Petr Hošek: Oracle potenciál technologií SUNu dostal tam, kde by se vlastní silou nikdy neprosadily

Karel Wolf , 17. únor 2012 13:57 11 komentářů
Petr Hošek: Oracle potenciál technologií SUNu dostal tam, kde by se vlastní silou nikdy neprosadily

Oracle navazuje na Sun Microsystems nejen jako dodavatel podnikového hardwaru - s integrovanými EXA řešeními zamířil výš a zároveň postupně zaplňuje další hardwarové oblasti, kde Sun příliš etablován nebyl. Při příležitosti nadcházející Extreme Performance Tour, největší hardwarové konference Oracle v ČR, jsme položili několik otázek Petru Hoškovi, pod kterého spadá hardware Oracle v regionu střední Evropy.

Petr Hošek
Petr Hošek
Oracle byl dlouho vnímán jako dodavatel databázových technologií, poté k tomu postupně přibývaly aplikace. Akvizicí firmy Sun se však firma vrhla do oblasti hardware!?

Databázové systémy samozřejmě tvoří do dnešního dne páteř nabídky firmy Oracle. Nutno přitom podotknout, že je to ovšem jen díky vytrvalému zaměření na neustálé zdokonalování produktu, že zde firma stále hraje první housle. Kdo si dnes vzpomene na jména Informix, Ingres nebo Sybase?

Do stáje firmy postupně přibýval middleware a poté došlo, jak zmiňujete, i na aplikace. Stále se však firma Oracle pevně držela svých softwarových kořenů. Vstup do hardwarových systémů tak určitě znamenal zcela zásadní krok.

Jak se hardwaru pod značkou Oracle daří?

Hned po schválení a završení akvizice Sunu Microsystems začal Oracle investovat do vývoje nových hardwarových produktů. Ovoce pak dozrálo v říjnu a bylo představeno na celosvětové konferenci Oracle Open World ve formě široké plejády nových výrobků s vynikajícími výkonnostními ukazateli. Řada z nich přitom již figurovala ve vývojových plánech firmy Sun, např. nová generace procesoru SPARC nebo další verze operačního systému Solaris. Pod novými křídly však byly vyvinuty rychleji a v některých případech dokonce i ve výkonnějších podobách, než se původně zamýšlelo.

Díky velmi šikovnému využití technologií, know-how, lidských kapacit a finančních zdrojů obou firem se dnes Oracle Hardware pyšní bezpříkladnou paletou špičkových a unikátních výrobků.

Oracle se hodně zaměřuje na integrovaná řešení kombinující hardware a software. Proč, jaké to má výhody?

Rozvrstvení IT řešení do mnoha stavebních bloků, od aplikace až po archivaci dat, s sebou přineslo neuvěřitelně bohatou možnost inovace, a to především v rámci jednotlivých bloků. Na druhou stranu se vybudování spolehlivého IT systému změnilo na stavbu mnohapatrového domu, kde si spousta lidí zakládá na tom, že každé patro je od jiného architekta. Já této koncepci říkám „interoperabilita na úkor výkonnosti“, protože komunikace mezi každou dvojicí vrstev znamená další a další zásadní úzké místo ve výkonnosti celého systému.

Současně je dobré si uvědomit, že dnes jsou na světě vlastně jen dva výrobci, kteří mají ve své stáji všechna základní patra. Ovšem pouze firma Oracle zadala již před několika lety jasný úkol svým vývojovým týmům: Spojte do jednoho produktu několik nad sebou ležících vrstev a využijte faktu, že mezi těmito vrstvami nemusíte dodržet omezující požadavky na rozhraní mezi nimi! Mně osobně doslova vyrazilo dech, kolikrát se celková výkonnost takového vertikálně integrovaného systému dá zvýšit oproti standardnímu řešení poskládanému z jednotlivých vrstev! Ať už v případě databázového systému Exadata, aplikačního serveru Exalogic anebo nejnověji i zařízení Exalytics pro analýzu dat. A to mluvím o skutečných testech v reálných prostředích našich zákazníků a o porovnání s nejlepšími produkty, které se v jednotlivých vrstvách nabízejí!

