Libor Malý: prožíváme technologickou revoluci

, 04. listopad 2007 19:35 0 komentářů

Jobs.cz
Libor Malý, zakladatel společnosti LMC, která provozuje pracovní portál Jobs.cz a Prace.cz, působí na trhu portálů pracovních příležitostí už jedenáct let. Za tu dobu zažil například soudní spor s největším českým portálem Seznam.cz o internetovou doménu nebo vytopení kanceláří během povodní. Je o něm známo, že se zajímá o budhismus a tento svůj zájem přenáší i do vlastní firmy. Kanceláře jsou proto například navrženy podle starobylého čínského umění a zaměstnanci mohou navštěvovat vlastní čajovnu.

Libor Malý
Libor Malý

Jaký je váš současný podíl na trhu s portály pracovních příležitostí a proč si myslíte, že se vám stále daří tento podíl držet?

Je obtížné přesně definovat náš podíl na trhu, ale odhadujeme jej o něco vyšší než 70 %. Já mám pro to jen jedno vysvětlení. Vlastně tři, ale spolu související. Máme zkušenosti nahromaděné za 11 let našeho působení. Dokážeme propojit know-how v oblasti HR, IT a marketingu. A jsme silný tým. V LMC pracuje přes 200 schopných lidí. Práce nás baví, rozvíjíme pozitivní myšlení a nenecháme se odradit drobnými neúspěchy, které život pravidelně přináší. Toť tajemství úspěchu nejen v podnikání, ale v životě vůbec.

Pozici vaší firmy na trhu by mohly potvrdit například informace o návštěvnosti vašich portálů. Proč na rozdíl od konkurence nemáte svůj portál Jobs.cz zařazen do nezávislého výzkumu NetMonitor?

Protože náš business není o návštěvnosti a zaměřovat se jen na návštěvnost je natolik zavádějící, že jsme se rozhodli tato čísla nezveřejňovat. Návštěvnost našich služeb je velmi vysoká. Relevantní v našem businessu je ale, aby se potkaly očekávání jedné a druhé strany, tedy co nejefektivnější "matching" - a to není o kvantitě, ale o kvalitě. To pečlivě měříme, ale kupodivu o tato čísla u novinářů tak velký zájem není. Přitom ona mají na rozdíl od návštěvnosti vypovídací hodnotu. Pro naše klienty je důležitý úspěšný nábor, a ne, kolik lidí k nám chodí. Návštěvnost je jen jedním z mnoha faktorů úspěchu.

Ve vaší firmě jste si zřídili vlastní čajovnu. Je známo, že se zajímáte o buddhismus. Jak hodně to ovlivňuje firemní kulturu?

Pozitivní myšlení, rozvíjení radosti a dobrá nálada s buddhismem úzce souvisí. Buddhismus je založen na kauzalitě vztahů příčiny a následku, proto pozitivní myšlení je vždy příčinou pozitivních výsledků a negativní myšlení je příčinou negativních výsledků. Naše firemní kultura je založená na otevřeném a přátelském vztahu k ostatním, ať už jsou to kolegové, nebo obchodní partneři. Příjemné pracovní prostředí tyto pozitivní hodnoty podporuje a proto se nám, jako firmě, dobře vede.

Přilákejte IT specialisty HR marketingem

LMC se zabývá také HR marketingem. Jaký význam přičítají firmy HR marketingu a jaká je konkurence na trhu těchto služeb?

HR marketing je pro firmy stále důležitější. S rozvojem ekonomiky a nepříznivým demografickým vývojem se zvyšuje hodnota kvalitních lidských zdrojů a o ty na trhu práce vede regulérní soutěž. HR marketing je soubor nástrojů a strategií, které posilují pozici firmy v této soutěži.Služby v oblasti HR marketingu zatím moc firem nenabízí. Kombinuje se v nich know-how v oblasti HR a marketingu s dobrou znalostí trhu práce, které jsou na našem trhu zatím dost vzácné.

Kolik procent z rozpočtu na marketing by podle vás měla firma investovat do HR marketingu?

