Konference Citrix Synergy v San Francisku skončila s úspěchem

17. květen 2012 12:03

Na konferenci Citrix Synergy, kde se mobilita pracovní síly prolíná s cloudovými službami, odhalila společnost Citrix další fázi své strategie, která by měla zajistit podnikům potřebnou mobilitu. S příchodem Éry cloudu vzniká tlak na mobilitu pracovní síly. Firmy pro své zaměstnance požadují snadno dostupná řešení, která jim zajistí možnost pracovat tak, jak skutečně chtějí a potřebují – z libovolného zařízení, na jakémkoliv místě a v kooperaci s mnoha dalšími osobami. Citrix tyto mobilní tendence podporuje prostřednictvím expandujícího portfolia řešení pro osobní cloud, které zaměstnancům nabídne potřebnou flexibilitu i svobodu v kombinaci s potřebnou úrovní zabezpečení a kontroly, které jsou žádoucí z hlediska společnosti.

Nově oznámené možnosti by měly usnadnit společnostem všech velikostí cestu k mobilitě a umožnit jejich zaměstnancům, aby mohli bezpečně přistupovat k libovolné kombinaci dat, aplikací, zařízení i spolupracovníků. Cílem je vše uvedené spojit do souvislého integrovaného světa, který bude současně pochopitelný pro koncové uživatele.

Lidé

Mobilní podniková strategie společnosti Citrix staví na principech práce odkudkoliv, s kýmkoliv a na libovolném zařízení. Aby tento trend společnost Citrix ještě více podpořila, uvedla produkt GoToMeeting HDFaces pro iPad – jedná se o kombinaci video konference, audio konference a sdílení pracovní plochy v rámci jedné souvislé aplikace určené pro mobilní pracovníky. Toto průlomové řešení typu “vše v jednom” usnadňuje zaměstnancům vzájemnou kooperaci na cestách a kontakt tváří v tvář lze díky videokonferencím zajistit nově i na mobilních zařízeních.

Mobilní způsob práce rovněž vyžaduje nový přístup k oblasti týmové spolupráce. Aby Citrix dokázal odpovědět na související požadavky, uvedl první řešení, které vzešlo z akvizice společnosti Podio. Nová nabídka s názvem Citrix Podio přináší výkonnou platformu pro týmovou spolupráci, která staví na využití cloudu a je určena pro společnosti všech velikostí. Na rozdíl od řešení, která byla typická pro Éru PC, přináší Podio sílu mobility a sociálních interakcí do oblasti týmové spolupráce. Pro zaměstnance je díky tomu mnohem snazší pracovat podle svých představ v týmovém prostředí složeném z nejrůznějších profesí, smluvních partnerů a externích spolupracovníků.

Citrix se snaží usnadnit IT oddělením podporu pracovníků, kteří se pohybují v terénu. Novinka s názvem GoToAssist for mobile devices umožňuje IT profesionálům poskytovat živou podporu z libovolného místa, připojit se k počítačům jednotlivých zaměstnanců a řešit problémy přímo z jejich iPadu, tabletu s operačním systémem Android nebo smartphonu.

Data

Druhým pilířem mobilní Citrix strategie pro podniky je oblast dat. V centru pozornosti zde stojí Citrix ShareFile, což je mocný nástroj pro sdílení souborů v cloudu, který usnadňuje sdílení souborů mezi lidmi a zajišťuje, že se uživatelé dostanou ke svým informacím bez ohledu na to, na jakém zařízení pracují nebo kde a kdy byly soubory původně vytvořeny a uloženy. Za účelem další expanze v oblasti sdílení souborů prostřednictvím cloudu u podnikových zákazníků přichází společnost Citrix s technologií ShareFile StorageZones, která nabízí možnost volby optimální lokace pro uložení zákaznických dat – ať již ve veřejném cloudu nebo v rámci vlastních datových center. Nová technologie ShareFile StorageZones usnadňuje podnikům dostát svých závazků v oblasti bezpečnosti, souladu i nároků na výkon, a to bez toho, aby se musely vzdát jednoduchosti a elasticity datových služeb v cloudu.

Společnost Citrix rovněž ohlásila, že propojuje ShareFile s populárním softwarovým klientem Citrix Receiver, který používají miliony lidí po celém světě pro každodenní přístup k byznysovým aplikacím na libovolném počítači PC, Mac, tabletu nebo smartphonu. Jakožto výsledek této integrace budou mít koncoví uživatelé možnost otevírat, zobrazovat, editovat, ukládat a sdílet dokumenty na svých osobních a mobilních zařízeních bez ohledu na to, kde byly dokumenty původně vytvořeny. Tato nová integrace je splněním závazku společnosti Citrix, který si dala v oblasti follow-me-data, neboli dat, která následují svého uživatele na libovolná zařízení, která používá.

