Zamíchal poslední půlrok s pořadím největších IT firem USA?

Vojtěch Mádr , 13. červen 2013 11:00 0 komentářů
Zamíchal poslední půlrok s pořadím největších IT firem USA?

Období konsolidace trhu, ale také rychlých globálních změn je zpět. Na trhu jsem svědky několika zdánlivě protichůdných trendů, dochází sice k urychlené konsolidaci trhu, ale paradoxně ruku v ruce s tím jsme svědky toho, že poprvé za delší období počet IT firem s obratem nad 20 miliard dolarů roste a v top 500 zastiňuje jiné průmyslové vertikály. Více v následujícím článku.

Při srovnávání jsme vycházeli z informační databáze CNN Fortune 500, která poskytuje relevantní komparativní informace o pořadí 500 největších amerických firem dle jejich obratu. Obrat (revenue) není vztažen ke kalendářnímu datu (31. 12.), ale k 30. 4. vždy dalšího roku. Proto budeme uvádět např.: 2010/2011.

Podle čeho probíhal výběr? ITC průmysl v našem pojetí zahrnuje několik odvětví průmyslu, které se vztahují k výrobě hardwaru (PC, mobilní telefony, IT infrastruktura, komunikační technika), softwaru, ale také služeb. Mezi ITC firmy jsme nezařadili firmy, které sice podobnou škálu výrobků vyrábí, ale s přímou aplikací na určitý průmysl; letecký průmysl (Honeywell), automobilový (GM, Ford) nebo energetický (GE).

Někdo roste, jiný čeká

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že počet, nebo přesněji řečeno podíl, firem ITC Industries v USA ze všech 500 USA firem dle obratu se postupně zvyšuje. V roce 2010/2011 to bylo 59 firem (11,8 %), ale v 2012/2013 již 69 (13,8 %). Jedná se o tudíž velmi dynamické odvětví.

Je také pozoruhodné sledovat růst firmy Apple, která zvýšila za pouhé 2 roky obrat cca 3x a dále firmy Google a Amazon.com s cca 2x růstem. Stabilní růst zaznamenaly i telekomunikační operátoři (AT&T, Verizon) a firma Microsoft. U ostatních velkých tradičních firem (HP, IBM, Dell, Intel) je vidět jistá stagnace, jde ve většině případů o strategií spojenou s racionalizací firmy. Uvedený trend bude v nejbližším období i nadále pokračovat a podíl ITC průmyslu na tvorbě HDP USA bude i nadále růst. Firmy s menšími obraty mají velký rozptyl, takže nelze vytipovat firmu, která by vyloženě upoutala pozornost.

K ITC Industries jako celku lze uvést, že jde o škálu oborů, které vynikají nevšední dynamikou; ať již jde o vzniky a zániky firem nebo firemní fúze. Problém trochu spočívá ve správném uchopení, jde totiž o množinu odvětví s výrobky, které jsou neuvěřitelně rychle aplikovatelné pro běžné užívání pro širokou klientelu (jako například výrobky Apple), ale také odvětví vyžadující nákladný a dlouhodobý základní vědecký výzkum (výrobky Intel).

Pořadí ITC firem USA dle jejich obratu ze všech 500 USA firem ve vývojové řadě 2011-2013

Pořadí

Firma

Obrat (revenue) mld.USD

2010/11

Firma

Obrat (revenue) mld.USD

2012/13

1.

HP

126,0

Apple

156,5

2.

AT&T

124,1

AT&T

127,4

3.

Verizon

106,6

HP

120,4

4.

IBM

99,9

Verizon

115,8

5.

Apple

65,2

IBM

104,5

6.

Microsoft

62,5

Microsoft

73,7

7.

Dell

61,5

Comcast

62,6

8.

Intel

43,6

Amazon

61,1

9.

Cisco

40,0

Dell

56,9

10.

Comcast

37,9

Intel

53,3

11.

Ingram

34,6

Google

52,2

12.

Amazon

34,2

Cisco

46,1

13.

Spirit Nextel

32,6

Ingram

37,8

14.

Google

29,3

Oracle

37,1

15.

Oracle

26,8

Spirit Nextel

35,3

16.

TechData

24,4

DirecTV

29,7

17.

DirecTV

24,1

Avnet

25,7

18.

Motorola

22,8

TechData

25,4

19.

Emerson Elec.

21,9

Emerson Elec.

24,5

20.

Xerox

21,6

Xerox

22,4

21.

Avnet

19,2

EMC

21,7

22.

Time Warner C.

18,9

Time Warner C.

21,4

23.

Arrow Electr.

18,7

Arrow Electr.

20,4

24.

Whirpool

18,4

Qualcomm

19,1

25.

EMC

17,0

Century Link

18,4

26.

Texas Instr.