Na tuto otázku neexistuje v dnešní době všeobecně platná odpověď vyjádřená v procentech, protože to záleží na různých faktorech. Například na tom, v jaké oblasti firma podniká a jaké zaměstnance hledá, jak velký přetlak je v té oblasti na trhu práce a podobně.

Co se vám nejvíce osvědčilo v kampaních pro vaše klienty?
Začněme tím, co se rozhodně nikomu neosvědčí: udělat nějakou kampaň jen pro kampaň, bez znalosti toho, co firma vlastně potřebuje. Někdy si to musí nejdřív ujasnit sám klient. Ale to je stejně jako v klasickém marketingu. Úspěch HR marketingu je v tom vystihnout, co chce uchazeč o zaměstnání slyšet, přeměnit obvyklou "samomluvu" společnosti na dialog mezi ní a zájemcem o zaměstnání. Je důležité umět naslouchat.

Představte si firmu, která nechce příliš investovat do HR marketingu, ale zároveň si uvědomuje důležitost tohoto oboru pro samotnou společnost. Jaké konkrétní kroky doporučujete, aby taková firma udělala?

Základem dobrého HR marketingu nejsou velké investice, ale porozumění tomu, co jsme jako firma a co můžeme nabídnout. Je to pro uchazeče dost motivační? Tím musí každá firma začít. Pokud je kreativní, může si třeba zavést interní program hledání lidí na doporučení zaměstnanců. Nebude ji to stát o moc víc než jen odměnu zaměstnanci za každého doporučeného a přijatého zaměstnance – určitě méně, než by zaplatila personální agentuře. Takže žádné drahé řešení. Mnoho dalších účinných řešení nestojí velké peníze, ale někkdo vám je musí poradit a pomoci realizovat. Jedno je jisté – vyplatí se to.

Osvědčené osobní kontakty

Hodně IT firem hledá programátory a IT specialisty. Ze všech stran slyšíme, že kvalitní vývojáři prostě chybí. Proč k této situaci podle vás dochází?

Je to učebnicový příklad převahy nabídky práce v IT nad disponibilní nabídkou pracovní síly. Tato situace není fenoménem ČR, je to jev celosvětový. Mnoho původně "kamenných" řešení se přesouvá on-line. K tomu je třeba připočíst, že mnoho vývojářských a servisních center se přesouvá právě do ČR. Řekl bych, že prožíváme technologickou revoluci a bohužel není aktuálně dostatek lidí, kteří mají potřebnou kvalifikaci a schopnosti.

Pokud firma hledá takto specializované IT profese, co se podle Vás osvědčuje kromě inzerce na portálech jako je ten Váš?

S nadsázkou bych řekl "kde nic není ani smrt nebere", ale mám-li mluvit vážně, myslím si, že se co nejvíce "vytěžují" osobní kontakty. A samozřejmě základem je, co firma nabízí. Kdo je přesvědčivější, nabídne lepší pracovní vizi, lepší firemní kulturu, lepší značku a samozřejmě i lepší plat, vyhrává.

V zahraničí se začínají prosazovat online webové aplikace, které jsou založeny na vytváření sociálních sítí (socioware), komunit a vzájemných kontaktů. Typickým zástupcem je socioware LinkedIn.com. Proč podle vás není žádný takový systém v České republice?

Myslím, že na internetu je relativně snadné využívat zahraničních aplikací, jak už to dělká hodně Čechů s LinkedIn. Když začínala éra blogů, na americkém Live Journal mělo svůj blog ohrommná spousta Rusů. Jen v ČR je relativně malý trh pro takovou aplikaci, ale co není, může jednou být...

Myšlenka hierachického síťování nebo jak to nazvat může být funkční, ale ztrácí se původní smysl toho, co znamená někoho doporučit. Abych někoho mohl kvalitně doporučit, musím ho prostě osobně znát. Ale v těchto systémech, které se rodí už i na českém internetu, jde o to zainteresovat co nejvíce známých a dostat odměnu, pokud firma přijme někdo ze známých našich známých. Které já už vůbec osobně neznám. Naše služba přímého doporučení zaměstnance se opírá o zlaté pravidlo "doporuč, koho znáš" a tak se snažíme přinést do firem opravdu osobní referencí proveřené lidi.

