ERP, APS a sběr dat z výroby a strojů pro řízení údržby

Jiří Pavlík, 28. červen 2018 09:30 0 komentářů
ERP, APS a sběr dat z výroby a strojů pro řízení údržby

Při výběru nebo reimple- mentaci ERP systému ve výrobním podniku je důležité, aby firma pečlivě zvážila nejen své současné, ale i v budoucnu očekávané potřeby. Aby si je definovala spolu se záměrem a vytyčila si tak požadované cíle a zlepšení. A aby se ptala, jestli a jak k jejich dosažení může pomoci softwarový nástroj.

Takto by měl pří výběru nebo reimplementaci ERP vznikat souhrn požadavků na software při jeho pořizování nebo „komplexní“ výměně. Druhá situace nastává, když struktura řídicího softwaru vyhovuje a firma potřebuje pouze doplnit pokrytí specifické oblasti, například údržby, nástavbovým softwarovým nástrojem.

ERP – základ pro finance i výrobu

Základem informační struktury každé organizace je obvykle ERP systém. Pokud jde o výrobní firmu, je výhodou, pokud systém vznikl a je dále vyvíjen primárně pro tyto potřeby. Nebo aspoň obsahuje výrobní moduly dostatečně respektující potřeby výroby, zpracované na základě znalostí potřeb a zkušeností z této oblasti. Dále je velmi důležité, aby ERP systém nebyl pouze evidenční, ale byl skutečně informační. Musí rychle a dostupnou formou orientovat uživatele na řešení kritických problémů podle priority závažnosti a poskytovat relevantní, souhrnné, zpracované informace pro správné rozhodnutí při řízení výroby. K tomu slouží souhrnné pracovní plochy, domovské stránky, přehledy podle jednotlivých rolí a funkcí v procesu řízení (plánovač, nákupčí, řízení zásob, dílenské řízení a další). Zde jsou uvedeny základní souhrnné informace, varování, úkoly, KPI. Vše je propojeno na zdrojová data k daným výstupům.

Pokročilé plánování a rozvrhování – APS

APS – Advanced Planning and Scheduling je nástroj, který umožňuje lepší plánování průběhu zakázky a dává schopnost odpovědět dopředu, zda ji lze v požadovaném množství a termínu slíbit a dodat. Pokud chceme, zejména u složitější výroby co do počtu úrovní kusovníků a počtu potřebných komponent, skutečně využít předností softwaru jako nástroje pro řízení, nikdo už dnes asi o potřebě a přínosech pokročilého plánování a rozvrhování (APS) ani nepochybuje. Tento nástroj má na výrobní a řídicí procesy řadu pozitivních efektů. Lepším plánováním průběhu zakázky výrobou dosáhneme zkrácení průběžné doby, vyššího kapacitního vytížení, identifikace a informací pro řešení úzkých míst. Tyto a další efekty pak celkově vedou ke zvýšení spolehlivosti dodávek a vyššímu kreditu firmy na trhu.

U opakované výroby nám funkcionalita plánování poskytne okamžitou informaci o reálnosti požadovaného termínu a příčinách jeho případného nedodržení. Dává nám tak čas k řešení příčin zpoždění i ke komunikaci se zákazníkem (a také s dodavateli) o možném řešení, například dodáním částečného množství produktu, dostupného k požadovanému termínu. I toto může být výstupem funkce CTP (Capable to Promise), a také funkce CTD (Capable to Deliver).

Rozvrhování, které obvykle pracuje s výsledky plánování, slouží k jemnějšímu dílenskému řízení výroby. Podle vybraných parametrů řadí operace na jednotlivých pracovištích. To je oblast, kam je nutné přenést maximum know-how, které mají dílenští manažeři – mistři, plánovači, parťáci. Od těch pochází většina požadavků na parametry řazení operací na pracovištích a pravidla výběru z fronty práce. Systém pak zajistí propojení požadavků jednotlivých pracovišť na různých operacích a optimálně seřadí průběh zakázky celou výrobou. Aby to fungovalo a neslo zmíněné přínosy, stojí to hodně práce a úsilí. Nejde pouze o často skloňovanou čistotu dat, to je nutný základ. Je nezbytné nastavit a postupně, podle našich záměrů a aktuálních potřeb, ladit řadu plánovacích parametrů, udržovat vhodný a realitě co nejvíce odpovídající model zdrojů, nastavovat vhodná pravidla pro rozvrhování na jednotlivých pracovištích.

