Společnost Bentley Systems oznamuje dvě významné akvizice v rámci iniciativy 'Chytrá řešení pro správu majetku (AssetWise)'

10. únor 2010 10:29 0 komentářů

Orlando 2010: Světové fórum ARC World Industry Forum - Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední firma v oblasti nabídky komplexních softwarových řešení a infrastruktury, na kterých stojí náš dnešní svět, dnes oznámila, že koupila firmy Enterprise Informatics, Incorporated (http://www.enterpriseinformatics.com) a Exor Corporation (http://www.exorcorp.com).

Softwarové řešení eB Insight firmy Enterprise Informatics umožňuje provádět nastavení a správu důležitých systémů pro správu majetku v energetickém, jaderném, železničním a státním sektoru.

Modelovací software firmy Exor Iinformation umožňuje vedoucím pracovníkům a provozům firem vytvářet lineární sítě infrastruktur, včetně silnic a železnic. Tyto strategické akvizice urychlí orientaci společnosti Bentley na vytváření hodnot pro manažery a majitele firem a současně umožní provozním a správcovským organizacím naplno využít technologie modelování informací a tím i potenciál „inteligentní“ správy majetku firem. Platforma
"AssetWise" firmy Bentley, kterou společnost dnes představila, v sobě spojuje několik služeb v oblasti modelování informací se zaměřením na zlepšení řízení životního cyklu, provozní výkonnosti, bezpečnosti, užitné hodnoty a správy infrastruktury a se zřetelem na rychlejší návratnosti investice pro majitele a provozovatele firem.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090611/PH30770LOGO )

"Tyto dvě akvizice jsou základem další fáze rozvoje firmy Bentley v oblasti poskytovatele softwaru pro správu infrastruktury," řekl Greg Bentley, generální ředitel firmy Bentley. "V platformě AssetWise vidíme skvělou příležitost podstatně zrychlit návratnost investic pro majitele a provozovatele firem, díky využití moderních poznatků v oblasti modelování informací. Tato platforma posunuje dále naše poslání v oblasti budování
trvale udržitelné infrastruktury," dodal.

"V průběhu 25 let zkušeností firmy Bentley, se naše strategie na vzájemnou kompatibilitu a možnost opětovného využití informací vždy setkávala s úspěchem u našich zákazníků. Zjistili jsme, že do životního cyklu infrastruktury je nezbytně nutné zařadit několik pravidelných investičních projektů. Díky simulačním a návrhovým službám a aplikacím, jako jsou například dynamické služby Bentley a ProjectWise, mohou zákazníci lépe modelovat chování infrastruktury při zátěži i běžném provozu. Co se týče služby AssetWise, tak naším novým cílem je umožnit majitelům a provozovatelům firem maximálně využít hodnotu modelování informací v rámci provozu a údržby a současně zachovat maximální integritu ostatních
firemních aplikací. Věřím, že uživatelé platformy AssetWise budou neustále získávat nové hodnoty, protože vyšší kompatibilita a opakovaná použitelnost informací vždy budou pozitivně ovlivňovat návratnost investic," doplnil.

Oproti ostatním prodejců software pro správu majetku a infrastruktury je firma Bentley poněkud jedinečná, protože více než polovina jejích tržeb pochází přímo od majitelů a provozovatelů infrastruktury a navíc službu ProjectWise využívá již 44 procent z 500 největších provozovatelů infrastruktury na řízení kapitálových projektů. Spolu s ostatními
podpůrnými stávajícími aplikacemi v oblasti provozu a údržby, které firma Bentley nabízí, přispěje platforma AssetWise ke zlepšení a usnadnění správy infrastruktury díky využití technologie modelování informací a stane se tak dalším přirozeným výběrem pro provozovatele a majitele infrastruktury v oblasti firemních aplikací.

Software eB Insight zajišťuje dobrou správu, zabezpečení, kontrolu a důvěryhodnost informací o majetku a infrastruktuře a předává tyto informace všem uživatelům v rámci organizační struktury firmy. Uživatelé tohoto softwarového řešení tak získávají možnost značně zvýšit hospodárnost obchodních procesů a současně snížit náklady na provoz a minimalizovat související rizika. Aplikace eB Insight zachycuje a modeluje vztahy jak
mezi strukturovanými tak nestrukturovanými informacemi, které jsou důležité pro vlastní provoz dané infrastruktury. Tento software kromě standardní odpovědi na otázku "co" dokáže také u jednotlivých informačních objektů sledovat stavy "proč", "jak", "kde" a "kdy" a umí identifikovat co může tyto stavy ovlivnit a změnit. Stejně jako aplikace ProjectWise, je i
softwarové řešení eB Insight postavené na využívání technologií společnosti Microsoft, včetně technologie SharePoint. Díky tomu lze přístup k informacím o majetku a nfrastruktuře umožnit širokému spektru uživatelů v rámci celé firmy.

