HP oznamuje vynikající hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí fiskálního roku 2010

18. únor 2010 17:30 0 komentářů

Praha, 18. února 2010 – Společnost HP oznámila hospodářské výsledky za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2009. V tomto období dosáhla čistých tržeb ve výši 31,2 miliardy dolarů, což představuje 8% nárůst oproti stejnému období v loňském roce a 5% nárůst po zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Rozředěný výnos na akcii podle principů GAAP dosáhl za první čtvrtletí 2010 výše 0,96 dolaru, což znamená nárůst proti 0,75 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP výnos na akcii činí 1,10 dolaru, což značí nárůst proti 0,93 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,14 dolaru na akcii a 0,18 dolaru na akcii za první čtvrtletí fiskálního roku 2010 a 2009, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.

„HP má vynikající předpoklady, aby výkonností předstihlo trh,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „Síla našeho portfolia, optimalizovaná nákladová struktura a zrychlující dynamika trhu nám dávají jistotu, že můžeme zvýšit náš výhled pro celý letošní rok.“


    Q1
FY 2010
Q1
FY 2009
Meziročně
Čisté
příjmy (mld. USD*)
  31,2 28,8 8 %
GAAP
provozní marže
  9,6 % 8,7 % 0,9 bodu
GAAP
čistý zisk (mld. USD*)
  2,3 1,9 25 %
GAAP
rozředěný výnos na akcii
 0,96 USD 0,75 USD 28 %
Non-GAAP
provozní marže
 11,2 % 10,8 % 0,4 bodu
Non-GAAP
čistý zisk (mld. USD*)
 2,7 2,3 17 %
Non-GAAP
rozředěný výnos na akcii
  1,10 USD0,93 USD 18 %* mld. USD – miliarda amerických dolarů

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.

V Severní a Jižní Americe vzrostly v prvním čtvrtletí tržby o 9 % na 13,6 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe vzrostly tržby o 1 %, v oblasti Asie a Tichomoří pak o 26 %; v jednotlivých regionech tedy společnost HP utržila 12,1 miliardy a 5,4 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 7 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly o 1 % a v Asii a Tichomoří vzrostly o 19 %. Tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly proti stejnému období předchozího roku o 41 % a tvořily 10 % celkových příjmů společnosti HP. Tržby mimo Spojené státy tvořily v prvním čtvrtletí 65 % celkových příjmů společnosti.

„Solidní výkonnost celé firmy a disciplinované plnění našich iniciativ v oblasti snižování nákladů přispěly k silnému růstu cash flow a zisku na akcii,“ řekl Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Budeme i nadále investovat do dalšího růstu, abychom mohli využít naši širokou působnost a globální pozici v tržním prostředí s příznivější poptávkou.“

Enterprise Storage and Servers

Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 4,4 miliardy dolarů, což představuje 11% nárůst. Tržby ze standardních serverů vzrostly o 27 %, zatímco tržby z úložných produktů poklesly o 3 % a tržby z produktové řady střední kategorie EVA poklesly o 5 %. Tržby z portfolia Business Critical Systems poklesly o 22 %, zatímco tržby z ESS blade serverů vzrostly o 24 %. Provozní zisk divize činí 552 miliony dolarů, neboli 12,6 % tržeb, což značí nárůst proti 406 milionům neboli 10,3 % tržeb ve stejném období loňského roku.

Imaging and Printing Group

Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 4 % na 6,2 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly o 1 % (při přepočtení na konstantní měnu o 4 %), tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru se zvýšily o 4 % a 21 %. Počet dodaných tiskáren vzrostl meziročně o 16 %, počet kusů užitkového tiskového hardwaru narostl o 11 % a počet kusů osobního tiskového hardwaru se zvýšil o 18 %. Provozní zisk divize dosáhl výše 1,1 miliardy dolarů, neboli 17 % tržeb, ve stejném období loňského roku činil rovněž 1,1 miliardy dolarů, ale 18,5 % tržeb.

