Rozumí si vaše IT se storage tieringem?

O. Bajer a O. Bačina, 24. červen 2011 11:26 8 komentářů
Rubriky: Hardware

Chlazení
Ještě před několika lety využívaly společnosti většinou jeden či dva terabajty diskového prostoru. Množství vytvořených a uložených dat se však každý rok zvětšuje exponenciálně. Mezi největší konzumenty datového prostoru se řadí videa v HD kvalitě, rentgenové snímky, fotografie či virtuální servery. Problém je, že většina dat uložených v současnosti jsou tzv. nestrukturovaná data, tedy data, ke kterým máme jen málo informací pro lepší automatické třídění viz obr. 1. V současnosti tak nejsou výjimkou společnosti, které na svých diskových polích udržují více než 50TB dat.


Při těchto datových objemech jsou již společnosti postaveny před nelehký úkol – uchovávat stále rostoucí množství informací a současně k nim zajistit okamžitý přístup tak, aby uživatelé i aplikace mohli pracovat rychle a bez čekání. Další položka v diskových polích jsou tzv. IOPS (Input/Output Operations Per Second, pronounced i-ops).

IOPS jako benchmark v polích příliš nefunguje

IOPS jsou ve společnosti většinou statické a v čase neměnné (pouze spuštění nové aplikace atp. může vyžadovat vyšší IOPS) oproti téměř exponenciálnímu růstu kapacity. Kapacita se nejlépe řeší velkými, ale pomalými nlSAS HDD. Jak dosáhnout kombinace IOPS a kapacity s ohledem na to, že kolem 70% dat, která mám, jsou statická a tudíž k nim nepotřebuji pravidelně přistupovat?

Dnes se blíže podíváme na technologii diskových polí, jejímž cílem je právě řešení výše uvedeného dilematu. Problém s ukládáním dat si můžeme představit například takto: Máme několik důležitých virtuálních serverů, které nám na diskovém poli dohromady zabírají cca 2TB a vyžadují 1500 IOPS. Aby servery pracovali svižně, uložíme jejich data na 10ks pevných disků SAS s rychlostí 15 000 otáček (počítejme, že jeden disk má 150 IOPS) a kapacitou cca 600GB na disk. Tuto skupinu disků „naformátujeme“ pomocí RAID10. Tento typ RAID je nejvýkonnější, ale také nejméně efektivní. Jeho efektivita je 50%, využijeme tedy jen ½ zakoupeného místa. V našem případě je to tedy 3TB před formátováním. Vznikne nám prostor pro náš původní požadavek 2TB i s prostorem pro určitý růst.

Problém nastane ve chvíli, kdy se nám servery začnou rozrůstat, ať už do počtu(IOPS) či objemu(TB). Velmi brzy přesáhneme kapacitu našich 10-ti disků a bude potřeba dokoupit disky další, aby nám nedošlo místo. Brzy však pochopíme, že takové řešení nelze aplikovat do nekonečna, neboť pro uložení 50TB dat nám při této konfiguraci vychází, že musíme zakoupit cca 160ks pevných disků. A to už je docela velké číslo.

hdd

Řešení nekontrolovatelného růstu

Problém však lze řešit i jinak: Jak jsme si již řekli na začátku článku, ze statistických měření vychází, že velká část uložených souborů je pouze statická. Nejen, že se nemění z hlediska obsahu, ale kolikrát také nejsou za celý rok ani jednou otevřeny a přečteny. Stejná situace platí i v databázích, kde malá část databáze bývá velmi intenzivně využívána aplikacemi, zatímco historické záznamy jsou pouze uloženy a pracuje se s nimi zcela minimálně. Krásný příklad si můžeme udělat na emailech. Určtě sami potvrdíte, že aktivně využíváte pouze malé procento emailů a zbytek tam pouze čeká pro případ, kdybyste se náhodou k nim potřebovali v budoucnu vrátit. Nebylo by tedy finančně výhodnější využít nějaký automatizovaný systém, který toto rozpozná a sám místo nás přesune tyto nepoužívané emaily na cenově výhodnější medium?

