. S tím souvisí i další trendy, jako například digitalizace ekonomiky, big data a Internet of Things, což znamená propojená zařízení, sběr a vyhodnocování tohoto velkého objemu dat, aby to uživatelům něco přineslo. Všechna tato řešení už jsou založena na in-memory computingu v podobě SAP HANA, jakožto centrálním prvku – jádra, které využívají veškeré naše aplikace, ať už z pohledu podpory byznysových aplikací, nebo jako datové sklady.

Když se řekne SAP HANA, co to vlastně znamená?

SAP HANA je platforma, jejímž jádrem je velmi rychlá in-memory databáze. Znamená to, že veškerá data jsou uložena v operační paměti, což poskytuje vysoký výkon a jejich rychlé zpracování. Kolem jádra SAP HANA jsme vystavěli další bloky, které umožňují rychlé zpracování dat, například algoritmy prediktivní analýzy, možnost práce s geodaty, dále pak funkce pro zpracování textových řetězců aby se z nich získaly data, které se dají využít pro další analýzy. V SAP HANA jsou i nástroje pro získávání a načítání dat z různých datových zdrojů – nepočítáme jen se systémy SAPu, nýbrž i s jinými a jejich daty. Do SAP HANA se tedy nahrávají další data a využívají pro kalkulaci s těmi, které už v SAP HANA jsou.

Když říkáte geodata, to tedy znamená, že na SAP HANA může běžet prakticky cokoliv? Třeba GIS nebo náročný CAD jako například Catia?

Na SAP HANA si můžete nainstalovat prakticky libovolnou aplikaci. Ve svém jádru je to klasická SQL databáze jako v podstatě kterákoliv jiná, na níž můžete provozovat libovolnou aplikaci, nejen sapovskou. Ty naše jsou však přece jen upraveny tak, aby na SAP HANA běžely co nejefektivněji, aby využívaly nejen vlastní in-memory databázi, ale i další enginy, které zpracovávají informace přímo na databázové úrovni. To znamená, že místo aby si data vytáhly na aplikační vrstvu, sapovské aplikace je zpracovávají přímo in-memory, v databázové vrstvě.

Použijete-li jakoukoliv non-SAP aplikaci, můžete použít SAP HANA pouze jako rychlou databázi. Máte-li systém GIS, ten si tedy vytáhne data z databáze, ale pak už je počítá na úrovni aplikace, nikoliv pomocí nativních enginů v SAP HANA.

Pokud byste chtěl plně využít sílu SAP HANA, je zapotřebí aplikaci optimalizovat tak, aby výpočetní operace prováděla SAP HANA a nikoliv aplikační server dané aplikace. Jde o rozdíl, zda volat z vlastní aplikace data v in-memory databázi a ta zpracovat ve vlastní aplikační vrstvě, nebo zda z vlastní aplikační vrstvy volat nejen data z in-memory databáze, ale i jejich aplikační zpracování a na aplikační vrstvě se již provádět minimum výpočtů. Smyslem je provádět operaci s daty v místě jejich uložení a zamezit tak zbytečnému přelévání dat z databázové vrstvy na aplikační.

Kdybych to mohl přirovnat ke světu aut, tak si představte SAP HANA jako extrémně výkonný osmiválcový motor, který samozřejmě můžete dát i do běžného rodinného auta, které pak pojede rychleji, než se standardním čtyřválcovým motorem. Avšak abyste plně využili potenciál takovéhoto motoru, tak musíte toto auto upravit (brzdy, podvozek atd.). Přesně touto cestou jsme se vydali v SAP, kdy postupně naše aplikace upravujeme tak, aby byli schopny naplno vytěžit potenciál celé SAP HANA platformy.

Poskytujete softwarovým výrobcům nástroje a podporu pro optimalizaci aplikací třetích stran pro SAP HANA, třeba výrobcům GIS nebo CAD?

Samozřejmě, poskytujeme moduly – add-ons, resp. enginy, které mají v SAP HANA jasně popsána rozhraní pro volání služeb. Například pro GISové podklady máme egine pro práci s geodaty, která jsou uložena v databázi. V případě výpočtů pak nevoláte pouze surová geodata, ale můžete zavolat i engine v SAP HANA, který například zpracuje požadavek na vyfiltrování určité oblasti. Zavoláte službu, která zpracuje geodata, získá z nich informace a pošle zpět výsledek datového podsouboru ke zobrazení v aplikační vrstvě.