Softwarový modul interní údržby

Péči o technologické a strojní vybavení firmy samozřejmě nelze opomíjet ani podceňovat. Zapomenutá pravidelná kontrola, přehlédnuté opotřebení důležité součástky nebo pomalá reakce se mohou tvrdě vymstít velkými ztrátami výrobních kapacit. Na potřeby údržby bychom proto měli myslet už ve fázi výběru softwarových nástrojů pro výrobu, respektive při koncipování souboru nástrojů celého IT řešení.

Úsilí vynaložíte, výrobu máte naplánovanou, operace na pracovištích rozvrženy a seřazeny v optimálním pořadí… A pak dojde k poruše klíčového strojního zařízení, nebo se včas nedokončí plánovaná oprava či údržba stroje. Důsledky jsou jasné. Kde je předchozí snaha o naplánování optimálního průběhu výroby? To se však stává. A i když s tím nelze dopředu kalkulovat, s výjimkou plánovaných oprav a preventivních prohlídek, je nutné mít včasné a přesné informace nejen pro nové rozvržení operací, ale zejména pro řešení servisního zásahu. Zde se tedy objevuje potřeba řídit údržbu SW modulem interní údržby.

Aplikace pro sběr dat ve výrobě

Pokud jde o incidentní údržbu, co potřebujeme? Samozřejmě vše vyřešit co nejdříve a spolehlivě. Především rychle oznámit – nejlépe ihned od stroje – vznik poruchy, případně s prvotními informacemi o projevech nebo potenciálních příčinách poruchy, a zajistit automatický přenos informace jak vedoucímu provozu či dílny, tak hlavně servisnímu útvaru. Toto je nejlépe řešitelné aplikací pro online sběr dat ve výrobě. Aplikace by měla obsahovat funkcionalitu pro oznámení vzniku incidentu a třeba přes workflow tuto informaci ihned rozeslat. Současně by aplikace měla být využitelná i pro měření doby reakce, za jak dlouho je zpráva akceptována střediskem údržby, za jak dlouho je zahájena oprava, jak dlouho oprava trvala a další požadovaná data. Pomocí aplikace pracovník údržby zároveň odvádí i svou práci na servisní zakázce, lze zde vykázat vydaný materiál, eventuálně ihned na místě doplnit poznámky k příčinám vzniku poruchy nebo náměty na preventivní opatření.

Zadaná data jsou přenesena do modulu údržby. Modul obsahuje charakteristiku všech servisovaných jednotek – strojů a zařízení, jejich servisní historii. Pracovník údržby si může informace zobrazit a lépe se připravit na vlastní zásah předem. Pokročilé řízení údržby však musí zahrnovat i oblast preventivní a prediktivní údržby. Nesmí chybět možnost naplánovat dopředu preventivní prohlídky i potřebné, ale ne momentálně nutné opravy nebo výměny agregátů stroje. Modul by měl být propojen jak s ERP systémem, tak s plánováním. APS pak respektuje plánovanou odstávku zařízení i při plánování a rozvrhování výroby. Nákup dostane požadavek na objednání materiálu pro opravu a výroba dodá potřebné náhradní díly, pokud si je firma vyrábí sama. To vše bez nutnosti přepisování z jednoho systému do druhého. Jedno zadání do modulu údržby generuje veškeré potřebné informace pro příslušné lidi a procesy. Množství dat, jež jsou v tomto modulu shromažďována, i znalostní databáze, kterou obvykle moduly údržby obsahují, jsou pak snadno dostupné a slouží pro přijímání opatření ke zvýšení spolehlivosti strojů a zařízení.

Automatický sběr dat ze strojů

Pro účely prediktivní údržby i pro vlastní preventivní údržbu je také vhodné sledovat technologické parametry a stav strojů a jejich částí pomocí automatického sběru dat. Na základě získaných dat lze včas rozhodnout o výměně nebo opravě ještě před výskytem poruchy, a tak minimalizovat negativní dopady na výrobu.