Vedle extrémního výkonnostního skoku však integrované systémy nabízejí i další přínosy: zjednodušenou správu, rychlost uvedení do provozu, možnost výrazného snížení diskové kapacity díky mnohonásobné komprimaci, či stabilizaci celé IT platformy pro spolehlivý provoz aplikací. To vše v součtu znamená obrovskou úsporu nákladů a daleko spolehlivější provoz!

A nemá to zároveň také nějaké nevýhody?

Někteří zákazníci vyjadřují obavy, že budou příliš svázáni s jedním dodavatelem. Dnes může tento pocit vyvstat, neboť Oracle je zatím jedinou firmou, která integrované systémy v tomto rozsahu nabízí. Trend k integrovaným systémům je všem výrobcům zřejmý – bohužel ale jen málo z nich má k dispozici všechny komponenty, které k navržení integrovaného systému potřebují. Proto je firma Oracle dnes jediným výrobcem takových systémů.

Na druhou stranu se nabízí otázka, kolik jsem ochoten za „otevřená vrátka“ platit navíc? Když si domů kupujete televizi, taky si ji nepořídíte panel, tuner, šasi a procesor a přístroj si nesestavíte sám. Většina z nás se ráda spolehne na jednoho výrobce. Je to levnější, jednodušší, spolehlivější a nepotřebuji mít doma technika pro provoz a údržbu.

Kam myslíte, že směřuje budoucnost podnikové informatiky z pohledu hardwaru?

Hardwaru je přisouzena ve světě IT nevděčná úloha - když běží, tak si ho nikdo nevšímá. Jakmile si však udělá přestávku, hned je oheň na střeše!

Sepíšeme-li si ale dnešní hlavní IT trendy, tak uvidíme, že většina těchto myšlenek už existuje řadu let. Jejich realizace byla ovšem umožněna až poté, kdy byla vyvinuta potřebná hardwarová vrstva. Takže hardware zůstane i nadále „podmínkou nutnou“ pro umožnění pokroku v IT. A zároveň stále více uvidíme jeho integraci s vrstvami softwarovými v celistvých výrobcích plnících nejrůznější specifické úlohy.

Má podle vás pro zákazníka smysl orientovat se na standardní řešení, či na ta, která jsou upravená na konkrétní prostředí?

Možná bych tuto volbu přirovnal k rozhodování o autě v rodině se dvěma dětmi. Jako první vůz si zřejmě zvolíte „univerzál“, s nímž můžete rozumně uspokojit většinu svých potřeb. Pokud však často opakujete některé specifické aktivity - a daná činnost vás možná i živí – pak začnete uvažovat o „speciálu“. Popojíždíte pravidelně sám po Praze a musíte velmi často najít místo k parkování? Pak se možná poohlédnete po malém vozítku typu Smart. Často absolvujete dlouhé vzdálenosti po německých dálnicích? Pak vám určitě dříve nebo později vytane na mysli TT nebo dokonce Porsche.

Pojďme se nyní podívat do světa počítačového. Pojem standardní řešení se mění s celkovým vývojem IT. Dnes ještě většina odborníků považuje za standard serverovou platformu určenou pro obecné použití. To znamená procesory x86, Power nebo SPARC v kombinaci s operačním systémem Windows, Linux anebo s některou z komerčních verzí Unixu.

A nyní si představte, že provozujete nějakou aplikaci či middleware v určité kritické velikosti, ať už je to intenzita využití nebo počet uživatelů. Pak stojí za to se poohlédnout, zda mi některý specificky zaměřený produkt nesplní mé požadavky daleko účinněji a levněji.

Firma Oracle usoudila, že několik takových typických specifických prostředí existuje. Z nich poté vybrala svůj databázový systém, prostředí pro běh aplikací napsaných v jazyku Java a nástroje pro analýzu dat (business intelligence, pozn. red.). A vývojáři po dlouhém přemýšlení a ladění přišli s účelově zaměřenými systémy Exadata, Exalogic a Exalytics. A jak jsem již naznačil, je neuvěřitelné, jakého výkonnostního skoku a jakého zjednodušení provozu se oproti obecné platformě podařilo dosáhnout!

Není to ale příliš revoluční přístup, když se posledních dvacet let víceméně nabízely pouze víceúčelové platformy?

Trochu ano. A zvláště ve střední Evropě, kde se dnešní svět IT vyznačuje vysokou dávkou konzervatismu.

