Zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:
Nitemedia s.r.o. se sídlem Velehradská 1411/20, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24252417, DIČ CZ24252417, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spis. zn. C 196836 (dále jen „Správce“ nebo „Nitemedia“)

Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování: Nitemedia s.r.o., Velehradská 1411/20, Vinohrady, 130 00 Praha 3, e-mail: nitemedia@nitemedia.cz

Nitemedia s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


Právní důvod a účel zpracování

Za účelem zasílání newsletteru na Vaši e-mailovou adresu a zajištění vaší informovanosti o nabídce služeb a propagaci Nitemedia s.r.o. a třetích stran formou obchodních sdělení je třeba Váš výslovně udělený souhlas.

 

Kontaktní údaje pro zasílání newsletteru za žádných okolností (za úplatu či bezplatně) neposkytneme třetí straně. Nebudeme profilovat návštěvníky ITBiz.cz ani nebudeme propojovat údaje pro zasílání newsletteru s pohybem uživatelů na tomto webu. Analytické údaje o pohybu návštěvníků na webu jsou shromažďovány čistě za účelem sledování celkových statistik návštěvnosti. Reklamní bannery a s tím související kód slouží pouze pro sledování základních reklamních statistik, jako jsou počty zobrazení a prokliků. Web je financován primárně z příjmů z prodeje reklamy, proto prosím zvažte vypnutí blokátorů reklamy, pokud to není nezbytně nutné, aby mohl web dále fungovat a veškerý obsah byl pro čtenáře zcela zdarma.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Webová stránka www.itbiz.cz užívá cookies. Bližší informace o jejich užití zde.

Další příjemci

Zpracovatelé vašich údajů

  • zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

 

Doba uchování

Obchodní sdělení budou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté Nitemedia s.r.o. požádá o udělení souhlasu opětovně.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.