Ať už jsme potřeby těchto nástrojů identifikovali při výběru nového ERP, nebo je potřebujeme řešit jako doplňky ke stávající IT infrastruktuře výroby, zahrnuje tento komplex nástrojů pro pokročilé řízení výroby a údržby skutečně pět softwarových součástí, jak jsou postupně zmíněny v předešlých odstavcích.

Komplex je možné budovat postupně. Ke stávajícímu ERP v určité fázi vývoje potřeb řízení výroby připojíme modul pokročilého plánování APS. K urychlení přenosu aktuálních dat pro plánování nasadíme aplikaci pro sběr dat z provozu. Software a napojení pro automatický sběr dat ze strojů pořídíme současně s výrobními terminály nebo až třeba ve vazbě na software pro údržbu. V tomto případě je velkou výhodou, pokud jsou všechny komponenty dostupné od jednoho dodavatele, ideálně od dodavatele ERP.

Komplexní systém, který pokryje vše

Pokud přemýšlíme o celkové výměně IT nástrojů a definovali jsme potřebu APS i nástroje pro řízení údržby, pak je vhodné zvážit pořízení takového ERP systému, který zahrnuje plně integrovanou funkcionalitu pokročilého plánování a rozvrhování a má k dispozici také integrovaný modul interní údržby. Jestliže řídíme i oblast zákaznického servisu, instalace a oživení našich produktů, jejich revize a prohlídky a podobně, vyplatí se pořídit modul údržby zahrnující i oblast zákaznického servisu. A když je dodavatel schopen dodat aplikaci pro sběr dat z výroby a ze strojů zahrnující i transakce z oblasti údržby, která je integrována pro přenos dat mezi aplikací a ERP systémem, pak jsme komplex pěti nástrojů pro pokročilé řízení výroby a údržby schopni nahradit jedním komplexním systémem. Výhodou je přímé sdílení a integrace dat a nižší celkové náklady na držení.

Autor je business konzultantem softwarové a konzultační společnosti ITeuro, která se specializuje na informační řešení pro výrobní firmy. ITeuro je také český Gold Channel Partner mezinárodní společnosti Infor, implementuje ERP systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) a zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi.

O společnosti ITeuro

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu implementuje světově využívaný informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Když obrázek není tím, čím se zdá být

Pavel Houser , 10. listopad 2018 06:30
Pavel Houser

Problematika falešných zpráva je dnes módní záležitostí. Následující výzkum se zaměřuje na jeden spe...

VíceRSS 

Zprávičky

Podle Check Pointu malware těžící kryptoměny dominuje dál

Pavel Houser , 17. listopad 2018 08:00

Objevena byla rozsáhlá kampaň šířící RAT malware FlawedAmmyy....

Více 0 komentářů

Samsung Exynos 9 řady 9820 pro umělou inteligenci v mobilech

Pavel Houser , 16. listopad 2018 12:46

Jádro čtvrté generace a modem LTE Advanced Pro s rychlostí 2,0 Gb/s mají vylepšit rozšířenou a virtu...

Více 0 komentářů

BlackBerry koupí za 1,4 miliardy USD Cylance

ČTK , 16. listopad 2018 12:40

Cylance vyvíjí produkty na bázi umělé inteligence, které mají zabránit kybernetickým útokům....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Uber ve čtvrtletí prohloubil ztrátu na 1,07 miliardy USD

ČTK , 16. listopad 2018 08:00

Uber zvažuje, že posune primární nabídku akcií z druhé poloviny příštího roku na první polovinu....

Více 0 komentářů

Novým generálním ředitelem Autocontu je bývalý šéf Oracle Sameš

ČTK , 15. listopad 2018 12:44

Autocont se zaměřuje na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firmy a státní správu....

Více 0 komentářů

Lagardeová: Centrální banky by měly vydávat digitální měny

ČTK , 15. listopad 2018 08:00

Některé centrální banky, včetně švédské, kanadské a čínské, již uvažují o emisích digitálních měn ve...

Více 0 komentářů

Rostly ceny smartphonů, počítačů i tiskáren

Pavel Houser , 14. listopad 2018 11:53

Trh s technickým spotřebním zbožím zaznamenal podle statistik GfK v České republice ve 3. čtvrtletí ...

Více 0 komentářů