Softwarové řešení eB Insight je předním řešením pro jaderné inženýrství - což je jeden z nejvíce regulovaných a kontrolovaných průmyslových oborů na světě. Toto řešení se také uplatňuje při řízení výzkumu, zpracování odpadů a jaderného paliva a také při řízení jaderných reaktorů. Mezi další oblasti průmyslu, které spoléhají na technologii eB Insight patří energetické firmy, provozovatelé železnic, stavební firmy a státní úřady. Konkrétními
uživateli softwarových řešení eB insight jsou například firmy Constellation Energy, Ameren Corporation, Nuclear Fuel Services, Rolls-Royce, město Las Vegas, Colorado Springs Utilities, CH2M HILL, Aker Solutions, Network Rail, De Beers a South African Airways.

Software společnosti Exor pro modelování informací je vhodný pro řízení a provoz lineárních sítí, včetně silničních, železničních a vodních cest a veškerých komponent na tyto sítě připojených. Například 60% silniční sítě Velké Británie je řízeno s pomocí softwaru firmy Exor. Tento software umožňuje majitelům a provozovatelům sítí spravovat jednotlivé sítě a související komponenty z hlediska zabezpečení, platebních podmínek,
autorizace a současně zajišťuje potřebné informační toky. Software společnosti Exor využívá informační technologie od firmy Oracle, zejména pak platformu Oracle Spatial. Díky tomu vyniká tento systém špičkovou ochranou datu, která je takřka neprolomitelná. Proto se používá jako základ důležitých firemních informačních systémů.

Mezi uživatele softwarových řešení Exor patří celá řada ministerstev zdravotnictví v Severní Americe, zejména úřady v Kentucky (Kentucky Transportation Cabinet), Oregonu (Oregon DOT) a Britské Kolumbii. Mezi uživateli v Evropě patří správa londýnské dopravy (Transport for London), velšský parlament (Welsh Assembly Government) a správa silnic Severního Irska (DRD Northern Ireland). Mezi uživatele software v Asii a Tichomoří
patří správa hlavních silnic v západní Austrálii (Main Roads Western Australia), australská kapitálová společnost (Australian Capital Territory) a správa tranzitní přepravy v Novém Zélandě (Transit New Zealand).

Co říkají analytici, technologičtí partneři a uživatelé

"Oznámení společnosti Bentley o spuštění jejich iniciativy AssetWise, která si klade za cíl zlepšit správu majetku, je správným krokem ve správný čas. V dnešní rychle se měnící ekonomice přesunuli majitelé a provozovatelé infrastruktury a státní organizace svou orientaci od nových investic do infrastruktury k lepšímu využívání stávající infrastruktury. K tomu ovšem potřebují takovou strategii v oblasti informačních technologií, která by jim umožnila rychlý přístup k podrobným informacím o infrastruktuře, a to navíc z různých zdrojů. Navíc provozovatelé potřebují vědět, že získané údaje jsou spolehlivé a důvěryhodné a musí být schopni informace sdílet tak, aby bylo možné činit kvalifikovaná rozhodnutí."

"Díky zkušenostem v oblasti modelování informací, znalostem infrastruktury a kompatibilitě, dynamičnosti a rozšiřitelnosti svých softwarových řešení, má nyní společnost Bentley jedinečnou příležitost pomoci provozovatelům a majitelům infrastruktury splnit jejich strategické cíle s využitím správy informací," řekl Andy Chatha, prezident a zakladatel společnosti ARC Advisory Group.

"Z technologické, tržní a obchodní perspektivy dává akvizice společnosti Enterprise Informatics firmou Bentley jasný smysl. Software eB od firmy Enterprise Informatics nabídne zákazníkům, po spojení s bohatou nabídkou softwarových řešení od firmy Bentley, komplexní řešení pro správu majetku a infrastruktury, od návrhu a licencování, přes výstavbu a provoz, až po údržbu a případné odstavení," řekl Martin Gander, starší analytik ve společnosti Ovum - Butler Group.