Socioware nemáme v plánu

Přemýšleli jste nad spuštěním podobných komunitních systémů? Možnost oslovit trh lidí, kteří vlastně práci nehledají, ale zároveň dobrovolně zveřejní svoji kvalifikaci – to vypadá na první pohled lákavě. Nebo to nebude cesta, kudy se bude Vaše společnost ubírat?

Vytvářet kolem pracovních portálů komunity, které se navzájem inspirují a předávají si zkušenosti, je dobrá cesta. Z hlediska realizace je to ovšem dost náročné a má to různé háčky. Já jsem zastáncem myšlenky, že inspirovat by se lidé měli příkladem a názorem moudřejších a zkušenějších. Brzy zahájíme na Jobs.cz novou rubriku Osobnosti.

Budeme zde prezentovat názory, příběhy a postřehy inspirujících, profesně zdatných a respektovaných lidí týkající se trhu práce, ale i jednotlivých profesí a oborů, pracovního života jako takového. Už se na to těším a taky se zapojím. Motivací je kultivovat náš trh práce.

Kromě webové aplikace Jobs.cz nabízíte firmám i pronájem svého řešení. Kolik procent obratu tento pronájem tvoří a kolik firem ho používá?

Uživatelem HR aplikace LMC G2 jsou již dnes stovky firem z celé Evropy. Pronájem LMC G2 tvoří dnes snad nejvíce rostoucí větev našeho businessu s velkým potenciálem nejen v ČR, ale po celé Evropě.

V současné době probíhá reklamní kampaň na podporu nových "agentů", které lidem pomáhají automaticky prohledávat v nabídkách firem. Můžete popsat, jak hodně se Vaše webová aplikace změnila a jaké v ní jsou novinky?

Razantně jsem zlepšili "ovládání" agentů uživateli. Taky jsme upravili relevantní vyhledávání pracovních pozic. Jedna se změn vychází vstříc psychlogii člověka hledajícího zaměstnání. Některých mýtů se ale prostě lidi rádi drží a my jim je nechceme brát. O co jde: všechny pozice, které visí na našich stránkách, jsou aktuální. Je v zájmu personálního manažera, aby ve chvíli, kdy pozici obsadil, nabídku stáhl, a taky se to tak děje v 99 % případů; maximálně někdo může vzácně pozapomenout, ale i to netrvá nikdy dlouho.

Jenže lidé se kdovíproč drží představy, že nabídky staré týden či dva jsou „horší“ než ty dnešní či včerejší. Jako by se jejich šance získat pracovní místo zvyšovala, když odpovědí co nejdříve. Personalisté ale samozřejmě čekají na všechny životopisy, které jim v průběhu řízení přijdou. Jen na sběr životopisů bývá měsíc, celý konkurz trvá i dva měsíce. Takže opravdu není kam spěchat. Nicméně, v relevantním vyhledávání jsme zařadili "čerstvost" nabídky mezi kritéria relavance.

Placené životopisy firmy neodradily

Vzpomínám si, že když jsem hledal zaměstnání, tak jsem si musel ukládat své odpovědi do zvláštního souboru v počítači. Zároveň jsem si zapisoval, na jaké nabídky jsem již odpovídal. Je v novém systém nějaká funkce, která by tuto činnost usnadnila?

Během našich průzkumů jsme zjistili, že uživatelé pracovních portálů by chtěli mít větší pořádek ve svých odpovědích na pracovní nabídky a také by chtěli být informováni o průběhu výběrového řízení, kterého se účastní. Na tato přání jsme reagovali teď v září novými službami. Odpovědi na nabídky zaměstnání se nyní registrovanému uživateli stránek ukládají do schránky Historie reakcí.

Bezpečně tak ví, komu na co odpovídal a co mu poslal, což je velmi praktické, zejména když reaguje na více inzerátů. Nemít přehled o tom, na jaké nabídky jsem reagoval, může kandidáta ve výběrovém řízení diskvalifikovat. Na personalistu neudělá dobrý dojem, když mu zavolá a on nejednou neví, o jakou pozici se jedná. Doteď si každý musel vytvářet systém sám, nyní to za něj hlídáme my.