Diskové pole vybavené funkcí automatického storage tieringu dokáže samo rozpoznat, které části souborů či databází jsou využívány intenzivně, které méně a které nejsou využívány vůbec. Všechny datové segmenty se pak rozdělí na „horké“ či „studené“. Horké segmenty diskové pole automaticky přemisťuje na rychlé pevné disky, v našem případě tedy disky 600GB SAS 15 000 otáček. Naopak studené segmenty se začnou přemisťovat na levné velkokapacitní disky, např. 2TB nlSAS. Zatímco většina diskových polí, která umí automatický storage tiering zde končí, ta chytřejší pole jdou ještě dále: Při přesunu na levnější disky rovnou změní typ RAIDu pod kterým je daný datový segment uložen. Studené segmenty se tak mohou nakonec dostat až na RAID5, který je sice pomalejší na zápis, nicméně poskytuje mnohem větší užitnou kapacitu než rychlý RAID10. Data, která jsou pak ještě delší dobu neaktivní, se mohou přepočítat na RAID6, který má ještě větší ztrátu výkonu při zápisu, ale poskytuje dvojitou ochranu před výpadkem.

V našem příkladu tak při použití chytré technologie budeme k uložení 50TB dat potřebovat cca 10ks disků 600GB SAS a 32ks disků 2TB SATA. Z ekonomického hlediska pak bude pořízení i rozšiřování chytrého pole mnohem levnější, než původní varianta se 160-ti pevnými disky. Přitom bude stále zajištěno, že naše aplikace nám poběží tak rychle, jak potřebujeme.

S nadsázkou se dá říci, že je to podobné jako ve světě automobilů: Výkonné auto může být klasická „amerika“ s benzínovým motorem o obsahu 5 litrů. Nebo také evropský sporťák s dobře vyladěným turbem.

Není Tiering jako Tiering - jaké známe typy TieringuLUN TIERINGTento Tiering spočívá v tom, že na základě statistik o vytížení konkrétního LUNu jej diskové pole může celý přemístit na pomalejší disky, případně vrátit zpět na disky rychlé. Velkou nevýhodou tohoto způsobu je, že se přemisťuje celý LUN buď na rychlé, nebo na pomalejší disky a rozlišování mezi horkými a studenými segmenty tak není možné.

Přirovnání: Pokud bychom si představili kuchyňskou linku (diskové pole) a v ní šuplíky (LUNy), v každém šuplíku jsou různé věci (data). Představme si např. šuplík, kde jsou příbory spolu s nástavci na mixování. Protože příbory používáme velice často tak je logické, že si dáme tento šuplík nejblíže dostupnosti našich rukou, abychom k nim přistupovali s nejmenší energií a nejrychleji (SAS nebo SSD). Problém ale je, že přesouváme celý šuplík, včetně nástavců na mixování, které využijeme jen párkrát za měsíc. V reálném světě bychom tyto věci dali na nějaké jiné místo níže a dále dostupné (levnější a pomalejší nlSAS), což v tomto případě právě nejde.


SSD CacheNejedná se o tiering v pravém slova smyslu, neboť data se přemisťují okamžitě. Automatický Storage Tiering je funkcionalita, která z principu věci funguje v nějaké časové periodě, kdy pole pozoruje chování dat a na základě dlouhodobějších pozorování teprve následně provádí změny. Cache oproti tomu funguje okamžitě, pouze ta nejčastěji využívaná data jsou načtena do dočasného vyrovnávacího prostoru na rychlých discích SSD. Toto řešení je velmi jednoduché a dokáže výrazně zlepšit odezvu aplikací. Proto je často používáno u výrobců diskových polí, kteří nejsou v oblasti Tieringu ještě na úrovni SUB-LUN nebo s tieringem ještě vůbec nezačali.


Podle čeho diskové pole se storage tieringem vybírat

Rozhodneme-li se pro pořízení diskového pole s technologií automatického storage tieringu, je vhodné zjistit si dopředu několik základních parametrů:

• Jaký typ tieringu pole skutečně podporuje?

• Jak velký je segment, se kterým tiering pracuje?

• V jaké periodě probíhá vyhodnocování?

• Umí storage poznat pravidelné operace, které automaticky vyřadí z hodnocení?

• Umí technologie během tieringu měnit typ RAIDu?Jednou z jeho nevýhod, pomineme-li vysokou cenu, je to, že SSD cache bývá poměrně malá (řádově stovky GB). Je-li pak diskové pole delší dobu vystaveno větší zátěži, dojde k přetečení cache a nejstarší datové segmenty se musí z cache odstranit. SSD cache je tedy vhodná zejména pro pokrytí výkonových špiček nebo do prostředí, kde není vysoký výkon vyžadován trvale. Další nevýhodou jsou občasné operace, představme si např. Business Intelligence analýzu, kterou si nechá spustit generální ředitel. Tato analýza projede všechna data v databázi (a ne jen ta nejčastěji používaná) a tato způsobí, že cache přeteče a diskové pole se vrátí do stavu jako by tam vůbec nebyla. Naopak výhoda je, že se toto děje na úrovni diskového bloku.