Pokud byste měl klasickou strukturu, tj. aplikační server s non-SAP řešením, které volá databázový server, musel byste na aplikační úrovni upravit volání funkcí tak, abyste je volal už v databázové vrstvě. Na aplikační vrstvě se pak jen staráte o zobrazování dat, o uživatelské rozhraní, nikoliv o kalkulaci dat na aplikační vrstvě.

Mimo to SAP HANA obsahuje i vlastní aplikační server (SAP HANA XS engine - Extended Application Services), který umožňuje psát webové aplikace, jež běží přímo na SAP HANA a zobrazují výsledná data za pomoci HTML 5. Mezi aplikací třetí strany a SAP HANA pak už tedy není žádný další aplikační server.

Kromě spolupráce s klasickými softwarovými dodavateli máme i program pro podporu start-up společností, kde je v současnosti už více než 2 000 projektů, které vyvíjí aplikace pro SAP HANA.

Vraťme se k aplikacím SAPu. Mám-li v podniku nasazen „normální“ SAP (SAP Business Suite – SBS) a chci, aby „to“ běželo rychleji, zejména v analytické oblasti (business intelligence), jakou mám možnost přechodu na SAP HANA?

Scénářů přechodu je několik, protože každý ze zákazníků má jiné tempo adopcí a inovací.

Základním scénářem přechodu do SAP HANA je migrace SAP Business Warehouse (SAP BW), což je reportingová část řešení SAPu. Dalším krokem je možnost využití tzv. side-car, což zase znamená vzít část dat ze systému SAP a replikovat je v reálném čase do SAP HANA, kde nad nimi běží analytické funkce a reporty. Třetí možností přechodu na SAP HANA je migrace celého informačního systému SAP Business Suite, kde pak běží celý ERP systém a veškeré jeho funkce a reportingy jsou zrychlené.

S analytikou také souvisí problematika big data. Co můžete nabídnout v této oblasti? Můžete uvést nějaké příklady nasazení?

V oblasti big data je SAP také velmi aktivní, máme už u zákazníků několik běžících projektů.

Ze zahraničních bych zmínil americký retailový řetězec Wal-Mart, který na SAP HANA postavil tzv. Data Café, což je laboratoř, kde se sbírají data ze všech pokladních systémů na celém světě v reálném čase. To znamená, že veškeré účtenky, které se v celém řetězci vyprodukují, jsou posbírány do SAP HANA. Celkem jde o 20 milionů záznamů za hodinu, které se v tomto Data Café postaveném na SAP HANA analyzují v reálném čase. Celkový objem dat je několik desítek TB a více jak 250 miliard záznamů, které jsou v Data Café řetězce Wal-Mart uloženy a v SAP HANA zpracovávány každou hodinu. Je přitom zajímavé, ze 94 % těchto dotazů je zpracováno do 2 vteřin. Analytik tedy ihned na rozkliknutí ví, jaké jsou například prodeje mléka v jednotlivých státech, jejich druh apod. Pokud tak například dojde k chybnému nacenění jednoho druhu mléka v pokladním systému, tak díky analýze dat v reálném čase je možné chybu velmi rychle odhalit a napravit cenu ve zbytku prodejen předtím, než se otevřou. Toto nebylo s dřívější řešení možné a na chybu by se přišlo až s několikadenním zpožděním, kdy by byly již značné ztráty na zisku.

Z českých projektů zmíním podporu českého hokejového týmu na nedávném mistrovství světa v hokeji, kdy SAP poskytoval na základě SAP HANA řešení, které umožňovalo analyzovat hru v reálném čase. To znamená, že systém sbíral a analyzoval veškeré informace o pohybu hráčů na kluzišti a poskytoval jejich analýzu pro podporu lepšího výkonu českého týmu.

S během aplikací také souvisí podpora výrobců hardwaru. Kteří výrobci serverů a storage pro SAP HANA tyto systémy vyrábějí a kteří je mají certifikovány? Běží SAP HANA na více hardwarových platformách? Například Oracle Exadata běží jak na platformě Intel x86, tak na RISCové SPARC od Oracle/Sun, to jsme ale pouze u jediného výrobce, navíc konkurenčního. Jak jste otevřeni vy?

Na SAP HANA neustále přibývají další certifikace a za poslední rok se jejich počet více než zdvojnásobil. V současné době je certifikováno přes 17 dodavatelů na platformě x86 s více než 900 serverovými konfiguracemi, na kterých může SAP HANA běžet.