"S rostoucím tlakem na hospodárnost stávající infrastruktury i nově budovaných projektů, rostou také nároky na správu a řízení provozu a udržitelnost důležitých součástí této infrastruktury. Společnost Bentley Systems rozšiřuje svá řešení i do fází návrhu a výstavby infrastruktury, a to právě díky akvizici firmy Enterprise Informatics, která firmě Bentley umožní posílit její strategický záměr a nabízet řešení pro správu a řízení
trvale udržitelné infrastruktury. Vlajkový produkt firmy Enterprise - software eB - představuje špičkovou firemní softwarovou platformu, která své kvality prokázala v jaderném průmyslu, kde se používá k řízení provozu a k nastavování infrastruktury. Tato řešení využívají technologie společnosti Microsoft, které vynikají rozšiřitelností, spolehlivostí a kompatibilitou," řekl Jon Arnold, generální ředitel divize firmy Microsoft
Corporation pro software pro energetický průmysl a infrastrukturu.

"S potěšením jsme přijali zprávu, že firma Bentley Systems koupila společnost Enterprise Informatics. Firma Ameren používá jak software MicroStation, tak eB již mnoho let a spoléháme na oba produkty pro řízení různých fází a stavů rozvoje, provozu a údržby naší infrastruktury. Strategická iniciativa společnosti Bentley, jejímž základem je vybudovat platformu pro inteligentní správu a údržbu infrastruktury, tak zaplní
mezeru, kterou jsme chtěli v rámci naší společnosti již delší dobu vyplnit," řekl Scott Clardy, vedoucí pro řízení nastavování systému v jaderné elektrárně AmerenUE Callaway Nuclear Power Plant.

"Akvizice firmy Enterprise Informatics společností Bentley Systems, spojuje dva produkty, na které spoléháme, pod křídla jedné silné, do budoucna myslící společnosti, která bude nadále vylepšovat a podporovat naše softwarová řešení. Díky tomu, že firma Bentley bude dále optimalizovat a zajišťovat podporu pro softwarové produkty, které nyní používáme, ušetříme náklady a čas na údržbu a provoz. Navíc nám firma Bentley bude moci
nabídnout i další řešení na zvýšení účinnosti provozu a zajištění integrity informací," řekl Thomas Stotlar, vedoucí kontroly a konfigurace v jaderné elektrárně AmerenUE Callaway Nuclear Power Plant.

"Provoz a údržba složité infrastruktury závisí na nastavení a změnách správcovských procesů a také na zajištění těch nejlepších postupů pro řízení životního cyklu infrastruktury. Firma Bentley díky akvizici společnosti Enterprise Informatics a jejího softwarového řešení eB, získává špičkovou a prověřenou platformu pro řízení změn, která získala certifikaci od Centra pro zkvalitňování řízení konfiguračních procesů (Configuration Management Process Improvement Center - CMPIC), která potvrzuje, že toto
řešení vyhovuje směrnicím CMPIC pro správu konfigurace," řekl Steve Easterbrook, prezident společnosti CMPIC LLC.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Když chatboty mluví mezi sebou

Pavel Houser , 25. červen 2018 16:15
Pavel Houser

Jak se spolu dokážou dohodnout Siri, Alexa a Cortana? Kdyby programy o sobě věděly, že jsou umělé in...

VíceRSS 

Zprávičky

JavaScript mezi programátory stále vede

Pavel Houser , 25. červen 2018 14:50

Rostoucí počet plánuje přejít od samoobslužných a lokálních cloudových řešení k velkým cloudovým pos...

Více 0 komentářů

Cleverlance Group má roční obrat 951 milionů Kč

Pavel Houser , 25. červen 2018 14:17

Projekty: E-shop pro automobily s operativním leasingem, mezibankovní aplikace a chatbot....

Více 0 komentářů

Český Google spustil nový portál pro startupy v regionech

ČTK , 25. červen 2018 13:14

Více než polovina všech českých start-upů vzniká v Praze, dalších 15 % v Brně......

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Praha spustila server s daty o městě

ČTK , 25. červen 2018 08:00

Použitá data Operátor ICT získává zejména z městských společností....

Více 0 komentářů

Útočníci se snaží zneužít fotbalovou horečku

Pavel Houser , 23. červen 2018 11:59

Nová phishingová kampaň se snaží lákat oběti ke stažení infikovaného rozpisu a výsledků fotbalového ...

Více 0 komentářů

Systém pro STK by měl za 120 mil. Kč nadále provozovat AutoCont

ČTK , 22. červen 2018 10:00

V novém smluvním období by firma měla zajistit také propojení s obdobnými systémy jednotlivých člens...

Více 0 komentářů

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

ČTK , 22. červen 2018 09:00

Na 6000 míst z celkového počtu má být zrušeno v Německu v průběhu příštích tří let....

Více 0 komentářů