Firma Oracle si to také uvědomila a využila faktu, že koupí firmy Sun získala do své stáje řadu dalších zajímavých technologií. A tak vyniknula univerzální serverová platforma SPARC SuperCluster vystavěná kolem stejnojmenném procesoru a běžícího na oblíbeném operačním systému Solaris. Díky SPARCu a Solarisu máte k dispozici univerzální platformu. Díky nové koncepci však můžete tento systém rozšířit o komponenty a funkce doposud nabízených výlučně v integrovaných systémech Oracle.

Jako zákazník mám tedy krásnou možnost volby – pokud nejsem připraven učinit revoluční skok do oblasti integrovaných účelových systémů, mohu zvolit přístup evoluční. Pořídím SPARC SuperCluster jako novou univerzální serverovou platformu, jejíž některé domény pak mohu podle konkrétních potřeb rozšířit o další unikátní funkce ze světa integrovaných systémů.

Mimochodem bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se po uvedení této evoluční alternativy změnil postoj zákazníků k diskuzi o integrovaných systémech. Evidentně přestali mít pocit, že se je výrobce snaží přesvědčit o něčem příliš novém. A stávající pracovní setkání se tak daleko více věnují praktické diskuzi o případném nejvhodnějším nasazení a specifických přínosech, než zda integrované systémy mají smysl.

Jak Oracle reaguje na diskutované trendy poslední doby, jako jsou cloud či Big Data?

Trefil jste se do dvou významných trendů. Nejen objem dat samotný, ale i předpovědi o jejich nárůstu se stále zvětšují, takže nám už brzy ani nebudou stačit předpony. Toto obrovské množství dostupných dat, s nímž se dnes potkáváme napříč odvětvími, není možné pojmout obvyklými výpočetními nástroji. Tedy ideální předpoklad pro vývoj specializovaného integrovaného systému a tím pádem i parketa pro firmu Oracle. Výsledek úsilí vývojářů se jmenuje Oracle Big Data Appliance.

Pojem cloud bohužel každý interpretuje po svém. Pro někoho je to disková kapacita na internetové síti, pro jiného aplikace s uživatelským rozhraním běžícím v internetovém prohlížeči. Já se rád držím pojmu utility computing. Ten totiž podtrhuje, že se IT užívá a platí jako služba a není již třeba si pořizovat vlastní hardware a software. A sám si pak vše i provozovat.

Oracle nabízí některé své aplikace alternativně jako veřejnou službu neboli public cloud, byť zatím jen ve Spojených státech a v západní Evropě. Současně poskytuje i stavební kameny pro firmy, jež se samy chtějí stát poskytovateli IT služeb, ať už na úrovni hardwarové, platformové anebo aplikační. Stejné stavební kameny pak mohou využít větší firmy pro vybudování takového interního prostředí, v němž mohou přesně měřit užívání IT jednotlivými odděleními a podle toho jim i skutečné náklady účtovat; obvyklé pojmenování pro tento model je private cloud.

Co je podle vás největším tahákem, proč by návštěvníci měli přijít na hardwarovou Extreme Performance Tour, kterou Oracle na konci února pořádá v Praze?

Těch důvodů se nabízí hned několik. Poprvé pořádá firma Oracle akci, jež se zcela zaměřuje na představení výše zmíněné škály hardwarových a integrovaných produktů. Pro pražskou zastávku tohoto celoveropského turné se nám podařilo zajistit šéfa sekce Oracle Hardware pro celý region EMEA, pana Luigiho Freguiu. A na závěr programu navíc přivítáme hosta, jenž má s bity a bajty mnoho společného, ovšem z úplně jiného úhlu pohledu.

Takže našim zákazníkům a partnerům nabídne výbornou platformu k získání řady užitečných podnětů a ke komunikaci se zástupci firmy sedícími nejen v Praze, ale i v regionálních pozicích. Více informací a bezplatnou registraci lze najít zde.


Komentáře

Mark Stopka 17. únor 2012 15:50

Autor článku se měl spíše zaměřit na diskusi Exadata vs. SAP Hana a Teradata.

Ivan #2
Ivan 17. únor 2012 16:15

+ AS400 od IBM (anebo neco jineho od IBM). Budoucnout databazi opravdu smeruje od serveru k Appliance boxum.