Přirovnání: Pokud se opět vrátíme do naší již zmiňované kuchyně. Je to situace, kdy ten nejbližší šuplík na příbory, který je pro nás nejrychleji dostupný, uděláme prázdný. Potom cokoli budeme brát z jakéhokoli místa, přesuneme nejdříve do tohoto šuplíku a pak teprve vezmeme. No myslím, že už začínáme vidět výhody a nevýhody tohoto systému. Jednoznačně je tam drobné prodlení při „plnění“ šuplíku. Další věc je ale to, že jakmile se mi šuplík zaplní, musím začít řešit situaci, abych tam mohl dát novou věc musím tu nejstarší vrátit zpátky na její původní místo - tzv. FIFO (First In First Out). Dá se tedy jednoduše shrnout, že po vytvoření tohoto řešení mám určité období, kdy mám velký přínos, nicméně po zaplnění se začíná ztrácet.

SUB-LUN TieringJe pokročilým způsobem automatického storage tieringu. Pracuje na úrovni segmentů o velikostech od několika kB do několika GB. Čím jsou segmenty menší, tím lepší bude efektivita celého systému. Horké segmenty jsou umístěny na rychlé pevné disky, studené segmenty se přemístí na disky pomalejší. Je-li diskové pole opravdu chytré, dokáže během přesunu změnit i typ RAIDu tak, jak bylo uvedeno v našem příkladu na začátku. Jednodušší disková pole musí během přesunu zachovávat stejný RAID na všech typech disků, což má negativní dopad na efektivitu i cenu diskového pole. Např. zvolím RAID10 pro maximální rychlost zápisu na rychlých discích SAS 4x146G@15K (kapacita věnovaná redundanci je tedy 292G) a to samé musím tedy zvolit na velkokapacitních 4x2TB@7,2K nlSAS HDD (kapacita obětovaná redundanci je zde hrozivých 4TB! oproti RAID5, kde by v této konfiguraci byla o 50% menší! Čím více disků, tím větší úsporu bych dosáhl).

Co je důležité! Vzhledem k tomu, že se jedná o přesun mnohdy velkého množství dat, spotřebuje to také nějaký výkon na diskovém poli. Tyto operace se sice většinou provádějí v tzv. Idle modu, nicméně velikost přesunovaných dat je zde nejdůležitějším parametrem. Diskový blok (viz. výše) je v diskových polích většinou kolem 64kB. Žádný výrobce na trhu ještě není na úrovni, aby byl schopen přesunovat diskové bloky. Proto vznikl pojem page, jedná se o skupinu bloků. Platí tedy, čím menší page tím větší granularitu jsem schopen dosáhnout, tím lepší efektivity dosáhnu. Díky neustálému zvyšování výkonu procesorů a ostatních parametrů se oblast může neustále zmenšovat. Pro srovnání jsou na trhu disková pole, která mají page velikosti 1GB! To je více než co se vejde na CD-ROM (700MB). Dobrá řešení jsou na úrovni jednotek MB. Špičková řešení v této oblasti se pohybují kolem 512kB (pro srovnání je to 2000x menší datová oblast, než již zmíněný 1GB!)

Toto je příklad, který se nám nejvíce blíží realitě v již zmiňované kuchyni. Příklad z LUN Tieringu. Tedy šuplík s příbory a nástavci na mixer. Zde diskové pole udělá v podstatě to, co bychom udělali i v realitě. Přesune POUZE nástavce na mixer do vzdálenějšího šuplíku a nechá tam příbory které jsou často používané.

BLOK LEVEL TIERINGTento typ Tieringu, jak již bylo zmíněno výše, zatím není dostupný. Nicméně koncem roku se můžeme těšit na prolomení této bariery.

A opět se vrátíme do naší kuchyně. Zde bude pak možno jít až na úroveň každého příboru nebo typu nástavce mixeru. Máme-li v oblibě mixované nápoje, určitě by bylo vhodnější umístit tento nástavec blíže než ostatní, rozdělit tedy nástavce na další podúrovně. Tento příklad je v praxi asi nereálný, protože jsme omezeni lidským mozkem a nutilo by nás to zapamatovat si, co kde je. Toto je něco, co se v počítačovém světě děje v jakékoli velikosti page, pokud půjdeme na úroveň bloku, musí si diskové pole toho pamatovat více. Proto je nutný 64bitový systém v diskovém poli, aby bylo pole schopno takovouto spoustu informací adresovat.