Personal Systems Group

Divize Personal Systems Group (PSG) vykázala 26% nárůst počtu dodaných zařízení a po celém světě si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG se zvýšily o 20 % na 10,6 miliardy dolarů. Tržby z prodeje notebooků v tomto čtvrtletí vzrostly o 25 %, tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 16 %. Tržby z prodeje užitkových klientů se zvýšily o 16 %, tržby z prodeje osobních klientů vzrostly o 26 %. Provozní zisk divize činil 530 milionů dolarů, neboli 5 % tržeb, což představuje meziroční nárůst oproti 436 milionům neboli 5 % tržeb v loňském roce.

Služby

Tržby divize Services klesly o 1 % na 8,7 miliardy dolarů. Tržby z outsourcingu infrastrukturních technologií naopak vzrostly o 2 % na 3,9 miliardy dolarů. Tržby z technologických služeb se snížily o 2 % na 2,4 miliardy dolarů. Aplikační služby vykázaly tržby ve výši 1,5 miliardy dolarů a outsourcing podnikových procesů vykázal tržby 734 miliony dolarů; jednalo se o 8% a 3% pokles. Provozní zisk divize dosáhl výše 1,4 miliardy dolarů, neboli 15,8 % tržeb, což znamená nárůst oproti 1,1 miliardy neboli 12,9 % tržeb ve stejném období loňského roku.

HP Software

Tržby divize HP Software se udržely na 878 milionech dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization poklesly o 1 %, tržby z ostatních softwarových produktů naopak o 1 % vzrostly. Provozní zisk divize činil 167 milionů dolarů, neboli 19 % tržeb, což představuje nárůst proti 140 milionům neboli 15,9 % tržeb vloni.

Finanční služby HP

Tržby divize HP Financial Services (HPFS) vzrostly o 13 % na 719 milionů dolarů. Objem financování se zvýšil o 30 % a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 23 %. Provozní marže činí 9,3 % tržeb, což znamená nárůst proti 6,4 % ve stejném období loňského roku.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v prvním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 2,4 miliardy dolarů. První čtvrtletí fiskálního roku 2010 ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 6,6 miliardy dolarů, což znamená pokles o šest dní. Pohledávky ve výši 14,5 miliardy dolarů poklesly o čtyři dny. Stav závazků na konci čtvrtletí činil 13,6 miliardy dolarů, což představuje nárůst o tři dny. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii v prvním čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 189 milionů dolarů. Dalších 2,7 miliardy dolarů v hotovosti použila společnost HP v posledním čtvrtletí fiskálního roku 2009 k odkupu přibližně 54 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci prvního čtvrtletí fiskálního roku 2010 měla společnost HP k dispozici 13,7 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2010 očekává HP tržby ve výši zhruba 29,4 až 29,7 miliardy dolarů, GAAP rozředěný výnos na akcii v rozmezí 0,89 až 0,91 dolaru a non-GAAP rozředěný výnos na akcii v rozmezí 1,03 až 1,05 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného výnosu na akcii za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2010 jsou již odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,14 dolaru na akcii, jež souvisejí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Společnost HP dále odhaduje, že tržby za celý fiskální rok 2010 se budou pohybovat mezi 121,5 a 122,5 miliardami dolarů, což by znamenalo nárůst oproti předchozí zveřejněné prognóze 118 až 119 miliard dolarů. GAAP rozředěný výnos na akcii za celý fiskální rok 2010 by se měl pohybovat v rozmezí 3,79 až 3,86 dolaru, což by znamenalo nárůst oproti předchozímu odhadu 3,65 až 3,75 dolaru. Non-GAAP rozředěný výnos na akcii se má pohybovat v rozmezí 4,37 až 4,44 dolaru, což představuje nárůst oproti předchozímu odhadu 4,25 až 4,35 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného výnosu na akcii za celý fiskální rok 2010 jsou již odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,58 dolaru na akcii, které souvisejí převážně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Tyto odhady pro druhé fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok 2010 neodrážejí potenciální dopad akvizice společnosti 3Com Corporation, kterou HP ohlásila 11. listopadu 2009.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za první čtvrtletí fiskálního roku 2010 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/q12010webcast.


Použití non-GAAP finančních informací

Společnost HP uvádí na podporu konsolidovaných zestručněných hospodářských výsledků na bázi GAAP svůj non-GAAP provozní zisk, non-GAAP provozní marži, non-GAAP čisté výnosy a non-GAAP rozředěné výnosy na akcii a hotovost. Společnost HP také poskytuje prognózu non-GAAP rozředěných výnosů na akcii. Srovnání úprav GAAP výsledků za toto čtvrtletí a předcházející období najdete na stránce www.hp.com/investor/home klepnutím na odkaz Q4 2010 Quarterly Results.