Petr Hošek #6
Petr Hošek 20. únor 2012 21:52

Zmínka o AS/400 je zajímavá. V minulosti se určitě jednalo o velmi integrovaný systém. Osobně ovšem nevím, co se stalo s úrovní integrace po rozhodnutí firmy IBM nabízet jednu HW platformu s možností volby operačního systému (a název AS/400 zaměnit za iSeries).

Můj pocit je (a můžu se samozřejmě mýlit), že dnešní nástupce AS/400 spíše odpovídá tomu, co Oracle nazývá Optimized Solutions. Tedy běžná „vrstvená“ IT architektura s vrstavmi, v níž ovšem všechny vrstvy pocházejí od jediného výrobce a tudíž sám výrobce může plně doporučit vzájemné ideální nastavení a naladění.

Petr Hošek #5
Petr Hošek 20. únor 2012 21:51

Na trhu se nabízí více produktů, které se konkurence snaží pozicovat jako konkurenci databázového systému Exadata. Mezi nimi se objevují například IBM Netezza či EMC Greenplum. Porovnání bych však nechal na nezávislých firmách, stejně tak jako údaje o podílu na trhu.

Instalace Teradata (tento produkt je na trhu daleko déle než Exadata) jsou pro nás velmi zajímavé. Zákazník pracuje s velkým množstvím dat, takže určitě patří mezi potenciální uživatele Exadata.

SAP Hana se zaměřuje na oblast business intelligence, kde Oracle nabízí svůj Exalytics (který mimochodem pracuje nejlépe, pokud může data nasávat z Exadata). Opět bych srovnání nechal na někom nezávislém.

Milan Juřík #3
Milan Juřík 18. únor 2012 17:25

Prozatím tedy tu strategii moc zákazníci zjevně nebaští, když každé čtvrtletí dopadá HW sekce podle výsledků hůř a hůř a Exa systémy nestíhají nahrazovat propad. Že by se nevyplácel přístup ořezání vývoje x86 systémů a odkopnutí valné části trhu jako nezajimavé? A také tolik oslavovaná výroba až na základě objednávky a ne alespoň částečně ze skladových zásob? A to není o konzervativnosti trhu a rozhodně ne o střední Evropě.

SPARC je rozhodně pěkná věc, nové T4 opravdu prvotřídní, ale jeho nasazení v novém prostředí vyžaduje hlavně důvěru v smysluplnost a jistotu do budoucna a vzhledem k tomu, jak se chová Oracle k zákazníkům, to zrovna není nejlepší situace.

faha #4
faha 18. únor 2012 22:50

Můžete přiblížit chování Oracle k zákazníkům? Děkuji F.

Petr Hošek #7
Petr Hošek 20. únor 2012 21:53

Tato otázka je příliš obecná, takže je těžké ji jakkoliv adresovat. Omlouvám, se.

Petr Hošek #8
Petr Hošek 20. únor 2012 22:04

Jak je naznačeno v článku, firma Oracle si zakládá na neustálých investicích do vývoje. Trh s běžnými servery x86 bohužel žádné zázračné marže nenabízí. A Oracle není firmou, která by chtěla nabízet jen produkty "jako každý jiný".
Jak se ale ukazuje, na základě x86 se dá vytvořit i něco unikátního. Ať už jsou to Exa produkty anebo nově také ODA (Oracle Database Appliance) pro uživatele s menšími kapacitními nároky.

Pokud jde o akceptaci trhem … Exadata je skutečně zcela nový koncept, který boří spoustu dnešních IT zdí. Každá nová věc potřebuje trochu času, než ji trh akceptuje (a zde je střední Evropa skutečně výrazně konzervativnější než jiné části světa). Počet celosvětově prodaných jednotek však hovoří sám za sebe.

Milan Jurik #9
Milan Jurik 21. únor 2012 15:46

Ano, je pravda, že trh s běžnými servery x86 nenabízí žádné zajimavé marže a je tedy pro obchodníky Oracle zcela nezajímavý. Jenže tyhle masivní prodeje umožňují díky masovosti výroby jednak lépe splácet R&D, zachovávat a rozvíjet základní R&D ve firmě na mnohem širší základně, pak také mnohem lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům komponent a hlavně nabízet cilovým zákazníkům komplexní nabídku (celou servrovnu nenahradíte pouze Exadata systémy). Ne nadarmo HP raději hodilo přes palubu svého krátkodobého šíleného CEO, který je chtěl zbavit této výhody.