Kromě architektury x86 podporujeme také nově platformu IBM POWER. Třetí možností, kromě využití hotových serverových appliancí, postavit si vlastní řešení pro SAP HANA. Umožňuje to uživatelům využít vlastní stávající infrastrukturu. Říkáme tomu Tailor Datacenter Integration (TDI). Zákazník si prověří, jaký má stávající hardware, a co z něj se dá využít pro sestavení kompletního řešení SAP HANA, které se v podstatě skládá ze tří částí. Jedna je pro výpočty, tj. procesory a operační paměť – tzv. compute node, druhá je úložiště – vrstva storage, a třetí je propojení jednotlivých uzlů – síťová vrstva. Máme definováno, co musejí jednotlivé vrstvy splňovat, a podle toho si zákazník provede vlastní analýzu pro sestavení vlastního TDI pro SAP HANA.

Co když chci vše, nebo něco z toho od SAPu, o čem jsme se zde bavili provozovat, ale nechci kupovat drahou serverovou infrastrukturu. Mohu „to“ provozovat v cloudu? Kde, jak a s kým? Poskytujete cloudové řešení pouze sami, nebo si je mohu pronajmout i v jiných datacentrech? Poskytujete k tomuto softwarové licence i dalším stranám?

Co se týče hostované a cloudové infrastruktury pro SAP HANA nabízíme dvě prostředí.

Prvním je SAP HANA Enterprise Cloud – HEC, který umožňuje běh SAP ERP, SAP BW a libovolné další sapovské aplikace. Poskytujeme k tomu jak hosting – hardware, tak i přidané služby, tj. např. správu sapovské aplikace (aplikace updatů a patche apod.) Dále poskytujeme SAP HANA Cloud Platform (HCP). Toto prostředí umožňuje pronajmout si infrastrukturu pro běh SAP HANA a vyvíjet si nad ní vlastní aplikace. Zároveň je možné pronajmout si kromě samotné infrastruktury na SAP HANA i licence SAP HANA. K tomu dále nabízíme další moduly a fuknce například pro tvorbu webových portálů.

Partnery také podporujeme, Amazon s jeho Amazon Web Services, nebo cloudové prostředí Microsoft Azure, kde může SAP HANA běžet jako infrastruktura. Z lokálních poskytovatelů mohu jmenovat český Cloud4Com, který má své datacentrum také certifikováno pro běh infrastruktury SAP HANA a které lze v cloudu využít. V těchto případech musí mít zákazník zakoupené licence na SAP HANA od SAP, v cloudu si pouze pronajímá infrastrukturu pro běh SAP HANA. Co se týče možnosti pronájmu infrastruktury SAP HANA včetně licenční části SAP HANA na non-sapovských cloudových platformách, zde nabízíme SAP HANA One, kterou lze využít pro vývoj vlastních aplikací.

Mohlo by vás zajímat:


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Microsoft a GitHub

Pavel Houser , 13. červen 2018 13:30
Pavel Houser

Transakce v hodnotě 7,5 miliardy dolarů je dost velká i na poměry Microsoftu, takže se prodejem GitH...

VíceRSS 

Zprávičky

Útočníci se snaží zneužít fotbalovou horečku

Pavel Houser , 23. červen 2018 11:59

Nová phishingová kampaň se snaží lákat oběti ke stažení infikovaného rozpisu a výsledků fotbalového ...

Více 0 komentářů

Systém pro STK by měl za 120 mil. Kč nadále provozovat AutoCont

ČTK , 22. červen 2018 10:00

V novém smluvním období by firma měla zajistit také propojení s obdobnými systémy jednotlivých člens...

Více 0 komentářů

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

ČTK , 22. červen 2018 09:00

Na 6000 míst z celkového počtu má být zrušeno v Německu v průběhu příštích tří let....

Více 0 komentářů

Kalendář

23. 06.

24. 06.
Maker Faire Prague 2018
04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26

Starší zprávičky

Šéfovi Intelu srazil vaz vztah na pracovišti

ČTK , 22. červen 2018 08:00

Ve funkci předsedy představenstva a člena správní rady Krzaniche přechodně nahradí dosavadní finančn...

Více 0 komentářů

Musk: Favoritem pro evropskou továrnu na baterie Tesly je Německo

ČTK , 21. červen 2018 10:00

Revoluce elektrických aut zvýší do roku 2025 hodnotu evropského trhu s bateriemi na zhruba 250 milia...

Více 0 komentářů

Česko testuje komunikaci mezi auty, vlaky a MHD

ČTK , 21. červen 2018 09:00

Vozidla si budou vyměňovat informace například o tom, jak je vlak daleko od závor, nebo že tramvaj v...

Více 0 komentářů

Xiaomi chce při vstupu na burzu získat až 6,1 miliardy dolarů

ČTK , 21. červen 2018 08:00

Půjde o jednu z největších primárních nabídek akcií v technologickém sektoru za posledních několik l...

Více 0 komentářů