Silný vliv technologizace na podobu elektronického HR trhu

Jiří Kocourek , 05. listopad 2008 06:00 0 komentářů

Trend
Informační technologie hrají stále větší roli v mnoha oblastech lidského činění. Signifikantní vliv měly v posledních několika letech také na proměnu a stávající podobu elektronického trhu s lidskými zdroji. Technologizace trhu práce přinesla velkou proměnu jeho dynamiky i fungování, změny v chování uchazečů o zaměstnání i personalistů. Zajímali jsme se u předních hráčů na trhu, jak situaci vnímají oni, které nástroje nejvíce ovlivnily náborový proces, jakým způsobem proniká technologizace do klasických forem strategií hledání zaměstnání a co se dá očekávat do budoucna.

Mivvy
Zdroj: Průzkum společnosti LMC.


Více možností pro uživatele internetu

Pro mnoho lidí jsou technologie již neodmyslitelnou součástí trhu práce, který má své těžiště na internetu. Bez technologií se v zásadě ještě stále obejít dá, ale cena, která se platí, je čím dál vyšší. Dobře to ukazuje průzkum chování lidí na trhu práce, který pravidelně realizuje společnost LMC, přední operátor na elektronickém trhu práce a provozovatel HR portálů Jobs.cz a Práce.cz. Aktivní internetoví uživatelé žijí ve světě, který jim nabízí daleko víc možností pozitivně ovlivnit svůj život. To jasně ukazují čísla, podle kterých mění práci daleko častěji než běžná populace. Aktivní internetový uživatel si oproti běžné populaci významně rozšířil pole své svobody.

Trend je jasně nastavený, podíl on-line segmentu na všech transakcích trhu práce roste. Roste samozřejmě různě podle typologie uživatelů i firem. Zdeněk Němec, produktový manažer aplikace LMC G2, uvedl, že technologie, zejména v poslední době, umožňují zavést do HR "tvrdá" kritéria pro měření účinnosti náboru. Tím oblast HR včetně náboru zvýšila svou prestiž v rámci firemního řízení. "Nyní pracuje stejně jako jiná oddělení například s indikátory návratnosti investic a dokáže analyzovat nábor poměrně exaktními metodami, které vnášejí do celého procesu řád a efektivitu. Zároveň se ale HR nijak nemechanizuje, neodlidšťuje; naopak, technologie osvobodily personalisty od rutinní administrativy a vytvořily jim prostor pro odbornou práci s uchazeči o zaměstnání či zaměstnanci," řekl Němec.

Podle Ivy Melagové, projektové manažerky JobDNES.cz, se trh práce vyvíjí rychleji a změny můžeme sledovat po kvartálech, lidé vždy reagují na danou ekonomickou situaci a nezaměstnanost pro daný region. "V současné době se jedná o přezaměstnanost v regionu Praha a střední Čechy, kde je nedostatek uchazečů o práci. Uchazeči tak mohou požadovat vyšší platové ohodnocení a společnosti se naopak předhánějí v nabízených benefitech." Melagová dodala, že mezi hlavní změny v poslední době patří větší nabídka alternativních úvazků, firmy si začínají uvědomovat důležitost těchto míst. Zavádění Talent managementu - kdy firmy nabízejí lepší podmínky pro své "dojné krávy" (termín, který se skutečně používá). Souhrnně lze podle manažerky JobDNES.cz říci, že firmy se začínají lépe starat o své zaměstnance.

Větší počet nabídek přináší i negativní efekt

Jan Matějka, marketingový manažer Spráce.cz, hovořil o tom, že před deseti lety byl internetový trh s pracovními příležitostmi v podstatě v plenkách a uchazeči i personalisté se s ním teprve učili pracovat. V současné době podle něj dochází k tomu, že uchazeči, oproti dřívějšku, oslovují najednou daleko víc zaměstnavatelů, dokážou probrat daleko více inzerátů. To samozřejmě sebou nese ten negativní efekt, že přijdou na pohovor a s trochou nadsázky ani neví, v jaké jsou firmě, nic o ní nevědí.

"Rozšíření internetu a rozvoj pracovních portálů přispěl ke snadnějšímu a rychlejšímu přístupu k neustále aktualizovaným a podrobným informacím/nabídkám práce/CV kandidátů. To sebou však přináší i mnohem větší vybíravost např. uchazečů, kteří mají k dispozici mnohem více nabídek, větší přehled o trhu práce a díky tomu se paradoxně snižuje jejich aktivita a ochota bojovat o konkrétní pozici," vyjádřil se k vlivu technologizace na trh práce Robert Havránek, marketingový manažer personálního portálu CVOnline.

Přední hráči elektronického personálního trhu se též vyjádřili k otázce toho, jaké nástroje pracovních portálů či aplikací na správu náborového procesu mají nejvýraznější dopad na formování pracovního trhu.

