Případová studie: KORDÁRNA Plus si pro další rozvoj textilní výroby vybrala HELIOS Green

ITbiz.cz, 11. duben 2014 00:01 0 komentářů
Případová studie: KORDÁRNA Plus si pro další rozvoj textilní výroby vybrala HELIOS Green

Přední evropský producent kordových tkanin pro gumárenský průmysl, společnost KORDÁRNA Plus, a.s., která je součástí nadnárodní skupiny KORD GROUP, je spolehlivý dodavatel pro přední světové výrobce pneumatik, ale také pro zákazníky v gumárenském, strojírenském a těžebním průmyslu na trzích v Evropě, Asii, Jižní Americe a v Africe. Od ledna 2013 svůj chod řídí jediným komplexním ERP systémem HELIOS Green. Nasazením výrobních a logistických modulů KORDÁRNA Plus, a.s. plně nahradila dosluhující, vlastními silami vyvíjený systém pro evidenci výroby a skladů.

Výchozí situace

KORDÁRNA Plus, a.s. používala dlouhá léta dílčí programy, vyvinuté na míru vlastními pracovníky na bázi FoxPro a DOS. Sklady byly vedeny duplicitně s rozdílnou úrovní podrobnosti a využívaly pevné ceny, takže dohledání skutečných nákladů na zakázku a výrobek bylo velmi komplikované.

Výrobky byly definovány stromovou strukturou, ve které nebylo možné operativně nahradit žádnou úroveň rozpadu alternativní komponentou. Systém také jen v omezené papírové podobě umožňoval spojování nebo dělení zakázek a jakékoliv alternativní postupy běžely mimo systém.

Před více než deseti lety vznikl první záměr modernizace systémů. Zastaralé aplikace v oblasti ekonomiky a skladového hospodářství byly nahrazeny systémem HELIOS Green. Následoval dlouhý proces výběru a pokusů o nasazení nového řešení informačního systému pro plánování a řízení textilní výroby několika našich i zahraničních dodavatelů, který skončil až v roce 2010, kdy padlo konečné rozhodnutí využít pružnost a otevřenost výrobních modulů systému HELIOS Green z produkce Asseco Solutions a “best practices” z oboru textilních výrob společnosti QUORT SYSTEM, s. r. o. Společný tým navrhl unikátní řešení řízení a plánování textilní výroby právě na základě sytému HELIOS Green.

Cíle projektu

Management KORDÁRNY stanovil pro nový informační systém základní požadavky:

 • Všechna data a informace zpracovávat a ukládat pouze v jediném systému a nevytvářet žádné pomocné evidence
 • Přechod na novou pružnou definici výrobku, kde každá úroveň bude zaměnitelná, definována a kalkulována samostatně
 • Vytvoření nového podpůrného systému parametrů a vzorců pro výpočet spotřebních norem, výhodný pro zakázkovou výrobu, plánování a pro kontrolu kvality
 • Přechod na skladovou evidenci v požadovaných dimenzích skladu a ve skutečných FIFO cenách
 • Dokonalá dohledatelnost nákupních a výrobních šarží v procesu od vstupních skladů až po expedici
 • Porovnání skutečných výrobních nákladů s plánovanými
 • Maximální automatizace činností ve výrobě a On-line napojení potřebných technologií, vah a tiskáren
 • Bezproblémový nájezd bez omezení výrobních kapacit.

Projekt implementace

V období do května 2011 proběhla důkladná analýza aktuálního stavu systémů a výrobních procesů. Konzultanti společnosti QUORT SYSTEM, s. r. o. společně s klíčovými uživateli K+ navrhli jedinečné řešení, v němž jsou propojené technologické stupně a jejich pracoviště se systémem vstupních a výstupních skladů a lokací. Systém byl navržen tak, aby umožňoval obsluze podle potřeby spojování nebo rozdělování stejných nebo podobných manipulačních jednotek pro dosažení co největší efektivity ve výrobě. Na každé manipulační jednotce jsou sledovány náklady a všechny potřebné množstevní a kvalitativní parametry. Obdobně se evidují také neshody, odpad, obaly včetně salda vratných obalů. Všechny činnosti byly připraveny k nastavení parametricky a maximálně automatizovaně a pro obsluhu spojeny do větších ovládaných celků.