Můžete popsat, jak probíhá vzájemná komunikace mezi firmou a zájemcem o práci?

Další "vychytávkou" je Košík, do kterého si uživatelé mohou odložit vybrané pracovní nabídky. Pokud si nastaví pátracího agenta, do složky Doručené dostanou všechny nabídky zaměstnání, které pro ně agent na Jobs.cz našel. A jestli si uloží své CV v databázi, která je přístupná zaměstnavatelům, chodí jim sem i dopisy od personalistů, které jejich profil zaujal. A jak se uživatelé dozvídají informace o průběhu výběrového řízení? Softwarová aplikace na Jobs.cz propojuje stranu zájemců o práci se stranou zaměstnavatelů.

Pokud personalista při práci s došlými životopisy v našem systému LMC G2 použije funkci "zamítnutí kandidáta", software o tom podá informaci i druhé straně. Většina personalistů se snaží informovat kandidáty o vyřazení z výběrového řízení písemným oznámením, které rovněž rozesílá přes LMC G2. I když tak ale neučiní, účastníka konkurzu uvědomí automaticky náš systém.

Zavedli jste placené prohlížení kontaktních údajů zájemců o spolupráci. Zaznamenali jste v této souvislosti pokles zájemců ze strany firem?

Zaznamenali jsme pravý opak – velký nárůst zájmu firem. Potvrzuje se, že co je zdarma, neumí uživatelé ocenit. Zpoplatnit službu, která byla dříve bonusem, znamená někdy pro klienta ji objevit.

Kauza prace.cz vs sprace.cz

Možnost oslovit uchazeče na portálu je dost lákavá pro různé soukromé osoby, které hledají nové zájemce do svých prodejních sítí. Typicky se jedná o multilevel marketing. Umožňujete lidem ve vaší databázi nastavit si profil tak, aby je mohli kontaktovat pouze zástupci firem?

Do naší databáze nemají přístup soukromé osoby, nýbrž firmy registrované v obchodním rejstříku včetně lidí podnikajících na živnostenský list. Každou firmu, která se registruje, ověřujeme v obchodním rejstříku. Pak je jí přidělen garant, který s ní komunikuje. I krátkodobé pracovní příležitosti prohlížíme a pokud jde třeba o erotické služby, okamžitě je mažeme. Název multilevel marketing znamená pro veřejnost nekalé aktivity typu letadlo, kde se někdo obohacuje na úkor těch, kdo přicházejí po něm, ale v původním smyslu to znamená i legitimní typ podnikání, který je rozšířený zejména v USA, ale má své zastoupení i u nás.

Zažili jste také několik soudních sporů se svojí nejbližší konkurencí – Sprace.cz. Můžete naše čtenáře seznámit s tím, jak soudní řízení pokračuje?

Na začátku sporu bylo to, že seznam.cz přerušil strategickou spolupráci s naší značkou prace.cz, službu a značku rychle přemaloval na sprace.cz a pod ní začal prezentovat svůj obsah. Takový podivný způsob businessu, řekl bych. Pravděpodobným výsledkem soudního sporu bude asi precedens, jehož podstatou je následující: Pokud je součástí značky obecné (druhové) slovo, jako například práce, poté musí její majitel počítat s nižší právní ochranou a investice do ní vložené mohou být vlivem konkurenčního jednání znehodnoceny.

Takže pokud například Google bude chtít, může si teoreticky vytvořit nový vyhledávač s názvem třeba gseznam.cz nebo dokonce používat grafické barevné "G" a dovětek seznam.cz, rozjet to naplno a bude to
zcela v intenci českých zákonů. My se však dnes, vzhledem k tomu, že se soudy vlečou již od počátku roku 2004, díváme vpřed, neboť situace konce roku 2007 je již jiná, než situace počátku roku 2004.

Internet v ČR používá přibližně 5,5 milionů lidí. Uvažovali jste nad způsoby, jak oslovit část populace, která internet ještě z nějakého důvodu nepoužívá? Příkladem by mohlo být vydávání vlastního časopisu s pracovními příležitostmi.