Zdeněk Němec z LMC určil tři hlavní kroky vývoje technologizace náboru. "Prvním dospělým krokem internetového trhu práce byla možnost umísťování pracovních nabídek na internet samotnými personalisty, pomocí speciální aplikace. Dalším krokem bylo umožnit zaměstnavatelům pracovat na jednom místě a stále uvnitř systému s došlými reakcemi na své inzeráty – třídit je, dělat si k nim poznámky, obesílat uchazeče zprávami. Třetím krokem vývoje aplikací na správu náboru, který je trendem dnešní doby, jsou statistické moduly, které personálním manažerům umožňují číst a vyhodnocovat nábor z hlediska efektivity a tyto poznatky používat na jeho takzvanou optimalizaci. To už je a vzhledem k současné situace v ekonomice i bude horkým tématem příštího roku," vysvětlil produktový manažer LMC G2 společnosti LMC.

Mivvy
Jaká část populace změnila v posledních 12 měsících zaměstnání
(rozevírání nůžek mezi běžnou a internetovou populací v čase).
Zdroj: Průzkum společnosti LMC.

Z hlediska uživatelů i firem má podle Ratibora Líbala, výkonného ředitele Spravnykrok.cz, na formování trhu největší dopad bezesporu možnost relevantního hledání. "Na svůj dotaz chcete dostat co nejpřesnější a pravdivou odpověď a ne se hodiny probírat balastem zcela nepříslušných dat. Pokud polovina inzerátů, které vám vyhledávač nabídne na váš jednoduchý dotaz je nerelevantních, pak je něco špatně. Kupříkladu naprostá většina lidí, kteří jsou ochotni dojíždět, nechce dojíždět dále jak 20 km. Všechny uchazeče zajímá hodnocení firmy, do které chtějí nastoupit a takových kritérií je celá řada."

"I bez internetu může uchazeč samozřejmě zpracovat velké množství nabídek, ale díky tomu, že na personálních portálech funguje vyhledávání podle určitých kritérií, tak toho projde víc a s větší kvalitou. Stěžejní jsou v tomto ohledu nástroje, které vlastně hledají za uchazeče, i ve chvílích, kdy on zůstává pasivní (databáze životopisů, zasílání nabídek emailem)," řekl Jan Matějka z Spráce.cz

Roste role sociálních sítí?

Co se týká budoucího vývoje v ohledu formování trhu použitím nástrojů či aplikací, myslí si Eva Melagová, že v poslední době začíná být aktuální využití sociálních portálů, kde se tvoří velký prostor pro oslovování uchazečů. S podobným názorem přišel i Jan Matějka: "Určitě půjde o již avizovaný rozvoj mobilních zařízení a permanentní zapojení do trhu práce díky sociálním sítím. Může to jít až tak daleko, že bude fungovat určitá forma personalizovaných agentů prohledávající všechny nabídky práce a s pomocí metod umělé inteligence vybírající ty, které nejlépe vyhovují profilu uchazeče." Zdeněk Němec naopak oponoval, podle výzkumů LMC je prý míra využití LinkedIn českými personálními manažery zanedbatelná. Spíš než nabídky zatím český LinkedIn umožňuje nahlédnout, kde jaký známý aktuálně pracuje.

Ratibor Líbal říká, že trend povede jednak k lepšímu sledování nákladů na vyhledávání a k lepší manipulaci s rozpočty. "Dále můžeme očekávat vyšší tlak na relevantnost odpovědí a vyhledávání a tím zjednodušení práce. Všichni uživatelé budou požadovat vyšší komfort a pohodlí při své práci - uživatelské prostředí očekává bouřlivý vývoj."

Vliv technologizace na tradiční strategie hledání práce

Dalším neméně zajímavým bodem, kterému je dobré se věnovat, je otázka míry průniku technologizace do tradičních strategií hledání zaměstnání a náboru, jako jsou doporučení známého, hledání či inzerování v denním tisku, úřady práce, případně personální agentury.
Podle projektové manažerky JobDNES.cz se technologizace šíří směrem od shora dolu dle velikosti firmy. Ve velkých a středních firmách již mají zavedeny technologie náboru a postupů při přijímání zaměstnanců. V menších firmách preferují spíše tradiční postupy náboru. "Nicméně při dnešním nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, je doporučení známého stále nejefektivnější způsob náboru," dodala Iva Melagová.

"Internet je schopen díky různým nástrojům z kategorie web 2.0 nabízet již dnes velmi personalizované a "lidské" hledání práce. Sociální sítě jsou horkým kandidátem na "nahrazení" doporučení známého. Inzerce v tisku bude zajímavá, dokud bude zajímavý tisk, ale speciálně u vícekriteriálního hledání nemá oproti internetu šanci," řekl Ratibor Líbal. Zajímavou kategorií podle něj budou personální agentury, které budou muset velmi rychle hledat nové modely spolupráce, protože doposavad mnohé z nich fungují pouze jako přeposílači životopisů.