Po schválení postupu realizace byla zahájena implementace standardních výrobních oblastí a modulů…

 • Komplexní příprava výroby a kalkulace
 • Plánování výroby a interaktivní tvorba výrobních příkazů
 • Podpora prodeje a nákupu a komplexní zákaznický servis
 • Řízení výroby a logistiky v reálném a čase - nástroje řízení a sběru dat
 • Podpora kontroly kvality (nákupu, prodeje a všech výrobních stupňů)
 • Ekonomika výroby a výrobní controlling

…a nadstavbových řešení pro specifickou oblast textilní výroby:

 • Zákaznické a výrobní varianty a výpočtové nástroje parametrů
 • Kalkulace a finanční modelování, propojené s controllingem
 • Emulátory textilní výroby na míru pro všechny výrobní stupně, spojené s váhou, tiskárnou a výrobními řídícími a logistickými systémy
 • Výrobní a logistický systém řízení a skladování textilní výroby

Navržený systém zohlednil také možnost automatického dovýdeje a rozpouštění spotřebovaných materiálů poměrově nebo dodatečně v již ukončených výrobních příkazech v daném období nebo výrobní dávce tak typický pro procesní výroby.

Zahájení provozu nových modulů řízení textilní výroby předcházel pečlivý převod dat, jak z oblasti skladového hospodářství, tak i technické přípravy výroby. Součástí převodu byla i jejich validace a doplnění o nové parametry, které systém HELIOS Green využívá.

Celý systém byl naplánován ke spuštění a zprovozněn postupně. Nové zakázky byly zadávány do výrobního systému od 1. dubna 2012 v pevných cenách z důvodu běžícího účetního období. Přechod na FIFO oceňování se uskutečnil následně k 1. lednu 2013.

Implementace probíhala citlivě s ohledem na provoz firmy a její pracovníky. Po celou dobu bylo k dispozici testovací prostředí, které umožnilo jak modelování jednotlivých procesů, tak i seznamování uživatelů se systémem.

Přínosy projektu

Dosavadní fungování informačního systému už skýtá dostatek poznatků a zkušeností k tomu, aby bylo možné zhodnotit jeho vliv a přínosy pro provoz firmy i pro práci zaměstnanců.

KORDÁRNA Plus, a.s. díky novému systému získala nové možnosti v rozvoji řízení a plánování výroby, ale také v oblasti finančního sledování a hodnocení výrobních zakázek. K oceňování materiálu využívaného ve výrobě je využita metoda oceňování FIFO, která lépe reflektuje skutečnou cenu vstupních materiálů a polotovarů do výroby. Firma má nyní k dispozici úplný a reálný přehled o stavu výrobních zakázek a jejich finančním vyhodnocení, a to průběžně v reálném čase. Současně má také přesné přiřazení jednotlivých nákladů, což ji umožňuje efektivnější řízení a optimalizaci celé výroby.

Další významné přínosy řešení

 • Zrychlení a zpřesnění reakce na individuální potřeby zákazníka
 • Odhalení nedostatků z předchozích historických nastavení norem a parametrů
 • Výrazné usnadnění práce v integrovaných dokumentech AZS a DCZ v systému vývozu do tří zemí, průměrně 30 minut úspory času na každý vystavovaný expediční dokument a celkově se tak výražně zrychlila expedice
 • Dohledatelnost a doložitelnost všech aktivit a změn na manipulační jednotce pro materiál, polotovar i finální výrobek
 • do libovolné podrobnosti podle potřeby bez nutné podpory IT oddělení
 • Integrace uživatelů v jednom systému - maximálně eliminována práce s údaji mimo systém. Vzájemná pozitivní „závislost“, ale i kontrola a efektivní propojení činností
 • Samostatnost a nezávislost pracovníků při práci se systémem HELIOS Green
 • Vysoká parametričnost celého řešení – definice výrobku, kmenové karty, zákaznického čísla a procesů výroby
 • Variantnost v přípravě výroby i v plánování výroby, výběr vhodné varianty ve výrobě
 • Podpora TPV – definice vlastních technických parametrů - atributů výrobku, možnost definovat uživatelsky vlastní vzorce pro technologické výpočty