Kromě odkazů na jednotlivé zprávy v přehledové tabulce najdete na konci každé zprávy s hospodářskými výsledky pro dané čtvrtletí také část „Use of Non-GAAP Financial Measures“ (Použití non-GAAP finančních opatření), který přináší vysvětlení metod, jakými management společnosti HP používá tato non-GAAP opatření pro hodnocení své činnosti, důvody pro rozhodnutí managementu využít tato non-GAAP opatření, hmotná omezení spojená s používáním těchto non-GAAP opatření, způsob, jakým management společnosti HP daná omezení kompenzuje a vážné důvody, proč management společnosti HP věří, že tato non-GAAP opatření poskytnou užitečné informace investorům.

Tato non-GAAP finanční informace není určená k tomu, aby se s ní nakládalo samostatně jako s náhradou provozního zisku, provozní marže, čistých výnosů či výnosů rozředěných na akcii nebo hotovosti či hotovostního ekvivalentu podle GAAP.

Výhledové sdělení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se naše předpoklady ukáží jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného.

Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků a další rizika, jež jsou popsána ve výroční zprávě HP na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2009, a v dalších podáních společnosti HP americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně čtvrtletní zprávy HP na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2010. Informace o financích uvedené v této tiskové zprávě obsahují, stejně jako v minulých čtvrtletích, odhady založené na údajích, které jsou v současnosti k dispozici, a to včetně položek týkajících se daní.

Společnost HP věří, že tyto odhady budou užitečné, přesto se však mohou lišit od částek aktuálně zveřejněných ve výroční zprávě společnosti HP na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2009. Především jde o vyčíslení aktuálních daňových bilancí a předpisů k 31. lednu 2010 a rozsáhlou interní a externí kontrolu daňových údajů za právě skončené fiskální čtvrtletí (včetně sjednocení a kontroly daňových předpisů u množství domácích i zahraničních entit), která se provádí během přípravy formuláře 10-K. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Pravidlo dvou pizz

Petr Zavoral , 22. květen 2018 00:00
Petr Zavoral

Úvodem pozdrav všem nerdům a geekům. Prostě celé naší IT komunitě. Zdá se to být zbytečné, ale věřte...

VíceRSS 

Zprávičky

ČBA: Češi si nemění hesla a nepoužívají antiviry na mobilech

Pavel Houser , 23. květen 2018 11:00

Zabezpečení chytrého telefonu skončilo mezi třemi nejhoršími faktory zkoumanými v rámci Indexu bezpe...

Více 3 komentářů

IT a podnikové služby patří v ČR k nejatraktivnějším oborům

Pavel Houser , 23. květen 2018 10:00

Podnikové služby překonaly např. bankovní sektor, telekomunikace či automobilový průmysl....

Více 0 komentářů

USA a Čína se blíží k dohodě ohledně ZTE

ČTK , 23. květen 2018 09:00

Dohoda Číny a USA snížila obavy z obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Technologická "Nobelova cena" za procesory

ČTK , 23. květen 2018 08:00

Finský vědec Suntola oceněn za depozici atomárních vrstev (ALD), která se používá při výrobě velmi t...

Více 0 komentářů

V Amazonu prý manažeři vyhoří, navíc je o ně zájem jinde

ČTK , 22. květen 2018 10:00

Amazon přišel o dalšího klíčového muže. Firmu opustil Jim Freeman, který stál za virtuální asistentk...

Více 0 komentářů

Výrobce Nokií získává 100 milionů dolarů pro financování dalšího růstu

Pavel Houser , 22. květen 2018 09:00

Současná tržní hodnota firmy HMD Global, který stojí za telefony Nokia, přesahuje miliardu dolarů....

Více 0 komentářů

Fujifilm hodlá žalovat Xerox kvůli odstoupení od dohody o spojení

ČTK , 22. květen 2018 08:00

Japonská společnost Fujifilm Holdings plánuje zažalovat amerického výrobce kopírek a tiskáren Xerox ...

Více 0 komentářů