Autoři pracují ve společnosti Dell na pozicích Storage Sales Specialist a Enterprise Brand Manager.


Komentáře

Náhodný kolemjdoucí #1
Náhodný kolemjdoucí 24. červen 2011 12:07

A dá se ten tiering připojit k iPodu?

Náhodný kolemjdoucí #2
Náhodný kolemjdoucí 27. červen 2011 17:19

A jde to i na ubuntu, nebo enom na linuxu?

Náhodný kolemjdoucí #3
Náhodný kolemjdoucí 27. červen 2011 18:16

tomu rikam nepresne/neuplne/lzive informace - hadam to psal obchodak

Náhodný kolemjdoucí #6
Náhodný kolemjdoucí 28. červen 2011 09:46

Asi by vám ruka upadla, kdybyste svůj názor (dá-li se tak váš výlev pojmenovat) podložil nějakými argumenty...

Náhodný kolemjdoucí #7
Náhodný kolemjdoucí 12. červenec 2011 22:22

Asi by Vám mozek vytekl, kdybyste si je našel sám :) Naprosto souhlasím s kolegou který na tuto drobnost upozornil. PR článek jako vyšitý. Abych zamezil spekulacím:

...Čím jsou segmenty menší, tím lepší bude efektivita celého systému...
- ale to je čistá demagogie, naopak, tato automatika si něco domýšlí a například u velkých datových souborů zcela vyhoří - naproti tomu v případě DB dat (nemluvím o BLOBECH) je vhodná.

...Diskový blok (viz. výše) je v diskových polích většinou kolem 64kB...
- nevím ve které zemi soudruh žije, ale mám na některých polích v klidu 1MB.

+ marketing z každého odstavce a to celé podtrženo nenápadnou reklamou na Dell z theregister

Karel Wolf 12. červenec 2011 23:18

<em>- nevím ve které zemi soudruh žije, ale mám na některých polích v klidu 1MB.</em>

To je docela slusne plytvani mistem, kdy se tak velke bloky vyplati?

- Karel Wolf -

Náhodný kolemjdoucí #4
Náhodný kolemjdoucí 28. červen 2011 09:55

Mně se článek zdá dobrý, více takových na ITBiz. Rozhodně jsem se z něj něco nového dozvěděl. Až na drobná stylistická zaškobrtnutí (např. "Další položka v diskových polích jsou tzv. IOPS") je i celkem čtivě napsaný.

Náhodný kolemjdoucí #5
Náhodný kolemjdoucí 28. červen 2011 15:09

Já bych všechny ty tieringy zakázal!!!

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

VíceRSS 

Zprávičky

USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské ZTE

ČTK , 14. červenec 2018 08:00

Firma již v rámci urovnání sporu s americkou vládou souhlasila, že zaplatí pokutu miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh PC ve 2. čtvrtletí rostl, tvrdí Gartner i IDC

ČTK , 13. červenec 2018 16:35

Růst odbytu táhla zejména poptávka firemního segmentu podpořená operačním systémem Windows 10....

Více 0 komentářů

Polovina kryptoměnových firem zanikne během čtyř měsíců od ICO

ČTK , 13. červenec 2018 10:09

Nejlepší strategií je prý mince v primární nabídce koupit a hned první den obchodů na otevřeném trhu...

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Americká vláda se odvolává proti fúzi AT&T a Time Warner

ČTK , 13. červenec 2018 10:07

Ministerstvo se odvolalo proti červnovému rozhodnutí soudu, který spojení posvětil přes dřívější nám...

Více 0 komentářů

Německý soud: Rodiče mají mít přístup k facebooku mrtvé dcery

ČTK , 13. červenec 2018 09:00

Facebook nechtěl obsah účtu dívky otevřít, protože i její přátelé údajně spoléhali na to, že jejich ...

Více 0 komentářů

Broadcom koupí za 18,9 miliard dolarů CA Technologies

ČTK , 12. červenec 2018 13:01

Akvizice jsou důležité pro expanzi Broadcomu. Výběr firmy CA je však pro analytiky překvapením....

Více 0 komentářů

Čeští inženýři zlepšili brýle pro virtuální realitu, sledují ruce

ČTK , 12. červenec 2018 09:00

Dosud podobné typy brýlí pracují s polohou hlavy, nejsou ale dost citlivé na polohu samotných očních...

Více 0 komentářů