„V oblasti TPV jsme implementovali opravdu „pružný“ systém. Pro skupiny výrobků nám umožňuje definovat technické parametry a tyto dále používat nejen v technologii, ale v celém výrobním procesu od poptávky přes plánování a řízení výroby až po expedici. Umožňuje nám definovat vlastní vzorce pro výpočty technologických i jiných parametrů, např. automatické generování názvů výrobků, nebo výpočty parametrů na výrobním příkazu,“ říká Jiří Kohút, technický asistent GŘ a pokračuje: „Systém HELIOS Green nám nyní umožňuje zpracovávat ve variantách roční plány i forecasty na příští měsíce. Reálné poptávky pak zaplánujeme postupně na jednotlivé technologické stupně, typová pracoviště a výrobní příkazy a nakonec rozvrhneme až na konkrétní stroje. Při dílenském plánování je možné k zefektivnění celého procesu požadavky na výrobu spojovat nebo naopak rozdělovat do jednoho nebo více výrobních příkazů. V systému vytvářené vazby umožňují v plánování i evidenci plnou dohledatelnost od finálního výrobku zpět, k výdeji materiálu.“

Celkově společnost KORDÁRNA Plus získala po zavedení nového systému řízení výroby významné uživatelské sjednocení a integraci, vysokou informační pohotovost a efektivitu uvnitř i směrem ven k odběratelům i dodavatelům. Systém HELIOS Green poskytl očekávanou variantní definici textilního výrobku, která je uživatelsky snadno ovladatelná a pružně rozvíjená podle přání zákazníků. Při realizaci dodávek pak systém HELIOS Green poskytl přesnou znalost skutečných výrobních nákladů a pomohl vyhodnocovat ziskovost produkce.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Microsoft a GitHub

Pavel Houser , 13. červen 2018 13:30
Pavel Houser

Transakce v hodnotě 7,5 miliardy dolarů je dost velká i na poměry Microsoftu, takže se prodejem GitH...

VíceRSS 

Zprávičky

Praha spustila server s daty o městě

ČTK , 25. červen 2018 08:00

Použitá data Operátor ICT získává zejména z městských společností....

Více 0 komentářů

Útočníci se snaží zneužít fotbalovou horečku

Pavel Houser , 23. červen 2018 11:59

Nová phishingová kampaň se snaží lákat oběti ke stažení infikovaného rozpisu a výsledků fotbalového ...

Více 0 komentářů

Systém pro STK by měl za 120 mil. Kč nadále provozovat AutoCont

ČTK , 22. červen 2018 10:00

V novém smluvním období by firma měla zajistit také propojení s obdobnými systémy jednotlivých člens...

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

ČTK , 22. červen 2018 09:00

Na 6000 míst z celkového počtu má být zrušeno v Německu v průběhu příštích tří let....

Více 0 komentářů

Šéfovi Intelu srazil vaz vztah na pracovišti

ČTK , 22. červen 2018 08:00

Ve funkci předsedy představenstva a člena správní rady Krzaniche přechodně nahradí dosavadní finančn...

Více 0 komentářů

Musk: Favoritem pro evropskou továrnu na baterie Tesly je Německo

ČTK , 21. červen 2018 10:00

Revoluce elektrických aut zvýší do roku 2025 hodnotu evropského trhu s bateriemi na zhruba 250 milia...

Více 1 komentářů

Česko testuje komunikaci mezi auty, vlaky a MHD

ČTK , 21. červen 2018 09:00

Vozidla si budou vyměňovat informace například o tom, jak je vlak daleko od závor, nebo že tramvaj v...

Více 0 komentářů