Aplikace

Třetí komponentou mobilní podnikové strategie jsou aplikace. V souvislosti s tím, že drtivá většina podniků dnes používá zařízení navržená pro Windows, získala virtualizace desktopů potenciál stát se primárním způsobem doručování Windows aplikací a desktopů jako služba poskytovaná z prostředí datových center. Aby bylo pro zákazníky snazší oblast virtualizace desktopů správně uchopit, přišel Citrix s novou možností uvedenou pod názvem RemotePC – jedná se o součást rozšířené řady Citrix XenDesktop, která si vybudovala pozici lídra trhu.

Prostřednictvím RemotePC mohou zákazníci rychle proměnit stávající kancelářské počítače do podoby VDI, a to bez nutnosti pořizování dalších serverů a storage ve svém datovém centru. Toto inovativní řešení umožňuje IT oddělením nabídnout uživatelům rychlý a bezpečný vzdálený přístup ke všem aplikacím a datům ze svého kancelářského počítače, a to kdekoliv a z libovolného zařízení. Jakmile bude IT oddělení připraveno na nasazení VDI, mohou být tyto obrazy distribuovaných RemotePC snadno přesunuty do datového centra, aby byly provozovány ve standardním VDI modelu pro dosažení lepší konsolidace, zabezpečení a efektivní správy. Se změnami v oblasti softwarového vývoje souvisí rovněž fakt, že narůstá podíl podnikových aplikací, které jsou doručovány prostřednictvím webu, jako SaaS, v cloudu nebo na mobilních zařízeních. Tyto změny staví před podniky potřebu snadné kontroly a zabezpečení tohoto aplikačního mixu při současném důrazu na snadný přístup k pracovním aplikacím a datum ze zabezpečeného firemního app storu. A právě za tímto účelem byl představen Citrix CloudGateway 2, nový update svého unifikovaného aplikačního tržiště, které přináší rozsáhlé možnosti správy mobilních aplikací, a to včetně podpory HTML5, iOS a aplikací pro Android. Nová verze CloudGateway se rovněž integruje se ShareFile, díky čemuž nabízí zákazníkům unifikovaný kontrolní bod pro všechny aplikace a data napříč celým podnikem.

Zařízení

Čtvrtý pilíř mobilní podnikové strategie společnosti Citrix se zaměřuje na koncová zařízení. Vše je v zde navázáno na Citrix Receiver, což je univerzální softwarový klient, který lze celosvětově použít na více než dvou miliardách počítačů PC, Mac, tenkých klientů, tabletů a smartphonů. Citrix Receiver zákazníkům usnadňuje podporu přístupu BYOD (bring your own device – přines si své vlastní zařízení), zajišťuje flexibilní přístup k práci, kterou lze vykonávat i z domova, a to zcela svobodně - bez závislosti na zařízení, které si koncový uživatel pro svou práci vybere.

Citrix XenClient rozšiřuje podporu zařízení o korporátní notebooky, na nichž běží vysoce zabezpečený hypervisor, který je v provozu přímo na koncovém zařízení, což umožňuje práci i při odpojení od sítě. Citrix posílil svou vedoucí pozici na tomto trhu prostřednictvím akvizice společnosti Virtual Computer, která je poskytovatelem řešení pro správu klientů založených na hypervizoru Xen v podnikovém prostředí. Citrix plánuje zkombinovat nedávno získanou technologii Virtual Computer s XenClientem, aby tak vytvořil novou edici Citrix XenClient určenou pro podnikové prostředí. Toto kombinované řešení nabídne uživatelům podnikových laptopů výhody virtuálních desktopů, přičemž ale z hlediska správy velkého množství podnikových notebooků zajistí i výrazně vyšší míru bezpečnosti při současném udržení vynikající nákladové efektivity. Poslední komponentou strategie pro mobilitu v podnicích je inovativní projekt Citrix HDX System-on-Chip (SoC) , který byl ohlášen v říjnu roku 2011 při příležitosti Citrix Synergy v Barceloně. Tento program byl navržen tak, aby umožnil vyvinout zcela novou generaci zařízení, která budou schopna při vysokém uživatelském komfortu provozovat virtuální desktopy a aplikace za velice dostupné ceny a při současném rozvoji zcela nových forem koncových zařízení.