Prodané jednotky jsou pěkné, ale pokud zůstane u jednotek (a ten trh nebude nikdy velký), tak to zůstane jen malým, časem postupně se zmenšujícím trhem (Exadata nejsou zase až tak novým konceptem). Protože příjmy z Exadata nevykryjí celkové náklady na vývoj vlastní HW platformy, Oracle bude muset dříve nebo později bude muset najít OEM HW partnera.

A ještě detail k vašim nákladům ohledně nechání si "otevřených zadních vrátek" - a kolik bude zákazníky stát zůstat totálně zavislým na jednom dodavateli?

Petr Ježek #10
Petr Ježek 22. únor 2012 23:04

Uživatelé R3 od SAPu by mohli vyprávět...

Petr Hošek #11
Petr Hošek 26. únor 2012 18:36

S většinou Vašich poznámek nelze než souhlasit.

Ekonomické příručky jasně tvrdí, že si každá firma musí vybrat, zda se chce odlišit na trhu efektivními procesy, technologiemy/produkty anebo inimitou k zákazníkovi. Svět x86 je o procesech, zatímco firma Oracle vsadila na produkty. A na rozdíl od jiných se nehrne do dalších oblastí, neboť je velmi obtížné být skutečně dobrý ve více z těchto aspektů.
Pokud jde o pokrytí nákladů na výzkum a vývoj, je nutné si uvědomit, že integrované systémy zatím tvoří jen určitou část obratu firmy Oracle, a to jak z pohledu HW tak SW. Podle mého názoru však budou dramaticky růst, částečně na úkor jiných stávajících produktů Oracle, částečně na úkor konkurence, která nic podobného nabídnout nemůže.

Otázka šetření nákladů je velmi komplikovaná – skutečně si myslím, že současný IT stack je příliš rozvrstvený a provozovat informační systém ve větší firmě klade nesmírné nároky na finanční a lidské zdroje. Kam by mohla jít budoucnost naznačuje tento příklad: V 90. letech také držela vetšina mobilních operátorů strategii dvou dodavatelů pro své telekomunikační sítě. Dnes buď zvažují jen jednoho, anebo se dokonce dohadují se svou konkurencí, aby postavili jednu síť společně!

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

VíceRSS 

Zprávičky

50 let Intelu

ČTK , 16. červenec 2018 09:06

Intel nejprve produkoval paměti typu RAM, ale na počátku sedmdesátých let se firma rozhodla rozšířit...

Více 0 komentářů

USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské ZTE

ČTK , 14. červenec 2018 08:00

Firma již v rámci urovnání sporu s americkou vládou souhlasila, že zaplatí pokutu miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh PC ve 2. čtvrtletí rostl, tvrdí Gartner i IDC

ČTK , 13. červenec 2018 16:35

Růst odbytu táhla zejména poptávka firemního segmentu podpořená operačním systémem Windows 10....

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Polovina kryptoměnových firem zanikne během čtyř měsíců od ICO

ČTK , 13. červenec 2018 10:09

Nejlepší strategií je prý mince v primární nabídce koupit a hned první den obchodů na otevřeném trhu...

Více 0 komentářů

Americká vláda se odvolává proti fúzi AT&T a Time Warner

ČTK , 13. červenec 2018 10:07

Ministerstvo se odvolalo proti červnovému rozhodnutí soudu, který spojení posvětil přes dřívější nám...

Více 0 komentářů

Německý soud: Rodiče mají mít přístup k facebooku mrtvé dcery

ČTK , 13. červenec 2018 09:00

Facebook nechtěl obsah účtu dívky otevřít, protože i její přátelé údajně spoléhali na to, že jejich ...

Více 1 komentářů

Broadcom koupí za 18,9 miliard dolarů CA Technologies

ČTK , 12. červenec 2018 13:01

Akvizice jsou důležité pro expanzi Broadcomu. Výběr firmy CA je však pro analytiky překvapením....

Více 0 komentářů