14,0

Whirpool

18,1

27.

Jabil Cir.

13.4

Jabil Cir.

17,2

28.

DishNet.

12,6

Computer Science

15,9

29.

SAIC

11,1

DishNet.

14,3

30.

Liberty Interf.

11,0

Liberty Inter.

14,1

31.

Qualcomm

11,0

Texas Instr.

12,8

32.

Western Digit.

9,9

Western Digit

12,5

33.

Liberty Global

9,7

SAIC

11,2

34.

Applied M.

9,5

Liberty Global

10,6

35.

eBay

9,2

CDW

10,1

36.

Synnex

8,6

Synnex

10,3

37.

Micron Tech.

8,5

Liberty Global

10,1

38.

Cablevision S.

7,4

Motorola

8,7

39.

Charter Com.

7,1

Applied M.

8,7

40.

Century Link

7,0

Micron Tech

8,2

41.

Broadcom

6,8

Corming

8,0

42.

Corming

6,6

Broadcom

8,0

43.

Advance Micro

6,5

Charter Com.

7,5

44.

Yahoo

6,3

Cognizant Tech.

7,3

45.

Sanmina

6,3

Cablevision S.

6,7

46.

Symatec

6,0

Symatec

6,7

47.

NII Hold.

5,6

L-Communication

6,4

48.

Pitney B.

5,4

Rockwell

6,3

49.

Harris

5,2

Windstream

6,2

50.

Avaya

5,1

NetApp

6,2

51.

Booz

5,1

NII Hold.

6,1

52.

Telephopne&Dat

5,0

Sanmina

6,1

53.

Rockwell

4,9

General Cab.

6,0

54.

General Cab.

4,9

Harris

6,0

55.

NRC

4,8

Booz

5,9

56.

SanDisk

4,8

NRC

5,8

57.

Insight Enter.

4,8

Advance Micro

5,4

58.

United Statio.

4,8

Insight Enter.

5,3

59.

Cognizant Tech.

4,6

Telephopne&Dat

5,3

60.

Priceline

5,3

61.

Avaya

5,2

62.

SanDisk

5,1

63.

Metro

5,1

64

United Station.

5,1

65

Facebook

5,1

66.

Pitney

5,0

67.

Yahoo

5,0

68.

Frontiers

5,0

69.

CA

4,8

Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.

Kde to nejvíc roste

Geografické rozložení ITC firem v USA v širším pojetí dle jednotlivých regionů

Regiony USA

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

West (Západ)

28

28

29

Northeast (Severovýchod)

13

15

17

South (Jih)

11

13

14

Midwest (Středozápad)

7

9

9

Celkem

59

65

69

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v regionu West (Západ) USA je koncentrace firem ITC Industries největší. I když procento od 2010/2011 do 2012/2013 kleslo z cca 47% na 42%, stále je postavení regionu West dominantní. Tato dominance je podložena největším centrem ITC v USA, ale i ve světě, v „Silicon Valley“ v Kalifornii resp. v aglomeraci San Franciska (Bay Area).

Za zmínku stojí i region Northeast (Severovýchod) s největší aglomerací USA New Yorkem, kde je situováno cca 24% firem ITC. I v tomto případě obory ITC využívají velký potenciál místních universit a vědecko-technických parků. Postupně roste význam regionu South (Jih) v čele s Texasem a Virginií, ale pozadu nezůstává ani tradiční region Midwest (Středozápad).

Geografické rozložení ITC firem v USA v užším pojetí dle států USA, resp. aglomerací USA

USA státy/ aglomerace

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2010/2011 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2011/2012 

Počet ITC firem (korporací) z 500

v 2012/2013 

Kalifornie :

19

20

21

San Francisco

15

16

17

Los Angeles + San Diego

  3

  3

 3

San Diego

  1

  1

 1

New York,New Jersey,Connecticut :

12

13

14

New York

12

13

14

Illinois :

  3

4

4

Chicago

   3

 4

4

Virginia :

   3

4

4

Washington D.C.-Baltimor

    3

4

4

Colorado :

    3

3

4

Denver

    3

3

4

Texas :

   2

3

3

Dallas

   1

2

2

Austin

   1

1

1

Florida :

  3

3

3

Tampa

  2

2

2

Miami

  1

1

1

Washington state :

  2

2

2

Seattle

  2

2

2

Arizona :

  2

2

2

Phoenix

  2

2

2

Ostatní státy USA

10

11

12

Celkem USA

59

65

69

Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.