Pro vydávání nějakého specializovaného tištěného pracovního časopisu není v této zemi již prostor, neb existuje mnoho regionálně úspěšných reklamních tiskovin. My jsme uzavřeli strategickou spolupráci s předními vydavatelstvími denního a specializovaného odborného tisku a pracovní nabídky z Internetu už dávno "překlápíme" i do novin.

Můžete odhadnout, jaké trendy jsou v současnosti patrné na trhu s internetovými portály pracovních příležitostí? Například v oblasti seznamovacích portálů došlo postupně k ústupu od řádkové inzerce k dnešním webovým profilům. Myslíte si, že klasický model bude fungovat i nadále?

Vývojem od řádkové inzerce k výraznějším prezentacím prošel segment B2B a my mu pro to na našich serverech vytváříme podmínky. Ale jinak bych elektronický trh práce se seznamkou neporovnával. Panují zde jiná pravidla. Pokud se uchazeč o zaměstnání prezentuje okatě výrazným způsobem, nemusí to u personalistů vyvolat pozitivní dojem.

Najít si dobré zaměstnání a zaujmout opačné pohlaví – to jsou přece jen věci jiného řádu. Pro funkční a kompletní prezentaci údajů v elektronickém CV, které jsou pro zaměstnavatele relevantní, vhodné nástroje nabízíme už dlouho.

Profil


Libor Malý založil a vede společnost LMC, která je největším poskytovatelem služeb na elektronickém trhu práce. Vystudoval informatiku na VŠE a od dob studií se zajímá i o oblast marketingu a personalistiky. V počátcích své profesní kariéry se věnoval headhuntingu. Svůj volný čas věnuje Libor Malý rodině a duchovním praxím tibetskeho buddhismu.

Související


Jobs.cz: hledání vhodných zaměstnanců se prodraží
Jobs.cz a podezřelé nabídky práce z domova
Konec starých dobrých časů


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Pravidlo dvou pizz

Petr Zavoral , 22. květen 2018 00:00
Petr Zavoral

Úvodem pozdrav všem nerdům a geekům. Prostě celé naší IT komunitě. Zdá se to být zbytečné, ale věřte...

VíceRSS 

Zprávičky

USA vyšetřují manipulace s cenami kryptoměn

ČTK , 26. květen 2018 08:00

Podezření na falešné obchody, kdy investor současně prodává a nakupuje stejné finanční nástroje, aby...

Více 0 komentářů

Hospodářská komora: Zavedení GDPR vyjde české firmy na 25 miliard korun

ČTK , 25. květen 2018 16:00

Podle komory by podnikatelům pomohlo, kdyby jim stát průběžně sděloval, jaké nedostatky v rámci kont...

Více 1 komentářů

IBM v čele celosvětové iniciativy na využití cloudu, dat, AI a blockchainu

Pavel Houser , 25. květen 2018 13:57

Firma IBM dnes se svými partnery spustila iniciativu Call for Code. ...

Více 0 komentářů

Kalendář

25. 05.

27. 05.
openSUSE Conference 2018
25. 05.

26. 05.
ActInSpace 2018
29. 05.

31. 05.
Reklama Polygraf 2018

Starší zprávičky

Baterie lithium-síra mají vystřídat li-ion

Pavel Houser , 25. květen 2018 10:00

Ještě pravděpodobně přijde jedna generace li-ion, která opět navýší kapacitu, ale pak už začne naráž...

Více 0 komentářů

Lenovo: propad do ztráty

ČTK , 25. květen 2018 09:00

Tržby ale ve finančním roce do konce března stouply o 5 % na 45,35 miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh IT i kancelářské techniky v ČR klesl

Pavel Houser , 25. květen 2018 08:00

V rámci přenosných počítačů se podle GfK dařilo segmentu ultratenkých a herních zařízení....

Více 0 komentářů

Nové telefony Android mají předinstalovaný malware

Pavel Houser , 24. květen 2018 15:25

Infikovány jsou telefony ve více než 100 zemích světa, včetně ČR, Německa, Velké Británie, Ruska, It...

Více 0 komentářů