Ke společnosti Citrix se přidala celá řada partnerů, aby společně odhalili první vlnu zařízení s podporou nové HDX SoC technologie. Nové tenké klienty od ATrust, Centerm, NComputing and ThinLinx snižují náklady na tenké klienty HDX Ready o více než polovinu, přičemž výrazně zlepšují ukazatele návratnosti investic do oblasti virtualizace desktopů. To vše již šest měsíců od chvíle, kdy byl program HDX SoC poprvé představen. Společnost HP jako partner Citrixu představila rovněž inovativní All-in-One nulový klient, který se napájí prostřednictvím sítě a má příkon elektrické energie pouhých 13 wattů, což je méně než polovina hodnoty, kterou dnes nabízejí srovnatelná zařízení dostupná na trhu. Citrix očekává v průběhu následujících měsíců v rámci programu HDX SoC další inovace jak v oblasti designu, tak i dalšího snižování cen.

Vše dohromady v ucelené podobě pro koncové uživatele

Spolu s tím, jak se podpora mobility v rámci podniku stává jedním z hlavních směrů uvažování decision makerů v IT prostředích po celém světě, roste zároveň její význam pro koncové uživatele. Z uživatelského hlediska je však podpora mobility při práci mnohem osobnější věcí. Uživatelé dnes nemají mnoho trpělivosti se zastaralými aplikacemi, systémy a zařízeními, které jsou příliš komplexní a není snadné se s nimi naučit pracovat. Mají tak tendenci obcházet konvenční podnikové IT, aby nacházeli svá vlastní řešení jednotlivých potřeb. Podporovat takové uživatele znamená, že IT musí nabídnout individualizované řešení, v němž pracuje vše tak, jak si uživatelé představují – intuitivně, přirozeně a bez nutnosti vynaložit velkou námahu.

Aby bylo možné zajistit naplnění této vize, oznámila společnost Citrix celou řadu integračních prvků mezi aplikacemi pro uživatele, mezi něž patří například GoToMeeting, GoToAssist, Podio (podívejte se na demo), ShareFile (demo najdete zde) a Citrix Receiver (demo najdete zde). Současně také přináší dodatečnou podporu pro aplikace a služby třetích stran, mezi nimiž nechybí například Evernote, GetSatisfaction, Microsoft Skydrive a Google Apps. Díky zajištění inovativní integrace mezi těmito aplikacemi a službami si mohou být zákazníci jisti, že se jejich iniciativy v oblasti mobility setkají s požadovaným ohlasem také u samotných koncových uživatelů. Cílem je přesun z vnímání ve stylu “mobilní práce v podniku” do polohy “já @ moje práce”.


RSS 

Komentujeme

Microsoft a GitHub

Pavel Houser , 13. červen 2018 13:30
Pavel Houser

Transakce v hodnotě 7,5 miliardy dolarů je dost velká i na poměry Microsoftu, takže se prodejem GitH...

VíceRSS 

Zprávičky

Systém pro STK by měl za 120 mil. Kč nadále provozovat AutoCont

ČTK , 22. červen 2018 10:00

V novém smluvním období by firma měla zajistit také propojení s obdobnými systémy jednotlivých člens...

Více 0 komentářů

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

ČTK , 22. červen 2018 09:00

Na 6000 míst z celkového počtu má být zrušeno v Německu v průběhu příštích tří let....

Více 0 komentářů

Šéfovi Intelu srazil vaz vztah na pracovišti

ČTK , 22. červen 2018 08:00

Ve funkci předsedy představenstva a člena správní rady Krzaniche přechodně nahradí dosavadní finančn...

Více 0 komentářů

Kalendář

19. 06.

22. 06.
Automatica 2018
22. 06. Prague Data Cities Congress 2018
23. 06.

24. 06.
Maker Faire Prague 2018

Starší zprávičky

Musk: Favoritem pro evropskou továrnu na baterie Tesly je Německo

ČTK , 21. červen 2018 10:00

Revoluce elektrických aut zvýší do roku 2025 hodnotu evropského trhu s bateriemi na zhruba 250 milia...

Více 0 komentářů

Česko testuje komunikaci mezi auty, vlaky a MHD

ČTK , 21. červen 2018 09:00

Vozidla si budou vyměňovat informace například o tom, jak je vlak daleko od závor, nebo že tramvaj v...

Více 0 komentářů

Xiaomi chce při vstupu na burzu získat až 6,1 miliardy dolarů

ČTK , 21. červen 2018 08:00

Půjde o jednu z největších primárních nabídek akcií v technologickém sektoru za posledních několik l...

Více 0 komentářů

Kryptoměnovou burzu Bithumb napadli hackeři

ČTK , 20. červen 2018 10:16

Za poslední týden jde již o druhý útok na kryptoměnové burzy v Jižní Koreji. Bitcoin opět klesl....

Více 0 komentářů