V užším pojetí se ITC firmy geograficky koncentrují do státu Kalifornie a zvl. do součásti aglomerace San Franciska (Bay Area) do „Silicin Valley“, kde mělo v roce 2012/2013 sídlo plných 17 ITC firem. Silicon Valley je světový fenomén a synonymum pro high-tech centra. Původ má v blízké Stanfordské universitě a v napojení na Pentagon, případně NASA. Dnes je zde zaměstnáno cca 250.000 vysoce kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu, výrobě a distribuci ITC výrobků a v aglomeraci Bay Area je pak dalších cca 150.000 zaměstnaných v high-tech oborech nepřímo těžících z blízkosti „Silicon Valley“.

Je zde také největší soustředění tzv. stratupových (začínajících) firem, které s rizikový kapitálem a potřebnou infrastrukturou tvoří tzv. „Startup ecosystem“. Silicon Valley soustřeďuje plných cca 30% aktivit spojených s vývojem a podnikáním startup firem v USA.

V New Yorské aglomeraci, která je největší v USA, je soustředěno 14 ITC firem. Je zapotřebí si uvědomit, že New York je ekonomických centrem USA s obrovským soustředěním universit, obyvatel a kapitálu.

K dalším střediskům ITC Industries patří aglomerace Chicaga, Washingtonu – Baltimoru a Denveru , kde je soustředěno po 4 firmách ITC. Za zmínku patří ještě Texas s aglomerací Dallasu a Florida s aglomerací Tampa. A ve státě Washington v aglomeraci Seattlu sídlí 2 velké firmy ITC (Microsoft a Amazon.com).

Sibylina věštba

V nejbližších 5-10 letech lze předpokládat, že bude pokračovat dynamický vývoj ve firmách ITC v USA. Protože odvětví ITC Industries v USA dnes roste rychleji než jiná odvětví průmyslu bude logicky růst jejich podíl na celkové výrobě, resp. na tvorbě HDP.

Řada firem zde uvedených zanikne, převážně ale fúzí s větší konkurencí, řada nových firem se objeví mezi těmi většími. Uvádí se, že ITC firem s obratem okolo 1 miliardy USD je v USA řádově tisíc a jejich geografické rozmístění je pravidelnější. Se vzrůstajícím obratem však logicky počet firem ITC exponenciálně klesá a jejich rozložení se více koncentruje. Dá se předpokládat, že firmy s obratem nad 20 mld. USD budou pokračovat v posilování nebo postupnou racionalizací si budou upevňovat podnikatelské portfolio, aby lépe vzdorovaly konkurenci. Pravděpodobně budou rychleji růst firmy telekomunikační, protože navazují na kosmické telekomunikace a přenosy dat pomocí optických vláken.

A co geografie?

Z hlediska geografického rozložení nedojde taktéž k zásadní změně. Dá se ale předpokládat, že budeme svědky ještě větší koncentrace velkých ITC firem v Bay Area (Silicon Valley) a New Yorku.

Globalizace výroby se bude prohlubovat a poroste i konkurenční boj ze strany japonských, korejských a čínských firem, jak je tomu už v současné době, ale i firem z jiných států světa. A zostřená konkurence povede k arbitrážním a soudním sporům a aplikací různých ekonomických sankcí.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

VíceRSS 

Zprávičky

Red Hat Ansible Engine přináší další automatizaci cloudu

Pavel Houser , 19. červenec 2018 13:52

Nejnovější verze platformy Red Hat Ansible Engine 2.6 rozšiřuje automatizaci cloudů AWS, Google Clou...

Více 0 komentářů

Samsung chystá na příští rok telefon se sklopným displejem

ČTK , 19. červenec 2018 10:00

Displej půjde složit na polovinu jako peněženku. Ve složeném stavu je na přední straně přístroje men...

Více 0 komentářů

Internet Mall snížil ztrátu, tržby mu vzrostly na 7,2 miliardy Kč

ČTK , 18. červenec 2018 17:29

Internet Mall mj. investuje do distribučního centra v Jirnech u Prahy, které by mělo sloužit 7 střed...

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Google dostal kvůli Androidu od EK rekordní pokutu 4,34 mld. eur (aktualizace)

ČTK , 18. červenec 2018 13:26

Google využil Android k upevnění dominantní pozice svého internetového vyhledávače, uvádí EK....

Více 0 komentářů

EK oznámí rozhodnutí o pokutě pro Google

ČTK , 18. červenec 2018 12:10

Google dostal od EK za zneužití dominantního postavení již koncem loňského června pokutu 2,42 miliar...

Více 0 komentářů

Americká Workday koupila českou firmu Stories

ČTK , 18. červenec 2018 09:00

Českou firmu Stories založili tři datoví odborníci, kteří si dali za cíl změnit řízení velkých firem...

Více 0 komentářů

Slovensko zablokovalo přístup k desítkám webů s hazardními hrami

ČTK , 18. červenec 2018 08:00

Na návrh slovenského Finančního ředitelství soudy nařídily telekomunikačním operátorům zamezit příst...

Více 0 komentářů