Jan Matějka řekl, že doporučení známého se dnes stává trendem moderního internetového trhu práce. Hledání v denním tisku, jak už bylo řečeno, bude nadále fungovat, ale ne jako hledání, ale jako celostránková lifestylová reklama na společnost jako toho pravého zaměstnavatele a odkazem na internetové stránky. "Co se týče personálních agentur, těm se pracovní portály dlouhodoběji snaží ukousnut kus podílu na trhu. I uchazeči se naučili nejprve použít internet, a pak teprve třeba přes něj jít k personální agentuře. Ve chvíli, kde je nízká nezaměstnanost a na jedno pracovní místo se hlásí jen několik uchazečů je práce personálních agentur trochu zbytečná, ale tento stav nebude určitě trvat věčně a až se situace na trhu práce obrátí (a nezaměstnanost bude vyšší než současný stav), personální agentury budou rozhodně v kurzu," komentoval Matějka.

Prvky markantně ovlivňující dynamiku HR trhu

Libor Malý, zakladatel a ředitel společnosti LMC provozující portály Jobs.cz a Práce.cz se pokusil vystihnout, které faktory nejvíce přispěly k rostoucí dynamice na trhu práce a které prvky budou hrát podstatnou roli i do budoucna. Bodově by se podle něj dalo vyjádřit, že šlo zejména o:

-- službyinternetových pracovních portálů (vyhledávací filtry - "agenti" - možnost uložení a aktualizace CV, ukládání nabídek do košíku, informace o průběhu výběrového řízení pro ty, kteří odpověděli na pracovní nabídku...)

-- to, že se nosiče technologií nyní vejdou do kapsy– rozvoj mobilního internetu jistě ovlivní i trh práce (v neprospěch pracovních nabídek v denním tisku)

-- pokud popustíme uzdu fantazii, služba GPS aplikovaná na trh práce vás v budoucnu třeba upozorní, když se budete nacházet poblíž firmy, která hledá někoho jako vy.

-- ještě dříve se ale zřejmě stane, že uchazeči budou vybaveni elektronickou vizitkou, kartou, která bude obsahovat ověřené reference, zkušenosti,výsledky testů,certifikáty, hodnocení od kolegů, bývalých zaměstnavatelů atd. Tato vizitka bude šetřit čas, které věnují personalisté znovu a znovu na prověřování kandidátů a stane se povinnou vstupenkou do každého výběrového řízení.

Přečtěte si také

Srovnání platů a poptávka po pozicích v IT
Průzkum: 45 % uživatelů Internetu plánuje změnu zaměstnání
Třetina absolventů vysokých škol si vybírá prestižní zaměstnavatele
Verze Jobs.cz pro mobilní telefony
Zvýšil se počet lidí, kteří o sobě na Internetu hledají informace


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Pravidlo dvou pizz

Petr Zavoral , 22. květen 2018 00:00
Petr Zavoral

Úvodem pozdrav všem nerdům a geekům. Prostě celé naší IT komunitě. Zdá se to být zbytečné, ale věřte...

VíceRSS 

Zprávičky

Hospodářská komora: Zavedení GDPR vyjde české firmy na 25 miliard korun

ČTK , 25. květen 2018 16:00

Podle komory by podnikatelům pomohlo, kdyby jim stát průběžně sděloval, jaké nedostatky v rámci kont...

Více 1 komentářů

IBM v čele celosvětové iniciativy na využití cloudu, dat, AI a blockchainu

Pavel Houser , 25. květen 2018 13:57

Firma IBM dnes se svými partnery spustila iniciativu Call for Code. ...

Více 0 komentářů

Baterie lithium-síra mají vystřídat li-ion

Pavel Houser , 25. květen 2018 10:00

Ještě pravděpodobně přijde jedna generace li-ion, která opět navýší kapacitu, ale pak už začne naráž...

Více 0 komentářů

Kalendář

25. 05.

27. 05.
openSUSE Conference 2018
25. 05.

26. 05.
ActInSpace 2018
29. 05.

31. 05.
Reklama Polygraf 2018

Starší zprávičky

Lenovo: propad do ztráty

ČTK , 25. květen 2018 09:00

Tržby ale ve finančním roce do konce března stouply o 5 % na 45,35 miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh IT i kancelářské techniky v ČR klesl

Pavel Houser , 25. květen 2018 08:00

V rámci přenosných počítačů se podle GfK dařilo segmentu ultratenkých a herních zařízení....

Více 0 komentářů

Nové telefony Android mají předinstalovaný malware

Pavel Houser , 24. květen 2018 15:25

Infikovány jsou telefony ve více než 100 zemích světa, včetně ČR, Německa, Velké Británie, Ruska, It...

Více 0 komentářů

Dvě třetiny tuzemských e-shopů nejsou připraveny na GDPR

ČTK , 24. květen 2018 10:00

Reklamní sdělení posílaná e-mailem tvoří v průměru až 25 % obratu on-line obchodů. ...

Více 0 komentářů